ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το παρόν είναι μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου που δημιοσίευσε το BPIE

Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων – Προσαρμοσμένοι Χάρτες Πορείας προς τη Ριζική Ανακαίνιση για Καλύτερα Σπίτια

Μια ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται ήδη στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο για τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων, τα οποία θεωρούνται ως τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 2.0, αλλά και ως τα τέλεια εργαλεία που οδηγούν σε καλύτερη απόδοση κτιρίων και σε πιο άνετα σπίτια.

Στην πιο πρόσφατη μελέτη του, το BPIE προτείνει την εξέλιξη των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων. Με βάση τρία παραδείγματα εφαρμογής των Διαβατηρίων Ανακαίνισης Κτιρίων στη βελγική περιφέρεια της Φλάνδρας (“Woningpas”), τη Γαλλία (“Passeport Efficacité Énergétique”) και τη Γερμανία (“Individueller Sanierungsfahrplan”), το Διαβατήριο Ανακαίνισης Κτιρίων επικεντρώνεται στο συνδυασμό επιτόπιων τεχνικών ενεργειακών ελέγχων αλλά και κριτηρίων ποιότητας που έχουν οριστεί,  σε διάλογο πάντα με τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

Το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού είναι ένας φιλικός προς το χρήστη μακροπρόθεσμος χάρτης πορείας που οι ιδιοκτήτες κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να σχεδιάσουν τη ριζική ανακαίνιση του κτιρίου τους, να συγκεντρώσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες του κτιρίου σε ένα και μόνο μέρος και να έχουν έτσι μια πλήρως ενημερωμένη εικόνα του κτιρίου τους καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του, όπου μεταξύ άλλων θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα άνεσης, π.χ ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κ.α. αλλά και ενδεχόμενη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να παρουσιάσει μια επισκόπηση των τριών πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται επί του παρόντος στη Φλάνδρα (Βέλγιο), τη Γαλλία και τη Γερμανία, χώρες/περιοχές που κινούνται ήδη στον άξονα της ιδέας του Χάρτη ή Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων.

Αυτές οι πρωτοβουλίες επελέγησαν λόγω του προχωρημένου σταδίου ανάπτυξής τους, καθώς παρέχουν μια καλή εικόνα της υποστηρικτικής διαδικασίας δημιουργίας του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων και επίσης καλύπτουν τα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ιδέας αυτής. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι δημόσιες αρχές έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ιδέα αυτή, όπως για παράδειγμα η Γαλλία ενώ στην Φλάνδρα και τη Γερμανία έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξή της.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται η ιδέα του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων και γίνεται παρουσίαση της δομής βάσει των τριών περιπτωσιολογικών μελετών. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται παρουσίαση των τριών κύριων πρωτοβουλιών: α) το “Ιndividueller Sanierungsfahrplan στη Γερμανία, β) το φλαμανδικό Woningpas και γ) το Passeport Efficacité Énergétique στη Γαλλία. Τέλος, στην τρίτη ενότητα, περιγράφεται μια σειρά συστάσεων για την εισαγωγή των διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων σε όλη την ΕΕ.

Για πρόσβαση στη έκθεση Building renovation passports – Customised roadmaps towards deep renovation and better homes του BPIE πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

BPIE BUILDING ENERGY CERTIFIERSΤο παρόν είναι μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου που δημιοσίευσε το BPIE, τον Ιανουάριο του 2015. 

Ένα αξιόπιστο και σε καλή λειτουργία σύστημα πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) θα μπορούσε να μεταμορφώσει την αγορά ακινήτων προωθώντας πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Η ποιότητα και η ακρίβεια των στοιχείων του πιστοποιητικού, και κατ’ επέκταση η αξιοπιστία όλης της διαδικασίας των ΠΕΑ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις του επιθεωρητή.

Ο επιθεωρητής έχει την ευθύνη να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, να κάνει σχετικές παραδοχές, να διεξάγει υπολογισμούς σύμφωνα με την εθνική μεθοδολογία, να κάνει συστάσεις και τελικά, στα περισσότερα κράτη-μέλη, να εκδώσει το πιστοποιητικό.

Η παρούσα εργασία συνοψίζει και αναπτύσσει περαιτέρω τη δομή των απαιτήσεων σε προσόντα και την διαπίστευση που απαιτείται για τους ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων στην Ευρώπη των 28. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ποιος μπορεί να εκδώσει ΠΕΑ, ποιές είναι οι απαιτούμενες γνώσεις, πως αυτές αποδεικνύονται και η κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εφαρμογή των σωστών διαδικασιών.

