ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ QUALICHeCK: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

QUALICHECK

Η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, εταίρος του έργου QUALICHeCK διοργανώνει συνάντηση εργασίας με θέμα:  “Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την Eθνική και Eυρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια”.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 Μαρτίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Φυσικής 9 στην Πανεπιστημιούπολη και απευθύνεται σε φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που δραστηριοποιούντνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στο χώρο των κτιρίων και των κατασκευών γενικότερα.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης συμμετέχει στη συνάντηση εργασίας με δύο ομιλίες – παρουσιάσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση εργασίας, στο συνημμένο αρχείο: Qualicheck RoadshowEvent

Σχετικά με Alice Corovessi