ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το INZEB και η GIZ διοργανώνουν την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στις 14.00 ώρα Ελλάδος, τη διαδικτυακή εκδήλωση Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Επενδύοντας στην ανακαίνιση των κτιρίων για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον. Υποστηρικτικοί εταίροι της εκδήλωσης είναι τα έργα του Ορίζοντα 2020, iBRoad2EPC και TripleA καθώς και η πρωτοβουλία Build Back Better Greece, ενώ η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Renovate Europe Day 2021.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της ανακαίνισης κτιρίων για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Έμφαση θα δοθεί στα στοιχεία που μπορούν να υποστηρίξουν το στόχο της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά!

Ειδικότερα, η διαδικτυακή εκδήλωση θα συζητήσει:

 • Ευκαιρίες και προκλήσεις για την εφαρμογή των επενδύσεων στην ανακαίνιση κτιρίων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Μακροπρόθεσμες στρατηγικές και στόχους για την ανακαίνιση κτιρίων στην Ελλάδα.
 • Νέες απαιτήσεις για την ανακαίνιση κτιρίων σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου “Fit-for-55”.
 • Το EU Taxonomy για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση ως μέσο για τον καθορισμό βιώσιμων επενδύσεων σύμφωνα με υψηλότερα κριτήρια εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων ως εργαλείο για ολιστικές, σταδιακά ριζικές ανακαινίσεις που λειτουργούν προς αποφυγήν περιορισμού του ρυθμού ανακαινίσεων.
 • Τα One Stop Shops ως μηχανισμός υποστήριξης των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την αύξηση του ρυθμού ανακαινίσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Ημερήσια Διάταξη:

14.00 Καλωσόρισμα και εισαγωγή εκδήλωσης
Αλίς Κοροβέση, INZEB και Ulrich Laumanns, GIZ
Καλωσόρισμα
Adrian Joyce, Διευθυντής, Renovate Europe Campaign
14.15

 

 

Ενότητα I: Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές για την Ανακαίνιση Κτιρίων

o   Κεντρική Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σδούκου,
Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

o   Εθνικό Σχέδιο Ανακάμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας
Δημοσθένης Βοϊβόντας​, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης Έργων και Προγραμμάτων​, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Υπουργείο Οικονομικών​ (confirmed)

o   Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης και Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Βίκυ Σίτα, Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

o   Fit-for-55 – Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ελλάδας
Νικόλαος Κοντινάκης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Συντονίστρια Ενότητας: Αλίς Κοροβέση, INZEB

15.00 Συζήτηση – Ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων
15.15

 

 

Ενότητα II: Συζήτηση του πάνελ  για τις Επενδύσεις στην Ανακαίνιση Κτιρίων

o   EU Taxonomy για Βιώσιμη Χρηματοδότηση
Δρ. Χαρά Καρακώστα, Συντονίστρια έργου Triple A, ΕΜΠ
Παναγιώτης Χαμπεσής, Επικεφαλής Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μονάδας Αειφορίας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

o   Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων
Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Συντονιστής έργου iBRoad2EPC, Ομάδα Σύμπραξις

o One Stop Shops και ο ρόλος των ESCOs
Δημήτρης Κόλλιας, Διευθυντής Ανάπτυξης Greenesco Ενεργειακή Α.Ε., εταιρεία μέλος των ομίλων ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Attica Finance

o Επενδύοντας στην Αειφορία των κτιρίων
Αλέξανδρος Γαλατούλας, MEng, MSc, CPHD, LFA Τεχνικός Σύμβουλος μέλος Living Future Europe

Συντονίστρια ενότητας: Αλίς Κοροβέση, INZEB

16.00 Ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων
16.15 Κλείσιμο εκδήδώσης
Αλίς Κοροβέση, INZEB
16.30 Τέλος Εκδήλωσης

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ

“Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Το διαδικτυακό σεμινάριο “Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην τοπική ανάπτυξη. Εξελίξεις και Προοπτικές” που διοργανώνει ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, με την υποστήριξη του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ και του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, στις 10.00 με διάρκεια 2,5 ωρών.

Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος INZEB, θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές της εκδήλωσης και η ομιλία της θα αφορά τις Ενεργειακές Κοινότητες και το έργο CONGREGATE (μέρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα, EUKI).

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/j/93884689957?pwd=eXp4SnhiY2FQMVNsUEo5TjhweXg1UT09

Ημερήσια Διάταξη:

10.00 – 10.15 Διαδικτυακή Προσέλευση
10.15 – 10.30 Χαιρετισμοί Προέδρων ΕΟΕΣ
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Συμεών Δανιηλίδης, Πρόεδρος ΕΟΕΣ Έλικα, Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών
Δημήτρης Αργιανάς, Πρόεδρος ΕΟΕΣ Αμφικτυονία
10.30 – 10.35 Η Κοινωνική Οικονομία ως το 13ο Οικοσύστημα Βιομηχανικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δρ. Μανώλης Τζουβελέκας, Συνεργάτης ΕΟΕΣ Αμφικτυονία

Τοποθετήσεις εκπροσώπων Επιχειρήσεων και Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας
(Ενέργεια, Τουρισμός, Πολιτισμός, Πρωτογενής Παραγωγή, Κοινωνική Φροντίδα/Μέριμνα)

10.35 – 10.45 INZEB: Ενεργειακές κοινότητες
Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ
10.45 – 10.55 Ν-Ιδαία Συνεργασία: Τουριστικό απόθεμα
Εύη Βρέντζου, Γενικός Γραμματέας Δήμου Ανωγείων, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. Ν-Ιδαία Συνεργασία
10.55 – 11.05 AgroID: Ψηφιοποίηση Πρωτογενούς Παραγωγής
Κώστας Παπαδάκης, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ. AgroID
11.05 – 11.15 dot2dot: Εναλλακτικές περιηγήσεις, Τουρισμός, Πολιτισμός
Χριστίνα Βρακά, Συνιδρύτρια dot2dot
11.15 – 11.25 Φροντίδα στο Σπίτι: Κοινωνική Μέριμνα
Γιώτα Γιαπουτζή, Πρόεδρος Κοιν.Σ.Επ.
11.25 – 11.45 Συζήτηση, Ερωτήσεις – Απαντήσεις
11.45 – 12.00 Διάλειμμα
12.00 – 12.15 Τόπος, τοπική ιδιαιτερότητα και ΚΑΛΟ, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.
Πεδία Παρέμβασης Αυτοδιοίκησης.
Δημήτρης Φεγγίτης, ΕΕΤΑΑ: Υπεύθυνος αυτοτελούς Τμήματος Θεσσαλίας
12.15 – 12.30 Συμπεράσματα – Λήξη Σεμιναρίου

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Μανώλης Τζουβελέκας.

FIGHTING ENERGY POVERTY THROUGH INNOVATION. CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND SOLUTIONS

Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται σε μια θεμελιώδη μετάβαση και έντονη μετατόπιση προς ουδέτερη – από διοξείδιο του άνθρακα – παραγωγή και ενεργειακή απόδοση.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2019, αναφέρει σαφώς ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλής και προσιτός για όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Για να συμβεί αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πλήρως ενσωματωμένη, διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη, με σεβασμό ταυτόχρονα στην τεχνολογική ουδετερότητα.

Οι περιορισμοί που αφορούν την κλιματική αλλαγή καθώς και η πρόσφατη κρίση του 2020 λόγω κορωνοϊού, θέτουν παγκοσμίως τον ενεργειακό τομέα υπό την πίεση της εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού με ταχύ ρυθμό και σε ασυνήθιστα μεγάλη κλίμακα.

Μπορεί λοιπόν η ενεργειακή φτώχεια να αντιμετωπιστεί μέσω της καινοτομίας; Και αν ναι, ποιες είναι οι προκλήσεις;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα βρίσκονται στη δημοσίευση “Fighting Energy Poverty through Innovation. Challenges, opportunities and solutions”, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του INZEB σε συνεργασία με τους Blockchain Leaders, ΑΠΘ, Future Energy Foundation και CLuBE.

