ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ENACT, σε ένα από τα τελευταία άρθρα της παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από το INZEB και το Heinrich Böll Stiftung Greece, σε 691 νοικοκυριά στις διάφορες κλιματικές, γεωγραφικές και οικονομικές ζώνες της Ελλάδας, τα οποία έδειξαν ότι απαιτείται ένα νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού, η ενεργειακή απόδοση και η απορρόφηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: η προτεραιότητα δράσης σε αυτούς τους τρεις τομείς είναι το κλειδί για ένα νέο «Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Φτώχεια» στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανέδειξαν τις απόψεις του κοινού σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, το ενεργειακό κόστος αναλογικά με το εισόδημά τους, και την άποψή τους για το πόσο συχνά βιώνουν «θερμική δυσφορία».
Ποιες είναι οι σκέψεις του ελληνικού λαού σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας; Βρείτε τα στατιστικά και τα γραφήματα συνοδευόμενα από όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα στη δημοσίευση του ENACT ΕΔΩ

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι επείγον να αναληφθεί δράση στους ακόλουθους 3 βασικούς τομείς, για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά 75% έως το 2030: ενίσχυση της ενεργειακής παιδείας, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και διασφάλιση μιας καθαρής ενεργειακής μετάβασης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η προτεινόμενη από τους ειδικούς πολιτική και κοινωνική δράση, είναι διαθέσιμες ΕΔΩ

 

Σχετικά με INZEB Marketing Team