ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ INZEB

Συμβουλευτική

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από πλευράς INZEB αφορά τόσο τις τεχνικές εταιρείες και τους μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του σχεδιασμού, κατασκευής και ανακαίνισης κτιριακών δομών, όσο και τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας δομικών υλικών.
Το Ινστιτούτο παρακολουθώντας και προβαίνοντας στην επεξεργασία των σύγχρονων και διαρκώς μεταβαλλόμενων τάσεων στον κλάδο των κατασκευών στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων συνεργασιών με όλους όσους μοιράζονται το ίδιο πάθος για “κτιριακό εξορθολογισμό”.