Η μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου “Προσόντα και απαιτήσεις διαπίστευσης των ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων στην Ευρωπαϊκή ένωση των 28″ στα ελληνικά βρίσκεται στο συνημμένο pdf αρχείο: BPIE_FACT SHEET_BUILDING ENERGY CERTIFIERS_GREEL ver.

**Η μετάφραση έγινε από την Χρυσούλα Βαϊτση, Δρ Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ                            

Επιστημονικό Συνεργάτη Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης INZEB.ORG               Γραμματέα του  Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Για πρόσβαση στο πρωτότυπο ενημερωτικό δελτίου του BPIE πατήστε εδώ.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ, ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

BPIE__IndoorAirQuality2015Μια ανάλυση των οικοδομικών κανονισμών για τις κατοικίες σε 8 κράτη μέλη

Η συγκεκριμένη έκθεση εξετάζει τις απαιτήσεις για κατοικίες σε οκτώ επιλεγμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την ποιότητα εσωτερικού αέρα, τη θερμική άνεση και το φυσικό φωτισμό, θέματα ολοένα και πιο σημαντικά για τα ευρωπαϊκά κτίρια και τους ενοίκους τους.

Στόχος της έκθεσης είναι να παράσχει μία επισκόπηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου για τα παραπάνω θέματα, ενώ ταυτόχρονα τονίζεται η σημασία της ύπαρξης κατάλληλων προδιαγραφών για τις συνθήκες θερμικής άνεσης, αερισμού  και φυσικού φωτισμού. Η έκθεση παρουσιάζει προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών που αφορούν στις εσωτερικές κλιματικές συνθήκες.

Η επισκόπηση επικεντρώνεται στους οικοδομικούς κανονισμούς για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια κατοικίας σε επιλεγμένα κράτη μέλη, τα οποία είναι το Βέλγιο (η περιφέρεια των Βρυξελλών), η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία).

Πραγματοποιείται μια κριτική και συγκριτική αξιολόγηση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές που εντοπίζονται.

 

Μεταξύ 30% – 50% των θανάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να αποδοθεί σε υπερβολικά χαμηλές εσωτερικές θερμοκρασίες, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία της εσωτερικής θερμικής άνεσης και τη σύνδεσή της με το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Η θερμική άνεση, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και το φως της ημέρας αποτελούν βασικούς παράγοντες εξασφάλισης καλών συνθηκών για τους ενοίκους ενός κτιρίου. Παρόλα αυτά, στις οκτώ χώρες που μελετήθηκαν, οι απαιτήσεις για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και τη θερμική άνεση δεν είναι πλήρεις, ούτε επαρκώς σαφείς. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) αναδεικνύει νομοθετικά κενά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα ζουν σε υψηλής απόδοσης, υγιεινά, άνετα και καλά φωτισμένα κτίρια. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν 60% έως και 90% της ζωής τους μέσα στα κτίρια, το συγκεκριμένο θέμα επιβάλλεται να τεθεί ως κύρια νομοθετική προτεραιότητα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που οι συνθήκες εσωτερικού κλίματος αναφέρονται στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD), η σημασία της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, της θερμικής άνεσης και του φυσικού φωτισμού πρέπει να ενισχυθεί σε μία μελλοντική αναδιατύπωση. Οι πτυχές αυτές θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη διαδικασία της ενεργειακής πιστοποίησης σαν πληροφορίες για τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης στο κτίριο. Τα συνδυαστικά οφέλη θερμικής άνεσης και υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν τα μέτρα ενεργειακής ανακαίνισης (π.χ. μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας). Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει επίσης να ενσωματωθούν στις εθνικές στρατηγικές ανακαίνισης που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των άρθρων 4 και 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED).

Το Δελτίο Τύπου και η έκθεση του BPIE (στα Αγγλικά), καθώς και μία συνοπτική παρουσίαση στα Ρουμανικά είναι διαθέσιμα εδώ.

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα “Ποιότητα εσωτερικού αέρα, θερμική άνεση και φυσικός φωτισμός

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc, συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 30.03.2015 – BPIE – Ποιότητα εσωτερικού αέρα, θερμική άνεση και φυσικός φωτισμός.pdf

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ BPIE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ POSTER

BPIEposter-Fuel-Poverty2015

Στις 25.02.2015 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE), παρουσίασε μία αφίσα με τίτλο: «Αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας μέσω της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», η οποία συμπληρώνει την ήδη δημοσιευμένη έκθεση «Μετριάζοντας την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη». Στην αφίσα αυτή επιχειρείται μία συνοπτική και εύκολα κατανοητή ανάλυση των ευρωπαϊκών δεδομένων σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, ενώ παρουσιάζονται επίσης οι κυριότερες αιτίες που την προκαλούν καθώς και οι πιθανές λύσεις και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή της.

