ΕΠΙΣΤΟΛΗ RENOVATE EUROPE ΠΡΟΣ TON JEAN-CLAUDE JUNCKER ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ CABINET ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

RENOVATE EUROPE LOGO_Στις 30 Ιανουαρίου 2015 ο επικεφαλής του Renovate Europe Campaign, Adrian Joyce, έστειλε μία επιστολή, εκ μέρους όλων των φορέων και εταιρειών που υποστηρίζουν την καμπάνια, προς τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker και κ. Maroš Šefčovič με αφορμή την επικείμενη διαβούλευση του Σώματος των Επιτρόπων για την Ενεργειακή Ένωση (Energy Union). Στην επιστολή υποστηρίχθηκε η άποψη ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εγχώριας, οικονομικής και καθαρής ενέργειας, ενώ ο τομέας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες απόδοσής της είναι ο κτιριακός, δια μέσω της ριζικής ανακαίνισης και την ενεργειακής αναβάθμισης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Παράλληλα, με την εφαρμογή μέτρων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, προκύπτουν πολλά και σημαντικά οφέλη όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και αύξηση των δημοσίων εσόδων, βελτιωμένο αίσθημα άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων, υγεία και παραγωγικότητα. Ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης θα μπορούσε να μειώσει την  ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ευρώπη κατά 54% μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα θα μειωνόταν και η εξάρτηση από τις εισαγωγές σε φυσικό αέριο κατά 61%.

Για τους παραπάνω λόγους στην επιστολή υπογραμμίζεται η σημασία ορισμού από την Ενεργειακή Ένωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής που να στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Επισημαίνεται ακόμη ότι ένα πρόγραμμα φιλόδοξης ενεργειακής ανακαίνισης των σπάταλων και ενεργειακά απροστάτευτων ευρωπαϊκών κτιρίων θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ μέσα από την αναθεώρηση των νομοθετικών εργαλείων και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών της ώστε να ξεκλειδωθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. Τέλος, διατυπώνεται μία πρόσκληση στους ιδίους αλλά και στους υπευθύνους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επικοινωνία με το γραφείο του Renovate Europe Campaign, ώστε να υπάρξει περεταίρω συζήτηση και ανάλυση του ρόλου της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προοπτικών της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος Jean – Claude Juncker, σε απαντητική επιστολή του προς τον κύριο Adrian Joyce, αφού χαρακτήρισε την ενέργεια που δεν καταναλώνεται ως «την φθηνότερη, ασφαλέστερη και πιο σίγουρη ενέργεια», αναγνώρισε την ευκαιρία που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση για μία διαφορετική προσέγγιση και ανάληψη δράσης στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης ειδικά στις  μεταφορές και τον κατασκευαστικό τομέα. Μάλιστα, ζήτησε από τον αντιπρόεδρο και αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση Maroš Šefčovič, να συναντήσει τους συνεργάτες του Renovate Europe Campaign ώστε να συζητηθούν οι ιδέες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα.

 

JEAN CLAUDE JUNCKER 09-02-2014

Η απαντητική επιστολή από το Cabinet του Jean-Claude Juncker προς το Renovate Europe Campaign.

Η πρωτότυπη επιστολή του Renovate Europe στα Αγγλικά: 30-01-2015 LETTER TO JEAN CLAUDE JUNCKER_FROM RENOVATE EUROPE

 

Σχετικά με Alice Corovessi