ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το INZEB και η GIZ διοργανώνουν την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στις 14.00 ώρα Ελλάδος, τη διαδικτυακή εκδήλωση Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Επενδύοντας στην ανακαίνιση των κτιρίων για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον. Υποστηρικτικοί εταίροι της εκδήλωσης είναι τα έργα του Ορίζοντα 2020, iBRoad2EPC και TripleA καθώς και η πρωτοβουλία Build Back Better Greece, ενώ η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Renovate Europe Day 2021.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της ανακαίνισης κτιρίων για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Έμφαση θα δοθεί στα στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν το στόχο της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά!

Ειδικότερα, η διαδικτυακή εκδήλωση θα συζητήσει:

 • Ευκαιρίες και προκλήσεις για την εφαρμογή των επενδύσεων στην ανακαίνιση κτιρίων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Μακροπρόθεσμες στρατηγικές και στόχους για την ανακαίνιση κτιρίων στην Ελλάδα.
 • Νέες απαιτήσεις για την ανακαίνιση κτιρίων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου “Fit-for-55”.
 • Το EU Taxonomy για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση ως μέσο για τον καθορισμό βιώσιμων επενδύσεων σύμφωνα με υψηλότερα κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων ως εργαλείο για ολιστικές, σταδιακά ριζικές ανακαινίσεις που λειτουργούν προς αποφυγήν περιορισμού του ρυθμού ανακαινίσεων.
 • Τα One Stop Shops ως μηχανισμός υποστήριξης των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την αύξηση του ρυθμού ανακαινίσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Ημερήσια Διάταξη:

14.00 Καλωσόρισμα και εισαγωγή εκδήλωσης
Αλίς Κοροβέση, INZEB και Ulrich Laumanns, GIZ
Καλωσόρισμα
Adrian Joyce, Διευθυντής, Renovate Europe Campaign
14.15

 

 

Ενότητα I: Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές για την Ανακαίνιση Κτιρίων

o   Κεντρική Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σδούκου,
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

o   Εθνικό Σχέδιο Ανακάμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας
Δημοσθένης Βοϊβόντας​, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης Έργων και Προγραμμάτων​, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Υπουργείο Οικονομικών​ (confirmed)

o   Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης και Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Βίκυ Σίτα, Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

o   Fit-for-55 – Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ελλάδας
Νικόλαος Κοντινάκης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Συντονίστρια Ενότητας: Αλίς Κοροβέση, INZEB

15.00 Συζήτηση – Ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων
15.15

 

 

Ενότητα II: Συζήτηση του πάνελ  για τις Επενδύσεις στην Ανακαίνιση Κτιρίων

o   EU Taxonomy για Βιώσιμη Χρηματοδότηση
Δρ. Χαρά Καρακώστα, Συντονίστρια έργου Triple A, ΕΜΠ
Παναγιώτης Χαμπεσής, Επικεφαλής Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μονάδας Αειφορίας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

o   Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων
Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Συντονιστής έργου iBRoad2EPC, Ομάδα Σύμπραξις

o One Stop Shops και ο ρόλος των ESCOs
Δημήτρης Κόλλιας, Διευθυντής Ανάπτυξης Greenesco Ενεργειακή Α.Ε., εταιρεία μέλος των ομίλων ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Attica Finance

o Επενδύοντας στην Αειφορία των κτιρίων
Αλέξανδρος Γαλατούλας, MEng, MSc, CPHD, LFA Τεχνικός Σύμβουλος μέλος Living Future Europe

Συντονίστρια ενότητας: Αλίς Κοροβέση, INZEB

16.00 Ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων
16.15 Κλείσιμο εκδήδώσης
Αλίς Κοροβέση, INZEB
16.30 Τέλος Εκδήλωσης

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

“Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το διαδικτυακό σεμινάριο “Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη. Εξελίξεις και Προοπτικές” που διοργανώνει ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, με την υποστήριξη του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ και του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, στις 10.00 με διάρκεια 2,5 ωρών.

Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος INZEB, θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές της εκδήλωσης και η ομιλία της θα αφορά τις Ενεργειακές Κοινότητες και το έργο CONGREGATE (μέρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα, EUKI).

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/j/93884689957?pwd=eXp4SnhiY2FQMVNsUEo5TjhweXg1UT09

Ημερήσια Διάταξη:

10.00 – 10.15 Διαδικτυακή Προσέλευση
10.15 – 10.30 Χαιρετισμοί Προέδρων ΕΟΕΣ
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Συμεών Δανιηλίδης, Πρόεδρος ΕΟΕΣ Έλικα, Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών
Δημήτρης Αργιανάς, Πρόεδρος ΕΟΕΣ Αμφικτυονία
10.30 – 10.35 Η Κοινωνική Οικονομία ως το 13ο Οικοσύστημα Βιομηχανικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δρ. Μανώλης Τζουβελέκας, Συνεργάτης ΕΟΕΣ Αμφικτυονία

Τοποθετήσεις εκπροσώπων Επιχειρήσεων και Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας
(Ενέργεια, Τουρισμός, Πολιτισμός, Πρωτογενής Παραγωγή, Κοινωνική Φροντίδα/Μέριμνα)

10.35 – 10.45 INZEB: Ενεργειακές κοινότητες
Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ
10.45 – 10.55 Ν-Ιδαία Συνεργασία: Τουριστικό απόθεμα
Εύη Βρέντζου, Γενικός Γραμματέας Δήμου Ανωγείων, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. Ν-Ιδαία Συνεργασία
10.55 – 11.05 AgroID: Ψηφιοποίηση Πρωτογενούς Παραγωγής
Κώστας Παπαδάκης, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. AgroID
11.05 – 11.15 dot2dot: Εναλλακτικές περιηγήσεις, Τουρισμός, Πολιτισμός
Χριστίνα Βρακά, Συνιδρύτρια dot2dot
11.15 – 11.25 Φροντίδα στο Σπίτι: Κοινωνική Μέριμνα
Γιώτα Γιαπουτζή, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ.
11.25 – 11.45 Συζήτηση, Ερωτήσεις – Απαντήσεις
11.45 – 12.00 Διάλειμμα
12.00 – 12.15 Τόπος, τοπική ιδιαιτερότητα και ΚΑΛΟ, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
Πεδία Παρέμβασης Αυτοδιοίκησης.
Δημήτρης Φεγγίτης, ΕΕΤΑΑ: Υπεύθυνος αυτοτελούς Τμήματος Θεσσαλίας
12.15 – 12.30 Συμπεράσματα – Λήξη Σεμιναρίου

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Μανώλης Τζουβελέκας.

FIGHTING ENERGY POVERTY THROUGH INNOVATION. CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND SOLUTIONS

Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται σε μια θεμελιώδη μετάβαση και έντονη μετατόπιση προς ουδέτερη – από διοξείδιο του άνθρακα – παραγωγή και ενεργειακή απόδοση.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2019, αναφέρει σαφώς ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλής και προσιτός για όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Για να συμβεί αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πλήρως ενσωματωμένη, διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη, με σεβασμό ταυτόχρονα στην τεχνολογική ουδετερότητα.

Οι περιορισμοί που αφορούν την κλιματική αλλαγή καθώς και η πρόσφατη κρίση του 2020 λόγω κορωνοϊού, θέτουν παγκοσμίως τον ενεργειακό τομέα υπό την πίεση της εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού με ταχύ ρυθμό και σε ασυνήθιστα μεγάλη κλίμακα.

Μπορεί λοιπόν η ενεργειακή φτώχεια να αντιμετωπιστεί μέσω της καινοτομίας; Και αν ναι, ποιες είναι οι προκλήσεις;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα βρίσκονται στη δημοσίευση “Fighting Energy Poverty through Innovation. Challenges, opportunities and solutions”, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του INZEB σε συνεργασία με τους Blockchain Leaders, ΑΠΘ, Future Energy Foundation και CLuBE.

Ανάμεσα στις ευκαιρίες και τις λύσεις που παρουσιάζονται στη δημοσίευση, βρίσκονται οι ακόλουθες:

 • Peer-To-Peer Energy Trading (P2P)
 • Virtual Power Plants (VPP)
 • Smart Metering
 • Streamlined Processes
 • Gamification and reputation-based identities

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσίευση εδώ: FIGHTING ENERGY POVERTY THROUGH INNOVATION

Συγγραφείς
Alain Aoun Blockchain Leaders
Δρ. Σοφία-Ναταλία Μποέμη ΑΠΘ
Αλίς Κοροβέση INZEB
Barbora Greplova Future Energy Foundation
Παναγιώτης Καραγιάννης PhD CLuBE

 

 

“Completed Set of General Solutions for Renewable Energy Cooperatives”- ΕΚΘΕΣΗ

Δημοσιεύθηκε η έκθεση του έργου CONGREGATE, αναφορικά με τις ενεργειακές κοινότητες και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, με τίτλο “Completed Set of General Solutions for Renewable Energy Cooperatives”. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των: Center for Energy Efficiency EnEffect (Βουλγαρία), SEVEn (Τσέχικη Δημοκρατία), και του INZEB (Ελλάδα).
Η τρέχουσα έκθεση θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου που επιτρέπει τη μαζική ανάπτυξη ενεργειακών συνεταιρισμών στις τρεις χώρες που ασχολούνται λεπτομερώς με αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο του έργου CONGREGATE – Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία και Ελλάδα. Ξεκινά με μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ και την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, αναλύοντας τις υπάρχουσες καλές πρακτικές, εντοπίζοντας κενά και εμπόδια και θέτοντας προσδοκίες για άμεσες βελτιώσεις σε κάθε μία από τις χώρες. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι τεχνολογικές δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε σχέση με τις αναδυόμενες πρακτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών, χρησιμοποιώντας διαφορετικές οργανωτικές και νομικές μορφές και προσαρμοσμένες σε διάφορους οικονομικούς στόχους και συνθήκες.

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση εδώ: ΕΚΘΕΣΗ CONGREGATE
*Η έκθεση είναι στα αγγλικά.

Συγγραφείς της έκθεσης:
Dragomir Tzanev, Center for Energy Efficiency EnEffect
Kamen Simeonov, Center for Energy Efficiency EnEffect
Borislav Ivanov, Center for Energy Efficiency EnEffect
Teodora Stanisheva, Center for Energy Efficiency EnEffect
Jiří Karásek, SEVEn
Jan Veleba, SEVEn
Václav Šebek, SEVEn
Θανάσης Κ. Μανωλούδης, INZEB
Μαρία Τέγου, INZEB
Σύνθεση κειμένων και επιμέλεια:
Αλίς Κοροβέση, INZEB
Juraj Krivošík, SEVEn
Pavel Manchev, Center for Energy Efficiency EnEffect
Η έκθεση εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον Νίκο Λεμόνα, INZEB.

Σχετικά με το έργο CONGREGATE
Πρωταρχικός στόχος του έργου CONGREGATE είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή εθνικών μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανακαίνισης στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία και να παρακινήσει τους δήμους στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα να αναπτύξουν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα τοπικά μίγματα ενέργειας. Τα κύρια σημεία αναφοράς που θα καθορίσουν το γενικό στόχο είναι η ανάπτυξη εθνικών μοντέλων για τη συστηματική, πολυεπίπεδη επικοινωνία και μια εκστρατεία συνεργασίας για την υποστήριξη της ανακαίνισης κτιρίων, μαζί με προτάσεις πολιτικής και μελέτες σκοπιμότητας για συνεταιρισμούς ανανεώσιμης ενέργειας.

Το έργο CONGREGATE αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (EUKI) του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU). Πρωταρχικός στόχος του EUKI είναι να προωθήσει τη συνεργασία για το κλίμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προκειμένου να μετριαστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

 

 

 

WRAP-UP ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ – ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ”

Το διαδικτυακό εργαστήριο “Ενεργειακή Φτώχεια – Ένα Πολυδιάστατο Παγκόσμιο Φαινόμενο”, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, από το INZEB και το EU GCC Clean Energy Technology Network. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, η ανάλυση των όρων ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή ευπάθεια, να συζητήσει τους διαφορετικούς παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας σε διάφορες περιοχές, και  να παρουσιάσει πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και της κοινωνίας στον μετριασμό του κοινωνικού προβλήματος.

Το καλωσόρισμα στο διαδικτυακό εργαστήριο έκανε ο Prof. Riyad Y Hamzah, Πρόεδρος, Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, ο οποίος τόνισε τη σημασία αυτού του εργαστηρίου στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ενεργειακής φτώχειας.

Ο Dr. Mustapha Taoumi, Εμπειρογνώμονας Ενεργειακής Τεχνολογίας, EU GCC Clean Energy Technology Network, στην εναρκτήρια ομιλία του επεσήμανε ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και παρατηρείται τόσο αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες.

Στη συνέχεια, η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος, INZEB, πήρε το λόγο και εμβάθυνε στους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή φτώχεια. Παρουσίασε επίσης κάποια γεγονότα σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια και πώς διαφέρουν στις ανεπτυγμένες και στις αναδυόμενες χώρες. Όπως ανέφερε, «Περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια, αντικατοπτρίζοντας έτσι την επικράτηση της ενεργειακής φτώχειας σε παγκόσμια κλίμακα και το μέγεθος των ζητημάτων που απορρέουν από αυτήν την κατάσταση».

Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τόνισε μέσω της παρουσίασής του ότι η συλλογική προσέγγιση που υποστηρίζεται από ενεργειακές κοινότητες ή / και crowdfunding, είναι κατάλληλη για τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που πάσχουν από ενεργειακή φτώχεια και επιθυμούν να αναλάβουν δράση για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας ή να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών τους. Τόνισε επίσης ότι «Όσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται, τόσο πιο ευάλωτοι μπορεί να είμαστε στο μέλλον».

Η επόμενη ομιλήτρια ήταν η Κυριακή Μεταξά, Συντονίστρια Προγράμματος, EcologyHeinrich-Böll-Stiftung Greece, η οποία επεσήμανε ότι οι συνδυασμένες και επικεντρωμένες προσπάθειες στην προώθηση της ορθολογικής κατανάλωσης ενέργειας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στην υποστήριξη της κοινοτικής ενέργειας, έμμεσα ενισχύουν το εισόδημα των πολιτών και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ενεργειακή φτώχεια. Κατέληξε λέγοντας ότι «Απαιτούνται συνέργειες μεταξύ παραγόντων σε όλα τα επίπεδα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη στόχευση ενεργειακών ευάλωτων πολιτών, τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αποφυγή κινδύνων επενδύσεων και την υπέρβαση του αρχικού εμποδίου κεφαλαίου, τα διαχωρισμένα κίνητρα κ.λπ.»

Το τελευταίο μέρος του εργαστηρίου ήταν το Q & A session, στο οποίο οι ομιλητές συζήτησαν πάνω στα θέματα και τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Η Dr. Hanan Albuflasa, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, ήταν υπεύθυνη για το συντονισμό της συζήτησης καθ ‘όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου και διασφάλισε την απάντηση των κύριων ερωτημάτων που έθεσαν οι συμμετέχοντες, από τους ομιλητές του εργαστηρίου.

Η μαγνητοσκόπηση του εργαστηρίου είναι διαθέσιμη εδώ.
*Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών του εργαστηρίου είναι διαθέσιμες παρακάτω.

1. ΑΛΙΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗ_INZEB 2. ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ_ΕΜΠ 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΞΑ_HEINRICH BOELL

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RESTORE READY ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το συνέδριο RESTORE θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα διαδικτυακά, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, φιλοξενώντας ομιλητές και ειδικούς απ’ όλη την Ε.Ε.

Το Cost Restore είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., με πάνω από 150 ερευνητές από 40 χώρες της ευρωζώνης.

Κεντρικό διακύβευμα του συνεδρίου θα αποτελέσει το πως μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε την αειφορία ώστε να έχουμε αναγεννητική οικονομία. Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB, θα βρίσκεται ανάμεσα στους ομιλητές της συζήτησης και θα μιλήσει για Πολιτικές και Εργαλεία Χρηματοδότησης ενώ ακόμη θα συμμετέχει στο πάνελ της συζήτησης με θέμα Επαναφορά Στόχων, Πραγματικότητα στην Αθήνα – Μέρος 2.

Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο εγγραφής και την ημερήσια διάταξη
αναλυτικά ΕΔΩ

WRAP-UP ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “BUILDBACKBETTER GREECE”

Η διαδικτυακή εκδήλωση #BUILDBACKBETTER GREECE, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και η συζήτηση διήρκησε 90’. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την πρωτοβουλία Build Back Better Greece, με την υποστήριξη του Energy Democracy Dialogues και του ΙΝΖΕΒ. Κεντρικό διακύβευμα της συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη ουσιαστικής ανάκαμψης με την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών με δέσμευση και την ουσιαστική συμμετοχή στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, με όρους βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου.

Στη συζήτηση συνέβαλαν οι: Δρ Χάρης Δούκας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Καθ. Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος REN21, Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Χημ. Μηχανικός ΕΜΠ, Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, Γεν. Διευθυντής R.E.D. Pro Consultants & Επισκέπτης Καθηγητής Technical University of Mombasa (TUM), Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής Greenpeace Ελλάδας, ενώ το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ. Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντική στην εξέλιξη της συζήτησης αποδείχθηκε η συνδρομή των 120 συμμετεχόντων οι οποίοι υπέβαλλαν ερωτήσεις στους ομιλητές.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης της εκδήλωσης, παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά σημεία που έθεσαν οι ομιλητές.

Ο Δρ. Χάρης Δούκας ανέλυσε τη σημασία και την ιστορία του όρου «build back better», μίλησε για την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ζημιά που επιφέρει η πανδημία ενώ ακόμη δήλωσε «Θέλουμε να αποτελέσουμε καταλύτη συνεργιών και πρωτοβουλιών για την ουσιαστική συμμετοχή και δέσμευση στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, σε συνθήκες βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου.»

Ο Καθ. Ζερβός ανέδειξε τη σημασία της σωστής προτεραιοποίησης, επισημαίνοντας τις βάσεις που πρέπει να μπουν στον ενεργειακό τομέα, ενώ πρότεινε “Πέρασμα από λιγνίτη σε ΑΠΕ και όχι σε αέριο. Το Αιγαίο προνομιακή περιοχή παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ.”

Η Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δήλωσε πως «Ο μακροπρόθεσμος, ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα, εφαρμόζοντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αποτελεί κλειδί για την τοπική αυτοδιοίκηση για την οργάνωση των δράσεων της.», εστιάζοντας στην ομιλία της στις υποχρεώσεις, τις ανάγκες αλλά και τις δυσκολίες των δήμων να καταστρώσουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Χαραλαμπίδης ο οποίος τόνισε πως “Οι αποφάσεις που θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα θα κρίνουν το αύριο που θα ζήσουμε όλοι μας. Η επιστροφή στο πριν δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή. Τώρα είναι η στιγμή για γενναίες αποφάσεις και ριζικές αλλαγές που θα οικοδομήσουν ένα αύριο βιώσιμο και δίκαιο για όλους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία μίας νέας αρχής, όχι τον δρόμο επιστροφής στο χθες.” επισημαίνοντας την ίδια στιγμή τον κομβικό ρόλο της κοινωνίας ώστε να έχουμε ένα μέλλον βιώσιμο και πράσινο και να αποτελεί το κοινωνικό σύνολο μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

“Είναι εντυπωσιακό ότι τα παιδιά μας λένε ξανά και ξανά «ακούστε την επιστήμη». Χρησιμοποιούν σε εμάς τη λογική διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιούσαμε εμείς. Μας λένε με τον τρόπο τους «βάλτε ζακέτα».”, είπε ο Δρ. Τσιπουρίδης και επεσημάνε τη σημαντικότητα όχι μονό της αλλαγής των πηγών ενέργειας αλλά και του τρόπου με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείται και καταναλώνεται, χαρακτηρίζοντας την μέχρι τώρα πρακτική σπάταλη και αδιάφορη για τις συνέπειες, ενώ έδωσε επίσης ιδιαίτερη σημασία και στην κοινωνική διάσταση του προβλήματος.

Στη συνέχεια ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των ομιλητών, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα που έθεσε το κοινό.

 Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

ΓΙΝΕ “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” ΚΑΙ “ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ”

Πρόσκληση συμμετοχής – εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα “Σύμβουλος και Μέντορας Ενέργειας” του έργου POWERPOOR.

Οι Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις μέσω του δωρεάν προγράμματος εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου POWERPOOR, το οποίο εστιάζει σε τεχνολογίες και τεχνικές για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας εδώ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

INZEB – FEF ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χαιρετίζουμε μια ακόμη συνεργασία και προσβλέπουμε σε μια ενεργητική και ισχυρή συνέργεια με το Future Energy Foundation, ένα ίδρυμα βασισμένο στη γνώση, με όραμα την ανάπτυξη της φιλανθρωπίας.

Το INZEB και το Future Energy Foundation θα δημιουργήσουν σχέσεις συνεργασίας και υποστήριξης στους ακόλουθους άξονες:

 • Κοινή χρήση γνώσεων και εμπειριών στον ενεργειακό τομέα μέσω δημοσιεύσεων
 • Δραστηριότητες δικτύωσης
 • Συνεργασία σε ερευνητικά έργα
 • Ανταλλαγή γνώσεων μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων, συζητήσεων, φόρουμ
 • Προτάσεις πολιτικής σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος
 • Παροχή συμβουλών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα που σχετίζονται ή / και είναι επακόλουθα των κοινών δραστηριοτήτων.

[RE]SET S2, EPISODE 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB, προσκλήθηκε την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου, στο [RE]SET LIVE DISCUSSIONS για να συζητήσει με τον Γιάννη Δασκαλάκη, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος στο Daskalakis & Associates PC, για την ενέργεια και το ρόλο του ιδιοκτησιακού τομέα στην ενεργειακή κατανάλωση.

Τα κύρια θέματα της συνομιλίας τους αφορούσαν τον ρόλο των κτιρίων στην κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως και τους στόχους της ΕΕ για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που προκαλείται από το κτιριακό απόθεμα.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης πολλά ερωτήματα απαντήθηκαν, όπως:

 • Ποιος είναι ο ρόλος του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
 • Χάρτες Ανακαίνισης Κτιρίων: Τι είναι και ποιος είναι ο σκοπός τους;
 • Τι είναι η Πράσινη Συμφωνία;
 • Τι είναι το Κύμα Ανακαίνισης;
 • Τι είναι η ενεργειακή φτώχεια; Ποια είναι τα αποτελέσματα μιας σχετικής μελέτης για την ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας;

Παρακολουθήστε εδώ ολόκληρο το βίντεοτης συζήτησης και λάβετε όλες τις απαντήσεις για τα κτίρια και την ενέργεια.

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Την άνοιξη θα ιδρυθεί η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα γυναικών στην Ελλάδα. Την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας ανέλαβε η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Ε. και την ELECTRA Energy Cooperative, ενώ ήδη 50 γυναίκες από τις περιφέρειες  Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου  εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αλίς Κοροβέση ανέφερε πως οι ενδιαφερόμενες για συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες ηλικιών, «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επιδεικνύουν γυναίκες επιχειρηματίες κοντά στα 50, αντιλαμβανόμενες περισσότερο την έννοια των ενεργειακών κοινοτήτων και τη σημαντικότητα του οφέλους που θα προκύψει για τις ίδιες και τις επιχειρήσεις τους». Ακόμη επεσήμανε ότι «υπάρχει ακόμη χρόνος και για περισσότερες γυναίκες να δώσουν το “παρών”, αφού η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ισχύει μέχρι και τον Μάρτιο».

Στόχος της ενεργειακής κοινότητας θα είναι η ενίσχυση των ατομικών/ οικογενειακών εισοδημάτων, της τοπικής επιχειρηματικότητας, της αλληλέγγυας οικονομίας, με όρους ενεργειακής δημοκρατίας, που αποτελεί μια αναδυόμενη κοινωνική τάση, με σκοπό να αντισταθμίσει την ενεργειακή ατζέντα των ορυκτών καυσίμων, μέσω της ενεργειακής μετάβασης σε πιο φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μορφές ενέργειας.

Μάθετε περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία και όσα δήλωσε η Αλίς Κοροβέση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εδώ.

UPGRADED BUILDINGS – CONFERENCE 2021

To INZEB θα βρίσκεται στο συνέδριο “Upgraded Buildings”,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακά.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιώντας το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) εξήγγειλε το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο επενδύσεων αξίας 850 εκ. ευρώ έως το 2030 για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκτός από τις συνήθεις ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης με έξυπνα συστήματα ελέγχου. Η επιδότηση εγκαταστάσεων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων οδηγεί σε πραγματικά upgraded buildings!

Το Upgraded Buildings Conference 2021 παρουσιάζει πως καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν για την ανακατασκευή διαμερισμάτων, κατοικιών και πολυκατοικιών με χρηματοδοτικό εργαλείο το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

Ενδεικτκά, κάποιες από τι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

 • Καινοτόμα στοιχεία του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, ειδικά μέτρα για ενίσχυση στην εποχή της πανδημίας
 • Δομικά υλικά με πιστοποίηση, ενεργειακά κουφώματα και μεμβράνες
 • Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
 • Αναβάθμιση μετά την εξοικονόμηση, near Zero Energy Buildings, αναβάθμιση ανελκυστήρα και κοινόχρηστου φωτισμού κτηρίων.

Ανάμεσα στους ομιλητές του συνεδρίου θα βρίσκεται η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB.
Δείτε εδώ την αναλυτική θεματολογία, καθώς επίσης περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και τους ομιλητές.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ – ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Το διαδικτυακό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Μαρτίου, στις 14.00 CET – 16.00 Μπαχρέιν – 17.00 GST.
Διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, το INZEB, και το EU GCC Clean Energy Technology Network. 

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, ή αλλιώς ενεργειακής ένδειας, και η επίλυση των προβλημάτων τα οποία επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελούν παγκόσμια πρόκληση. Η ενεργειακή φτώχεια είναι πιεστικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, την αδυναμία των ανθρώπων να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, τη στασιμότητα ή τη μείωση των εισοδημάτων, τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας και τον χαμηλό ρυθμό αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κατοικιών με τεκμηριωμένες αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ο δρόμος προς την αντιμετώπισή του φαίνεται να είναι ακόμα μακρύς.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά!

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενεργειακή φτώχεια σημαίνει, συνήθως, έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (Ιnternational Εnergy Αgency – IEA) εκτιμά ότι περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, κατά συνέπεια να μην έχουν πρόσβαση σε παροχές τις οποίες ο αναπτυγμένος κόσμος θεωρεί δεδομένες. Άλλη μια σημαντική διάσταση στο πρόβλημα αυτό σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη είναι πως 1 δισεκατομμύριο πληθυσμού έχει μεν πρόσβαση σε υπηρεσίες και παροχές ενέργειας, η πρόσβαση, όμως, αυτή είναι αναξιόπιστη.

Το γεγονός ότι περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στον πλανήτη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή Φτώχεια, εκτιμάται ότι περισσότερα από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ, δηλαδή το 10% του πληθυσμού, έρχονται αντιμέτωπα με το φαινόμενο και τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας.

Το διαδικτυακό εργαστήριο Ενεργειακή Φτώχεια – Ένα Πολυδιάστατο Παγκόσμιο Φαινόμενο, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, το INZEB, και το EU GCC Clean Energy Technology Network, στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, στην ανάλυση των όρων ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή ευπάθεια, να συζητήσει τους διαφορετικούς παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας σε διάφορες περιοχές, και  να παρουσιάσει πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και της κοινωνίας στον μετριασμό του κοινωνικού προβλήματος.

Καλωσόρισμα
(10 λεπτά)
Prof. Riyad Y Hamzah Πρόεδρος, Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν
Dr. Mustapha Taoumi Εμπειρογνώμονας Ενεργειακής Τεχνολογίας, EU GCC Clean Energy Technology Network  
Κύριο Μέρος
(40 λεπτά)  

 

 

 

 

 

Συντονίστρια
Dr. Hanan Albuflasa Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν
Ομιλητές
Αλίς Κοροβέση Διευθύνουσα Σύμβουλος, INZEB & Ειδικός Δικτύου, EU GCC Clean Energy Technology
“Το Φαινόμενο της Ενεργειακής Φτώχειας. Παράγοντες και προσεγγίσεις στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες”
Δρ. Χάρης Δούκας Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
“POWERPOOR Ενίσχυση των Ενεργειακά Φτωχών Πολιτών μέσω Κοινών Ενεργειακών Πρωτοβουλιών
Κυριακή Μεταξά Συντονίστρια Προγράμματος, EcologyHeinrich-Böll-Stiftung Greece
“Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0 – Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου” 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Συζήτηση (20 λεπτά)
Κλείσιμο – Wrap Up (10 λεπτά)

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ENACT, σε ένα από τα τελευταία άρθρα της παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από το INZEB και το Heinrich Böll Stiftung Greece, σε 691 νοικοκυριά στις διάφορες κλιματικές, γεωγραφικές και οικονομικές ζώνες της Ελλάδας, τα οποία έδειξαν ότι απαιτείται ένα νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού, η ενεργειακή απόδοση και η απορρόφηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: η προτεραιότητα δράσης σε αυτούς τους τρεις τομείς είναι το κλειδί για ένα νέο «Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Φτώχεια» στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανέδειξαν τις απόψεις του κοινού σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, το ενεργειακό κόστος αναλογικά με το εισόδημά τους, και την άποψή τους για το πόσο συχνά βιώνουν «θερμική δυσφορία».
Ποιες είναι οι σκέψεις του ελληνικού λαού σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας; Βρείτε τα στατιστικά και τα γραφήματα συνοδευόμενα από όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα στη δημοσίευση του ENACT ΕΔΩ

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι επείγον να αναληφθεί δράση στους ακόλουθους 3 βασικούς τομείς, για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά 75% έως το 2030: ενίσχυση της ενεργειακής παιδείας, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και διασφάλιση μιας καθαρής ενεργειακής μετάβασης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η προτεινόμενη από τους ειδικούς πολιτική και κοινωνική δράση, είναι διαθέσιμες ΕΔΩ

 

#BUILDBACKBETTER GREECE EVENT

Με αφορμή την πανδημία, της οποίας οι μελλοντικές επιδράσεις και επιπτώσεις είναι ακόμη άγνωστες, το ζητούμενο δεν είναι μια επιφανειακή ανάκαμψη. Το ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών με δέσμευση και ουσιαστική συμμετοχή στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, με όρους βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου.
Η πορεία ανοικοδόμησης θα βασίζεται σε ανοιχτά συστήματα «συν-διαμόρφωσης» ή σε κλειστά συστήματα διατήρησης του «ελέγχου»;

Αυτό θα αποτελέσει το κεντρικό διακύβευμα της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης #BUILDBACKBETTER Greece την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 στις 14.30 διάρκειας 90’, η οποία διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Build Back Better Greece, με την υποστήριξη του Energy Democracy Dialogues και του ΙΝΖΕΒ.

 ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΔΩ.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν:

Δρ Χάρης Δούκας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
Καθ. Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος REN21
Δρ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Χημ. Μηχανικός ΕΜΠ
Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, Γεν. Διευθυντής R.E.D. Pro Consultants & Επισκέπτης Καθηγητής Technical University of Mombasa (TUM)
Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής Greenpeace Ελλάδας.

Την συζήτηση θα συντονίσει η Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ.

INFOGRAPHIC – “ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ”

Το διαδικτυακό εργαστήριο “Οι Ενεργειακές Κοινότητες μιλούν για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις” το οποίο διοργανώθηκε από το INZEB και την Electra Energy Cooperative και πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2020, έδωσε για πρώτη φορά το βήμα μέσω μιας ανοιχτής συζήτησης, σε Ενεργειακές Κοινότητες από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το όραμα και τα σχέδια τους και να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Βρείτε παρακάτω το infographic το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά τα κύρια σημεία του εργαστήριου, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο Energy Democracy Dialogue.

INFOGRAPHIC

INFOGRAPHIC in pdf

#ΒUILDBACKBETTER

Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, στη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, περισσότεροι από 150 ηγέτες κρατών υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορόσημο το 2030, όπως την εξάλειψη της φτώχειας, της πείνας και των ανισοτήτων, την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγεία και στην εκπαίδευση. Ο στόχος για την κλιματική αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος, λόγω της μεγάλης επίδρασης που έχει στους υπόλοιπους αλλά και λόγω των εμφανών αρνητικών επιπτώσεων του σε πολλές χώρες.