Αρχικά δίνονται κάποιοι ορισμοί και τρόποι μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας (επισημαίνεται ότι ένας πιο ακριβής ορισμός θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση της έκτασης του προβλήματος και την κατεύθυνση προγραμμάτων και πολιτικών στα σωστά άτομα). Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια στοιχεία για τα επίπεδα ορισμένων δεικτών ενεργειακής φτώχειας στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δείκτες αυτοί είναι:

 1. η αδυναμία διατήρησης επαρκούς θέρμανσης στις κατοικίες,
 2. η καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών στους οργανισμούς κοινής ωφελείας και
 3. το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε κατοικίες με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης (διαρροές στη στέγη, υγρασία στους τοίχους, τα δάπεδα ή τα θεμέλια).

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι τρεις χώρες με τα πιο υψηλά ποσοστά σε όλους τους δείκτες είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ελλάδα, ενώ στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Δανία και το Λουξεμβούργο η ενεργειακή φτώχεια δεν φαίνεται να αποτελεί μείζον πρόβλημα, αφού τα ποσοστά των δεικτών εμφανίζονται αρκετά χαμηλά. Ειδικά για Ελλάδα οι παραπάνω δείκτες διαμορφώνονται σε ποσοστό 70% για την αδυναμία διατήρησης επαρκούς θέρμανσης στις κατοικίες, ποσοστό 50.7% για την καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών στους οργανισμούς κοινής ωφελείας και ποσοστό 29.5%, για τα άτομα που ζουν σε κατοικίες με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά υψηλότερα από τους μέσους όρους της Ευρώπης που αντίστοιχα είναι 10.8%, 10% και 15.1%.

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη επιδεινώνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των ενεργειακών τιμών χωρίς αντίστοιχη αύξηση στα καθαρά εισοδήματα των νοικοκυριών. Παράλληλα, τα ποσά που δαπανώνται για την εφαρμογή μέτρων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, που αποτελούν και την πιο βιώσιμη λύση εξοικονόμησης ενέργειας, υπολείπονται αρκετά των επιδοτήσεων του ενεργειακού κόστους και των εισοδημάτων, με αποτέλεσμα την σχεδόν μηδαμινή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά κατοικία τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ των λύσεων που προτείνονται τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι η σταδιακή αύξηση της οικονομικής υποστήριξης των μέτρων ενεργειακής ανακαίνισης, καθώς αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας, της παραγωγικότητας και της θερμικής άνεσης των ευάλωτων πολιτών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και επικαιροποίηση των στατιστικών δεδομένων ώστε να καταστεί σαφής η σύνδεση μεταξύ των συνθηκών διαβίωσης, της ενεργειακής φτώχειας και των άλλων δεικτών.

Κατεβάστε το poster του BPIE σε μορφή .pdf από εδώ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης είναι συνεργάτης του BPIE.

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

principles for nZEBsΗ Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) απαιτεί όλα τα νέα κτίρια από το 2020 να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nearly Zero Energy Buildings – nZEB). Ωστόσο, ο προτεινόμενος ορισμός τους εμφανίζεται αρκετά ασαφής, ειδικά σε ό,τι αφορά τη φιλοδοξία ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO2 των κτιρίων αυτών. Η μελέτη που παρουσιάζεται έχει εκπονηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) για την υποστήριξη της εφαρμογής της παραπάνω οδηγίας, μέσα από την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, αποτελεσματικού και πρακτικού ορισμού των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη ευρείας κατανόησης των nZEB:

 • παρέχοντας ένα σημείο εκκίνησης για τον ορισμό των nZEB αναλύοντας τις υπάρχουσες έννοιες και πρωτοβουλίες.
 • παραθέτοντας τις κυριότερες προκλήσεις για τον ορισμό των nZEB και πιθανές λύσεις.
 • συνθέτοντας ένα σύνολο αρχών για τα nZEB.
 • εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές σε κτίρια αναφοράς και αξιολογώντας τα αποτελέσματα.
 • περιγράφοντας σχετικές τεχνολογικές, χρηματοδοτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
 • δίνοντας προοπτικές των επόμενων απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχημένη εφαρμογή των nZEB.

 

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κρατών – μελών, καθώς και για την ερευνητική κοινότητα.

