ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ HEDA

Στην έκδοση Απριλίου του περιοδικού του Ελληνο-Ολλανδικού Επαγγελματικού Επιμεληρίου φιλοξενείται άρθρο του ΙΝΖΕΒ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ.

         

Σχετικά με INZEB Marketing Team