ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στη 2η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ενεργειακής Απόδοσης στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.

Στόχος της συζήτησης ήταν να ενισχυθεί ο διάλογος  μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην Ελλάδα, σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Η συνάντηση είχε τρείς κύριους άξονες:

  1. Η δημιουργία της πρώτης ολοκληρωμένης υπηρεσίας One-Stop-Shop (OSS) για ανακαινίσεις κατοικιών στην Ελλάδα
  2. Η χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και οδοφωτισμού.
  3. Η μείωση του επενδυτικού κινδύνου των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε εμπορικά κτίρια- Η οπτική γωνία των επενδυτών.

Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στη συνάντημε παρουσιάζοντας το έργο iBRoad και πως τα αποτελέσματα του έργου θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα One-Stop-Shops στην Ελλάδα, καθώς επίσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου RenoValue.

Η συνάντηση για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ενεργειακής Απόδοσης στην Ελλάδα ήταν μία διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και την Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης για το Περιβάλλον του ΟΗΕ.

Σχετικά με INZEB Marketing Team