Η σημασία του στόχου της κλιματικής αλλαγής αποδεικνύεται και από σχετικές δεσμεύσεις, όπως ο στόχος που έθεσε η ΕΕ το Δεκέμβριο του 2019, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, να αναδειχθεί η Ευρώπη ως η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Αντίστοιχες δεσμεύσεις για κλιματική ουδετερότητα ακολούθησαν ένα χρόνο μετά, το 2020, όταν η Ιαπωνία και η Ν. Κορέα ανακοίνωσαν πως έως το 2050 θα είναι κλιματικά ουδέτερες, ενώ το ίδιο στόχο έθεσε και η Κίνα για το 2060. Στον «αγώνα» για την επίτευξη των στόχων μπαίνουν εκ νέου και οι ΗΠΑ καθώς μετά την εκλογή του ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να επανέλθουν οι ΗΠΑ στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή από την πρώτη κιόλας ημέρα της προεδρίας του.

Ποια όμως είναι τα επίπεδα των εκπομπών σήμερα των αερίων του θερμοκηπίου και ποιες οι εκτιμήσεις;

Για το 2020, εκτιμάται ότι οι εκπομπές θα μειωθούν κατά 6-8%, λόγω των περιοριστικών μέτρων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του COVID-19. Η ακριβής μείωση τους όμως θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας και των σχετικών μέτρων αντιμετώπισής της από τις κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των περιοριστικών μέτρων στις αρχές Απριλίου 2020, οι παγκόσμιες εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 17% σε σχέση με το 2019. Αυτές οι εκπομπές ήταν ίσες με τα επίπεδα εκπομπών που είχαν καταγραφεί το 2006, ενδεικτικό της ραγδαίας ανόδου τους τα τελευταία 15 χρόνια. Λίγους μήνες μετά, στις αρχές του Ιουνίου του 2020, οι παγκόσμιες εκπομπές είχαν πλησιάσει στα επίπεδα εκπομπών του 2019 (μειωμένες σε ένα εύρος της τάξης του 5%). Σημειώνεται πως το 2019 υπήρξε ρεκόρ εκπομπών, κοντά στους 37 γιγατόνους, κατά 62% αυξημένες σε σχέση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή το 1990.

Για να καταστούν εφικτοί οι στόχοι για το 2030, το χάσμα εκπομπών εκτιμάται στο ίσο των συνδυασμένων εκπομπών που εκλύουν οι 6 μεγαλύτεροι ρυπαντές του πλανήτη (Κίνα, Αμερική, Ινδία, Ρωσία, Ιαπωνία, Γερμανία). Με αυτά τα δεδομένα, ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού για διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας έως τον 1.5oC μέχρι το 2100, μοιάζει σχεδόν ανέφικτος. Η μέση θερμοκρασία για την περίοδο 2016-2019 είναι η υψηλότερη που έχει ποτέ καταγραφεί. Και είναι ήδη αυξημένη κατά 1.1°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα της περιόδου 1850-1900, που είναι η περίοδος αναφοράς για τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Με αφορμή την πανδημία, της οποίας οι μελλοντικές επιδράσεις και επιπτώσεις είναι ακόμη άγνωστες, το ζητούμενο δεν είναι μια επιφανειακή ανάκαμψη από αυτήν. Το ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών με δέσμευση και ουσιαστική συμμετοχή στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, με όρους βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου. Ο στόχος είναι ένας, και αποτυπώνεται με τον όρο Καλύτερη Ανοικοδόμηση. Κρίσιμο ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση θα έχει κυρίως η νέα γενιά, της πολυδιάστατης κρίσης αλλά και της ελπίδας, καθώς είναι η μόνη που έχει ακόμα το χρόνο να καταφέρει και να κάνει πράξη το #ΒuildBackBetter.

* Άρθρο της Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος, INZEB, και του Δρ. Χάρη Δούκα, Αναπλ. Καθ., ΕΜΠ, το οποίο δημοσιεύτηκε στο χειμερινό newsletter του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου (HeDA).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ INZEB ΜΕ ΤΗ MENTALITY_X

Το INZEB και η MentalityX ενώνουν τις δυνάμεις τους, με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεργασία, με κοινό σημείο αναφοράς τον Ελληνο-Ολλανδικό Σύνδεσμο (HeDA), στον οποίο είναι και οι δύο μέλη.

Ο Δημήτριος Κατσούρης, Ιδρυτής και CEO της MentalityX, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη σύμπραξη δήλωσε τα εξής: «Αυτή τη στιγμή ζούμε μια νέα βιομηχανική επανάσταση με την οικονομία να βασίζεται πλέον στη βιωσιμότητα, την ηλεκτροκίνηση και την ψηφιοποίηση. Η μεταμόρφωση του ενεργειακού τομέα μέσα από περισσότερο βιώσιμα συστήματα, τεχνολογίες αιχμής και λύσεις καινοτομίας αναμένεται να αλλάξει άρδην τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, τις καταναλωτικές τους συνήθειες, την παραγωγική διαδικασία και το εμπόριο.

Στη MentalityX πιστεύουμε ότι, στο εξής, η τεχνολογία θα διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη δημιουργία νέων καινοτομιών και λύσεων με θετικό αποτύπωμα στη φύση. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Καθαρές Τεχνολογίες (CleanTech) αποτελούν αναπόσπαστο σκέλος της αποστολής μας. Η συνεργασία με το ΙΝZEB μας προσφέρει την ευκαιρία να συνδυάσουμε τη δική τους πολύτιμη τεχνογνωσία και το δίκτυό τους, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατασκευαστικό τομέα και φυσικό περιβάλλον, με τη δική μας τεχνολογία και τις ομάδες startup προκειμένου να εργαστούμε, μαζί, πάνω σε βιώσιμες τεχνολογίες και λύσεις καινοτομίας. Η συνεργασία μας συνεπάγεται την άμεση σύνδεση ενός τεράστιου διεθνούς δικτύου προσωπικοτήτων και εταιριών που κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο της ενέργειας και προέρχονται από ποικίλα πεδία, όπως λ.χ. ακαδημαϊκά ιδρύματα, προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης κ.α., με πολλούς φιλόδοξους επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια σύμπραξη η οποία αναμφιβόλως θα δώσει προτεραιότητα στη φύση και θα προκρίνει τεχνολογικές λύσεις υπέρ της επιχειρηματικότητας ώστε, μαζί με τα φυσικά οικοσυστήματα, να προάγει τη βιώσιμη, θετική, μεταμόρφωση».

Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος INZEB, αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην εν λόγω συνεργασία και το όραμά της καθώς το INZEB επιχειρεί να αναδείξει καινοτόμες προσεγγίσεις οι οποίες, με τη σειρά τους, αναμένεται να συνεχίσουν να το καθιστούν πρωτοπόρο σε θέματα τάσεων και ενεργειακής απόδοσης στον περιβαλλοντικό και τον κατασκευαστικό κλάδο. «Η σύμπραξή μας αυτή ενισχύει αποτελεσματικά την ενεργό και δυναμική παρουσία μας στον ταχέως αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο κλάδο της ενέργειας, χάρις και στην πολύτιμη συμβολή της MentalityX σε ζητήματα επιχειρηματικής κουλτούρας και αυξανόμενων ευκαιριών τεχνολογικής καινοτομίας. Η συνεργατική μας σχέση μάς συνδέει τώρα με μια κορυφαία ομάδα venture building που χαρακτηρίζεται από αποδεδειγμένα επιτυχημένη πορεία, παρέχει ισχυρό έρεισμα για την ευρύτερη περιβαλλοντική μας στρατηγική ενώ προσφέρει αδιαφιλονίκητη αξία και βιωσιμότητα στο δίκτυο και τα αμοιβαία μας συμφέροντα».

Η εν λόγω συνεργασία δημοσιεύτηκε και στο χειμερινό newsletter του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή αναβάθμιση και η αειφοριά κατασκευών; Γιατί να επενδύσουμε στην ανακαίνιση των κατοικιών μας;

Η Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια του INZEB, μίλησε στο webinar που διοργανώθηκε από τη MAPEI Academy, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων & Αειφορία Κατασκευών: Οι νέες τάσεις και το μέλλον”, για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στην Ευρωπαϊκή πράσινη στρατηγική και τις αλλαγές που περιμένουμε στη ζωή μας τα επόμενα χρόνια. Στο webinar αναφέρθηκαν:

 • τα νέα Ευρωπαϊκά μέτρα – κατευθύνσεις
 • η πράσινη συμφωνία για τα κτήρια και το νέο κύμα ανακαίνισης
 • τα σημαντικά στοιχεία για την ορθή και απρόσκοπτη διαδικασία.

Η ενημέρωση έγινε από τον ενεργειακό επιθεωρητή Γιώργο Λεμπέση με εμπειρία στις διαδικασίες από τα προηγούμενα προγράμματα επιδότησης.

 Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

WRAP UP ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ”

Το INZEB (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου CONGREGATE και του H2020 έργου POWERPOOR) και η ELECTRA Εnergy Cooperative (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου EUCENA) διοργάνωσαν την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, στις 14.30 το διαδικτυακό εργαστήριο “Οι Ενεργειακές Κοινότητες μιλούν για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις.” με την υποστήριξη του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace

Στον πρώτο θεματικό κύκλο της διαδικτυακής συζήτησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι και το πλαίσιο του εργαστηρίου. Ακόμη δόθηκε έμφαση στο γεγονός πως το συγκεκριμένο εργαστήριο αποτέλεσε το πρώτο Energy Democracy Dialogue. Η πρωτοβουλία Energy Democracy Dialogues είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου ειδικοί σε θέματα ενέργειας, πολιτικοί, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και πολίτες συναντιούνται και συζητούν για το κρίσιμο ζήτημα της Ενεργειακής Δημοκρατίας. Οι κύριοι στόχοι των Διαλόγων είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων ως αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης καθώς και η επιρροή στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής της ενεργειακής ατζέντας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στην συνέχεια πήραν το λόγο εκπρόσωποι Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) απ’ όλη την Ελλάδα με στόχο να παρουσιάσουν τον τρόπο δημιουργίας τους, το όραμα τους, τους στόχους αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Οι ΕΚΟΙΝ που συμμετείχαν στην εκδήλωση προέρχονταν από την ύπαιθρο, από νησιά καθώς επίσης κάποιες από αυτές δραστηριοποιούνταν σε αστικό περιβάλλον. Εκτός από τον τομέα δραστηριοποίησης, υπήρχε επίσης ποικιλία ως προς το μέγεθος, τη δυναμική αλλά και ως προς την παλαιότητα των ΕΚΟΙΝ που συμμετείχαν.

Στη ροή της συζήτησης συνέβαλλαν σημαντικά οι προσκεκλημένοι ειδικοί στο χώρο των ΕΚΟΙΝ. Ενδεικτικά συμμετείχαν οι: Αντωνία Πρόκα και Σταυρούλα Παππά (RESCOOP – Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών), Παναγιώτης Κορκολής (Financial expert, ENA institute), Τάκης Γρηγορίου (Ελληνικό γραφείο Greenpeace),  Αγάπη Τσαμπάζη (Ίδρυμα Heinrich Boll), Αναστάσιος Πολιτίδης, (Msc Κ.Α.Λ.Ο.), Μάγια Ανδρέου (Community Energy River), Τάκης Κτενίδης (ΠΑ.Δ.Α), Δημήτρης Τσαλέμης (ΥΠΕΝ), Στέλιος Ψωμάς (Σύμβουλος Σ.Ε.Φ.) και Miriam Rodriguez Ruiz (ELECTRA Energy Cooperative).

Συμπερασματικά, τα τρία βασικά θέματα που συζητήθηκαν και αναδείχθηκαν σε αυτή την πρώτη διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των ΕΚΟΙΝ, των ειδικών αλλά και μέσα από τα σχόλια και τις ερωτήσεις των 270 περίπου συμμετεχόντων του κοινού ήταν τα εξής:

 • Τρόποι χρηματοδότησης ΕΚΟΙΝ και ανάγκη ύπαρξης χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Το μοντέλο του (εικονικού) net metering, πως λειτουργεί και ποιο θα ήταν το ιδανικό
 • Ανισορροπία ως προς την εκπροσώπηση ανδρών – γυναικών στις ΕΚΟΙΝ, ανάγκη για περισσότερη γυναικεία εκπροσώπηση και εξάλειψης οποιασδήποτε φυλετικής διάκρισης

Έτσι αυτή η καρποφόρα διαδικτυακή συζήτηση όχι μόνο έδωσε το βήμα στις ΕΚΟΙΝ να ακουστούν και να παρουσιαστούν αναδεικνύοντας τις προκλήσεις καθώς και τα σχέδια του μέλλοντος, αλλά ταυτόχρονα έθεσε τις βάσεις, και αποτέλεσε τροφή για τη διοργάνωση επόμενων συναφών δράσεων και συζητήσεων.

 Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020”

Το INZEB θα βρίσκεται στη διαδικτυακή εκδήλωση, “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020”, η οποία διοργανώνεται από το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020 στις 19.00.

Ημερήσια διάταξη εκδήλωσης:
19:00 – 19: 15 “ Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Κύμα Ανακαίνισης” , Aλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ

19:15-19:30 “Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Διαφορές του προγράμματος από τους προηγούμενους κύκλους του ΕΚΟ ΙΙ”,  Βαΐτση Χρυσούλα, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Γραφείο υποστήριξης ΚΕΝΑΚ ΤΕΕ

19:30 – 19: 45 Παρουσίαση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου “Εξοικονομώ‐Αυτονομώ 2020”, Αντώνης Μαρίνος, Διπλ. Ηλ.Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, ΜΒΑ, PMP©, Διευθυντής Γραφείου, Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

19:45 -20:45 Συζήτηση – Ερωτήσεις

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις
Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020, 14.30
Τοποθεσία: Διαδικτυακά (Zoom)
Γλώσσα: Ελληνικά  

Από την ψήφιση του νόμου 4513/2018 έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα περισσότερες από 400 Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ), με στόχο να συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση και να αποτελέσουν τα οχήματα μέσω των οποίων πολίτες, μικρές επιχειρήσεις και ΟΤΑ θα μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο ως μικρο-επενδυτές και συν-ιδιοκτήτες τοπικών έργων ΑΠΕ.

Το εργαστήριο «Οι Ενεργειακές Κοινότητες μιλούν για τις Ενεργειακές Κοινότητες.  Εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις», θα δώσει για πρώτη φορά το βήμα μέσω μιας ανοιχτής συζήτησης, σε Ενεργειακές Κοινότητες από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το όραμα και τα σχέδια τους και να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.  Επιπλέον, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και ζητήματα που αφορούν στη χρηματοδότηση, τη νομοθεσία και την ενδυνάμωση της δικτύωσης και εκπροσώπησης των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Ταυτόχρονα, ειδικοί στον τομέα των ΕΚΟΙΝ έχουν προσκληθεί να συμβάλουν στη ροή της συζήτησης και στην καταγραφή των αποτελεσμάτων.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Θα πραγματοποιηθούν τρείς κύκλοι συζητήσεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ενεργειακών Κοινοτήτων, των ειδικών προσκεκλημένων και του κοινού:

Κύκλος Α’ : Γνωριμία, δικτύωση και παρουσίαση Ενεργειακών Κοινοτήτων.  (Διάρκεια 30’)

Κύκλος Β’:  Χρηματοδότηση και θεσμικό περιβάλλον: Εργαλεία, προοπτικές, θεσμικό πλαίσιο, εξελίξεις και προκλήσεις. (Διάρκεια 60’)

Κύκλος Γ’:  Ενεργειακή Δημοκρατία: Κοινωνική συνοχή, ενεργειακή φτώχεια, κοινωνική αποδοχή έργων ΑΠΕ. (Διάρκεια 30’)

Συμμετέχοντες: Εκπρόσωποι Ενεργειακών Κοινοτήτων από όλη την Ελλάδα.

