ΤΟ ΙΝΖΕΒ ΣΤΗ DOMICATEC 2014

Το Building Green Magazine στα πλαίσια της Domicatec 2014, διοργάνωσε συνέδριο με θέμα “Βιώσιμες Κατασκευές – Ενεργειακή Αναβάθμιση”.  Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης συμμετείχε με εισήγηση το θέμα της οποίας ήταν “Κτιριακό Απόθεμα και Ενεργειακή Αναβάθμιση – Renovate Europe Campaign”.

domicatec

Περίληψη Εισήγησης

Το 2014 πρέπει να αποτελέσει έτος επαναπροσδιορισμού των στόχων και των πρακτικών σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων. Οι στόχοι θα πρέπει να περιγράφονται μέσα από μια καθορισμένη και συνοπτική σειρά μέτρων, απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δαιδαλωδών καταστάσεων που η χρόνια αδιαφορία, το πολύπλοκο νομικό σύστημα της χώρας και τέλος η οικονομική κρίση έχουν επιφέρει.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικά για την εθνική οικονομία. Ενδεικτικά, η εφαρμογή τους θα συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μέσω της μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της προώθησης νέων τεχνολογιών καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου ακολουθήστε το σύνδεσμο: DOMICATEC 2014 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

Σχετικά με Alice Corovessi