ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ BPIE ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

facstheet June 2014 coverΘέσπιση του στόχου 3% για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων – κατάσταση εφαρμογής του Άρθρου 5 της EED

 

Από τον Ιανουάριο του 2014, τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να ανακαινίζουν ετησίως το 3% της συνολικής επιφάνειας των θερμαινόμενων και/ ή ψυχόμενων κτιρίων που αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία και χρησιμοποιούνται από την κεντρική τους διοίκηση, έτσι ώστε αυτά να πληρούν τις ελάχιστες θεσπισμένες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) συγκέντρωσε σε ένα ενημερωτικό δελτίο τόσο την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με την εφαρμογή του Άρθρου 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED – 2012/27/EU), όσο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.

Έξι μήνες μετά την προθεσμία για κατάθεση επίσημης αναφοράς από τα κράτη – μέλη σε σχέση με το Άρθρο 5 της παραπάνω Οδηγίας, το BPIE ανέλυσε τις αναρτημένες εκθέσεις. Στις 24 Ιουνίου 2014, από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλειπαν ακόμα οι πληροφορίες οχτώ ευρωπαϊκών χώρων, ενώ μέχρι σήμερα – ένα χρόνο μετά το πέρας της επίσημης προθεσμίας – οι εκθέσεις τεσσάρων χωρών δεν είναι διαθέσιμες.

Πρόκειται για το πρώτο από μία σειρά ενημερωτικών δελτίων που θα εστιάζουν στο ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα και συμβάλλει στην αποστολή του BPIE να παρέχει χρήσιμα και αξιόπιστα δεδομένα αποσκοπώντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός και εκτός Ευρώπης.

 

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στο ενημερωτικό δελτίο του BPIE για το Άρθρο 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση.

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc, συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο από εδώ.

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 12-01-2015 – BPIE – Ενημερωτικό δελτίο του BPIE για το Άρθρο 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση

Σχετικά με Alice Corovessi