ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Boosting_building_renovationΕνισχύοντας την Ανακαίνιση Κτιρίων: Επισκόπηση καλών πρακτικών

Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή πολιτικών εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2013, στην ομιλία του Προέδρου François Hollande στο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, η Γαλλική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τους στόχους της για σημαντική αύξηση των εθνικών ποσοστών ανακαίνισης κτιρίων, με απώτερο στόχο την ανακαίνιση 500.000 κτιρίων ετησίως μέχρι το 2017.

Προκειμένου να υποστηρίξει τον γαλλικό δημόσιο διάλογο σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων, η γαλλική Μη Κυβερνητική Οργάνωση CLER (Network for Energy Transition – Δίκτυο για την Ενεργειακή Μετάβαση) ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) τη σύνταξη μίας αναφοράς για τα επιτυχημένα προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων, με την επισκόπηση καλών πρακτικών στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η αναφορά αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να συμπληρώσει την εθνική διαβούλευση επί του θέματος, στην οποία συμμετείχαν με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενοι φορείς (stakeholders) από τον κατασκευαστικό κλάδο, τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, Συμβουλευτικές Εταιρείες καθώς και τα αρμόδια Υπουργεία (Στέγασης και Περιβάλλοντος/Ενέργειας).

Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει σε υπάρχοντα (ή σχεδιασμένα προς υλοποίηση) προγράμματα και κανονισμούς σε επιλεγμένες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας τα μακροχρόνια σχέδια ανακαίνισης που έχουν υιοθετήσει οι περιοχές και τα κράτη – μελή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η μελέτη, παρέχει στα κράτη – μέλη κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη φιλόδοξων σχεδίων ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive, 2012/27/EU).

 

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα “Ενισχύοντας την Ανακαίνιση Κτιρίων: Επισκόπηση καλών πρακτικών”. 

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

 

  • Διαβάστε περισσότερα για το Γαλλικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής (στα Γαλλικά): Plan Bâtiment Durable, Le Moniteur.

 

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 5-12-2014 – BPIE – Ενισχύοντας την Ανακαίνιση Κτιρίων_ Επισκόπηση καλών πρακτικών

Σχετικά με Alice Corovessi