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα “Αρχές για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc, συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

Η συνοπτική παρουσίαση καθώς και η πλήρης έκθεση (σε υψηλή και χαμηλή ανάλυση) στα Αγγλικά βρίσκονται εδώ

Μετά την ανάπτυξη των γενικών αρχών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) εκπόνησε, το 2012, ειδικές μελέτες για την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, προκειμένου να αξιολογήσει και να προτείνει την εφαρμογή τους σε επίπεδο χώρας σαν υποστήριξη των εθνικών προσπαθειών για την εφαρμογή της EPBD.

Το BPIE επίσης σχεδίασε μία αφίσα, στην οποία παρουσιάζονται οι κύριες προκλήσεις και οι αρχές για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωση Ενέργειας, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ (Αγγλικά).

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 10-02-2015 – BPIE – Αρχές για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.pdf

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

cost_opt_reportΜαθήματα από τρείς μελέτες περιπτώσεων

Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive -EPBD, 2010/31/EU) υπαγορεύει στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, τα δομικά τους στοιχεία και τα τεχνικά τους συστήματα, με βάση τη μεθοδολογία βέλτιστου κόστους. Στην εν λόγω μεθοδολογία εισάγεται για πρώτη φορά, η έννοια του συνολικού κόστους ζωής του κτιρίου ως παράγοντας καθορισμού των μελλοντικών απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Έτσι, η εκτίμηση των απαιτήσεων θα γίνεται με περισσότερη συνέπεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όχι μόνο το αρχικό κόστος επένδυσης, αλλά και τα υπόλοιπα κόστη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου (λειτουργικό, συντήρησης, απόρριψης και όφελος εξοικονόμησης ενέργειας).

Η μεθοδολογία υπολογισμού του βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια και τα δομικά τους στοιχεία καθορίστηκε με τον  κατ’ εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαική Επιτροπή Κανονισμό 244/2012 για το Βέλτιστο Κόστος, ενώ ένα συνοδευτικό  έγγραφό με κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2012. Παρόλα αυτά, ο κανονισμός και οι κατευθυντήριες γραμμές αφήνουν μεγάλο περιθώριο ευελιξίας στα Κράτη – Μέλη σε σχέση με την επιλογή των δεδομένων στον υπολογισμό, τα κτίρια αναφοράς, τα ενεργειακά κόστη κ.ο.κ.

 

Με την παρούσα μελέτη το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) παρέχει καθοδήγηση και πρακτικά παραδείγματα για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας βέλτιστου κόστους στο επίπεδο των κρατών – μελών, ώστε να γίνουν πιο εφικτοί οι μακροχρόνιοι στόχοι για τα  Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Zero-Energy Buildings – nZEB) και το κλίμα. Κύριος στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων κρίσιμων παραμέτρων στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, καθώς και η διάδοση της γνώσης που προκύπτει από καλές πρακτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται τρεις μελέτες περιπτώσεων, με τη συμβολή συμβούλων, από την Αυστρία (e-sieben), τη Γερμανία (IWU) και την Πολωνία (BuildDesk), με έμφαση στους υπολογισμούς του βέλτιστου κόστους για πολυκατοικίες και μονοκατοικίες. Μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων και την έκθεση διαφαίνεται το πόσο φιλόδοξες και ταυτόχρονα οικονομικά βιώσιμες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, και πόσο εφικτή είναι η μετάβαση προς Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα Εφαρμογή της μεθοδολογίας βέλτιστου κόστους στις ευρωπαϊκές χώρες”

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc, συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

 • Κατεβάστε την κύρια μελέτη από εδώ (Αγγλικά).
 • Κατεβάστε τη μελέτη περίπτωσης της Αυστρίας (Αγγλικά).
 • Κατεβάστε τη μελέτη περίπτωσης της Γερμανίας (Αγγλικά)

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 22-01-2015 – BPIE – Εφαρμογή της μεθοδολογίας βέλτιστου κόστους στις ευρωπαϊκές χώρες.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ BPIE ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

facstheet June 2014 coverΘέσπιση του στόχου 3% για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων – κατάσταση εφαρμογής του Άρθρου 5 της EED

 

Από τον Ιανουάριο του 2014, τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να ανακαινίζουν ετησίως το 3% της συνολικής επιφάνειας των θερμαινόμενων και/ ή ψυχόμενων κτιρίων που αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία και χρησιμοποιούνται από την κεντρική τους διοίκηση, έτσι ώστε αυτά να πληρούν τις ελάχιστες θεσπισμένες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) συγκέντρωσε σε ένα ενημερωτικό δελτίο τόσο την τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με την εφαρμογή του Άρθρου 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED – 2012/27/EU), όσο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.