Ανάμεσα στις ευκαιρίες και τις λύσεις που παρουσιάζονται στη δημοσίευση, βρίσκονται οι ακόλουθες:

 • Peer-To-Peer Energy Trading (P2P)
 • Virtual Power Plants (VPP)
 • Smart Metering
 • Streamlined Processes
 • Gamification and reputation-based identities

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσίευση εδώ: FIGHTING ENERGY POVERTY THROUGH INNOVATION

Συγγραφείς
Alain Aoun Blockchain Leaders
Δρ. Σοφία-Ναταλία Μποέμη ΑΠΘ
Αλίς Κοροβέση INZEB
Barbora Greplova Future Energy Foundation
Παναγιώτης Καραγιάννης PhD CLuBE

 

 

“Completed Set of General Solutions for Renewable Energy Cooperatives”- ΕΚΘΕΣΗ

Δημοσιεύθηκε η έκθεση του έργου CONGREGATE, αναφορικά με τις ενεργειακές κοινότητες και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, με τίτλο “Completed Set of General Solutions for Renewable Energy Cooperatives”. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των: Center for Energy Efficiency EnEffect (Βουλγαρία), SEVEn (Τσέχικη Δημοκρατία), και του INZEB (Ελλάδα).
Η τρέχουσα έκθεση θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου που επιτρέπει τη μαζική ανάπτυξη ενεργειακών συνεταιρισμών στις τρεις χώρες που ασχολούνται λεπτομερώς με αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο του έργου CONGREGATE – Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία και Ελλάδα. Ξεκινά με μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ και την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο, αναλύοντας τις υπάρχουσες καλές πρακτικές, εντοπίζοντας κενά και εμπόδια και θέτοντας προσδοκίες για άμεσες βελτιώσεις σε κάθε μία από τις χώρες. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι τεχνολογικές δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας σε σχέση με τις αναδυόμενες πρακτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών, χρησιμοποιώντας διαφορετικές οργανωτικές και νομικές μορφές και προσαρμοσμένες σε διάφορους οικονομικούς στόχους και συνθήκες.

Μπορείτε να βρείτε την έκθεση εδώ: ΕΚΘΕΣΗ CONGREGATE
*Η έκθεση είναι στα αγγλικά.

Συγγραφείς της έκθεσης:
Dragomir Tzanev, Center for Energy Efficiency EnEffect
Kamen Simeonov, Center for Energy Efficiency EnEffect
Borislav Ivanov, Center for Energy Efficiency EnEffect
Teodora Stanisheva, Center for Energy Efficiency EnEffect
Jiří Karásek, SEVEn
Jan Veleba, SEVEn
Václav Šebek, SEVEn
Θανάσης Κ. Μανωλούδης, INZEB
Μαρία Τέγου, INZEB
Σύνθεση κειμένων και επιμέλεια:
Αλίς Κοροβέση, INZEB
Juraj Krivošík, SEVEn
Pavel Manchev, Center for Energy Efficiency EnEffect
Η έκθεση εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον Νίκο Λεμόνα, INZEB.

Σχετικά με το έργο CONGREGATE
Πρωταρχικός στόχος του έργου CONGREGATE είναι να υποστηρίξει την εφαρμογή εθνικών μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανακαίνισης στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία και να παρακινήσει τους δήμους στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα να αναπτύξουν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα τοπικά μίγματα ενέργειας. Τα κύρια σημεία αναφοράς που θα καθορίσουν το γενικό στόχο είναι η ανάπτυξη εθνικών μοντέλων για τη συστηματική, πολυεπίπεδη επικοινωνία και μια εκστρατεία συνεργασίας για την υποστήριξη της ανακαίνισης κτιρίων, μαζί με προτάσεις πολιτικής και μελέτες σκοπιμότητας για συνεταιρισμούς ανανεώσιμης ενέργειας.

Το έργο CONGREGATE αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (EUKI) του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU). Πρωταρχικός στόχος του EUKI είναι να προωθήσει τη συνεργασία για το κλίμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προκειμένου να μετριαστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

 

 

 

WRAP-UP ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ – ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ”

Το διαδικτυακό εργαστήριο “Ενεργειακή Φτώχεια – Ένα Πολυδιάστατο Παγκόσμιο Φαινόμενο”, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, από το INZEB και το EU GCC Clean Energy Technology Network. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, η ανάλυση των όρων ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή ευπάθεια, να συζητήσει τους διαφορετικούς παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας σε διάφορες περιοχές, και  να παρουσιάσει πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και της κοινωνίας στον μετριασμό του κοινωνικού προβλήματος.

