ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Miguel Arias Cañete

RENOVATE EUROPE LOGO_

Την 1 Ιουνίου 2016, μετά από πρωτοβουλία του Renovate Europe Campaign, 23 Ευρωβουλευτές από 13 χώρες έστειλαν επιστολή στον Επίτροπο Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας κ. Miguel Arias Cañete με τίτλο “Στην αναθεώρηση της EPBD θα πρέπει να συμπεριληφθεί μία μακροχρόνια στρατηγική, η οποία θα αφορά το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα με σκοπό τα κτίρια αυτά να φτάσουν σε επίπεδα nZEΒ έως το 2050”. 

Μεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει:  “Μεταμορφώνοντας το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2050, όχι μόνο θα επιτευχθούν οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα δημιουργούν οι βάσεις για πολλά ακόμη οφέλη όπως η μείωση της ενεργειακής φτώχειας, η ανάπτυξη θέσεων εργασίας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ε.Ε. καθώς επίσης θα ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ώστε οι στόχοι που αφορούν στην ενέργεια να επιτευχθούν. Για το λόγο αυτό, έχει την υποχρέωση να προτείνει αλλά κυρίως να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.” 

Η απάντηση του Επιτρόπου, η οποία εστάλη την Πέμπτη 30 Ιουνίου, είναι άκρως ενθαρρυντική και μεταξύ άλλων αναφέρει:

Τα στοιχεία που μου παρουσιάσατε έτυχαν της απόλυτης προσοχής μου και θα ληφθούν υπόψη κατά τη προετοιμασία της αναθεώρησης της EPBD. Μια βασική παράμετρος που θα πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή, είναι πως θα αυξηθούν τα επίπεδα και οι στόχοι που αφορούν στην αναβάθμιση των κτιρίων κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε και οι επενδυτές να λάβουν τα κατάλληλα μηνύματα. Για το λόγο αυτό είμαστε σε τακτική επικοινωνία και συνεννόηση με τους Ευρωβουλευτές καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να θέσουμε σωστούς και αποτελεσματικούς στόχους.”

Το 2016 είναι μια σημαντική χρονιά για τα θέματα ενέργειας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η αναθεώρηση της EPBD Energy Performance of Buildings Directive καθώς και της EED Energy Efficiency Directive. 

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης λειτουργεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign.

 

 

Σχετικά με Alice Corovessi