Έξι μήνες μετά την προθεσμία για κατάθεση επίσημης αναφοράς από τα κράτη – μέλη σε σχέση με το Άρθρο 5 της παραπάνω Οδηγίας, το BPIE ανέλυσε τις αναρτημένες εκθέσεις. Στις 24 Ιουνίου 2014, από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλειπαν ακόμα οι πληροφορίες οχτώ ευρωπαϊκών χώρων, ενώ μέχρι σήμερα – ένα χρόνο μετά το πέρας της επίσημης προθεσμίας – οι εκθέσεις τεσσάρων χωρών δεν είναι διαθέσιμες.

Πρόκειται για το πρώτο από μία σειρά ενημερωτικών δελτίων που θα εστιάζουν στο ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα και συμβάλλει στην αποστολή του BPIE να παρέχει χρήσιμα και αξιόπιστα δεδομένα αποσκοπώντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός και εκτός Ευρώπης.

 

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στο ενημερωτικό δελτίο του BPIE για το Άρθρο 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση.

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc, συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο από εδώ.

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 12-01-2015 – BPIE – Ενημερωτικό δελτίο του BPIE για το Άρθρο 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

medium_renovation_strategies_EUΈκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Απόδοσης Κτιρίων σχετικά με την πορεία συμμόρφωσης με το Άρθρο 4 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση

 

Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED, 2012/27/EU) εισήγαγε το 2012 μία νέα, σημαντική διάσταση στο νομοθετικό περιβάλλον για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Το Άρθρο 4 της παραπάνω Οδηγίας απαιτεί από τα Κράτη – Μέλη, για πρώτη φορά, να σχεδιάσουν την Εθνική Στρατηγική τους για την ανακαίνιση του κτιριακού τους αποθέματος, και άρα να συμπληρώσουν το μεγάλο κενό πολιτικής σχετικά με τα υφιστάμενα κτίρια τους.

Η μελέτη αυτή εστιάζει σε 10 Κράτη – Μέλη (Αυστρία, Βέλγιο (Περιοχή Βρυξελλών), Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), χώρες που κατέθεσαν τα στρατηγικά τους σχέδια εντός τριών μηνών από την προθεσμία του Απριλίου 2014, και επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) καθώς παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, τόσο στα είδη κτιρίων όσο και στις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες. Οι στρατηγικές των 10 παραπάνω Κρατών – Μελών, ενώ παρέχουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και δράσεων, εντούτοις δεν υποδεικνύουν κάποιο ξεκάθαρο σχέδιο, ενώ τα περισσότερα υστερούν αποφασιστικών και ριζικών επεμβάσεων.

Η έκθεση αξιολογεί τις χώρες για κάθε μία από τις πέντε απαιτήσεις του Άρθρου 4 της EED:

α) ανασκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος,
β) εξεύρεση οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις,
γ) πολιτικές και μέτρα για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων,
δ) μια προσανατολισμένη στο μέλλον προοπτική που θα κατευθύνει τις επενδυτικές αποφάσεις,
ε) τεκμηριωμένη εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των γενικότερων ωφελειών.

Με βάση την παραπάνω μέθοδο αξιολόγησης, το BPIE κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τρεις στρατηγικές δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της Οδηγίας (Αυστρία, Δανία και Ολλανδία), άλλες τρεις είναι εν μέρει εναρμονισμένες με αυτήν (Γαλλία, Γερμανία, και Βέλγιο – Περιοχή Βρυξελλών), ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις είναι μεν αποδεκτές αλλά παρουσιάζουν περιθώρια βελτίωσης (Τσεχία, Ρουμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Κάποιες στρατηγικές περιλαμβάνουν στοιχεία που αξιολογούνται σαν καλές πρακτικές, όπως η οικονομική στήριξη ή η ευρεία συμμετοχή στη διαδικασία ενδιαφερομένων φορέων, αλλά υστερούν σε άλλους τομείς, οι οποίοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Το Άρθρο 4 απαιτούσε όλα τα Κράτη – Μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές που να παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις στη ριζική ανακαίνιση των κτιρίων, υπό την έννοια παροχής εγγυήσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων, (ώστε να επενδύσουν στην ανακαίνισή τους) και στην αγορά για να ενισχυθεί η αλυσίδα των προμηθευτών. Οι στρατηγικές των 10 εξεταζόμενων σχεδίων δεν φαίνεται να επιτυγχάνουν τους παραπάνω στόχους.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να επιτευχθεί ο απαιτούμενος, σε βάθος χρόνου, μετασχηματισμός του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού, τα οφέλη από την ανακαίνιση κτιρίων θα πρέπει να εκτιμώνται όχι μόνο σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, εκπομπών άνθρακα και κόστους, αλλά και στη βάση οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Πακέτα πολιτικής και μέτρα υποστήριξης πρέπει να αναπτυχθούν με περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να παρέχουν αποτελεσματικά κίνητρα επενδύσεων στη ριζική ανακαίνιση. Επίσης, προτείνεται η παροχή πιο αποτελεσματικής καθοδήγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκ νέου υποβολή των περισσότερων στρατηγικών σχεδίων μετά την εφαρμογή διορθωτικών επεμβάσεων. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι, 8 μήνες μετά την προθεσμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 6 από τα 28 Κράτη – Μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία) δεν έχουν ακόμα υποβάλλει στρατηγικά σχέδια ανακαίνισης.

