ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το INZEB και η GIZ διοργανώνουν την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στις 14.00 ώρα Ελλάδος, τη διαδικτυακή εκδήλωση Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Επενδύοντας στην ανακαίνιση των κτιρίων για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον. Υποστηρικτικοί εταίροι της εκδήλωσης είναι τα έργα του Ορίζοντα 2020, iBRoad2EPC και TripleA καθώς και η πρωτοβουλία Build Back Better Greece, ενώ η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Renovate Europe Day 2021.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της ανακαίνισης κτιρίων για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Έμφαση θα δοθεί στα στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν το στόχο της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά!

Ειδικότερα, η διαδικτυακή εκδήλωση θα συζητήσει:

  • Ευκαιρίες και προκλήσεις για την εφαρμογή των επενδύσεων στην ανακαίνιση κτιρίων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • Μακροπρόθεσμες στρατηγικές και στόχους για την ανακαίνιση κτιρίων στην Ελλάδα.
  • Νέες απαιτήσεις για την ανακαίνιση κτιρίων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου “Fit-for-55”.
  • Το EU Taxonomy για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση ως μέσο για τον καθορισμό βιώσιμων επενδύσεων σύμφωνα με υψηλότερα κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων ως εργαλείο για ολιστικές, σταδιακά ριζικές ανακαινίσεις που λειτουργούν προς αποφυγήν περιορισμού του ρυθμού ανακαινίσεων.
  • Τα One Stop Shops ως μηχανισμός υποστήριξης των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την αύξηση του ρυθμού ανακαινίσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Ημερήσια Διάταξη:

14.00 Καλωσόρισμα και εισαγωγή εκδήλωσης
Αλίς Κοροβέση, INZEB και Ulrich Laumanns, GIZ
Καλωσόρισμα
Adrian Joyce, Διευθυντής, Renovate Europe Campaign
14.15

 

 

Ενότητα I: Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές για την Ανακαίνιση Κτιρίων

o   Κεντρική Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σδούκου,
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

o   Εθνικό Σχέδιο Ανακάμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας
Δημοσθένης Βοϊβόντας​, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης Έργων και Προγραμμάτων​, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Υπουργείο Οικονομικών​ (confirmed)

o   Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης και Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Βίκυ Σίτα, Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

o   Fit-for-55 – Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ελλάδας
Νικόλαος Κοντινάκης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Συντονίστρια Ενότητας: Αλίς Κοροβέση, INZEB

15.00 Συζήτηση – Ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων
15.15

 

 

Ενότητα II: Συζήτηση του πάνελ  για τις Επενδύσεις στην Ανακαίνιση Κτιρίων

o   EU Taxonomy για Βιώσιμη Χρηματοδότηση
Δρ. Χαρά Καρακώστα, Συντονίστρια έργου Triple A, ΕΜΠ
Παναγιώτης Χαμπεσής, Επικεφαλής Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μονάδας Αειφορίας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

o   Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων
Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Συντονιστής έργου iBRoad2EPC, Ομάδα Σύμπραξις

o One Stop Shops και ο ρόλος των ESCOs
Δημήτρης Κόλλιας, Διευθυντής Ανάπτυξης Greenesco Ενεργειακή Α.Ε., εταιρεία μέλος των ομίλων ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Attica Finance

o Επενδύοντας στην Αειφορία των κτιρίων
Αλέξανδρος Γαλατούλας, MEng, MSc, CPHD, LFA Τεχνικός Σύμβουλος μέλος Living Future Europe

Συντονίστρια ενότητας: Αλίς Κοροβέση, INZEB

16.00 Ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων
16.15 Κλείσιμο εκδήδώσης
Αλίς Κοροβέση, INZEB
16.30 Τέλος Εκδήλωσης

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

Σχετικά με INZEB Marketing Team