Το κτίριο CIEM είναι ένα κτίριο μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB – net Zero Energy Building) και εντάσσεται στη φιλοσοφία της βιωσιμότητας στη δόμηση, που προωθεί το δημοτικό συμβούλιο της πόλης Σαραγόσα. Το κτίριο αποτελεί πρότυπο εφαρμογής διαφόρων λύσεων ενεργειακής απόδοσης που του επιτρέπουν να έχει τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα εξαιρετικές συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του. Αυτό που το διαφοροποιεί από άλλα, παρόμοια κτίρια, είναι η σύζευξη του βιοκλιματικού σχεδιασμού (παθητικός σχεδιασμός – φυσικός φωτισμός και αερισμός) με τα ενεργητικά συστήματα (θέρμανση – ψύξη με τη χρήση αέρα και ακτινοβολίας – σύστημα αντλίας θερμότητας) και την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, βιοκαύσιμα, και γεωθερμία σε ποσοστό 70%. Ο συνδυασμός των παραπάνω και η διαχείρισή τους μέσω ενός ευέλικτου συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και την επιτυχία του σαν εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, η συλλογή δεδομένων κάθε είδους από αισθητήρες (παρακολούθηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του σε πραγματικό χρόνο) το καθιστά ένα αξιόλογο ερευνητικό κέντρο και πολύτιμη πηγή πληροφοριών και εμπειρίας για την περεταίρω βελτίωση των συστημάτων ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια.

Λεπτομέρειες Έργου

ΧΩΡΑ:Ισπανία, Σαραγόσα
ΕΙΔΟΣ:Κτίριο Γραφείων
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:2.309 τ.μ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:Νέα Κατασκευή
Διαβάστε περισσότερα