 

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα “Στρατηγικές Ανακαίνισης Επιλεγμένων Ευρωπαϊκών Χωρών”. 

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

 • Κατεβάστε από εδώ τη μελέτη του BPIE.

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 15-12-2014 – BPIE -Στρατηγικές ανακαίνισης επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Boosting_building_renovationΕνισχύοντας την Ανακαίνιση Κτιρίων: Επισκόπηση καλών πρακτικών

Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή πολιτικών εντός και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 2013, στην ομιλία του Προέδρου François Hollande στο Περιβαλλοντικό Συνέδριο, η Γαλλική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τους στόχους της για σημαντική αύξηση των εθνικών ποσοστών ανακαίνισης κτιρίων, με απώτερο στόχο την ανακαίνιση 500.000 κτιρίων ετησίως μέχρι το 2017.

Προκειμένου να υποστηρίξει τον γαλλικό δημόσιο διάλογο σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων, η γαλλική Μη Κυβερνητική Οργάνωση CLER (Network for Energy Transition – Δίκτυο για την Ενεργειακή Μετάβαση) ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) τη σύνταξη μίας αναφοράς για τα επιτυχημένα προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων, με την επισκόπηση καλών πρακτικών στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Η αναφορά αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να συμπληρώσει την εθνική διαβούλευση επί του θέματος, στην οποία συμμετείχαν με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενοι φορείς (stakeholders) από τον κατασκευαστικό κλάδο, τον τομέα διαχείρισης ακινήτων, Συμβουλευτικές Εταιρείες καθώς και τα αρμόδια Υπουργεία (Στέγασης και Περιβάλλοντος/Ενέργειας).

Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει σε υπάρχοντα (ή σχεδιασμένα προς υλοποίηση) προγράμματα και κανονισμούς σε επιλεγμένες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας τα μακροχρόνια σχέδια ανακαίνισης που έχουν υιοθετήσει οι περιοχές και τα κράτη – μελή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η μελέτη, παρέχει στα κράτη – μέλη κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη φιλόδοξων σχεδίων ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive, 2012/27/EU).

 

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα “Ενισχύοντας την Ανακαίνιση Κτιρίων: Επισκόπηση καλών πρακτικών”. 

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

 

 • Διαβάστε περισσότερα για το Γαλλικό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής (στα Γαλλικά): Plan Bâtiment Durable, Le Moniteur.

 

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 5-12-2014 – BPIE – Ενισχύοντας την Ανακαίνιση Κτιρίων_ Επισκόπηση καλών πρακτικών

ΜΕΤΡΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

BPIE Fuel Poverty coverΕπενδύοντας στην ανακαίνιση κατοικιών, μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη λύση

 Σύμφωνα με μελέτη που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE), οι επιδοτήσεις και η άμεση οικονομική υποστήριξη των νοικοκυριών για θέρμανση δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Αντίθετα, λαμβάνοντας μέτρα ριζικής ενεργειακής ανακαίνισης στις κατοικίες που πλήττονται από αυτήν, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου. Η εφαρμογή οικονομικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταδείξει ότι, παρόλο που τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έχουν αποδειχθεί η πιο βιώσιμη λύση, λαμβάνουν μικρότερες επιχορηγήσεις σε σχέση με τα σχήματα οικονομικής στήριξης εισοδήματος και ενεργειακών τιμών.

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί μείζον πρόβλημα στην Ευρώπη, καθώς εκατομμύρια ανθρώπων δεν έχουν την οικονομική άνεση να εξασφαλίσουν συνθήκες θερμικής άνεσης στους χώρους κατοικίας τους. Παρόλο που δεν υφίσταται επίσημος ευρωπαϊκός ορισμός για την ενεργειακή φτώχεια, η σπουδαιότητα του προβλήματος, καθώς και οι σοβαρές επιπτώσεις της στην υγεία, είναι ευρέως αναγνωρισμένες.

Προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος του προβλήματος, η μελέτη εξετάζει την υφιστάμενη κατάσταση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη Eurostat. Οι χρησιμοποιούμενοι δείκτες για την ποσοτική εκτίμηση της ενεργειακής φτώχειας αναφέρονται στο ποσοστό του πληθυσμού που αδυνατεί να διατηρήσει την κατοικία του επαρκώς ζεστή, να πληρώσει τα λειτουργικά κόστη (λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ) και να διαμένει σε κατοικίες χωρίς τεχνικά ελαττώματα (διαρροές, υγρασία, μούχλα κλπ).

Το 2012, το 10,8 % του πληθυσμού της ΕΕ δεν κατάφερε να διατηρήσει την κατοικία του επαρκώς ζεστή, με το ποσοστό να φτάνει στο 24,4 % αναφερόμενο στα άτομα χαμηλού εισοδήματος. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 26,1% και 47,6%, αρκετά υψηλά σε σχέση με τον μέσο όρο και μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ. Στη μελέτη επίσης διατυπώνονται προτάσεις για την επίτευξη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ για το 2020.

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

eu b under micΕπισκόπηση, ανά χώρα, της ενεργειακής συμπεριφοράς των ευρωπαϊκών κτιρίων 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την έλλειψη κατανοητών δεδομένων για τα κτίρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) εξέτασε το κτιριακό απόθεμα της Ευρώπης (τόσο των 27 κρατών – μελών, όσο και της Ελβετίας και της Νορβηγίας) σε επίπεδο χαρακτηριστικών κτιρίων, δομικής νομοθεσίας και άλλων ρυθμιστικών μέτρων. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν επέτρεψαν τον προσδιορισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και διοξειδίου του άνθρακα των κτιρίων της Ευρώπης, και το σχεδιασμό ποικιλίας σεναρίων για τη συστηματική ανακαίνισή τους μέχρι το 2050.

Σημαντικά οφέλη μπορούν να προκύψουν αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας του ευρωπαϊκού κτιριακού τομέα, όπως ενίσχυση της πάσχουσας ευρωπαϊκής οικονομίας και αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας. Καθώς τα ποσοστά νέων κατασκευών διαμορφώνονται εξαιρετικά χαμηλά, περίπου στο 1%, η μεγαλύτερη πρόκληση για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας είναι η συστηματική ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι, σαφώς, η περιορισμένη γνώση σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων κτιρίων. Σε μία μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσης δεδομένων,  το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων συνέλεξε και ανέλυσε στοιχεία από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη, καθώς και από τη Νορβηγία και την Ελβετία, με σκοπό να παρέχει μία ζωτικής σημασίας και ενημερωμένη εικόνα του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος και των δυνατοτήτων του για εξοικονόμηση ενέργειας και διοξειδίου του άνθρακα. Τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία σεναρίων συστηματικής ανακαίνισης των ευρωπαϊκών κτιρίων. Στόχος του εγχειρήματος είναι η αναγωγή της διαδικασίας χάραξης πολιτικών σε μια πιο ρεαλιστική βάση, παρέχοντας τα στατιστικά στοιχεία για μία συζήτηση «επί γεγονότων» για τον τρόπο επίτευξης εξοικονόμησης ενέργειας στα ευρωπαϊκά κτίρια, αυξάνοντας παράλληλα και τα οφέλη σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η συγκεκριμένη έκθεση αναφορά αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο βοήθημα για τα κράτη – μέλη, στις διαδικασίες που ακολουθούν για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, όπως αυτή αναδιατυπώθηκε το 2010 (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD, recast) και της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED), οι οποίες αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των εθνικών κτιριακών αποθεμάτων. Επίσης, παρέχει καθοδήγηση για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, παρουσιάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση και τις πραγματικές δυνατότητες επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων, και πιο συγκεκριμένα αποσαφηνίζοντας:

 • το ρόλο των κτιρίων, σαν κομμάτι του προγράμματος για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ως το 2050,
 • τις πολιτικές ανά τύπο κτιρίου (δημόσια/ εμπορικής χρήσης/ κατοικίας κλπ)
 • τις γνώσεις για το βέλτιστο βαθμό επεμβάσεων, με κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας
 • τις γνώσεις για τον ορθό ορισμό των Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nearly Zero Energy Buildings – nZEBs)

Τέλος, η έκθεση αποτελεί ένα εργαλείο απαραίτητο για τον τομέα της κατασκευής κτιρίων, αλλά και άλλες ομάδες ενδιαφερομένων, ώστε να υπογραμμιστεί η σημασία της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να αυξηθούν τα ποσοστά ανακαίνισης.

