ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

principles for nZEBsΗ Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) απαιτεί όλα τα νέα κτίρια από το 2020 να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nearly Zero Energy Buildings – nZEB). Ωστόσο, ο προτεινόμενος ορισμός τους εμφανίζεται αρκετά ασαφής, ειδικά σε ό,τι αφορά τη φιλοδοξία ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO2 των κτιρίων αυτών. Η μελέτη που παρουσιάζεται έχει εκπονηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) για την υποστήριξη της εφαρμογής της παραπάνω οδηγίας, μέσα από την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, αποτελεσματικού και πρακτικού ορισμού των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη ευρείας κατανόησης των nZEB:

  • παρέχοντας ένα σημείο εκκίνησης για τον ορισμό των nZEB αναλύοντας τις υπάρχουσες έννοιες και πρωτοβουλίες.
  • παραθέτοντας τις κυριότερες προκλήσεις για τον ορισμό των nZEB και πιθανές λύσεις.
  • συνθέτοντας ένα σύνολο αρχών για τα nZEB.
  • εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές σε κτίρια αναφοράς και αξιολογώντας τα αποτελέσματα.
  • περιγράφοντας σχετικές τεχνολογικές, χρηματοδοτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
  • δίνοντας προοπτικές των επόμενων απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχημένη εφαρμογή των nZEB.

 

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κρατών – μελών, καθώς και για την ερευνητική κοινότητα.

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα “Αρχές για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc, συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

Η συνοπτική παρουσίαση καθώς και η πλήρης έκθεση (σε υψηλή και χαμηλή ανάλυση) στα Αγγλικά βρίσκονται εδώ

Μετά την ανάπτυξη των γενικών αρχών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) εκπόνησε, το 2012, ειδικές μελέτες για την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, προκειμένου να αξιολογήσει και να προτείνει την εφαρμογή τους σε επίπεδο χώρας σαν υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για την εφαρμογή της EPBD.

Το BPIE επίσης σχεδίασε μία αφίσα, στην οποία παρουσιάζονται οι κύριες προκλήσεις και οι αρχές για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωση Ενέργειας, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ (Αγγλικά).

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 10-02-2015 – BPIE – Αρχές για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.pdf

Σχετικά με Eleftheria Touloupaki