ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Energy Leaking

Photo Source: http://www.growsave.co.uk/

Στην έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών, που διενεργήθηκε πανελλαδικώς το 2011, περιλαμβάνονται δεδομένα, μεταξύ άλλων, που αφορούν στο βαθμό θερμομονωτικής προστασίας των ελληνικών κατοικιών, στην ενεργειακή κατανάλωση ανά πηγή ενέργειας και χρήση και στο ποσοστό ανακύκλωσης στα ελληνικά νοικοκυριά.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τη θερμική προστασία των ελληνικών κτιρίων κατοικίας, σε σύνολο 6.371.901 κατοικιών, οι 3.468.307 (ποσοστό 54,4 %) διαθέτουν κάποιο είδος μόνωσης, ενώ 2.903.594 κατοικίες (ποσοστό 45,6 %) δε διαθέτουν καθόλου. Στις κατοικούμενες κατοικίες, το ποσοστό εκείνων που διαθέτουν κάποιο είδος μόνωσης ανέρχεται στο 59,2 %, ενώ αντίθετα στις κενές, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 45,7 %.

Στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας συναντάται το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών με κάποιο είδος μόνωσης (71,5 %), ενώ στην Κάρπαθο το μεγαλύτερο ποσοστό εκείνων χωρίς καθόλου μόνωση (78,8 %). Σημειώνεται επίσης, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών που κτίστηκαν πριν το 1981 (56,8%) δε διαθέτει καθόλου μόνωση, ενώ η τάση αυτή εξομαλύνεται τη δεκαετία του ‘80 και αντιστρέφεται πλήρως μετά το 2000.

Σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας ανά τελική χρήση, από τα δεδομένα προκύπτουν οι κύριες τάσεις ως εξής: για το μαγείρεμα και το ζεστό νερό χρήσης χρησιμοποιείται κυρίως ο ηλεκτρισμός (ποσοστό 92,9 % και 49,5 %), ενώ για θέρμανση  χρησιμοποιείται ως καύσιμο κυρίως το πετρέλαιο (ποσοστό 66,7%).

Τέλος, το μέσο ποσοστό ανακύκλωσης ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 16,8 % με περίπου ένα στα δύο νοικοκυριά να ανακυκλώνει, κυρίως όταν τα μέλη του είναι μεταξύ 20-29 ετών. Τα υψηλότερα και κατώτερα ποσοστά ανακύκλωσης ανά νοικοκυριό στην Ευρώπη έχουν η Γερμανία, με 45 % και η Ρουμανία με μόλις 1 % αντίστοιχα.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι πολλά βήματα μένουν να διανυθούν ακόμη μέχρι η χώρα μας να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ για ενεργειακή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με περίπου τις μισές ελληνικές κατοικίες να είναι εντελώς εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες από άποψη θερμικής προστασίας (θερμομόνωση, διπλά τζάμια κ.α.), τεράστια ποσά ενέργειας σπαταλώνται προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό τους. 

Τέλος, η σημασία της ενεργειακής αναβάθμισης μέσω ανακαίνισης του υφιστάμενου ελληνικού κτιριακού αποθέματος αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά τεράστια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών αστικών κτιρίων κατοικίας έχουν κτιστεί πριν το 1980.

 

Το άρθρο μεταφρασμένο στα Αγγλικά: 25-11-2014 – Half Greek Homes are “Leaking Energy” according to Hellenic Statistic Authority

 

To κείμενο επιμελήθηκε το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας του  Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG.

Σχετικά με Alice Corovessi