ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

BPIE BUILDING ENERGY CERTIFIERSΤο παρόν είναι μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου που δημιοσίευσε το BPIE, τον Ιανουάριο του 2015. 

Ένα αξιόπιστο και σε καλή λειτουργία σύστημα πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) θα μπορούσε να μεταμορφώσει την αγορά ακινήτων προωθώντας πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Η ποιότητα και η ακρίβεια των στοιχείων του πιστοποιητικού, και κατ’ επέκταση η αξιοπιστία όλης της διαδικασίας των ΠΕΑ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις του επιθεωρητή.

Ο επιθεωρητής έχει την ευθύνη να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, να κάνει σχετικές παραδοχές, να διεξάγει υπολογισμούς σύμφωνα με την εθνική μεθοδολογία, να κάνει συστάσεις και τελικά, στα περισσότερα κράτη-μέλη, να εκδώσει το πιστοποιητικό.

Η παρούσα εργασία συνοψίζει και αναπτύσσει περαιτέρω τη δομή των απαιτήσεων σε προσόντα και την διαπίστευση που απαιτείται για τους ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων στην Ευρώπη των 28. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ποιος μπορεί να εκδώσει ΠΕΑ, ποιές είναι οι απαιτούμενες γνώσεις, πως αυτές αποδεικνύονται και η κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εφαρμογή των σωστών διαδικασιών.

Η μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου “Προσόντα και απαιτήσεις διαπίστευσης των ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων στην Ευρωπαϊκή ένωση των 28″ στα ελληνικά βρίσκεται στο συνημμένο pdf αρχείο: BPIE_FACT SHEET_BUILDING ENERGY CERTIFIERS_GREEL ver.

**Η μετάφραση έγινε από την Χρυσούλα Βαϊτση, Δρ Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ                            

Επιστημονικό Συνεργάτη Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης INZEB.ORG               Γραμματέα του  Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Για πρόσβαση στο πρωτότυπο ενημερωτικό δελτίου του BPIE πατήστε εδώ.

Σχετικά με Alice Corovessi