ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ “SouthZEB”

LOGOΤο πρόγραμμα “SouthZEB” αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια» (ΙΕΕ) και έχει ως στόχο την εκπαίδευση και την πιστοποίηση επαγγελματιών του κτιριακού χώρου για σχεδιασμό και κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Στο πρόγραμμα αυτό, το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει ως Συντονιστής (coordinator), ενώ συνολικώς συμμετέχουν εταίροι από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία).

Το πρόγραμμα SouthZEB δημιουργήθηκε για να καλύψει το χάσμα που εντοπίστηκε στον τομέα της τεχνογνωσίας των επαγγελματιών του χώρου αναφορικά με τα κτίρια nZEBs, μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (recast Energy Performance of Buildings Directive – EPBD, 2010/31/ΕΕ), σύμφωνα με την οποία όλα τα νέα κτίρια από 01/01/2021 και όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από 01/01/2019 πρέπει να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος SouthZEB είναι η δημιουργία 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων και αντίστοιχων τεστ αξιολόγησης, οι οποίες έχουν ως στόχο την εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα κτίριο nZEB, η διεξαγωγή σεμιναρίων για την εκπαίδευσή τους και η δημιουργία ενός κοινού τόπου συγκέντρωσης όλων των επαγγελματιών (forum), καθώς επίσης και η δημιουργία μίας πλατφόρμας απομακρυσμένης εκπαίδευσης (e-learning). Οι εκπαιδευτικές ενότητες έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους του προγράμματος, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και γνώση επί του αντικειμένου, συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο με πρακτικές ασκήσεις. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι ενότητες έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και τα υφιστάμενα πρότυπα, παρέχοντας μία up-to-date και πλήρη γνώση επί του θέματος.

Οι ενότητες αφορούν στην παρουσίαση και ανάλυση όλων των μερών ενός κτιρίου ώστε αυτό να καταστεί κτίριο nZEB. Πιο συγκεκριμένα, αναλύουν το κτιριακό κέλυφος, τις διάφορες τεχνολογίες και τα υλικά που υφίστανται σήμερα, τα συνήθη προβλήματα που παρουσιάζονται και τρόποι επίλυσής τους, τεχνικές που έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας παθητικά και ενεργητικά και το θέμα των θερμογεφυρών και πώς αντιμετωπίζεται. Επίσης, αναλύεται ο τεχνικός εξοπλισμός Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρει και συνδυασμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Επιπροσθέτως, μέσα από τις ενότητες παρουσιάζεται η τοπική νομοθεσία της κάθε χώρας και οι ιδιαιτερότητές της (επί παραδείγματι οι παραδοσιακοί οικισμοί) και με ποιον τρόπο θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη κτιρίων nZEB, ενώ παράλληλα υπάρχει σχετική ενότητα για τη δυνατότητα ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων και οι επεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν ώστε αυτά να αποτελέσουν κτίρια nZEB. Ακόμη, σημειώνεται ότι μέσω της εκπαίδευσης οι επαγγελματίες έρχονται σε άμεση πρακτική επαφή με προγράμματα προσομοίωσης της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, θεμάτων ιδιαίτερα σημαντικών όπως επί παραδείγματι της θερμικής άνεσης εντός του χώρου, της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και πώς μπορούν αυτά να επιτευχθούν και με διαδικασίες κατασκευής και δοκιμές λειτουργίας των συστημάτων κατά την παράδοση του έργου στον ιδιοκτήτη.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στις 4 χώρες του προγράμματος που συμμετέχουν ως χώρες – στόχοι (Ελλάδα, Νότια Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία), ενώ οι λοιπές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία και Βόρεια Ιταλία) συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πρωτοπόρες χώρες σε θέματα εξοικονόμησης κτιρίου και κτιρίων nZEB μεταφέροντας τεχνογνωσία στις χώρες – στόχους.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

  • Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πατρών & Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTRAINING
  • Κύπρος: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου & GARnet Energy Saving
  • Ιταλία: Περιφερειακό Κέντρο Τεχνολογίας του Τρεντίνο (DTTN)
  • Πορτογαλία: Πανεπιστήμιο του Minho & Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (IST)
  • Ηνωμένο Βασίλειο: Ίδρυμα Κτιριακών Ερευνών (BRE)
  • Αυστρία: BEST – Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού

Στην παρούσα φάση οι εκπαιδευτικές ενότητες και τα τεστ αξιολόγησης έχουν ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και η πλατφόρμα E-learning και το forum. Τα σεμινάρια έχουν ήδη ξεκινήσει σε όλες τις χώρες έτσι ώστε να προκύψουν οι εκπαιδευτές, οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν σε επόμενα σεμινάρια λοιπούς επαγγελματίες του χώρου στα πλαίσια του προγράμματος. Τα σεμινάρια αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου το Φεβρουάριο του 2016 στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξετάσεις στα πλαίσια του προγράμματος για πιστοποίηση είναι δωρεάν.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι: http://www.southzeb.eu/

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και συγκεκριμένα στο: http://www.southzeb.eu/southzeb-application-form/

Σχετικά με Alice Corovessi