Ο στόχος για σχεδόν μηδενικές εκπομπές CO2 κατά τη λειτουργία του κτιρίου επιτεύχθηκε με την εφαρμογή έξι οικονομικά βιώσιμων στρατηγικών κατά τη σχεδιαστική διαδικασία:
1. Μείωση του απαιτούμενου ηλεκτρικού φόρτου (ενέργειας) του κτιρίου. Αυτή επιτεύχθηκε με την κατασκευή ενός κελύφους εξαιρετικών ενεργειακών προδιαγραφών που αποτελείται από θερμικό περίβλημα για ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών, 70% επιπλέον μόνωση, υαλοστάσια υψηλής απόδοσης με επιστρώσεις φασματικής επιλεκτικότητας, συστήματα σκίασης και προστατευτικά δίκτυα. Επίσης, η εφαρμογή της προσέγγισης «προσαρμόσιμης θερμικής άνεσης» (adaptive comfort theory) και η χρήση συστήματος εξαερισμού που εκμεταλλεύεται τη φυσική κίνηση των ψυχρών και θερμών αέριων μαζών, συνέβαλαν στην περεταίρω εξοικονόμηση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και αερισμό.
2. Παθητικός σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας. Η σχεδιαστική ομάδα προσανατόλισε, προγραμμάτισε και σχημάτισε το κτίριο με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνεται θέρμανση, δροσισμός και φυσικός φωτισμός κατά το δυνατόν χωρίς τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού.
3. Ενεργητικές στρατηγικές ενεργειακής απόδοσης. Ο παθητικός σχεδιασμός ήταν αποφασιστικός, αλλά όχι και επαρκής για όλες τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου, χειμώνα και καλοκαίρι. Η αποδοτικότητα των εγκατεστημένων συστημάτων εξασφαλίζεται με την παροχή αέρα χαμηλής ροής (από το δάπεδο και τους τοίχους) στο δυτικό τμήμα του κτιρίου, ενώ στο ανατολικό, φυσικά αεριζόμενο τμήμα, υπάρχει στο δάπεδο σύστημα θέρμανσης – ψύξης με τη χρήση ακτινοβολίας. Μπόιλερ συμπύκνωσης και ένα μικρό σύστημα ψύξης μέσω εξάτμισης νερού (evaporative cooler) συμπληρώνουν τις εγκαταστάσεις του κτιρίου.
4. Ανάκτηση της χρησιμοποιημένης ενέργειας. Αρκετή από την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και την ψύξη του κτιρίου ανακτάται μέσω ενός συστήματος αγωγών θερμότητας και επανακυκλοφορεί μέσω του αέρα.
5. Παραγωγή ενέργειας επί τόπου. Μετά τη δραστική μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου με τις παραπάνω στρατηγικές, επικουρικά εφαρμόστηκε από τη σχεδιαστική ομάδα σύστημα φωτοβολταϊκών εγκατεστημένης ισχύος 34 kW DC και 9,3 m2 ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό χρήσης.
6. Στρατηγικές αντιστάθμισης. Το εκπαιδευτικό κέντρο επένδυσε σε carbon credits για να επιτύχει συμπεριφορά σχεδόν μηδενικών εκπομπών CO2. Τα carbon credits βασίζονται σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύεται στο δίκτυο, και εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Green – E του Center for Resource Solutions (CRS).

Λεπτομέρειες Έργου

ΧΩΡΑ:Η.Π.Α., Καλιφόρνια
ΕΙΔΟΣ:Εκπαιδευτικό Κέντρο
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:2,071 τ.μ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:Νέα κατασκευή
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