ΤΑ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

renovate kyklakiΑυξημένη μόχλευση, γρηγορότερη διάχυση και ευρύτερα κοινωνικά οφέλη: τα φιλόδοξα έργα ανακαίνισης είναι η καλύτερη επιλογή για Στρατηγικές Επενδύσεις  

Σύμφωνα με φορείς του Οικοδομικού Κλάδου  «το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει να διαθέσει κονδύλια για έργα ριζικής ανακαίνισης κτιρίων».

Μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Copenhagen Economics καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα έργα ριζικής ανακαίνισης ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από άποψη κόστους στους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments – EFSI), και συνιστά την εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής έργων ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν και έχουν υψηλό ποσοστό ανταπόδοσης σε κοινωνικά οφέλη μέσω της αποτελεσματικής διάχυσης των κονδυλίων.

Οι οργανώσεις Eurima, Glass for Europe, EuroACE, PU Europe και Renovate Europe Campaign,  χαιρέτισαν τη συγκεκριμένη έκθεση ως μία σαφή ένδειξη ότι η ανακαίνιση κτιρίων αποτελεί έναν από τους πιο έξυπνους και οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους κινητοποίησης επενδύσεων για την αύξηση της ανάπτυξης.

«Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως στόχο να δώσει προτεραιότητα σε έργα που ενισχύουν τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη δραστηριότητα με ταυτόχρονη παροχή υψηλών αποδόσεων για την κοινωνία», δήλωσε ο Adrian Joyce, Γενικός Γραμματέας του EuroACE και Επικεφαλής του Renovate Europe Campaign, «και η έκθεση αυτή δείχνει ότι η ανακαίνιση κτιρίων μπορεί να ανταποκριθεί πολύ αποτελεσματικά σε όλες αυτές τις απαιτήσεις».

«Οι υποδομές ενέργειας συνήθως αποτελούν το κύριο θέμα συζήτησης κατά τον προγραμματισμό των έργων του EFSI», πρόσθεσε ο Bertrand Cazes, Γενικός Γραμματέας του Glass for Europe, «όμως,  αν θεωρήσουμε τον κτιριακό τομέα ως ένα ουσιαστικό μέρος της ενεργειακής μας υποδομής γίνεται σαφές ότι θα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στα έργα ανακαίνισης κτιρίων».

«Τα σημαντικά οφέλη της ανακαίνισης κτιρίων πρέπει να αναγνωρίζονται στην κατάλληλη ενότητα των κριτηρίων που υπάρχουν στη λειτουργία του EFSI», πρόσθεσε ο Oliver Loebel, Γενικός Γραμματέας του PU Europe «οι επενδύσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα με ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία, πρέπει να λάβουν προτεραιότητα».

«Τόσο η έρευνα όσο και οι πραγματικές εμπειρίες», πρόσθεσε ο Jan te Bos, Γενικός Διευθυντής της Eurima «έχουν αποδείξει ότι τα έργα ριζικής ανακαίνισης κτιρίων ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της εξάρτησης από τις εισαγωγές, ενώ παράλληλα παρέχουν μεγάλες αποδόσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση, όπως αναγνωρίζεται και στην προσφάτως εγκριθείσα Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν δράση κατοχυρώνοντας ένα μέρος των κεφαλαίων του EFSI το οποίο θα αφιερωθεί σε επενδύσεις μεγάλων προγραμμάτων ριζικής ανακαίνισης κτιρίων».

 

Σχετικά με Alice Corovessi