Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

©Fotolia, Frank Peters

Στις 26 Ιουνίου 2017, οι Yπουργοί ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν για να συμφωνήσουν σε μια γενική προσέγγιση για την πρώτη δέσμη του πακέτου «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», ένα σύνολο νομικών εργαλείων που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της Ευρώπης για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης .

Στο πλαίσιο αυτό, φορείς που δραστηριοπούνται στο χώρο της εξοινοκόμησης ενέργειας, ζητούν με επιστολή τους τη δέσμευση των Υπουργών -με αφορμή την επικείμενη συνάντηση- ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τα συστήματα που έχουν ήδη εφαρμόσει με επιτυχία, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας 1,5% ετησίως μετά το 2020, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του για ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση.

Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της δέσμης μέτρων. Αποτελούν τη βάση επί της οποίας η ΕΕ μπορεί να εκσυγχρονίσει το ενεργειακό της σύστημα και να αντιμετωπίσει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

Η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ: 12.06.2017_STATEMENT on EED ahead of 2606 Council

 

 

Σχετικά με INZEB Marketing Team