ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται σε μια θεμελιώδη μετάβαση και έντονη μετατόπιση προς ουδέτερη – από διοξείδιο του άνθρακα – παραγωγή και ενεργειακή απόδοση.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2019, αναφέρει σαφώς ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλής και προσιτός για όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Για να συμβεί αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πλήρως ενσωματωμένη, διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη, με σεβασμό ταυτόχρονα στην τεχνολογική ουδετερότητα.

Οι περιορισμοί που αφορούν την κλιματική αλλαγή καθώς και η πρόσφατη κρίση του 2020 λόγω κορωνοϊού, θέτουν παγκοσμίως τον ενεργειακό τομέα υπό την πίεση της εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού με ταχύ ρυθμό και σε ασυνήθιστα μεγάλη κλίμακα.

Μπορεί λοιπόν η ενεργειακή φτώχεια να αντιμετωπιστεί μέσω της καινοτομίας; Και αν ναι, ποιες είναι οι προκλήσεις;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα βρίσκονται στο άρθρο “Fighting Energy Poverty through Innovation: The Challenges“, το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΙΝΖΕΒ σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blockchain Leaders, Future Energy Foundation και CLuBE.

Κατεβάστε το άρθρο: FIGHTING ENERGY POVERTY THROUGH INNOVATION: THE CHALLENGES

Σχετικά με INZEB Marketing Team