Το κτίριο καλύπτει το 100% των καθαρών αναγκών του σε ενέργεια με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μέσω της συλλογής του ηλιακού φωτός μειώνονται οι ανάγκες για τεχνητό φωτισμό, ενώ με τη χρήση αισθητήρων τα φώτα σβήνουν αυτόματα στους άδειους χώρους. Επιπλέον, η χρήση εξοπλισμού γραφείου (συσκευών) υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σε συνδυασμό με τα καινοτόμα, αυτόματα συστήματα ελέγχου εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από την υψηλών προδιαγραφών μόνωση του κτιρίου, η θερμική άνεση στο εσωτερικό του επιτυγχάνεται με τη χρήση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης (ακτινοβολούμενη θερμότητα) και ψύξης από το δάπεδο μέσω γεωθερμικής αντλίας θερμότητας. Τέλος, ένα εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης συγκεντρώνει πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση όλων των συστημάτων.

Λεπτομέρειες Έργου

ΧΩΡΑ:Η.Π.Α., Καλιφόρνια
ΕΙΔΟΣ: Κτίριο Γραφείων
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:610 τ.μ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:Ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου κατασκευής του 1960
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