ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INZEB ME TO INVESTOR CONFIDENCE PROJECT EUROPE

Πέμπτη 25 Μαϊου 2017 

Eισαγωγικό – Ενημερωτικό Σεμινάριο (webinar)

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των συνεργασιών του τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, το ΙΝΖΕΒ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Investor Confidence Project Europe (ICP Europe).

Το Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) έχει στόχο την επιτάχυνση της  ανάπτυξης μιας παγκόσμιας αγοράς σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας το κόστος των συναλλαγών των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία στα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Το ICP Europe ορίζει έναν σαφή χάρτη πορείας, με σημείο εκκίνησης την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου έως την πιστοποίηση Investor Ready Energy Efficiency™.

Με μια σειρά εμπορικών και πολυεπίπεδων πρωτοκόλλων ενεργειακής απόδοσης, το ICP Europe μειώνει το κόστος των συναλλαγών,  συγκεντρώνοντας τα υφιστάμενα πρότυπα και διαδικασίες σε μια συνεπή και με διαφάνεια διαδικασία, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των επενδυτών για χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης.

Με την ιδιότητα πλέον του «συμμάχου» του Investor Confidence Project Europe στην Ελλάδα, το ΙΝΖΕΒ διοργανώνει εισαγωγικό – ενημερωτικό σεμινάριο (webinar), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαϊου 2017.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα του ICP Europe, τις διαδικασίες πιστοποίησης των έργων, τη σύνδεση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τουε επενδυτές αλλά και τη δυνατότητα πιστοποίησης εταιρειών ως διαπιστευμένοι πάροχοι των παρεχόμενων από το ICP Europe πρωτοκόλλων.

Το σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής αλλά απαιτείται εγγραφή. Για τη συμμετοχή στο εισαγωγικό – ενημερωτικό σεμινάριο (webinar), αποστείλατε e-mail στο hello[at]inzeb.org με την ένδειξη ICP Europe.

Σχετικά με INZEB Marketing Team

0 σχόλια

Σχολιάστε