ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

EU 28Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κατασκευαστικού Τομέα (ECSO) είναι μια τριετής δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EASME με σκοπό να αποτελέσει το σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών για τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις εφαρμογής των πολιτικών, που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών στις 28 χώρες Κράτη Μέλη, μέσω τακτικής ανάλυσης αλλά και συγκριτικής αξιολόγησης των διαθέσιμων στοιχείων.

Οι στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι: 

  • Να παρακολουθεί και να καταγράφει τις συνθήκες της αγοράς, τις τάσεις καθώς και τις στρατηγικές που αφορούν στον κατασκευαστικό τομέα τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και οι οποίες σχετίζονται με τις πέντε θεματικές προτεραιότητες του Construction 2020.
  • Να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα μέτρα πολιτικής αλλά και τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται και επηρεάζουν το χώρο των κατασκευών.

Τα στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα αναμένονται στο τέλος του 2016/αρχές του 2017.

 

 

Σχετικά με Alice Corovessi