ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ RENOVALUE ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ

RENOVALUE LOGO

Το RenoValue είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι Α.Π.Ε και στοιχείων αειφορίας στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης να γίνει κατανοητή η θετική επίδραση των παραγόντων αυτών στην αξία των ακινήτων.

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν προγραμματιστεί αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορες πόλεις την Ευρώπης. Το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο RenoValue, που αφορά επαγγελματίες του χώρου εκτίμησης ακίνητης περιουσίας, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στο Pralina Cafe, Στασικράτους 31. Οι ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι από τις 09:00 – 15:30.

H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα. Η θεματολογία του σεμιναρίου:

  • Γνωριμία με το RenoValue
  • Η επιχειρηματική διάσταση του ενεργειακά αποδοτικού  και αειφόρου κτιρίου
  • Πηγές πληροφόρησης σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και την Αειφορία
  • Αξιολόγηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας: Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και εναλλακτικές
  • Ενσωμάτωση των παραγόντων της Ενεργειακής Απόδοσης και της Αειφορίας στις μεθόδους εκτίμησης ακίνητης περιουσίας.
  • Παραδειγματικές αναφορές εκτιμήσεων

Το κόστος συμμετοχής είναι €130 και συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  1. Υλικό του σεμιναρίου σε cd και συμπληρωματικό υλικό με πηγές για καλύτερη και συνεχή ενημέρωση.
  2. Πρόσβαση στα επόμενα ευρήματα του έργου RenoValue.
  3. Συμμετοχή στο RenoValue Webinar που θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Οι ημερομηνίες των webibars θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου 2016.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας DANOS VALUATIONS L.L.C

DANOS

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες (20 άτομα), η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο ac[at]inzeb.org ή τηλεφωνικά στο +30 211 7708899.

 

Σχετικά με Alice Corovessi