ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ”

Στις 22 Δεκεμβρίου 2013 θα διεξαχθεί Ενημερωτική Εκδήλωση & Συζήτηση με θέμα την ιδιωτική πρωτοβουλία χρηματοδότησης της τεχνοοικονομικής Μελέτης Βέλτιστων Απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ, εκδήλωσηπου θα οργανώσει το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου MONEY SHOW στο ξενοδοχείο HILTON, με αφορμή τη μεγάλη καθυστέρηση της Ελλάδας στην εναρμόνιση του θεσμικού της πλαισίου με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα την υποχρέωση υποβολής μελέτης αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ. Μια καθυστέρηση για την οποία η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με άμεση συνέπεια η αγορά να μην έχει την δυνατότητα πρόσβασης στις πιστώσεις και κονδύλια που θα διατεθούν από το 2014 για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε.

Στην εκδήλωση θα ανακοινωθεί η απόφαση των φορέων της αγοράς που ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, που αφορά στη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής από το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στελεχωμένη από έμπειρους επιστήμονες, με σκοπό την εκπόνηση  «Τεχνοοικονομικής Μελέτης καθορισμού των Βέλτιστων Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ».

Η πρόκληση για την εκδήλωση και οι ομιλητές.

ΟΜΙΛΙΕΣ MONEY SHOW 2013

Σχετικά με Alice Corovessi