ΣΥΝΕΔΡΙΟ: DECARBONISING OUR ENERGY SYSTEM TRANSFORMATION PATHWAYS, POLICIES AND MARKETS, WITH SPOTLIGHT ON GREECE

Το περιφερειακό συνέδριο SET-Nav με θέμα “Decarbonising our energy system–Transformation pathways, policies and markets, with spotlight on Greece” θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου 2018. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το  Horizon2020 έργο TRANSrisk καθώς και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC) Ελλάδας και του Ελληνικού Παραρτήματος Association of Energy Engineers.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κυβερνητικών αρχών και φορέων, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών, φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας καθώς και ενεργειακά γραφεία από την Ελλάδα και από χώρες της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις πτυχές αλλά και τη διαδικασία του μετασχηματισμού της αγοράς που αφορά στη ζήτηση και την προσφορά ενέργειας.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι κατανόηση της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας σε μια Ευρώπη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η κατανόηση των πολιτικών που οδηγούν σε αγορές απεξαρτημένες από τον άνθρακα, έχοντας ως επίκεντρο την προοπτική της Ελλάδας.

To INZEB συμμετέχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του συνεδρίου με τη θεματική: Formulating national policies for Building Renovation Passports. The case of iBRoad project.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σχετικά με INZEB Marketing Team