ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες, μπορούν να συμμετέχουν και να στείλουν τις απόψεις τους έως τις 9 Οκτωβρίου 2018.

1
Η διαβούλευση στοχεύει:
  • Στη συλλογή απόψεων σχετικά με τις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές οδούς που πρέπει να διερευνηθούν ώστε να δημιουργηθεί για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
  • Στη συγκέντρωση πραγματικών πληροφοριών και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των των ευκαιριών και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία της μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Όλες οι πληροφορίες για τη διαβούλευση, καθώς και οι τρόποι συμμετοχής, είναι διαθέσιμα εδώ.

Σχετικά με INZEB Marketing Team