ΈΡΕΥΝΑ INZEB

Έρευνα

Πυλώνας των δραστηριοτήτων του INZEB είναι η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και ερευνητικές αποστολές που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. Το Ινστιτούτο, έχοντας ως βασικό στόχο να συνεισφέρει στη συγκέντρωση, ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης, φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης για ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα και να συμβάλλει στην ενίσχυση και αναβάθμιση της εφαρμοσμένης έρευνας.