Ειδικοί προσκεκλημένοι: Αντωνία Πρόκα και Σταυρούλα Παππά (RESCOOP – Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενεργειακών Συνεταιρισμών), Παναγιώτης Κορκολής (Financial expert, ENA institute), Τάκης Γρηγορίου (Ελληνικό γραφείο Greenpeace), Ignacio Navarro (GENERVEST), Κυριακή Μεταξά (Ίδρυμα Heinrich Boll), Αναστάσιος Πολιτίδης, (Msc Κ.Α.Λ.Ο.), Μάγια Ανδρέου (Community Energy River)

 Συντονιστές: Δημήτρης Κιτσικόπουλος (ELECTRA energy cooperative), Αλίς Κοροβέση (INZEB), Χρήστος Βρεττός (ELECTRA energy cooperative)   

To εργαστήριο αποτελεί το 1ο Energy Democracy Dialogue και συνδιοργανώνεται από την ELECTRA Εnergy Cooperative (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου EUCENA) και το INZEB (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου CONGREGATE και του H2020 έργου POWERPOOR), με την υποστήριξη του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. 

Για τη συμμετοχή στο εργαστήριο απαιτείται εγγραφή.

Το εργαστήριο θα μεταδοθεί παράλληλα και σε live-streaming. 

 

GREEK NATIONAL REDAY2020 EVENT

Το Renovate Europe Day 2020 του Renovate Europe Campaign ολοκληρώθηκε. Το INZEB ως Εθνικός Εταίρος του Renovate Europe Campaign συμμετείχε στο RED2020 με την εκδήλωση “Έξυπνα και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29 Οκτωβρίου, 2020. Στην ιστοσελίδα του REC είναι πλέον διαθέσιμη μια σύντομη έκθεση του Greek National REDay2020 event. Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί τα βίντεο με τις δηλώσεις 4 εκ των ομιλητών της εκδήλωσης αναφορικά με τα έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και τη συσχέτισή τους με το Renovation Wave.

Διαθέσιμα θα βρείτε τα βίντεο των παρακάτω ομιλητών:

 • κα Μαρία Σπυράκη, “Προοπτικές για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη“.
 • κ. Δημήτρης Αθανασίου, “Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια”.
 • Καθ. Άγις Παπαδόπουλος, “Ενεργειακά αποδοτικά και ευφυή κτίρια: Τεχνολογικές εξελίξεις”
 • Δρ. Χάρης Δούκας, “Ολιστικές Ενεργειακές Υπηρεσίες για τον Κτιριακό Τομέα με χρήση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου“.

iBRoad PROJECT ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Βήμα προς βήμα, μέτρο με μέτρο

Διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων – παρέχοντας το κύμα ανακαίνισης για τα κτίριά μας
24 Νοεμβρίου 2020, 9: 30-13: 00 CET, online

Βρείτε εδώ το σύνδεσμο για την εγγραφή σας

Το κύμα ανακαίνισης της ΕΕ στοχεύει στο διπλασιασμό του ετήσιου ρυθμού ανακαίνισης ενέργειας της ΕΕ έως το 2030 για τη μείωση των εκπομπών, την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. Είναι μια πολύ αναγκαία και φιλόδοξη πρωτοβουλία και η εφαρμογή της απαιτεί αντίστοιχα ισχυρά εργαλεία και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων και ψηφιακών ημερολογίων κτιρίων και ένα πρότυπο «βαθιάς ανακαίνισης» στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD ).

Το iBRoad, χρηματοδοτούμενο από το Horizon 2020, έχει παραδώσει και δοκιμάσει με επιτυχία τα διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων και τα ημερολόγια για βαθιά ανακαίνιση. Το iBRoad συνεργάστηκε με διάφορες πρωτοβουλίες που επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία και μεθόδους. Το τελικό συνέδριο του iBRoad θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξετάσουν και να συζητήσουν:

 • Τη σχέση των διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων και των ψηφιακών ημερολογίων κτιρίων με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (EPC)
 • Το παρελθόν, το παρόν και το πολλά υποσχόμενο μέλλον αυτών των εργαλείων
 • Γιατί οι δημόσιες αρχές θα επιλέξουν να τις υιοθετήσουν και γιατί οι πολίτες θα τις θέλουν
 • Ποιες πολιτικές μπορούν να μετατρέψουν τα διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων σε καταλύτες για επενδύσεις στην ανακαίνιση

Το συνέδριο στοχεύει να συμβάλει στον διάλογο πριν από την αναθεώρηση της οδηγίας EPBD, αποδεικνύοντας το άμεσο δυναμικό των δοκιμασμένων λύσεων και τονίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την παράδοση ενός ανθρακούχου και υγιούς οικοδομικού υλικού στην ΕΕ και πέραν αυτής.

Αυτό το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον των ανακαινίσεων κτιρίων στην Ευρώπη.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προηγούμενη εγγραφή.

 

ΤΟ INZEB ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Στο πλαίσιο του Έργου STEP-IN (Using Living Labs to roll out Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals), το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση Horizon 2020  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ, με τη συνδρομή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το πρώτο Συνέδριο Ενεργειακής Φτώχειας στην Ελλάδα. Στο συνέδριο θα μιλήσουν διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για μια πληθώρα θεμάτων γύρω από το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας.

Το συνέδριο, λόγω της πανδημίας του κορονωϊού Covid-19, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 19 Νοεμβρίου 2020 και η παρακολούθησή του θα είναι ελεύθερη. .

Το INZEB θα συμμετέχει στο συνέδριο, εκπροσωπούμενο από την Αλίς Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια του INZEB η οποία θα μιλήσει με θέμα “Ενεργειακή Φτώχεια: Eπίγνωση πολιτών στην Ελλάδα – Αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας”.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ημερήσια Διάταξη

9:30 – 10:00 Έναρξη συνεδρίου και σύντομοι χαιρετισμοί

κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (*tbc)

κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών

Καθηγητής Α. Μπουντουβής, Πρύτανης Ε.Μ.Π.

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος ΡΑΕ

10:00 – 10:30 Κεντρική Ομιλία

S. Bouzarovski: Η ενεργειακή φτώχεια είναι διαρθρωτική

 
10:30 – 13:15 Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα – Μέρος Α  
10:30 – 10:45 Δ. Καλιαμπάκος & Λ. Παπαδά: Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα: Μια άδηλη και διαβρωτική μορφή φτώχειας  
10:45 – 11:00 Γ. Παραβάντης: Οικονομικές ανισότητες και ενεργειακή φτώχεια σε μεγαλουπόλεις: Γεωπολιτική προσέγγιση  
11:00 – 11:15 Λ. Βατικιώτης: Ενεργειακή φτώχεια στις ΜμΕ  
11:15 – 11:30 Σ-Ν. Μποέμη, Α. Παπαδόπουλος & Χ. Τσιούρης: Μελέτη της ενεργειακής ένδειας στην Ελλάδα κατά τους θερινούς μήνες  
11:30 – 11:45 E. Ζέρβας: Απόψεις των κατοίκων της Αθήνας για τη θέρμανση της κατοικίας τους χειμώνες από την έναρξη της κρίσης  
11:45 – 12:00 Διάλειμμα  
12:00 – 13.00 Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα – Μέρος Β  
12:00 – 12:15 Α. Κοροβέση: Ενεργειακή Φτώχεια: Eπίγνωση πολιτών στην Ελλάδα – Αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας  
12:15 – 12:30 Λ. Παπαδά & Τ. Μπαλάσκας: Το προφίλ της ενεργειακής φτώχειας στις ορεινές περιοχές: Η περίπτωση το Μετσόβου  
12:30 – 12:45 Τ. Μπαλάσκας & Μ. Κοφινάς: Το ενεργειακό προφίλ των ορεινών περιοχών  
12:45 – 13:00 Β. Τζέγκα: Η ενεργειακή φτώχεια ως κοινωνική πρόκληση και η εμπειρία της ΕΚΠΟΙΖΩ  
13:00 – 14:15 Μεθοδολογικά εργαλεία καταγραφής και αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας
13:00 – 13:15 Κ. Λύρα, Χ. Τουρκολιάς & Σ. Μοιρασγεντής: Εντοπίζοντας τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
13:15 – 13:30 Γ. Παναγιωτόπουλος & Ν. Κατσουλάκος: Η χρήση των εργαλείων πληροφορικής στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας
13:30 – 13:45 Χ. Καλιαμπάκου & Δ. Δαμίγος: Ο ρόλος των ανορθολογικών συμπεριφορών στην ενεργειακή φτώχεια
13:45 – 14:00 Λ. Τσάμπρας: Μεθοδολογία χωρικής αποτίμησης του κινδύνου εμφάνισης ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα – Η περίπτωση των ορεινών & νησιωτικών περιοχών
14:00 – 14:15 Ν. Κατσουλάκος & Δ. Δαμίγος: Εμπειρίες και συμπεράσματα από την προσπάθεια αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας μέσω βιωματικών εργαστηρίων
14:15 – 14:45 Διάλειμμα
14:45 – 15:45 Δράσεις και πολιτικές αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας
14:45 – 15:00 Κ. Λατούφης &  Ν. Χατζηαργυρίου: Μικροδίκτυα για την ηλεκτροδότηση αγροτικών κοινοτήτων: Υβριδικά συστήματα στην Αιθιοπία και το Νεπάλ
15:00 – 15:15 Π. Κτενίδης: Καινοτομώντας με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη στήριξη των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών
15:15 – 15:30 Χ. Τουρκολιάς, Μ. Ιατρίδης, Α. Γιακουμή: Μέτρα πολιτικής για την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
15:30 – 15:45 Β. Μαρινάκης, Ε. Κανέλλου, Χ. Δούκας: Ενεργειακές κοινότητες: Νέες υπηρεσίες και εργαλεία στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας
15:45 – 16:00 Η. Δούλος, Δ. Παπαχρήστου & Ε. Γκότζου: Ρυθμιστικές δράσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών
16:00 – 16:30 Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην ενεργειακή φτώχεια
16:00 – 16:15 Ρ. Γρηγορίου & Η. Παπαμάρκου: Ο αντίκτυπος του COVID-19 στην αγορά ενέργειας
16:15 – 16:30 Δ. Δαμίγος & Τ. Μπαλάσκας: Η επίδραση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας στην ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών
16:30 – 16:45 Κλείσιμο συνεδρίου

 

GREENWAVE-10 VS COVID-19- ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων όλο το Νοέμβριο με αφετηρία στις 6 Νοεμβρίου και θέμα Κλιματική Δικαιοσύνη και Κοινωνική αλλαγή. Το INZEB συμμετέχει στην πρώτη αυτή εκδήλωση, εκπροσωπούμενο από την Αλίς Κοροβέση, η οποία θα μιλήσει για την Ενεργειακή Δικαιοσύνη μέσα από το πρίσμα της ενεργειακής φτώχειας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα.

Ποια είναι η πράσινη απάντηση στην πολύπλευρη κρίση που βιώνουμε; Ποιες είναι οι απαντήσεις στην εποχή του κορωνοϊού; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για την υγεία και τη διατροφή; Πόσο απειλούνται τα δικαιώματα των πολιτών και η Δημοκρατία; Πόσο κοντά είναι ο πόλεμος με τους ανταγωνισμούς για τις εξορύξεις στην Ανατολική Μεσόγειο; Μπορεί να υπάρξει Πράσινη οικονομία και κοινωνική αλλαγή στην εποχή του κορωνοϊού; Πώς θα εξασφαλίσουμε κλιματική δικαιοσύνη και προστασία του πλανητικού μέλλοντος; Αυτά τα ερωτήματα προβάλλουν έντονα στη σημερινή συγκυρία. Κοινωνία, περιβάλλον και υγεία σε κρίση. Έχουμε επιλογή;

Αναζητώντας απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα το 10ο GreenWave, επετειακό, συλλεκτικό και διαδικτυακό, που διοργανώνεται από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, σας προσκαλεί σε μια σειρά από εκδηλώσεις-συζητήσεις, ανοιχτές σε όλους/ες, στο facebook και στο youtube, γύρω από τέσσερις άξονες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Κλιματική δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή ǀ Παρασκευή 6.11.2020, 19:00-21:00

 • Προοπτικές για την κλιματική κρίση και την κοινωνική αλλαγή
  Brian Tokar, κύριος ομιλητής, συγγραφέας του βιβλίου Κλιματική δικαιοσύνη
 • Κλιματική δικαιοσύνη: ο ρόλος των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση
  Δημήτρης Ιμπραήμ, Υπεύθυνος τομέα κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της WWF
 • Κρισιμότητα των πολιτικών αποφάσεων και ο ρόλος των κινημάτων
  Ελισάβετ Φασούλα, μέλος του κινήματος Fridays For Future Thessaloniki
 • Ενεργειακή Δικαιοσύνη μέσα από το πρίσμα και της ενεργειακής φτώχειας
  Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια INZEB 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά-Αγγλικά.

WRAP UP ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ”

Tο INZEB και η GIZ διοργάνωσαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 14.00, τη διαδικτυακή εκδήλωση “Έξυπνα και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια” στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι προοπτικές και το πλαίσιο για τα έξυπνα και τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη, καθώς επίσης οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος του REDay2020: #Renovate2Recover που διοργανώνεται από το Renovate Europe Campaign.

Σύμφωνα με τον κ. Ulrich Laumanns, Διαχειριστής Έργου, GIZ, χρειαζόμαστε περισσότερο φιλόδοξες πρακτικές και μέτρα για την προώθηση των Έξυπνων και Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων, για να αυξήσουμε τους ρυθμούς ανακαίνισης και να επιτύχουμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους έως το 2030 και μετέπειτα. Ταυτόχρονα, επεσήμανε πως οι στρατηγικές ανακαίνισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συγκεκριμένα εθνικά χαρακτηριστικά όπως είναι για παράδειγμα οι κλιματολογικές συνθήκες ή οι κτιριακοί τύποι. Ωστόσο, πολλές προκλήσεις σχετικά με την αύξηση των ρυθμών ανακαίνισης όπως είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων στήριξης, είναι παρόμοια σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, υπάρχει σημαντική δυνατότητα για τα κράτη μέλη της ΕΕ να μοιράζονται και να μαθαίνουν ο ένας από τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές του άλλου στην προώθηση έξυπνων και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, καταλήγει ο κ. Laumanns.

Ο κ. Adrian Joyce, Διευθυντής Καμπάνιας, Renovate Europe Campaign, έδωσε βάση στις τρεις προτεραιότητες της ανακαίνισης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τα κτίρια με τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση, η ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων όπως είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τα κτίρια δημόσιας διοίκησης και η απομάκρυνση του άνθρακα στις διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης. Ακόμη τόνισε, πως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας λειτουργούν καλύτερα στα έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Στην παρουσίαση της η κα. Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, ΕΛΚ τόνισε τη χαμηλή απόδοση των κρατών μελών αναφορικά με τους στόχους ενεργειακής αναβάθμισης. Επεσήμανε πως για να επιτευχθούν οι στόχοι πρέπει να προχωρήσουμε σε μία ριζική ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. Τα κτίρια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα από 220 εκατομμύρια, όπως ανέφερε, και το 85% του κτιριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν το 2001 και θα χρησιμοποιηθεί μέχρι και το 2050. Έδωσε έμφαση στους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος στους οποίους συμπεριέλαβε τη δημιουργία αγοράς βιώσιμων δομικών υλικών και τη δημιουργία αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων που προκύπτουν από τις ανακαινίσεις. Τόνισε την ανάγκη τα κτίρια μας να γίνουν «έξυπνα», δηλαδή να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, να επιτρέπουν την αποτελεσματική παραγωγή και χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και την ανάγκη εγκατάστασης έξυπνων μετρητών στα κτίρια.

Ο κος Δημήτρης Αθανασίου, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μίλησε για το European Green Deal κατά το οποίο τέθηκαν οι βάσεις και το σχέδιο δράσης ώστε η Ευρώπη να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 μέσα από μία σειρά δράσεων. Τα κτίρια όπως επεσήμανε  παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό καθώς είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας. Μίλησε για τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τόνισε επίσης ότι κινούμαστε στην κατεύθυνση αναθεώρησης των ενεργειακών και κλιματικών στόχων.

Στην παρουσίαση του ο κος Αντώνης Μαρίνος, Διευθυντής Γραφείου, Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ, μίλησε για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) το όποιο ξεκίνησε με βασικό στόχο την απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής, συνοδευόμενο και από άλλους οριζόντιους στόχους όπως η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη και ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα. Ακόμη αναφέρθηκε σε έργα και δράσεις για την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης όπως είναι τα προγράμματα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» και οι ενεργειακοί έλεγχοι.

