Η ΜΑΡΙΑ ΠΙΝΙΟΥ-ΚΑΛΛΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ RENOVATE EUROPE

H υποψήφια Eυρωβουλευτής κα Μαρία Πινιού-Καλλή στηρίζει την εκστρατεία Renovate Europe  και την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε.

Σχετικά με Alice Corovessi