Το καλωσόρισμα στο διαδικτυακό εργαστήριο έκανε ο Prof. Riyad Y Hamzah, Πρόεδρος, Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, ο οποίος τόνισε τη σημασία αυτού του εργαστηρίου στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ενεργειακής φτώχειας.

Ο Dr. Mustapha Taoumi, Εμπειρογνώμονας Ενεργειακής Τεχνολογίας, EU GCC Clean Energy Technology Network, στην εναρκτήρια ομιλία του επεσήμανε ότι η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και παρατηρείται τόσο αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες.

Στη συνέχεια, η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος, INZEB, πήρε το λόγο και εμβάθυνε στους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή φτώχεια. Παρουσίασε επίσης κάποια γεγονότα σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια και πώς διαφέρουν στις ανεπτυγμένες και στις αναδυόμενες χώρες. Όπως ανέφερε, «Περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται πρόσβασης σε ηλεκτρική ενέργεια, αντικατοπτρίζοντας έτσι την επικράτηση της ενεργειακής φτώχειας σε παγκόσμια κλίμακα και το μέγεθος των ζητημάτων που απορρέουν από αυτήν την κατάσταση».

Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τόνισε μέσω της παρουσίασής του ότι η συλλογική προσέγγιση που υποστηρίζεται από ενεργειακές κοινότητες ή / και crowdfunding, είναι κατάλληλη για τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες που πάσχουν από ενεργειακή φτώχεια και επιθυμούν να αναλάβουν δράση για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας ή να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών τους. Τόνισε επίσης ότι «Όσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται, τόσο πιο ευάλωτοι μπορεί να είμαστε στο μέλλον».

Η επόμενη ομιλήτρια ήταν η Κυριακή Μεταξά, Συντονίστρια Προγράμματος, EcologyHeinrich-Böll-Stiftung Greece, η οποία επεσήμανε ότι οι συνδυασμένες και επικεντρωμένες προσπάθειες στην προώθηση της ορθολογικής κατανάλωσης ενέργειας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στην υποστήριξη της κοινοτικής ενέργειας, έμμεσα ενισχύουν το εισόδημα των πολιτών και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την ενεργειακή φτώχεια. Κατέληξε λέγοντας ότι «Απαιτούνται συνέργειες μεταξύ παραγόντων σε όλα τα επίπεδα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, τη στόχευση ενεργειακών ευάλωτων πολιτών, τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αποφυγή κινδύνων επενδύσεων και την υπέρβαση του αρχικού εμποδίου κεφαλαίου, τα διαχωρισμένα κίνητρα κ.λπ.»

Το τελευταίο μέρος του εργαστηρίου ήταν το Q & A session, στο οποίο οι ομιλητές συζήτησαν πάνω στα θέματα και τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.

Η Dr. Hanan Albuflasa, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, ήταν υπεύθυνη για το συντονισμό της συζήτησης καθ ‘όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου και διασφάλισε την απάντηση των κύριων ερωτημάτων που έθεσαν οι συμμετέχοντες, από τους ομιλητές του εργαστηρίου.

Η μαγνητοσκόπηση του εργαστηρίου είναι διαθέσιμη εδώ.
*Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα αγγλικά.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών του εργαστηρίου είναι διαθέσιμες παρακάτω.

1. ΑΛΙΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗ_INZEB 2. ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ_ΕΜΠ 3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΞΑ_HEINRICH BOELL

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ RESTORE READY ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το συνέδριο RESTORE θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα διαδικτυακά, την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021, φιλοξενώντας ομιλητές και ειδικούς απ’ όλη την Ε.Ε.

Το Cost Restore είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., με πάνω από 150 ερευνητές από 40 χώρες της ευρωζώνης.