Ο Καθ. Άγις Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακών Συστημάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προσδιόρισε τα ευφυή κτίρια με την έννοια του περιεχομένου, ένα ευφυές κτίριο λοιπόν όπως επεσήμανε ο ομιλητής, επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση των Η/Μ συστημάτων, την εξ αποστάσεως διάγνωση και ρύθμιση των συστημάτων και τη δυνατότητα επικοινωνίας του κτιρίου με τα δίκτυα υποδομών. Τόνισε επίσης την ανάγκη εκ βάθρων ανακαίνισης των κτιρίων στην Ελλάδα. Τέλος συμπέρανε, ότι αν το 2050 θέλουμε να έχουμε πιάσει τους στόχους μας, χρειάζονται πολιτικές οι οποίες θα δημιουργήσουν τομές.

Ο Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην ομιλία του εστίασε στη διάσταση των δεδομένων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην διστακτικότητα των επενδύσεων στην ενεργειακή αποδοτικότητα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης για την απόδοση τέτοιων επενδύσεων και των ρίσκων που εμπεριέχουν, καθώς και στην έλλειψη κοινώς αποδεκτών προτύπων και διαδικασιών των επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητάς, που αυξάνουν σημαντικά τα κόστη. Επιπλέον, μίλησε για την πολυπλοκότητα του κτιριακού τομέα, για την έλλειψή και την χαμηλή ποιότητα των δεδομένων, γεγονός το οποίο, όπως επεσήμανε, δημιουργεί προβλήματα στο κόστος, ενισχύει την πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα.

Τέλος, η κα. Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια INZEB, παρουσίασε το έργο H2020 SMAFIN, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου, 2020, και έχει ως πρωταρχικό στόχο την εποικοδομητική σύνδεση της «έξυπνης χρηματοδότησης» με την ανακαίνιση ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων στα Βαλκάνια και τη δημιουργία μιας πλήρους μεθοδολογίας στρογγυλής τραπέζης. Ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία των Sustainable Energy Investment Forums’ (SEIFs), το έργο SMAFIN σχεδιάζει να διοργανώσει 12 εθνικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στις 4 συμμετέχουσες Βαλκανικές χώρες του έργου – Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία – προκειμένου να ενώσουν τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις δυνάμεις τους οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ, οι εθνικές και τοπικές αρχές καθώς και σημαντικοί φορείς από τον χρηματοοικονομικό, επιχειρηματικό, κατασκευαστικό και ακαδημαϊκό τομέα ώστε και διευκολύνουν αποτελεσματικά τις επενδύσεις στην ανακαίνιση κτιρίων ενεργειακής απόδοσης.

Τις παρουσιάσεις ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ ομιλητών και συμμετεχόντων, με σκοπό την βαθύτερη ανάλυση των όσων ειπώθηκαν.

Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους.

1. Adrian Joyce_REC 2. Δημήτρης Αθανασίου_ΕΕ 3. Αντώνης Μαρίνος_ΥΠΕΝ 4. Καθ. Άγις Παπαδόπουλος_ΑΠΘ

5. Δρ. Χάρης Δούκας_ΕΜΠ 6. Αλίς Κοροβέση_INZEB

 

WRAP UP ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ”

Tο INZEB και ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος (HeDA) διοργάνωσαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 στις 14.00, τη διαδικτυακή εκδήλωση “Η Αξία των Πρακτικών Ενεργειακής Διαχείρισης στον Επιχειρηματικό Τομέα” στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι εξελίξεις και τα οφέλη ενός αποδοτικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας εντός των οργανωτικών δομών των επιχειρήσεων.

Στην παρουσίαση του ο Αναπλ. Καθηγητής Χάρης Δούκας επεσήμανε πως οι τομείς της βιομηχανίας έχουν διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στους παγκόσμιους αέριους ρύπους. Η κυριαρχία μη αποδοτικών παραγωγικών διαδικασιών δημιουργεί εμπόδια στη βιώσιμη μετάβαση των βιομηχανιών, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι απαιτήσεις για μείωση των εκπομπών και η έλλειψη άμεσων εναλλακτικών καθιστούν αναγκαία τη διαχείριση ενέργειας προκειμένου να μειωθούν τα κόστη παραγωγής και να βελτιωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τομέα της βιομηχανίας.

Η Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, εστίασε μέσω της παρουσίασης της, στην ανάγκη για ενεργειακή διαχείριση, και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, ενόψει και των διαφορετικών προτύπων που μπορούν να εφαρμοστούν. Παρουσιάστηκαν τα βασικότερα βήματα εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος στις επιχειρήσεις καθώς και τα σχετικά οφέλη από τη χρήση τους, ενώ έγινε αναφορά και στην παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα.

Η Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος αυτής της έρευνας ήταν η αναγνώριση του βαθμού επίγνωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών σε σχέση με τα οφέλη που απορρέουν από τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, όπως για παράδειγμα να εντοπίζονται οι μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε μια επιχείρηση, και ως εκ τούτου να βοηθούν στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στη βελτίωση της κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Τέλος, o Γιάννης Τσώνης, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης στην ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσίασε το ενεργειακό προφίλ της εταιρείας, τις υλοποιημένες δράσεις ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και τις προθέσεις του οργανισμού για τις νέες δράσεις που θα υλοποιηθούν, με στόχο την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

H εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε και επεσήμανε την επιτακτική ανάγκη της ενεργειακής διαχείρισης στον επιχειρηματικό τομέα μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, προβάλλοντας έτσι όχι μόνο το πρόβλημα και την ανάγκη, καθώς και τις λύσεις και τα οφέλη της εφαρμογής τέτοιων συστημάτων.

Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους.

1. Δρ. Χάρης Δούκας_ΕΜΠ2. Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου_ΕΜΠ3. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΩΝΗΣ_ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ4. ΑΛΙΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗ_INZEB

 

ΤΟ INZEB ΣΤΟ 13ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το 13ο Διεθνές Συνέδριο «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» το οποίο διοργανώνεται από την PROMITHEASnet θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 7-9 Οκτωβρίου 2020. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Black Sea Economic Cooperation Organization και την πρωτοβουλία United Nations Academic Impact.

Συνέδριο Τριών διαστάσεων
Αυτή η εκδήλωση απευθύνεται  σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε θέματα επενδύσεων πράσινης ενέργειας, ενδιαφερόμενων μερών της αγοράς, επιστημόνων, ακαδημαϊκών, ηγετών έργων και κοινοπραξιών.
Η πρώτη ημέρα αφιερώνεται στο «7th Green Energy Investments Forum», η δεύτερη μέρα στα «Scientific papers» και η τρίτη στο «Brokerage event».

Η ημερήσια διάταξη του συνεδρίου, οι πληροφορίες εγγραφής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμα ΕΔΩ

 

 

 

 

 

ΕΞΥΠΝΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η έννοια των Έξυπνων και Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων στοχεύει στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των τυπικών κτιριακών συστημάτων. Η εξέλιξη αυτή έχει κερδίσει την υποστήριξη πολλών εμπλεκόμενων μερών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε από το IDATE DigiWorld: “Smart home and smart building market” [Απρίλιος 2017], τα έξυπνα κτίρια είναι μία απροσδόκητα αναπτυσσόμενη αγορά με μία αύξηση της τάξης του 15% μεταξύ των ετών 2015 και 2020. Μεταφράζοντας το ποσοστό σε όγκο, η εγκατεστημένη βάση των έξυπνων συσκευών σε σπίτια και κτίρια θα αυξηθεί από 233 σε πάνω από 980 εκατομμύρια μονάδες μέχρι το 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, η GIZ και το INZEB διοργανώνουν τη διαδικτυακή εκδήλωση “Έξυπνα και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια” η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 14.00 με διάρκεια 120′. Οι προοπτικές και το πλαίσιο για τα έξυπνα και τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη, καθώς επίσης οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι τα κύρια θέματα που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος του REDay2020: #Renovate2Recover που διοργανώνεται από το Renovate Europe Campaign.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ημερήσια Διάταξη: Έξυπνα και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια

 • 14.00 Καλωσόρισμα από τον Ulrich Laumanns, Διαχειριστής Έργου, GIZ και από την Αλίς Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια, INZEB
 • 14.15  Καλωσόρισμα από τον Adrian Joyce, Διευθυντής Καμπάνιας, Renovate Europe Campaign
 • 14.25 Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, ΕΛΚ
  14.15 “Προοπτικές για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη
 • 14.40 Δημήτρης Αθανασίου, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  14.30 “Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια”
 • 14.55  Αντώνης Μαρίνος, Διευθυντής Γραφείου, Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ
  14.45 “Στρατηγικές και πολιτικές για έξυπνα και αποδοτικά κτίρια στην Ελλάδα”
 • 15.10 Καθ. Άγις Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακών Συστημάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  15.00Ενεργειακά αποδοτικά και ευφυή κτίρια: Τεχνολογικές εξελίξεις
 • 15.25  Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  15.15 “Ολιστικές Ενεργειακές Υπηρεσίες για τον Κτιριακό Τομέα με χρήση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
 • 15.40 Συζήτηση
 • 16.00 Τέλος Εκδήλωσης

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Για τους περισσότερους τομείς, το ενεργειακό κόστος αντιπροσωπεύει το 3% των δαπανών,  ωστόσο για βιομηχανίες με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας όπως ο τομέας του χάλυβα και του σιδήρου, αυτό μπορεί να φτάσει το 32%. Καθώς τα ενεργειακά κόστη συνεχίζουν να αυξάνονται και τα επίπεδα των θεσμικών υποχρεώσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων και την κλιματική αλλαγή ανεβαίνουν, η αποδοτική διαχείριση της ενέργειας αποτελεί πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις. Η διαχείριση της ενέργειας θα έπρεπε να παίζει κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματική στρατηγική κάθε εταιρείας.

Βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, όχι μόνο μειώνονται οι δαπάνες που αφορούν στο κόστος ενέργειας αλλά προσφέρεται και ένας αριθμός πρόσθετων οφελών. Στα οφέλη αυτά συμπεριλαμβάνονται, το μειωμένο ρίσκο αποτυχίας σχετικά με τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους εθνικούς κανονισμούς, η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, η αυξημένη ανταγωνιστικότητα, και η απόδοση της επένδυσης (ROI).

Στο πλαίσιο αυτό, το INZEB και ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος (HeDA) διοργανώνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 στις 14.00, τη διαδικτυακή εκδήλωση “Η Αξία των Πρακτικών Ενεργειακής Διαχείρισης στον Επιχειρηματικό Τομέα” στην οποία θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι εξελίξεις και τα οφέλη ενός αποδοτικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας εντός των οργανωτικών δομών των επιχειρήσεων.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ημερήσια Διάταξη: Η Αξία των Πρακτικών Ενεργειακής Διαχείρισης στον Επιχειρηματικό Τομέα

 • 14.00 Καλωσόρισμα από την Αλίς Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια, INZEB και από τον Γιώργο Αρκάδη, Μέλος του ΔΣ και Ταμίας του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου(HeDA), Διευθυντής Υποκαταστήματος Αθηνών
 • 14.10 Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΜΠ
  14.10 “Ευκαιρίες και Απειλές για τη Βιώσιμη Μετάβαση του Τομέα της Βιομηχανίας”
 • 14.25 Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ, CEA-I
  14.25 “Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης: Παρούσα κατάσταση και οφέλη”
 • 14.40 Γιάννης Τσώνης,  Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, ΑΒ Βασιλόπουλος
  14.40 “Ενεργειακή διαχείριση στην ΑΒ Βασιλόπουλος”
 • 14.55 Αλίς Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια INZEB
  14.55 “Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ενεργειακοί Έλεγχοι & Ενεργειακή Διαχείριση, Αποτελέσματα Έρευνας”
 • 15.10 Συζήτηση
 • 15.30 Τέλος διαδικτυακής εκδήλωσης

 

 

 

TO INZEB ΣΤΟ 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το ΙΝΖΕΒ συμμετέχει στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 -4 Ιουλίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss, στην Πάτρα.  Συγκεκριμένα, θα συμμετέχει στην ενότητα Κοινωνική Καινοτομία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ενεργειακές Κοινότητες, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, στις 14:00.

Αντικείμενο συζήτησης της ενότητας είναι το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, το οποίο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο για τη μετάβαση σε ένα δημοκρατικό, αποκεντρωμένο και αειφορικό σύστημα ενέργειας, στο οποίο η συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών φορέων θα είναι άμεση, και πολύ-επίπεδη. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, οι ενεργειακές κοινότητες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε πολιτικές της Ε.Ε. όπως το «Clean Energy for all Europeans Package» και το Green Deal, καθώς και σε εθνικές στρατηγικές όπως το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Δεκέμβριος 2019).

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ματρώνη Δικαιάκου και συμμετέχουν οι: Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, Νέα Δημοκρατία- ΝΔΔημήτρης Τσαλέμης, Γενικός Διευθυντής  Ενέργειας Υπουργείου Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΧαράλαμπος Μαλαματένιος, Μηχανολόγος Μηχανικός (PhD), Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ενεργειακής και Πολιτικής Σχεδιασμού, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Αλίς Κοροβέση, Γενική Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (INZEB), Δημήτρης Κιτσικόπουλος, Αντιπρόεδρος ΚοινΣΕπ ΗΛΕΚΤΡΑ Energy, Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας. Σύντομες παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν οι Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Dirk Vansintjan, Πρόεδρος REScoop.eu, the European federation of citizen energy cooperatives.

Το Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης διοργανώνεται από το 2013 και αποτελεί μια δημόσια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών, περιφερειακών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών εκπροσώπων, που πρέπει να συνεργαστούν ώστε να ενσωματώσουν ταχύτατα σε ότι κάνουν τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και να μάθουν από τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στα κράτη-μέλη και σε άλλες Περιφέρειες. Φέρνει σε επαφή τους εκπροσώπους των παραπάνω χώρων, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές, και να καταλήξουν σε συνεργασίες που ωφελούν την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και την κοινή γνώση.

 

8 REGIONAL GROWTH CONFERENCE 2020

WRAP-UP OF THE ONLINE EVENT RENOVATION WAVE: WHAT’S IN FOR GREECE

Με την παρουσία 220 συμμετεχόντων, προερχόμενοι κυρίως από την Ελλάδα αλλά και από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες, πραγματοποιήθηκε χτες, Πέμπτη 28 Μαϊου 2020, η διαδικτυακή συνάντηση/συζήτηση με θέμα Renovation Wave: What’s in for Greece? η οποία διοργανώθηκε από το ΙΝΖΕΒ.

Το πλαίσιο της εκδήλωσης καθώς και η ημερήσια διάταξη, είναι διαθέσιμα εδώ.

Δείτε τη διαδικτυακή συνάντηση/συνάντηση Renovation Wave: What’s in for Greece?         VIDEO RENOVATION WAVE: WHAT’S IN FOR GREECE

Στο πρώτο μέρος, συμμετείχαν η κα Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής ΕΛΚ, ο Adrian Joyce, Renovate Europe Campaign, η Monica Frassoni, EU-ASE και η Arianna Vitali Roscini, ΒPIE. Οι παρουσιάσεις των ομιλητών του πρώτου μέρους είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους. Η κα Μ. Σπυράκη έκανε προφορική τοποθέτηση.

ADRIAN JOYCE - RENOVATE EUROPE CAMPAIGN MONICA FRASSONI - EU-ASE ARIANNA VITALI ROSCINI - BPIE

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν το πλαίσιο, οι δράσεις, τα εργαλεία και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δύο ερευνητικών έργων. Το iBRoad – Individual Building Renovation Roadmaps (Horizon 2020) το οποίο παρουσίασε ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Ομάδα Σύμπραξις και το Triple-A (Horizon 2020) το οποίο παρουσίασε ο Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ.

iBROAD - INDIVIDUAL BUILDING RENOVATION ROADMAPS TRIPLE-A

 

 

 

 

RENOVATION WAVE: WHAT’S IN FOR GREECE

Στις 29 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο της πρώτης προτεραιότητας – «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία στον τομέα των κτιρίων με τίτλο Renovation Wave. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να εγκριθεί το τρίτο τρίμηνο του 2020. Επί του παρόντος, μόνο περίπου το 1% των κτιρίων στην ΕΕ ανακαινίζονται κάθε χρόνο. Απαιτείται ταχύτερος ρυθμός ανακαίνισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Στο πλαίσιο αυτό, το INZEB διοργανώνει την Πέμπτη 28 Μαϊου 2020 στις 13.00 CET (14.00 ώρα Ελλάδας) μία διαδικτυακή συζήτηση, ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο, με θέμα το  Renovation Wave και πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί από την νέα αυτή πρωτοβουλία.

