ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙNVESTOR CONFIDENCE PROJECT

Σε συνέχεια του εισαγωγικού webinar το οποίο πραγματοποιήθηκε από το ΙΝΖΕΒ την Τετάρτη 31 Μαϊου 2017, ανακοινώνουμε τα δύο τεχνικά σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Ιουνίου 2017.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 (10am CET) θα πραγματοποιηθεί το ICP Project Developer (PD) τεχνικό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, ενώ την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (10am CET) θα πραγματοποιηθεί το ICP Quality Assurance Provider (QAP) τεχνικό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών.

Τα δύο τεχνικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα ενώ δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα τεχνικά σεμινάρια, πατήστε τον ανάλογο σύνδεσμο.

Συμμετοχή στο ICP Project Developer (PD) Webinar Συμμετοχή στο ICP Quality Assurance Provider (QAP) Webinar

Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν τη διαπίστευση, ώστε να λειτουργούν ως Credentialed Project Developers ή/και Credentialed Quality Assurance Providers, θα πρέπει να συμπληρώσουν τις παρακάτω φόρμες αντίστοιχα, και εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί από το ΙCP Europe και παράλληλα επιτύχουν στις εξετάσεις των τεχνικών σεμιναρίων, θα λάβουν τη σχετική διαπίστευση και σήμανση.

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στο ICP Quality Assurance Provider (QAP) τεχνικό σεμινάριο, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η συμμετοχή στο ICP Project Developer (PA) τεχνικό σεμινάριο.

ICP Project Developer Credential Programme Application ICP Quality Assurance Provider Credential Programme Application

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο hello@inzeb.org ή inzeb@inzeb.org

Οι παρουσιάσεις του εισαγωγικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαϊου 2017:

ICP presentation_webinar hosted by INZEB_31.05.2017
Dimand_ICP webinar by INZEB_31.05.2017

Σχετικά με INZEB Marketing Team