ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ευρωπαϊκοί  οργανισμοί ζητούν δεσμευτικό στόχο αύξησης ενεργειακής απόδοσης κατά 40%

H πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030 και η Κοινή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές συμβούλιο των Ευρωπαίων ηγετών στις 23 Οκτωβρίου. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη και τα τεράστια οφέλη που μπορεί αυτή να αποφέρει (επίτευξη κλιματικών στόχων, καταπολέμηση ανεργίας, δραστική μείωση εισαγωγών ενέργειας κ.ά.) δυστυχώς αγνοήθηκαν.

Προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή γι’ αυτή την σημαντική παράλειψη, οι γενικοί γραμματείς των οργανισμών EuroAce, Εurima και Glass For Europe  (υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Renovate Europe) συνέταξαν και συνυπέγραψαν μία επιστολή την οποία απέστειλαν στους 28 ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών – μελών της Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι ένας δεσμευτικός στόχος αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των υφισταμένων κτιρίων στην Ευρώπη σε ποσοστό 40% είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου ανακαίνισης με πολλαπλά οφέλη που αφορούν σε επενδυτές, επιχειρήσεις και πολίτες και κυρίως σε ότι αφορά την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

Η επιστολή αυτή υποστηρίζεται από διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG, που αποτελεί και το Εθνικό Σημείο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Renovate Europe Campaign.

Διαβάστε την πρωτότυπη επιστολή όπως αυτή απεστάλη στους ηγέτες των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε. Η επιστολή είναι στα αγγλικά.

EUROPEAN ENERGY SECURITY STRATEGY – LETTER TO HEAD OF STATES – SEPTEMBER 23th 2014

 

Σχετικά με Alice Corovessi

0 σχόλια

Σχολιάστε