REGISTRATION

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Renovation Wave: What’s in for Greece?
Eνότητα 1: 13.00 – 14.00 CET (Αγγλικά)

 • 13.00 Καλωσόρισμα Αλίς Κοροβέση, INZEB
 • 13.05 Adrian Joyce, Renovate Europe Campaign
 • 13.15 Monica Frassoni, EU-ASE
 • 13.25 Arianna Vitali Roscini, BPIE
 • 13.35 Μαρία Σπυράκη Ευρωβουλευτής, ΕΛΚ
 • 13.45 Συζήτηση
 • 14.00 Τέλος πρώτης ενότητας

Ενότητα 2: 14.00 – 14.30 CET (ελληνικά)

Συζήτηση με εκπροσώπους φορέων, ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο, για το πώς η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Renovation Wave» μπορεί να υποστηρίξει την αύξηση του ρυθμού της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στην Ελλάδα. Στην ενότητα έχει προσκληθεί και η κα. Μαρία Σπυράκη.

Για την υποστήριξη της συζήτησης θα παρουσιαστούν σύντομα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δύο ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την ανακαίνιση των κτιρίων.

 • iBRoad: Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων, Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Oμάδα Σύμπραξις
 • TripleA: Κάνοντας τις επενδύσεις πιο διαφανείς και ελκυστικές, Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπ. Καθηγητής ΕΜΠ

 

REGISTRATION

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέχρι το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχους οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να αποτελούν κατ’ ελάχιστον το 32% του ενεργειακού μίγματος, και η εξοικονόμηση ενέργειας να φτάσει στο 32,5% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα καλείται να επιλέξει και να εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικές, αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να τύχουν αποδοχής από την κοινωνία των πολιτών. Ιδανικά, οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν μέρος στην επιλογή των προαναφερθέντων, καθώς και να ενημερωθούν και εκφράσουν την γνώμη τους για τις εναλλακτικές επιλογές.

Για τον λόγο αυτό, το PARIS REINFORCE, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και οι ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ (Convergences Greece Forum) συνδιοργανώνουν την ημερίδα «Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Ελληνικό περιβάλλον: Ποιες οι επιλογές;», την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στο Μουσείο Ακρόπολης, δίνοντας την ευκαιρία σε φορείς της οικονομίας, του δημοσίου και των πολιτών να ακούσουν και να εκφρασθούν.

Η ημερίδα θα αποτελείται από τρεις ενότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων στην ενέργεια και το περιβάλλον, τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και τις σχετικές τεχνολογίες και πολιτικές, καθώς και τον ρόλο της γεωθερμίας. Μετά τις παρουσιάσεις, θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «ΑΠΕ: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον και η Περίπτωση των Ανεμογεννητριών», μετά το πέρας της οποίας οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

To INZEB συμμετέχει στη ημερίδα με παρουσίαση στη θεματική ενότητα “Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός – Τεχνολογίες και Πολιτικές”.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα είναι απαραίτητη η εγγραφή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ.

BIMEET – BUILDING GREEN EXPO 2019

Στο πλαίσιο της Building Green Expo 2019, στην Αθήνα, το ΚΑΠΕ διοργανώνει μια ημερίδα με τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια- εφαρμογές, έργα και το ΒΙΜ ως εργαλείο”, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 στις 17:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων του εργαλείου ΒΙΜ για την επίτευξη Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια, του ρόλου του ΒΙΜ στον σχεδιασμό έξυπνων κτιρίων, καθώς και συγκεκριμένων παραδειγμάτων παρεμβάσεων και καλών πρακτικών που συντελούν σε αυτό το στόχο.

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργου BIMEET , το οποίο βασίζεται στο εργαλείο BIM και στοχεύει στην αξιοποίηση του ICT και του BIM μέσω της σημαντικής αναβάθμισης των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του κατασκευαστικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ.  To INZEB υποστηρίζει την εκδήλωση αυτή και συμμετέχει στην ημερίδα με δύο παρουσιάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Αλίς Κοροβέση, COO/CFO – INZEB και την Ελευθερία Τουλουπάκη, Επιστημοική Συνεργάτη του INZEB.

DOWNLOAD THE AGENDA

 

 

SET Plan: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το INZEB, διοργανώνουν εκδήλωση/συνάντηση ενδιαφερομένων μερών στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET Plan).

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Palace Thessaloniki, στην αίθουσα Μακεδονία.

To SET Plan στοχεύει στην επιτάχυνση και την ευρεία ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και στη βελτίωση και τη μείωση του κόστος τους, συντονίζοντας τις εθνικές ερευνητικές προσπάθειες και υποστηρίζοντας τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων σχεδίων. Το SET Plan ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για το SET Plan. Καλεσμένοι θα είναι βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστημιακή κοινότητα, Ερευνητές, Ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις κ.α.).

Η κα Άντυ Κοντουδάκη θα είναι η κεντρική ομιλήτρια εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αρχικά θα παρουσιάσει το SET Plan και στη συνέχεια θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SET Plan ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

TO INZEB ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #Skills4Engineers

H Κοινωφελής Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl, σε συνεργασία με την MYTILINEOS, προσφέρει εξειδικευμένο, δωρεάν πρόγραμμα ανάπτυξης και υποστήριξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) το οποίο απευθύνεται σε νέους μηχανικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με στόχο την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητάς τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ένα πρότυπο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών το οποίο αξιοποιεί εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία και μεθόδους. Η knowl εφαρμόζει ήδη με μεγάλη επιτυχία την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία της στις δράσεις «Mellon – Επιταχυντής Δεξιοτήτων» από το 2015.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος #Skills4Engineers αποτελεί η ταχεία κάλυψη ενδεχόμενων κενών σε δεξιότητες (soft skills) που έχουν οι νέοι μηχανικοί, προκειμένου να βελτιωθεί το επαγγελματικό τους προφίλ και να ταιριάξει με την επιθυμητή θέση εργασίας.

To INZEB υποστηρίζει και συνδράμει στη δράση #Skills4Engineers με την παρουσίαση τριών (3) θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα:

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019
Εισηγήτρια: Αλίς Κοροβέση

 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Οδηγίες, κανονισμοί, τάσεις. Οι στόχοι του 2020, 2030 και 2050.
 • To status των κτιρίων στην Ευρώπη & νέα εργαλεία. Παρουσίαση του H2020 έργου iBRoad (ΠΕΑ 2.0).

Tρίτη 29 Ιανουαρίου 2019
Εισηγητής: Δρ Γιώργος Παπαδάκος

 • Εισαγωγή στην ενεργειακή διαχείριση (energy management).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα #Skills4Engineers, μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: DECARBONISING OUR ENERGY SYSTEM TRANSFORMATION PATHWAYS, POLICIES AND MARKETS, WITH SPOTLIGHT ON GREECE

Το περιφερειακό συνέδριο SET-Nav με θέμα “Decarbonising our energy system–Transformation pathways, policies and markets, with spotlight on Greece” θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου 2018. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το  Horizon2020 έργο TRANSrisk καθώς και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC) Ελλάδας και του Ελληνικού Παραρτήματος Association of Energy Engineers.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κυβερνητικών αρχών και φορέων, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών, φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας καθώς και ενεργειακά γραφεία από την Ελλάδα και από χώρες της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις πτυχές αλλά και τη διαδικασία του μετασχηματισμού της αγοράς που αφορά στη ζήτηση και την προσφορά ενέργειας.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι κατανόηση της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας σε μια Ευρώπη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η κατανόηση των πολιτικών που οδηγούν σε αγορές απεξαρτημένες από τον άνθρακα, έχοντας ως επίκεντρο την προοπτική της Ελλάδας.

To INZEB συμμετέχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του συνεδρίου με τη θεματική: Formulating national policies for Building Renovation Passports. The case of iBRoad project.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

AEIΦΟΡΙΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ Η’ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ REAL ESTATE;

Την ενότητα με τίτλο “Αειφορία & Ανθεκτικότητα: Επιλογή ή Μονόδρομος για το Real Estate;” θα παρουσιάσει το ΙΝΖΕΒ στη 19η Prodexpo,την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, στις 17:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στην ενότητα, η οποία πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ με την υποστήριξη του Green Business Certification Inc. (GBCI), θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο το real-estate συμβάλει στη δημιουργία ανθεκτικών κτιρίων και θα επιχειρηθεί η αναγνώριση της σημασίας της βιωσιμότητας των ακινήτων στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών επενδυτικών προϊόντων. Η αυξανόμενη ένταση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει στην ταχύτερη απαξίωση των μη ανθεκτικών ακινήτων και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τη λήψη άμεσων μέτρων και υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών. Ξεχωριστή συμβολή στην προσπάθεια αυτή έχει η διερεύνηση των συνθηκών που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, υπό το πρίσμα ότι τα βιώσιμα κτίρια αποτελούν το κρίσιμο σημείο του οδικού χάρτη για τις βιώσιμες και ευημερούσες κοινωνίες.

Νέες απαιτήσεις της διεθνούς κτηματαγοράς για τη βιωσιμότητα των ακινήτων, ολοένα και πιο εμφανείς στις χώρες και τις πόλεις σε όλο τον κόσμο, καθιστούν τα συμβατικά ακίνητα μη ανταγωνιστικά. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ακραίες και οι συστηματικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών επηρεάζουν το κόστος ασφάλισης των ακινήτων και οδηγούν σε έντονους προβληματισμούς σχετικά με την ανθεκτικότητά τους. Η εμφανής αλλαγή των προτιμήσεων των ενοικιαστών προς πιο αειφορικά κτίρια καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών σχετικά με τα θέματα βιωσιμότητας των χαρτοφυλακίων τους, υποδεικνύει μία νέα τάση, αυτή της ενσωμάτωσης του παράγοντα της αειφορίας στις αναλύσεις επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτό ήδη έχει αρχίσει να μεταφράζεται ως κίνδυνος απαξίωσης για επενδύσεις με χαμηλή αειφορική απόδοση.

Η έλλειψη δράσης για στρατηγικές ανάπτυξης ακινήτων ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, αποτελεί την πραγματική απειλή για το real estate. H ενασχόληση με το πρόβλημα και o προσδιορισμός των λύσεων δεν αποτελεί μόνο καθήκον, αλλά και συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης ακινήτων προέτασε την επικέντρωση, κυρίως, στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, πλέον η προληπτική και ολιστική προσέγγιση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των ακινήτων αποτελεί μονόδρομο για την κερδοφορία, την άμβλυνση του επιχειρηματικού κινδύνου και την ενίσχυση της αξίας των επενδύσεων.

Kάποια κρίσιμα ερωτήματα που θα συζητηθούν στην ενότητα αυτή, με σκοπό να δοθούν έστω αρχικές απαντήσεις είναι:

 • Μπορεί η ακίνητη περιουσία να αντέξει το κόστος της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα;
 • Πώς επηρεάζεται το real estate από αυτές τις εξελίξεις;
 • Πώς oι πόλεις θα γίνουν υποχρεωτικά πιο ανθεκτικές για να αντέξουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;
 • Πώς ένα δομημένο περιβάλλον βιώσιμης και αδιάκοπης προστασίας θα ωφελήσει τις πόλεις και τους πολίτες τους;

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:

Δημήτριος Ανδριόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Dimand

Ναταλία Στράφτη, COO, Grivalia Properties

Ελένη Μυριβήλη, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Δήμος Αθηναίων

Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος, DCarbon

Συντονίζει η Αλίς Κοροβέση, COO/CFO, INZEB

 

SET Plan MEETING IN ATHENS

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το INZEB, διοργανώθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 εκδήλωση/συνάντηση ενδιαφερομένων μερών για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET–Plan).

Το SET–Plan αποτελεί τον πυλώνα για την έρευνα και την καινοτομία της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ από το 2007. Αναθεωρήθηκε το 2015 για να ευθυγραμμιστεί αποτελεσματικά με τις προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας.

Βασικός σκοπός του SET–Plan είναι να συντονίζει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και χωρών που συμμετέχουν εκτός ΕΕ, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Το SET–Plan συμβάλλει στη διάρθρωση των ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και υποστηρίζει σημαντικές επενδύσεις δράσεων που αφορούν σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σκοπός της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για τις δυνατότητες που παρέχει το SET Plan στην ερευνητική κοινότητα τόσο από πλευράς χρηματοδοτήσεων και διαθέσιμων πόρων, όσο και στη σύζευξη – συνεργασία ερευνητών και ερευνητικών φορέων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα αυτή. Την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET–Plan) έκανε η κ. Άντυ Κοντουδάκη, Υπεύθυνη Πολιτικής της μονάδας Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το συντονισμό της συζήτησης έκαναν η Αλίς Κοροβέση, ΙΝΖΕΒ και o Δρ Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το YΠΕΝ, το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τη ΔΕΔΔΗΕ, την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Δίκτυο Πράξη καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών συμβούλων και νεοφυών επιχειρήσεων που αντικείμενο τους είναι η έρευνα και η καινοτομία.

XΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Δελτίο Τύπου

Παρουσίαση SET Plan

SET Plan Overview

SET Plan Factsheet

Meeting AGENDA

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΝΖΕΒ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΝΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, το Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), με τίτλο «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα». Περισσότεροι από 25 ομιλητές και 100 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ανέδειξαν τις σοβαρές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στην 4η ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα». Συγκεριμένα, στην ενότητα αυτή παρουσίασαν οι:

 • Κυριακή Μεταξά, Program Coordinator Ecology, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
 • Δρ. Χρήστος Τουρκολιάς, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ
 • Alice Κοροβέση, Founder-COO/CFO, INZEB, Ελλάδα

Συντονιστής της ενότητας ήταν ο Δρ. Κων. Μπαλαράς, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ, Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και το επίσημο δελτίο τύπου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΕΝΕ.

WORKSHOP: H ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙCP EUROPE

Στο πλαίσιο της 18ης Prodexpo που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, έχει προγραμματιστεί ένα δίωρο εργαστήριο με θέμα «Η επιχειρηματική διάσταση της πιστοποίησης ICP Europe: Ξεκλειδώνοντας κεφάλαια για έργα ενεργειακής αναβάθμισης».

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14.30-16.30 και διοργανώνεται από την Prodexpo σε συνεργασία με το ΙΝΖΕΒ.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για την πιστοποίηση ICP Europe που αποτελεί ένα διεθνές πλαίσιο μείωσης ρίσκου για τον ιδιοκτήτη και τον επενδυτή, μειώνοντας το κόστος των μελετών δέουσας επιμέλειας (due diligence) αυξάνοντας την ασφάλεια επίτευξης στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εισηγητές του εργαστηρίου είναι ο Dave Worthington, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ICP Europe και η Αλίς Κοροβέση, Ιδρυτικό μέλος και COO του ΙΝΖΕΒ.

Παρουσιάσεις εργαστηρίου:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙNVESTOR CONFIDENCE PROJECT

Σε συνέχεια του εισαγωγικού webinar το οποίο πραγματοποιήθηκε από το ΙΝΖΕΒ την Τετάρτη 31 Μαϊου 2017, ανακοινώνουμε τα δύο τεχνικά σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Ιουνίου 2017.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 (10am CET) θα πραγματοποιηθεί το ICP Project Developer (PD) τεχνικό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, ενώ την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (10am CET) θα πραγματοποιηθεί το ICP Quality Assurance Provider (QAP) τεχνικό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών.

Τα δύο τεχνικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα ενώ δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα τεχνικά σεμινάρια, πατήστε τον ανάλογο σύνδεσμο.

Συμμετοχή στο ICP Project Developer (PD) Webinar

Συμμετοχή στο ICP Quality Assurance Provider (QAP) Webinar

Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν τη διαπίστευση, ώστε να λειτουργούν ως Credentialed Project Developers ή/και Credentialed Quality Assurance Providers, θα πρέπει να συμπληρώσουν τις παρακάτω φόρμες αντίστοιχα, και εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί από το ΙCP Europe και παράλληλα επιτύχουν στις εξετάσεις των τεχνικών σεμιναρίων, θα λάβουν τη σχετική διαπίστευση και σήμανση.