Κεντρικό διακύβευμα του συνεδρίου θα αποτελέσει το πως μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε την αειφορία ώστε να έχουμε αναγεννητική οικονομία. Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB, θα βρίσκεται ανάμεσα στους ομιλητές της συζήτησης και θα μιλήσει για Πολιτικές και Εργαλεία Χρηματοδότησης ενώ ακόμη θα συμμετέχει στο πάνελ της συζήτησης με θέμα Επαναφορά Στόχων, Πραγματικότητα στην Αθήνα – Μέρος 2.

Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο εγγραφής και την ημερήσια διάταξη
αναλυτικά ΕΔΩ

WRAP-UP ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “BUILDBACKBETTER GREECE”

Η διαδικτυακή εκδήλωση #BUILDBACKBETTER GREECE, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και η συζήτηση διήρκησε 90’. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την πρωτοβουλία Build Back Better Greece, με την υποστήριξη του Energy Democracy Dialogues και του ΙΝΖΕΒ. Κεντρικό διακύβευμα της συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη ουσιαστικής ανάκαμψης με την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών με δέσμευση και την ουσιαστική συμμετοχή στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, με όρους βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου.

Στη συζήτηση συνέβαλαν οι: Δρ Χάρης Δούκας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Καθ. Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος REN21, Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Χημ. Μηχανικός ΕΜΠ, Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, Γεν. Διευθυντής R.E.D. Pro Consultants & Επισκέπτης Καθηγητής Technical University of Mombasa (TUM), Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής Greenpeace Ελλάδας, ενώ το συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ. Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντική στην εξέλιξη της συζήτησης αποδείχθηκε η συνδρομή των 120 συμμετεχόντων οι οποίοι υπέβαλλαν ερωτήσεις στους ομιλητές.

Στο πλαίσιο της ανασκόπησης της εκδήλωσης, παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά σημεία που έθεσαν οι ομιλητές.

Ο Δρ. Χάρης Δούκας ανέλυσε τη σημασία και την ιστορία του όρου «build back better», μίλησε για την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ζημιά που επιφέρει η πανδημία ενώ ακόμη δήλωσε «Θέλουμε να αποτελέσουμε καταλύτη συνεργιών και πρωτοβουλιών για την ουσιαστική συμμετοχή και δέσμευση στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, σε συνθήκες βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου.»

Ο Καθ. Ζερβός ανέδειξε τη σημασία της σωστής προτεραιοποίησης, επισημαίνοντας τις βάσεις που πρέπει να μπουν στον ενεργειακό τομέα, ενώ πρότεινε “Πέρασμα από λιγνίτη σε ΑΠΕ και όχι σε αέριο. Το Αιγαίο προνομιακή περιοχή παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ.”

Η Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δήλωσε πως «Ο μακροπρόθεσμος, ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ενέργεια και το κλίμα, εφαρμόζοντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, αποτελεί κλειδί για την τοπική αυτοδιοίκηση για την οργάνωση των δράσεων της.», εστιάζοντας στην ομιλία της στις υποχρεώσεις, τις ανάγκες αλλά και τις δυσκολίες των δήμων να καταστρώσουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Χαραλαμπίδης ο οποίος τόνισε πως “Οι αποφάσεις που θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση σήμερα θα κρίνουν το αύριο που θα ζήσουμε όλοι μας. Η επιστροφή στο πριν δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή. Τώρα είναι η στιγμή για γενναίες αποφάσεις και ριζικές αλλαγές που θα οικοδομήσουν ένα αύριο βιώσιμο και δίκαιο για όλους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία μίας νέας αρχής, όχι τον δρόμο επιστροφής στο χθες.” επισημαίνοντας την ίδια στιγμή τον κομβικό ρόλο της κοινωνίας ώστε να έχουμε ένα μέλλον βιώσιμο και πράσινο και να αποτελεί το κοινωνικό σύνολο μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

“Είναι εντυπωσιακό ότι τα παιδιά μας λένε ξανά και ξανά «ακούστε την επιστήμη». Χρησιμοποιούν σε εμάς τη λογική διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιούσαμε εμείς. Μας λένε με τον τρόπο τους «βάλτε ζακέτα».”, είπε ο Δρ. Τσιπουρίδης και επεσημάνε τη σημαντικότητα όχι μονό της αλλαγής των πηγών ενέργειας αλλά και του τρόπου με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείται και καταναλώνεται, χαρακτηρίζοντας την μέχρι τώρα πρακτική σπάταλη και αδιάφορη για τις συνέπειες, ενώ έδωσε επίσης ιδιαίτερη σημασία και στην κοινωνική διάσταση του προβλήματος.

