ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ INZEB

Επιμόρφωση

Πρωτεύοντα ρόλο στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του σχεδιασμού και της κατασκευής  Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

Επίσης, το Ινστιτούτο μέσα από τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων και master-classes με την συμμετοχή επιφανών επιστημόνων από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου να έρθουν σε άμεση επαφή με “καλές πρακτικές” και έργα-πρότυπα.