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στο ICP Quality Assurance Provider (QAP) τεχνικό σεμινάριο, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η συμμετοχή στο ICP Project Developer (PA) τεχνικό σεμινάριο.

ICP Project Developer Credential Programme Application

ICP Quality Assurance Provider Credential Programme Application

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο hello@inzeb.org ή inzeb@inzeb.org

Οι παρουσιάσεις του εισαγωγικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαϊου 2017:

ICP presentation_webinar hosted by INZEB_31.05.2017
Dimand_ICP webinar by INZEB_31.05.2017

PRODEXPO 2016 | Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, η 17η Prodexpo έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Οι διοργανωτές της Prodexpo, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB, έχουν προγραμματίσει την παρουσίαση της θεματικής ενότητας με τίτλο: Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016.

Οι καλεσμένοι ομιλητές είναι:

 • Adrian Joyce, Secretary General, EuroACE – The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings
 • Γιώργος Ταμπουρέας, OTE Estate- CREM
 • Αλέξανδρος Σαμαράς, Alexandros C. Samaras & Associates
 • Λιάνα Κυριοπούλου, Grivalia Properties
 • Όλγα Ίτσιου, Dimand
 • Χάρης Κούντουρος, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
 • Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος, DCarbon

Το ΙNZEB θα εκπροσωπήσει η Αλίς Κοροβέση, Γραμματέας Δ.Ε.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Prodexpo 2016: PRODEXPO 2016_Agenda_EN

PRODEXPO

 

PRODEXPO 2016 | Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, η 17η Prodexpo έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι διοργανωτές της Prodexpo, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB, έχουν προγραμματίσει την παρουσίαση της θεματικής ενότητας με τίτλο: Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings. H θεματική ενότητα θα πραγματοιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016. Για να ενημερωθείτε για όλες τις θεματικές ενότητας της φετινής διοργάνωσης, πατήστε εδώ.

Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings

 

 

O κτιριακός τομέας σε γενικές γραμμές είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους καταναλωτές ενέργειας. Τα εμπορικά κτίρια μπορούν να θεωρηθούν ως βασικοί παίκτες και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και στη συσχέτιση αυτών με τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη, υπηρεσίες ICT και φωτισμό.

Τα εμπορικά κτίρια καθώς και οι αστικές περιοχές είναι βασικοί τομείς στους οποίους η μείωση των εκπομπών CO2 θα μπορούσε να επιτευχθεί με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, όλοι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διάδοση ορθών πρακτικών, την προώθηση των επενδύσεων με στόχο την ενεργειακή απόδοση και να παρέχουν εφικτές τεχνικές λύσεις για τον τομέα των εμπορικών κτιρίων. Τα αναγκαία μέτρα περιλαμβάνουν αλλαγές συμπεριφοράς σχετικά με το πώς οι εταιρείες, οι μηχανικοί, οι σχεδιαστές και οι χρήστες των κτιρίων, επενδύουν, σχεδιάζουν και λειτουργούν τα επαγγελματικά ακίνητα.

Μια σειρά από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και προγράμματα έχουν πρόσφατα εφαρμοστεί για την επίτευξη του μετασχηματισμού της αγοράς με μακρά διάρκεια, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών δόμησης, προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης καθώς και οικονομικών κινήτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτη που εκπόνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Eurofound παρουσιάζει ότι οι χώρες της Ε.Ε. δαπανούν 194 δις ευρώ ετησίως σε άμεσα και έμμεσα κόστη που οφείλονται στην κακή ποιότητα των κτιρίων. Τα κόστη αυτά σχετίζονται με την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την απώλεια παραγωγικότητας κτλ. Το κόστος για τη βελτίωση των κτιρίων αυτών ανέρχεται σε 295 δις. ευρώ, αλλά η απόσβεση των επενδύσεων θα γινόταν μόλις 18 μήνες μετά.

Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην εξέλιξη αυτή;  Τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της και συγκεκριμένα των επαγγελματικών κτιρίων;

Οι ομιλητές αυτής της θεματικής ανακοινωθούν σύντομα.

Για την εγγραφή σας στην 17η Prodexpo, πατήστε εδώ.

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ «Άνεμο Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της κτιριακής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με θέμα: «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της». Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, διοργανώσαμε τον Απρίλιο στην Αθήνα το 1ο εργαστήριο, που είχε ως βασικό στόχο την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών στα θέματα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 έχει προγραμματιστεί το 2ο εργαστήριο όπου θα παρουσιαστεί το προσχέδιο του Policy Report. Το 2ο εργαστήρι θα αποτελείται από 2 ενότητες. Το βασικό θέμα της πρώτης ενότητας είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τη συμμετοχή ειδικών στο θέμα αυτό, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δεύτερη ενότητα, μία ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες η οποία θα περιστραφεί γύρω από τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που περιέχονται στο προσχέδιο και ειδικότερα στη συμβολή της πράσινης και κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

POLICY PAPER_2nd WORKSHOP_29.06.2016

1ο WORKSHOP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέδειξε πως κατά το έτος 2013 ποσοστό της τάξεως του 36% των ελληνικών νοικοκυριών αντιμετώπιζε προβλήματα ενεργειακής φτώχειας, το οποίο μεταφράζεται ως δυσκολία στην διατήρηση συνθηκών άνεσης στην κατοικία τους. Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιωσιμότητας, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με στόχο την δημοσίευση ενός policy paper με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της».

EP1 (3)Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, στην Αθήνα, το 1ο Εργαστήριο διαλόγου με θέμα «H ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής οικονομίας».

Το εργαστήριο αποτελεί το πρώτο από μια σειρά προπαρασκευαστικές δράσεις με στόχο να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία και προτάσεις τα οποία θα ενσωματωθούν στο policy paper που έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο 2016.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν συμμετοχική και δόθηκε η δυνατότητα σε εκπροσώπους θεσμικών, ακαδημαϊκών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να τοποθετηθούν και να συζητήσουν το θέμα δομημένα και ουσιαστικά. Για να είναι αποδοτική η διαδικασία, ο διάλογος δομήθηκε γύρω από 7 ερωτήματα που αφορούσαν στα αίτια και στα χαρακτηριστικά του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας καθώς και γύρω από άλλα 8 που αφορούσαν σε προτάσεις για την αλλαγή πολιτικής και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά και συμμετείχαν στον διάλογο μεταξύ άλλων εκπρόσωποι από το Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από το ΚΑΠΕ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο από την εταιρεία GIZ.  Από τον ακαδημαϊκό χώρο, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών,  από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το ΤΕΙ Αθήνας.

Εκ μέρους των Δήμων συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα  εκπρόσωπος του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας καθώς και εκπρόσωποι από το Δήμο Αγίου Δημητρίου, από το Δήμο Αιγάλεω και από το Δήμο Νέας Σμύρνης.

Στην συζήτηση συνέβαλαν εκπρόσωποι από τον Συνήγορο του Πολίτη, από τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΕΚ από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, από την Greenpeace και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου.

Στο εργαστήριο συμμετείχε και ένας αριθμός φοιτητών, ερευνητών, δημοσιογράφων, ανθρώπων του εμπορικού χώρου, συνεργάτες ευρωβουλευτών κ.α.

Θα ακολουθήσει 2ο εργαστήριο, στα μέσα Ιουνίου, όπου θα παρουσιαστεί προσχέδιο του policy paper και θα υπάρχει ευκαιρία ανατροφοδότησης, ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του. Επίσης, θα συζητηθούν καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση πολικών κατά της ενεργειακής φτώχειας.

POLICY PAPER: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ «Άνεμο Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της κτιριακής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με στόχο τη δημοσίευση ενός policy paper με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της».

Το Policy Paper έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο του 2016. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια με σκοπό να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία και προτάσεις τα οποία θα ενσωματωθούν στο policy paper, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάδειξη με τον καλύτερο τρόπο της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και των υφιστάμενων πολιτικών στην Ελλάδα σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, τα οποία και θα οδηγήσουν σε προτεινόμενες λύσεις που στόχο θα έχουν τη μείωση του φαινομένου.

Το 1ο εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, του ΤΕΕ, του ΕΜΠ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, της GreenPeace, της WWF κ.α.

Policy Paper 1.jpg

SEMINAR: MONITORING & TARGETING | MEASUREMENT & VERIFICATION

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης διοργανώνει διήμερη εκπαίδευση με θέμα: “Monitoring and Targeting – Measurement and Verification”.

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης καθώς η θεματολογία της είναι σημαντική καθώς έχει άμεση σχέση τόσο με τις Ευρωπαϊκές όσο και με τις Ελληνικές οδηγίες και κανονισμούς. Συγκεκριμένα η εκπαίδευση αυτή συνδέεται με το Άρθρο 8 της οδηγίας 27/2012/EU Energy Efficiency Directive (Νόμος 4342/2015 – Άρθρο 10) περί ενεργειακών ελέγχων και συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, αναφέροντας την υποχρέωση όλων των μεγάλων επιχειρήσεων, να υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενους ενεργειακούς ελέγχους κάθε 4 χρόνια ή την εναλλακτική υιοθέτηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, με προθεσμία ολοκλήρωσης του πρώτου ελέγχου νωρίτερα της 9ης Νοεμβρίου του 2016.

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αποτελείται από δύο θεματικές:

Α’ Θεματική: Τεχνική διάλεξη και συζήτηση σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης. Η θεματική αυτή θα έχει διάρκεια 4 ώρες και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 στον 8ο όροφο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7 – Αθήνα. Το κόστος συμμετοχής είναι €50 ενώ για τους φοιτητές είναι €25. Για την εγγραφή σας στην Α’ Θεματική, πατήστε εδώ.

Β’ Θεματική: Διαδραστικό σεμινάριο 8 ωρών στο οποίο θα αναλυθούν οι βασικές αρχές και οι πρακτικές στις τεχνικές ενεργειακής διαχείρισης.  Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες όπως οι βαθμοημέρες και η ανάλυση Cusum, με ασκήσεις και παραδείγματα. Το διαδραστικό σεμινάριο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 στο ΕΜΠ, στα παλαιά κτίρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, γραφείο 0.2.7. Το κόστος συμμετοχής είναι €300. Early Bird έως τις 15 Απριλίου 2016 €250. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή στην Α’ Θεματική.

Για την εγγραφή σας στη Β’ Θεματική, πατήστε εδώ.

Και οι δύο θεματικές θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία της κάθε θεματικής καθώς και για το βιογραφικό του εισηγητή Vilnis Vesma στο συνημμένο αρχείο: Monitoring and Targeting – Measurement and Verification Training and Workshop

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας ευρωπαϊκών χωρών με αξιοζήλευτη εμπειρία στο χώρο της ενεργειακής διαχείρισης, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τα πλέον σημαντικά βήματα κατά τον σχεδιασμό και παρακολούθηση ενός επιτυχημένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ QUALICHeCK: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

QUALICHECK

Η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, εταίρος του έργου QUALICHeCK διοργανώνει συνάντηση εργασίας με θέμα:  “Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την Eθνική και Eυρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια”.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 Μαρτίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Φυσικής 9 στην Πανεπιστημιούπολη και απευθύνεται σε φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που δραστηριοποιούντνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στο χώρο των κτιρίων και των κατασκευών γενικότερα.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης συμμετέχει στη συνάντηση εργασίας με δύο ομιλίες – παρουσιάσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση εργασίας, στο συνημμένο αρχείο: Qualicheck RoadshowEvent

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ RENOVALUE ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ

RENOVALUE LOGO

Το RenoValue είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι Α.Π.Ε και στοιχείων αειφορίας στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης να γίνει κατανοητή η θετική επίδραση των παραγόντων αυτών στην αξία των ακινήτων.

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν προγραμματιστεί αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορες πόλεις την Ευρώπης. Το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο RenoValue, που αφορά επαγγελματίες του χώρου εκτίμησης ακίνητης περιουσίας, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στο Pralina Cafe, Στασικράτους 31. Οι ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι από τις 09:00 – 15:30.

H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα. Η θεματολογία του σεμιναρίου:

 • Γνωριμία με το RenoValue
 • Η επιχειρηματική διάσταση του ενεργειακά αποδοτικού  και αειφόρου κτιρίου
 • Πηγές πληροφόρησης σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και την Αειφορία
 • Αξιολόγηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας: Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και εναλλακτικές
 • Ενσωμάτωση των παραγόντων της Ενεργειακής Απόδοσης και της Αειφορίας στις μεθόδους εκτίμησης ακίνητης περιουσίας.
 • Παραδειγματικές αναφορές εκτιμήσεων

Το κόστος συμμετοχής είναι €130 και συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 1. Υλικό του σεμιναρίου σε cd και συμπληρωματικό υλικό με πηγές για καλύτερη και συνεχή ενημέρωση.
 2. Πρόσβαση στα επόμενα ευρήματα του έργου RenoValue.
 3. Συμμετοχή στο RenoValue Webinar που θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Οι ημερομηνίες των webibars θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου 2016.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας DANOS VALUATIONS L.L.C

DANOS

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες (20 άτομα), η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο ac[at]inzeb.org ή τηλεφωνικά στο +30 211 7708899.

 

“Be Part of the Future” | ΞΑΝΘΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_XANTHI_blue

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, πατήστε εδώ.

Με την Αιγίδα του ΤΕΕ Θράκης και την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

logo TEE

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα προβολών του Τμήματος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΑΘΗΝΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_ATHENS_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, πατήστε εδώ.

Με την Αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

logo tee

Με την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδα 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Electra Palace, N. Νικοδήμου 18, Αθήνα.  H εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 16:00. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

H εκδήλωση αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α: Καλεσμένοι εισηγητές θα παρουσιάσουν θέματα σχετικά με διαχείριση ενέργειας, διεθνείς σημάνσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές:

Δρ Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μιλτιάδης Κατσαρός, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, M.Arch, Cert.U.Des UofPENN,
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ
Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής. Διδάσκων Βιώσιμου Σχεδιασμού και Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής

Χριστιάνα Σιαμπέκου, Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος, ιδρυτής της DCarbon, Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης,
LEED AP BD+C | LEED AP O+M | LEED AP ID+C | Estidama PQP | DGNB Consultant

Dr Annarita Ferrante, Arch., Associate Professor University of Bologna

Ιάκωβος Καλαϊτζόγλου, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός,
Eργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαρία Μπέτση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών – MBA,
Eργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Samer Zawaydeh, Association of Energy Engineers

 
Ενότητα Β’: Η ομάδα του ΙΝΖΕΒ θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο των nZEB κτιρίων στην Ελλάδα, εφαρμογές κτιρίων καλής ενεργειακής συμπεριφοράς, πιστοποιήσεις προϊόντων και καινοτόμα υλικά και τέλος θα ακολουθήσει ένα 2ωρο workshop με θέμα: Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης με παραδειγματικές αναφορές.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. 

 

register-now

 

Για έγκαιρη δήλωση της  συμμετοχής σας,  πατήστε εδώ

 

 

GOLD SPONSORS

Keffe2

SILVER SPONSORS

 

RIZAKOS LOGO

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αραβαντινού 6-8. 

Η εκδήλωση γίνεται με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

logo

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΛΑΡΙΣΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_LARISA_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

LOGO TEE ΤΚΔΘ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στις 10:00 (ώρα προσέλευσης 09:30).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρεβελάκη και Γρεβενών και πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

LOGO TEE TAK

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  «Be Part of the Future» αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α’: 

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά,
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

Ενότητα Β’: 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο «Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα». Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

*Το κόστος συμμετοχής στο διαδραστικό εργαστήρι είναι €50. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΧΑΝΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_CHANIA_blue

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 στις 16:30 (ώρα προσέλευσης 16:00). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΚ, Νέαρχου 23, Χανιά. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  «Be Part of the Future» αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α’: 

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά,
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

Ενότητα Β’: 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο «Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα». Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

*Το κόστος συμμετοχής στο διαδραστικό εργαστήρι είναι €50. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΤΡΙΠΟΛΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης  – Αίθουσα Ισογείου (Αμφιθέατρο)  – Εθνικής Αντίστασης & Παπαρηγοπούλου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου & την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

tee-logo

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

RIZAKOS LOGO

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΠΑΤΡΑ 18 Νοεμβρίου 2015

 

BANNER_PATRA_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Astir Patras – Αγίου Ανδρέου 16. 