Στη συνέχεια ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των ομιλητών, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα που έθεσε το κοινό.

 Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

ΓΙΝΕ “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” ΚΑΙ “ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ”

Πρόσκληση συμμετοχής – εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα “Σύμβουλος και Μέντορας Ενέργειας” του έργου POWERPOOR.

Οι Σύμβουλοι και Μέντορες Ενέργειας θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις μέσω του δωρεάν προγράμματος εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου POWERPOOR, το οποίο εστιάζει σε τεχνολογίες και τεχνικές για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας εδώ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

INZEB – FEF ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χαιρετίζουμε μια ακόμη συνεργασία και προσβλέπουμε σε μια ενεργητική και ισχυρή συνέργεια με το Future Energy Foundation, ένα ίδρυμα βασισμένο στη γνώση, με όραμα την ανάπτυξη της φιλανθρωπίας.

Το INZEB και το Future Energy Foundation θα δημιουργήσουν σχέσεις συνεργασίας και υποστήριξης στους ακόλουθους άξονες:

 • Κοινή χρήση γνώσεων και εμπειριών στον ενεργειακό τομέα μέσω δημοσιεύσεων
 • Δραστηριότητες δικτύωσης
 • Συνεργασία σε ερευνητικά έργα
 • Ανταλλαγή γνώσεων μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων, συζητήσεων, φόρουμ
 • Προτάσεις πολιτικής σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος
 • Παροχή συμβουλών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα που σχετίζονται ή / και είναι επακόλουθα των κοινών δραστηριοτήτων.

[RE]SET S2, EPISODE 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB, προσκλήθηκε την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου, στο [RE]SET LIVE DISCUSSIONS για να συζητήσει με τον Γιάννη Δασκαλάκη, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος στο Daskalakis & Associates PC, για την ενέργεια και το ρόλο του ιδιοκτησιακού τομέα στην ενεργειακή κατανάλωση.

Τα κύρια θέματα της συνομιλίας τους αφορούσαν τον ρόλο των κτιρίων στην κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως και τους στόχους της ΕΕ για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που προκαλείται από το κτιριακό απόθεμα.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης πολλά ερωτήματα απαντήθηκαν, όπως:

 • Ποιος είναι ο ρόλος του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
 • Χάρτες Ανακαίνισης Κτιρίων: Τι είναι και ποιος είναι ο σκοπός τους;
 • Τι είναι η Πράσινη Συμφωνία;
 • Τι είναι το Κύμα Ανακαίνισης;
 • Τι είναι η ενεργειακή φτώχεια; Ποια είναι τα αποτελέσματα μιας σχετικής μελέτης για την ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας;

Παρακολουθήστε εδώ ολόκληρο το βίντεοτης συζήτησης και λάβετε όλες τις απαντήσεις για τα κτίρια και την ενέργεια.

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Την άνοιξη θα ιδρυθεί η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα γυναικών στην Ελλάδα. Την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας ανέλαβε η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Ε. και την ELECTRA Energy Cooperative, ενώ ήδη 50 γυναίκες από τις περιφέρειες  Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου  εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αλίς Κοροβέση ανέφερε πως οι ενδιαφερόμενες για συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες ηλικιών, «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επιδεικνύουν γυναίκες επιχειρηματίες κοντά στα 50, αντιλαμβανόμενες περισσότερο την έννοια των ενεργειακών κοινοτήτων και τη σημαντικότητα του οφέλους που θα προκύψει για τις ίδιες και τις επιχειρήσεις τους». Ακόμη επεσήμανε ότι «υπάρχει ακόμη χρόνος και για περισσότερες γυναίκες να δώσουν το “παρών”, αφού η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ισχύει μέχρι και τον Μάρτιο».