Η έκθεση εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2011, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ανακαίνισης (Renovate Europe Day), μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Εταιρειών για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EuroACE) με σκοπό την αύξηση των ποσοστών ριζικής ανακαίνισης μέχρι το 2050. Σε αυτήν παρέχεται, επίσης, η αναλυτική βάση για την εκστρατεία «Renovate Europe», η οποία ξεκίνησε εκείνη τη μέρα και συνεχίζεται σε επίπεδο κρατών – μελών, της οποίας Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα (National Supporting Partner) έχει επιλεγεί το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα “Τα Κτίρια της Ευρώπης στο Μικροσκόπιο”. 

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης. 

Σύνοψη Έκθεσης

Τα Κτίρια της Ευρώπης στο Μικροσκόπιο (υψηλή ανάλυση) 

Τα Κτίρια της Ευρώπης στο Μικροσκόπιο (χαμηλή ανάλυση)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. – ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ BPIE

source: BPIE

Source: www.bpie.eu

Στην έκθεση που δημοσίευσε το BPIE (Building’s Performance Institute Europe), αναλύονται οι εθνικές προσεγγίσεις των χωρών – μελών της Ε.Ε. όσον αφορά στην πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Performance Certificates – EPC) περιλαμβάνονται στους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Παρόλα αυτά, στην πλειονότητά τους, τα κράτη – μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποδοχή των EPCs από το κοινό και την αγορά.

Η έκθεση παρέχει μία κατανοητή περιγραφή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενεργειακής πιστοποίησης, καθώς επίσης και βάσεις δεδομένων για κτίρια κατοικίας και μη, ενώ προσδιορίζει τις καλές πρακτικές που καθιστούν τα EPCs αξιόπιστα και προσβάσιμα. Βασιζόμενη στη μέχρι τώρα εμπειρία, η έκθεση αποσκοπεί στην ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών, ενώ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα χαμηλής ποιότητος δεδομένα, η έλλειψη αξιοπιστίας λόγω απουσίας ελέγχου και η περιορισμένη πρόσβαση σε EPC μέσω βάσεων δεδομένων, εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των σχημάτων ενεργειακής πιστοποίησης από τα Ευρωπαϊκά κράτη.

Χάρτες και διαγράμματα εμπλουτίζουν το κείμενο και προσφέρουν πλήρη εποπτεία της διαφοροποίησης των εφαρμοζόμενων μέτρων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη, σε διάφορους τομείς, όπως σχεδιασμός και μεθοδολογίες, διασφάλιση ποιότητας, κατάρτιση ειδικών, συστήματα ελέγχου κλπ.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) το 2002, και με την αναδιατύπωση της παραπάνω οδηγίας το 2010 προστέθηκαν επιπλέον απαιτήσεις γα τη βελτίωση της ποιότητας, της χρησιμότητας και της αποδοχής τους από το κοινό. Σήμερα, και τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. έχουν εφαρμόσει επίσημα τις απαιτήσεις της EPBD στα εθνικά τους νομοθετικά πλαίσια.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης στα κτίρια. Μέσω της ενημέρωσης των ιδιοκτητών, ενοίκων ή διαχειριστών ακινήτων για την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων τους, δημιουργούν ζήτηση για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Σε κάποια κράτη – μέλη, στα οποία τα σχήματα Ενεργειακής Πιστοποίησης έχουν μακρά παράδοση, έχει παρατηρηθεί θετική επίδραση στην αγορά ακινήτων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που προσφέρει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είχε θετική επίδραση στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, συνεισφέροντας στον μετασχηματισμό της αγοράς σύμφωνα με τους στόχους της EPBD. Η έκθεση καταλήγει στην ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου των Ενεργειακών Πιστοποιητικών στις εθνικές νομοθεσίες και αυξημένη παρακολούθηση της συμμόρφωσης στα σχήματα ενεργειακής πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο κρατών – μελών, όσο και σε Ευρωπαϊκά επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη συγκεντρωμένων μητρώων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, ώστε αυτά να μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο παρακολούθησης της κατάστασης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Τέλος, προτείνεται η αξιολόγηση των  EPCs με τρόπο κατανοητό από ανεξάρτητους φορείς.

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε από το BPIE και κατεβάστε το άρθρο ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Κατεβάστε από εδώ το σχετικό poster

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE, και αφορά στην μελέτη που παρουσίασε για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.