ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ SET Plan ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με μεγάλη συμμετοχή ερευνητικών φορέων ολοκληρώθηκε χτες Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, η δεύτερη συνάντηση Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το INZEB.

Συνάντηση ενδιαφερομένων μερών SET Plan στη Θεσσαλονίκη

«Η ισχύς εν τη ενώσει! Η έρευνα και η καινοτομία για καθαρές τεχνολογίες ήταν και παραμένει στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αρωγούς τον ακαδημαϊκό και τεχνικό κόσμο» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας.

Η κα Άντυ Κοντουδάκη, Policy Officer στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασική ομιλήτρια της εκδήλωσης SET Plan, δήλωσε: «Μέσα και Πλατφόρμες συντονισμού πολιτικής στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας καθαρών τεχνολογιών, όπως αυτή που αντιπροσωπεύει το SET Plan, προσφέρουν πολλαπλές ωφέλειες. Όχι μόνο στη συμμετέχουσα σε αυτές χώρα, ως προς τη διευκόλυνση που παρέχουν για χάραξη κυβερνητικής  πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακής δράσης και ανάπτυξης – κινητοποιώντας ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου, όπως την ερευνητική κοινότητα ή την βιομηχανία στον τομέα των τεχνολογιών αυτών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Αποτελούν σημαντικό και συστηματικό μέσο δικτύωσης, ενημέρωσης και μέσο ανάδειξης των επιτευγμάτων όλων των ενεχόμενων, βοηθώντας να εκπληρωθούν κατ΄ επέκταση οι στόχοι που η χώρα θα θέσει για την ενεργειακή της μετάβαση.»

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίων από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, εκπρόσωποι Δήμων καθώς και εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων και ομάδων, R&D τμημάτων βιομηχανίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

To βασικό συμπέρασμα της συνάντησης – συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, το συντονισμός της οποίας είχαν αναλάβει ο Καθηγητής ΑΠΘ, Νικόλαος Μουσιόπουλος και η Αλίς Κοροβέση από το ΙΝΖΕΒ, ήταν πως η Ελλάδα θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εκπονήσει τον οδικό χάρτη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και τις προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία σε θέματα ενέργειας σε συνεργασία και με τη συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας.

Σχετικά με INZEB Marketing Team