ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ενεργειακή Φτώχεια αρχίζει να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με αυξάνουσα σημασία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια ακόμη και στις οικονομικά εύρωστες χώρες, ενώ στην Ελλάδα το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει πλέον σημαντικές διαστάσεις.

Το INZEB – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας διαξάγουν μία έρευνα, μέσω της οποίας θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και ποιες είναι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των νοικοκυριών ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας.

Η έρευνα αφορά μόνο όσους διαμένουν στην Ελλάδα και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018. Τα αποτελέσματα, θα δημοσιευτούν σε μία έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί στο τέλος της χρονιάς.

Σας προσκαλούμε να αφιερώσετε 10 λεπτά και να συμμετέχετε στην έρευνα απαντώντας σε λίγες αλλά σημαντικές ερωτήσεις. 

Συμμετέχω στην έρευνα για την Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα

 

Σχετικά με INZEB Marketing Team