Με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας & την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

logo tee patra

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“BE PART OF THE FUTURE” |DEEP ENERGY RENOVATION | CONFERENCE AND WORKSHOPS

“Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops 

Υπό την Αιγίδα του

logo tee white suntomo

RENOVATION WORKSHOPS_RED

BE PART OF THE FUTURE | SILVER SPONSORS         
Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην 1η από τις 9 εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει για το 2015 με τίτλο

 “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops. 

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 στην έδρα του ΤΕΕ/ΤΚΜ – Μεγ. Αλεξάνδρου 49 – Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης γίνεται στο πλαίσιο του European Sustainable Energy Week 2015 και τελεί υπό την αιγίδα του European Commission.

Στόχος του “Be Part of the Future” είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  “Be Part of the Future” αποτελείται από δύο ενότητες. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στην πρωινή, πρώτη ενότητα η οποία έχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα είναι:

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά, 
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue. 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα”. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

Ενότητα Α’: Η είσοδος στην πρωινή εκδήλωση είναι ελεύθερη. Για την εγγραφή σας, η οποία είναι απαραίτητη, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Ενότητα Β’: Το κόστος συμμετοχής για το διαδραστικό εργαστήρι “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα” είναι €50.

Το  “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops γίνεται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE-EUROPE-LOGO2

 Χορηγοί Επικοινωνίας 

banner

 

ENERGY EFFICIENCY CONFERENCE 2015

ENERGY EFFICIENCY LOGO

 

Τεχνολογίες, Υπηρεσίες & Kαλές Πρακτικές Ενεργειακής Διαχείρισης

Στο Εnergy Efficiency Conference 2015

Το 3ο Energy Efficiency Conference πραγματοποιείται την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, τοποθετώντας δυναμικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης. Η Ελλάδα ανήκει στις πιο ενεργοβόρες περιοχές της Ευρώπης και θα μπορούσε να εξοικονομήσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ το χρόνο με μέτρα ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας.

Το συνέδριο, που διοργανώνεται από το Plant Management της Boussias Communications, έρχεται για να αναδείξει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες (εσωτερικές λειτουργίες, παραγωγική διαδικασία, κτήρια, εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές, προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ.).

Παράλληλα, οι σημαντικότερες εταιρίες της αγοράς πρόκειται να προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών για ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση.

Ανάμεσά σους οι · ΜΕΤΡΟ ·  LAMDA HELLIX · BSΗ Oικιακές Συσκευές · Green Air Energy · Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών · SOLVAY · SIRECLED  · ΚΟNSYS · OTE-COSMOTE · AID Engineering  · SARMED · Mediterranean Hotels & Spa · Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ·  Schneider Electric · ZEB Zero Energy Building · ΥΠΑΠΕΝ · ΚΑΠΕ · Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου · Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  · EKETA/ΙΝΕRTIA · Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης · Hellenic Maintenance Society.

Keynote Speaker η Iliana Axiotiades, member of the Board of Directors, EuroACE, μιλά για το πώς η ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού μπορεί να αποφέρει άμεσα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στις εγκαταστάσεις.

Μια νέα τεχνολογία της Schneider Electric παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον Διονύση Ποτουρίδη, Ενεργειακό Επιθεωρητή & Σύμβουλο Εξοικονόμησης Ενέργειας της εταιρείας, και μαθαίνει πώς, σε 3 βήματα, τα Smart Panels, οι Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής Schneider Electric, οδηγούν το κτίριο σε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.energyefficiencyconference.gr ή να επικοινωνήσετε με την Αγγελική Κουτσουράδη, 210-6617777, εσωτ. 268, email: akoutsouradi@boussias.com.

RENOVATION WORKSHOP ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Renovation Workshop by INZEB.ORG

Renovation Workshop by INZEB.ORG

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014 το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι με θέμα την Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση δύο διαμερισμάτων, το ένα στην Φλώρινα και το δεύτερο στην Αθήνα.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των διαμερισμάτων.

Στο αρχείο παρουσιάζονται αναλυτικά οι υφιστάμενες καταναλώσεις των δύο διαμερισμάτων, οι λύσεις που προτάθηκαν, τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους καθώς και ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση τους.

Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων: Renovation Workshop – Αποτελέσματα

και από εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μεταφρασμένη στα Αγγλικά: RENOVATION WORKSHOP – RESULTS

 

 

INZEB RENOVATION WORKSHOP

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG, Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, σας προσκαλεί σε ένα δίωρο εκπαιδευτικό – διαδραστικό workshop με θέμα:  “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα”.

 • Σκοπός του Renovation Workshop, είναι η συνεργασία των συμμετεχόντων για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δύο διαμερισμάτων σε διαφορετικές κλιματολογικές ζώνες της Ελλάδας σύμφωνα με το πρότυπο nZEB.
 • Το εργαστήριο απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.
 • Το Renovation Workshop θα διεξαχθεί στo πλαίσιo του Building Green Expo 2014, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014, στο M.E.C. Expo Center από τις 15:00 έως 17:00.

Ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος. Για την δήλωση συμμετοχής σας ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

INZEB RENOVATION WORKSHOP INVITATION

 

 

MHNYMA TOY ADRIAN JOYCE ΓΙΑ ΤΟ FORUM “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Ο χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα του Renovate Europe Campaign, Adrian Joyce για το forum “Η Επιχειρηματική Διάσταση των Αειφόρων Κτιρίων στην Ελλάδα”.

Το forum αποτέλεσε και την πρώτη Εθνική Πρωτοβουλία στα πλαίσια του Renovate Europe Days 2014.

 

FORUM “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

_MG_8884Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Forum ” H επιχειρηματική διάσταση των αειφόρων κτιρίων στην Ελλάδα” που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014.

Στο κάλεσμα των διοργανωτών ανταποκρίθηκαν 340 επαγγελματίες τόσο από το χώρο της κατασκευής κτιρίων όσο και από τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο.

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή με τον απολογισμό του συνεδρίου και με αναλυτική παρουσίαση της κάθε θεματικής ενότητας.

 

 

Το συνέδριο σε αριθμούς:

340 συμμετέχοντες

21 ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό

7 livestreams

150 ερωτήσεις μέσω του web app panelsensor.com

3 polls

 

Την πρωτοβουλία για την διοργάνωση είχε το περιοδικό Building Green Magazine με συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης και τις εταιρείες Sustain και Ecoveritas.

 

 

 

_MG_8924IMG_3966IMG_3957IMG_3882

IMG_4064

IMG_3900_MG_8924_MG_9011

ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

FORUM - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

“Αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα, εφαρμογή και επιχειρηματική διάσταση”   

Αθήνα | Μέγαρο Μουσικής | 18 Οκτώβρη 2014

 

 

 

 

 

Το περιοδικό BuildingGreen, σε συνεργασία με την Ecoveritas, το ΙΝΖΕΒ και την Sustain, διοργανώνουν το πρώτο Forum για την εφαρμογή και την επιχειρηματική διάσταση των αειφόρων κτιρίων στην Ελλάδα στις 18 Οκτωβρίου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα MC2.

Σας προσκαλούμε να δώσετε το «παρών» σε έναν ουσιαστικό διάλογο με κύριο αντικείμενο την ένταξη και τα οφέλη των αειφόρων πρακτικών στον κτιριακό τομέα στην χώρα μας. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει την εφαρμογή και την πολύπλευρη επιχειρηματική διάσταση της αειφορίας των κτιρίων στην Ελλάδα.

Στο forum θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε ενεργά σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με επαγγελματίες του κλάδου και να ενημερωθείτε για τις εφαρμογές και την πολύπλευρη διάσταση της αειφορίας των κτιρίων στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, στοχεύουμε σε ένα αποτελεσματικό διάλογο που θα αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω δικτύωση και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή σας στο forum είναι καθοριστική για να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι 3 ενότητες της εκδήλωσης

1η Ενότητα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Πάνελ: 
Ecoveritas, Sustain, Inzeb, Greenworks, Habitech

2η Ενότητα 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πάνελ: 
ΑΒ Βασιλόπουλος A.E., Dimand, Cosmote, Π. Λεβαντής Επενδυτική, Apivita

3η Ενότητα 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πάνελ: 
Εθνική Πανγαία, Eurobank Properties, Alpha Αστικά Ακίνητα, Bluehouse Capital, Colliers, Jones Lang LaSalle, Danos / BNP Paribas Real Estate, RICS

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

 

ΤΟ ΙΝΖΕΒ ΣΤΗ DOMICATEC 2014

Το Building Green Magazine στα πλαίσια της Domicatec 2014, διοργάνωσε συνέδριο με θέμα “Βιώσιμες Κατασκευές – Ενεργειακή Αναβάθμιση”.  Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης συμμετείχε με εισήγηση το θέμα της οποίας ήταν “Κτιριακό Απόθεμα και Ενεργειακή Αναβάθμιση – Renovate Europe Campaign”.

domicatec

Περίληψη Εισήγησης

Το 2014 πρέπει να αποτελέσει έτος επαναπροσδιορισμού των στόχων και των πρακτικών σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων. Οι στόχοι θα πρέπει να περιγράφονται μέσα από μια καθορισμένη και συνοπτική σειρά μέτρων, απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δαιδαλωδών καταστάσεων που η χρόνια αδιαφορία, το πολύπλοκο νομικό σύστημα της χώρας και τέλος η οικονομική κρίση έχουν επιφέρει.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικά για την εθνική οικονομία. Ενδεικτικά, η εφαρμογή τους θα συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μέσω της μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της προώθησης νέων τεχνολογιών καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου ακολουθήστε το σύνδεσμο: DOMICATEC 2014 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

education

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, σε συνεργασία με την εταιρεία ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., διοργανώνουν διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Καβάλα στις 19 & 20 Μαρτίου με θέμα:

 “ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ”

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : ΠΡΟΤΥΠΑ : ΤΑΣΕΙΣ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

A’ ENOTHTA “Νομοθεσία” (συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα 10′)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παντελής Πατενιώτης, Μηχανικός Δημοσίων Έργων, CEN Technical Expert

B’ ENOTHTA “Λύσεις Η/Μ σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Καραβιδές, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 201

Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ “Εισαγωγή στα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης και στο πρότυπο PassiveHouse”  (συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα 10′)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ciarán O’Leary, Πολ. Μηχανικός, Πιστοποιημένος Σχεδιαστής Παθητικών Κτιρίων

Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ “Παθητικά Συστήματα” (συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα 15′)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παντελής Πατενιώτης, Μηχανικός Δημοσίων Έργων, CEN Technical Expert

 

Με την χορηγία:

LOGO θΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 

 

 

 

Με την υποστήριξη:

BASF

Weber Systimata Logo-page-001

 

 

 

 

 

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ”

Στις 22 Δεκεμβρίου 2013 θα διεξαχθεί Ενημερωτική Εκδήλωση & Συζήτηση με θέμα την ιδιωτική πρωτοβουλία χρηματοδότησης της τεχνοοικονομικής Μελέτης Βέλτιστων Απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ, εκδήλωσηπου θα οργανώσει το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου MONEY SHOW στο ξενοδοχείο HILTON, με αφορμή τη μεγάλη καθυστέρηση της Ελλάδας στην εναρμόνιση του θεσμικού της πλαισίου με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα την υποχρέωση υποβολής μελέτης αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ. Μια καθυστέρηση για την οποία η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με άμεση συνέπεια η αγορά να μην έχει την δυνατότητα πρόσβασης στις πιστώσεις και κονδύλια που θα διατεθούν από το 2014 για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε.

Στην εκδήλωση θα ανακοινωθεί η απόφαση των φορέων της αγοράς που ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, που αφορά στη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής από το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στελεχωμένη από έμπειρους επιστήμονες, με σκοπό την εκπόνηση  «Τεχνοοικονομικής Μελέτης καθορισμού των Βέλτιστων Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ».

Η πρόκληση για την εκδήλωση και οι ομιλητές.

ΟΜΙΛΙΕΣ MONEY SHOW 2013

ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Η’ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ;

logoINZEB_COLOUR200

“ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ‘H ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ;”

 | ΣΑΒΒΑΤΟ 05-10-2013 | 10:00 -20:00 | M.E.C. EXPO CENTER |

ΜΕΡΟΣ Α’

Εξοικονόμηση Ενέργειας | Ανάπτυξη Κατασκευαστικών Προτύπων στις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής

09:45 – 10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10:00 – 10:30 Ali Uthman Y. Alnajim, Deputy chairman/Founding Member – Saudi Green Building Council, Deputy Chairman-Saudi Council of Engineers in EP

The role of passive cooling to maximize energy saving in Saudi Arabia and GCC Countries 

10:30 – 11:00 Samer A. F. Zawaydeh, Independent Engineer. Association of Energy Engineers / Assistant Director to International Membership

Net Positive Energy Buildings are part of Achieving Low Carbon Sustainable Green Development

11:00 – 11:30 Φλουρέντζος Φλουρέντζου, Ingénieur, Dr ès Sciences EPFL Estia SA

Minergie®: ένα ελβετικό success story με 30.000 πιστοποιημένα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης

11:30 – 12:00 Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Eπ. Kαθ. Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Η συνεισφορά του κτιριακού κελύφους στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου

12:00 – 12:30 Ciaran O’ Leary, MEng, BEng, MIEI, Certified Passive House Designer

Passivhaus Buildings

12:30 – 13:00 Δημήτρης Χατζόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος ΣΑΘ

Vers une architecture Vert ?

13:00 – 13:30 Ειρήνη Αντώνογλου, Δικηγόρος, LLB, LLM

Πράσινη Δόμηση και Νομοθετικό Πλαίσιο

ΜΕΡΟΣ Β’

Καινοτόμα συστήματα, εργαλεία, πρακτικές αειφορίας. Ώθηση στη σύγχρονη δόμηση

14:00 – 14:30 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop

Οικοσήματα Κατασκευών και Κατασκευαστικών Προϊόντων: Ποιο είναι κατάλληλο για το προϊόν μου;

14:30 – 15:00 Δρ. Βασίλειος Νικολόπουλος, CEO & co-founder Intelen, Inc.

«Data-driven Energy Efficiency Analytics cases: Η πραγματική σημασία μετρήσεων πραγματικού χρόνου και χαρακτηριστικών ανθρώπινης συμπεριφοράς στην διαδικασία παροχής και αξιολόγησης διαδραστικών ενεργειακών υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας»

15:00 – 15:30 Παντελής Λεβαντής, Διεύθυνων Σύμβουλος Ecoveritas, BREEAM Assessor, Sustainability Consultant

Η μέθοδος αξιολόγησης & πιστοποίησης αειφορίας κτιρίων BREEAM και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

15:30 – 16:00 Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Commissioning

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN15232:2012 – Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η επίδραση του κτιριακού αυτοματισμού και των συστημάτων διαχείρισης των κτιρίων. Νομοθεσία – Πρότυπα – Πιστοποιήσεις.

16:00 – 16:30 Παναγιώτης Μερεκούλιας, Πολιτικός Μηχανικός, MRECM, MRICS

Πράσινη Δόμηση και Εξοικονόμηση Ενέργειας – H υπεραξία των ακινήτων διαμέσου των νέων προτύπων δόμησης.

ΜΕΡΟΣ Γ’

Workshops

17:00 – 18:30

Αίθουσα 1 Ciaran O’Leary, MEng, BEng, MIEI, Certified Passive House Designer

Passivhaus Buildings, A Very Brief Introduction

17:00 – 18:30

Αίθουσα 3 Δημήτρης Φαρμάκης, ΒΙΜ Consultant

Green Building Information Modeling (BIM): Sustainability through Integration

18:30 – 20:00

Αίθουσα 1 Παντελής Λεβαντής, Διεύθυνων Σύμβουλος Ecoveritas, BREEAM Assessor, Sustainability Consultant

Πιστοποίηση BREEAM – Τάσεις Αγοράς, Κόστη, Αξίες, Οφέλη, Νομοθεσία, Υποδομές

18:30 – 20:00

Αίθουσα 3 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος: Πλήρης διαφάνεια στις Κατασκευές και στα Κατασκευαστικά Υλικά