ΕΡΕΥΝΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το INZEB – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακή Κατανάλωσης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – ΕΜΠ, το Housing Europe, το Metropolitan Research Institute – MRI, Estonian Union Of Co-Operative Housing Associations (EKYL) και το Energiaklub, διεξάγουν μια πανευρωπαϊκή έρευνα με τίτλο «Ενεργειακή Φτώχεια: Eπίγνωση και ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με το πρόβλημα».

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να αναγνωριστούν οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς και πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών σε σχέση με τo πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας, πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περισσότερα από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ενεργό έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018. 

Η έρευνα πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα, ακολουθήστε το σύνδεσμο: Ενεργειακή Φτώχεια: Eπίγνωση και ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με το πρόβλημα.

 

Σχετικά με INZEB Marketing Team