ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρωπαική Ένωση εισάγει περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνει. Η εξάρτησή της από τις εισαγωγές είναι ιδιαίτερα υψηλή για το αργό πετρέλαιο και φτάνει σε ποσοστό άνω του 90%, ενώ για το φυσικό αέριο το ποσοστό κυμαίνεται στο 66%.  Οι συνολικές δαπάνες για εισαγωγές ενέργειας ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ανά ημέρα.

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές του φυσικού αερίου, πολλές χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έναν και μόνο προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων χωρών που βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στη Ρωσία. Η εξάρτηση αυτή δημιουργεί προβλήματα κυρίως λόγω των διακοπών εφοδιασμού, που προκαλούνται από πολιτικές ή εμπορικές διαφορές,  ή και σε αρκετές περιπτώσεις σε αστοχίες και προβλήματα των υποδομών. Για παράδειγμα, το 2009 μια διαφορά μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, άφησε πολλές χώρες της Ε.Ε. με σοβαρές ελλείψεις σε φυσικό αέριο.

Ως απάντηση στους προβληματισμούς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα το Μάιο του 2014 τη Στρατηγική Ασφάλειας για την Ενέργεια. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα μια σταθερή και συνεχή παροχή ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες, και παράλληλα να διασφαλίσει και μία σταθερότητα στην οικονομία.

Η Στρατηγική Ασφάλειας για την Ενέργεια προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του εφοδιασμού ενέργειας. Οι προτεινόμενες δράσεις αναπτύσσονται σε πέντε βασικούς τομείς και περιγράφονται στην παρακάτω εικόνα.

Energy Talks by INZEB Vol. 3 | EU Energy Security

Δείτε επίσης ένα μικρής διάρκειας video που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την Ενεργειακή Ασφάλεια.

 

Επιμέλεια κειμένου:

Alice Corovessi,
Energy Efficiency & Sustainability Marketing – Communication Strategist
Γραμματέας Δ.Ε. του Institute of Zero Energy Buildings

Σχετικά με Alice Corovessi