ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

cost_opt_reportΜαθήματα από τρείς μελέτες περιπτώσεων

Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive -EPBD, 2010/31/EU) υπαγορεύει στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, τα δομικά τους στοιχεία και τα τεχνικά τους συστήματα, με βάση τη μεθοδολογία βέλτιστου κόστους. Στην εν λόγω μεθοδολογία εισάγεται για πρώτη φορά, η έννοια του συνολικού κόστους ζωής του κτιρίου ως παράγοντας καθορισμού των μελλοντικών απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Έτσι, η εκτίμηση των απαιτήσεων θα γίνεται με περισσότερη συνέπεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όχι μόνο το αρχικό κόστος επένδυσης, αλλά και τα υπόλοιπα κόστη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου (λειτουργικό, συντήρησης, απόρριψης και όφελος εξοικονόμησης ενέργειας).

Η μεθοδολογία υπολογισμού του βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια και τα δομικά τους στοιχεία καθορίστηκε με τον  κατ’ εξουσιοδότηση προς την Ευρωπαική Επιτροπή Κανονισμό 244/2012 για το Βέλτιστο Κόστος, ενώ ένα συνοδευτικό  έγγραφό με κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2012. Παρόλα αυτά, ο κανονισμός και οι κατευθυντήριες γραμμές αφήνουν μεγάλο περιθώριο ευελιξίας στα Κράτη – Μέλη σε σχέση με την επιλογή των δεδομένων στον υπολογισμό, τα κτίρια αναφοράς, τα ενεργειακά κόστη κ.ο.κ.

 

Με την παρούσα μελέτη το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE) παρέχει καθοδήγηση και πρακτικά παραδείγματα για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας βέλτιστου κόστους στο επίπεδο των κρατών – μελών, ώστε να γίνουν πιο εφικτοί οι μακροχρόνιοι στόχοι για τα  Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Zero-Energy Buildings – nZEB) και το κλίμα. Κύριος στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων κρίσιμων παραμέτρων στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, καθώς και η διάδοση της γνώσης που προκύπτει από καλές πρακτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται τρεις μελέτες περιπτώσεων, με τη συμβολή συμβούλων, από την Αυστρία (e-sieben), τη Γερμανία (IWU) και την Πολωνία (BuildDesk), με έμφαση στους υπολογισμούς του βέλτιστου κόστους για πολυκατοικίες και μονοκατοικίες. Μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων και την έκθεση διαφαίνεται το πόσο φιλόδοξες και ταυτόχρονα οικονομικά βιώσιμες μπορεί να είναι οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, και πόσο εφικτή είναι η μετάβαση προς Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE και αφορά στην έκθεση με θέμα Εφαρμογή της μεθοδολογίας βέλτιστου κόστους στις ευρωπαϊκές χώρες”

Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc, συνεργάτης στο  Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης.

  • Κατεβάστε την κύρια μελέτη από εδώ (Αγγλικά).
  • Κατεβάστε τη μελέτη περίπτωσης της Αυστρίας (Αγγλικά).
  • Κατεβάστε τη μελέτη περίπτωσης της Γερμανίας (Αγγλικά)

H μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου σε pdf αρχείο: 22-01-2015 – BPIE – Εφαρμογή της μεθοδολογίας βέλτιστου κόστους στις ευρωπαϊκές χώρες.pdf

Σχετικά με Eleftheria Touloupaki