ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Η’ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ;

logoINZEB_COLOUR200

“ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ‘H ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ;”

 | ΣΑΒΒΑΤΟ 05-10-2013 | 10:00 -20:00 | M.E.C. EXPO CENTER |

ΜΕΡΟΣ Α’

Εξοικονόμηση Ενέργειας | Ανάπτυξη Κατασκευαστικών Προτύπων στις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής

09:45 – 10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10:00 – 10:30 Ali Uthman Y. Alnajim, Deputy chairman/Founding Member – Saudi Green Building Council, Deputy Chairman-Saudi Council of Engineers in EP

The role of passive cooling to maximize energy saving in Saudi Arabia and GCC Countries 

10:30 – 11:00 Samer A. F. Zawaydeh, Independent Engineer. Association of Energy Engineers / Assistant Director to International Membership

Net Positive Energy Buildings are part of Achieving Low Carbon Sustainable Green Development

11:00 – 11:30 Φλουρέντζος Φλουρέντζου, Ingénieur, Dr ès Sciences EPFL Estia SA

Minergie®: ένα ελβετικό success story με 30.000 πιστοποιημένα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης

11:30 – 12:00 Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Eπ. Kαθ. Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Η συνεισφορά του κτιριακού κελύφους στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου

12:00 – 12:30 Ciaran O’ Leary, MEng, BEng, MIEI, Certified Passive House Designer

Passivhaus Buildings

12:30 – 13:00 Δημήτρης Χατζόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος ΣΑΘ

Vers une architecture Vert ?

13:00 – 13:30 Ειρήνη Αντώνογλου, Δικηγόρος, LLB, LLM

Πράσινη Δόμηση και Νομοθετικό Πλαίσιο

ΜΕΡΟΣ Β’

Καινοτόμα συστήματα, εργαλεία, πρακτικές αειφορίας. Ώθηση στη σύγχρονη δόμηση

14:00 – 14:30 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop

Οικοσήματα Κατασκευών και Κατασκευαστικών Προϊόντων: Ποιο είναι κατάλληλο για το προϊόν μου;

14:30 – 15:00 Δρ. Βασίλειος Νικολόπουλος, CEO & co-founder Intelen, Inc.

«Data-driven Energy Efficiency Analytics cases: Η πραγματική σημασία μετρήσεων πραγματικού χρόνου και χαρακτηριστικών ανθρώπινης συμπεριφοράς στην διαδικασία παροχής και αξιολόγησης διαδραστικών ενεργειακών υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας»

15:00 – 15:30 Παντελής Λεβαντής, Διεύθυνων Σύμβουλος Ecoveritas, BREEAM Assessor, Sustainability Consultant

Η μέθοδος αξιολόγησης & πιστοποίησης αειφορίας κτιρίων BREEAM και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

15:30 – 16:00 Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Commissioning

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN15232:2012 – Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η επίδραση του κτιριακού αυτοματισμού και των συστημάτων διαχείρισης των κτιρίων. Νομοθεσία – Πρότυπα – Πιστοποιήσεις.

16:00 – 16:30 Παναγιώτης Μερεκούλιας, Πολιτικός Μηχανικός, MRECM, MRICS

Πράσινη Δόμηση και Εξοικονόμηση Ενέργειας – H υπεραξία των ακινήτων διαμέσου των νέων προτύπων δόμησης.

ΜΕΡΟΣ Γ’

Workshops

17:00 – 18:30

Αίθουσα 1 Ciaran O’Leary, MEng, BEng, MIEI, Certified Passive House Designer

Passivhaus Buildings, A Very Brief Introduction

17:00 – 18:30

Αίθουσα 3 Δημήτρης Φαρμάκης, ΒΙΜ Consultant

Green Building Information Modeling (BIM): Sustainability through Integration

18:30 – 20:00

Αίθουσα 1 Παντελής Λεβαντής, Διεύθυνων Σύμβουλος Ecoveritas, BREEAM Assessor, Sustainability Consultant

Πιστοποίηση BREEAM – Τάσεις Αγοράς, Κόστη, Αξίες, Οφέλη, Νομοθεσία, Υποδομές

18:30 – 20:00

Αίθουσα 3 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος: Πλήρης διαφάνεια στις Κατασκευές και στα Κατασκευαστικά Υλικά

 

Σχετικά με Alice Corovessi