Η ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ RENOVATE EUROPE

H Eυρωβουλευτής κα Ρόδη Κράτσα στηρίζει την εκστρατεία Renovate Europe  και την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε.

Σχετικά με Alice Corovessi