Στόχος της ενεργειακής κοινότητας θα είναι η ενίσχυση των ατομικών/ οικογενειακών εισοδημάτων, της τοπικής επιχειρηματικότητας, της αλληλέγγυας οικονομίας, με όρους ενεργειακής δημοκρατίας, που αποτελεί μια αναδυόμενη κοινωνική τάση, με σκοπό να αντισταθμίσει την ενεργειακή ατζέντα των ορυκτών καυσίμων, μέσω της ενεργειακής μετάβασης σε πιο φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μορφές ενέργειας.

Μάθετε περισσότερα για αυτή την πρωτοβουλία και όσα δήλωσε η Αλίς Κοροβέση στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εδώ.

UPGRADED BUILDINGS – CONFERENCE 2021

To INZEB θα βρίσκεται στο συνέδριο “Upgraded Buildings”,
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακά.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιώντας το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) εξήγγειλε το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο επενδύσεων αξίας 850 εκ. ευρώ έως το 2030 για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκτός από τις συνήθεις ενεργειακές παρεμβάσεις και παρεμβάσεις αυτονόμησης με έξυπνα συστήματα ελέγχου. Η επιδότηση εγκαταστάσεων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων οδηγεί σε πραγματικά upgraded buildings!

Το Upgraded Buildings Conference 2021 παρουσιάζει πως καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν για την ανακατασκευή διαμερισμάτων, κατοικιών και πολυκατοικιών με χρηματοδοτικό εργαλείο το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΔΩ

Ενδεικτκά, κάποιες από τι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι:

 • Καινοτόμα στοιχεία του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, ειδικά μέτρα για ενίσχυση στην εποχή της πανδημίας
 • Δομικά υλικά με πιστοποίηση, ενεργειακά κουφώματα και μεμβράνες
 • Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
 • Αναβάθμιση μετά την εξοικονόμηση, near Zero Energy Buildings, αναβάθμιση ανελκυστήρα και κοινόχρηστου φωτισμού κτηρίων.

Ανάμεσα στους ομιλητές του συνεδρίου θα βρίσκεται η Αλίς Κοροβέση, Διευθύνουσα Σύμβουλος του INZEB.
Δείτε εδώ την αναλυτική θεματολογία, καθώς επίσης περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και τους ομιλητές.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ – ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Το διαδικτυακό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Μαρτίου, στις 14.00 CET – 16.00 Μπαχρέιν – 17.00 GST.
Διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, το INZEB, και το EU GCC Clean Energy Technology Network. 

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, ή αλλιώς ενεργειακής ένδειας, και η επίλυση των προβλημάτων τα οποία επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελούν παγκόσμια πρόκληση. Η ενεργειακή φτώχεια είναι πιεστικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, την αδυναμία των ανθρώπων να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, τη στασιμότητα ή τη μείωση των εισοδημάτων, τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας και τον χαμηλό ρυθμό αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κατοικιών με τεκμηριωμένες αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ο δρόμος προς την αντιμετώπισή του φαίνεται να είναι ακόμα μακρύς.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά!

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενεργειακή φτώχεια σημαίνει, συνήθως, έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (Ιnternational Εnergy Αgency – IEA) εκτιμά ότι περισσότεροι από 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, κατά συνέπεια να μην έχουν πρόσβαση σε παροχές τις οποίες ο αναπτυγμένος κόσμος θεωρεί δεδομένες. Άλλη μια σημαντική διάσταση στο πρόβλημα αυτό σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη είναι πως 1 δισεκατομμύριο πληθυσμού έχει μεν πρόσβαση σε υπηρεσίες και παροχές ενέργειας, η πρόσβαση, όμως, αυτή είναι αναξιόπιστη.

Το γεγονός ότι περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρισμό, καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στον πλανήτη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή Φτώχεια, εκτιμάται ότι περισσότερα από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ, δηλαδή το 10% του πληθυσμού, έρχονται αντιμέτωπα με το φαινόμενο και τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας.

Το διαδικτυακό εργαστήριο Ενεργειακή Φτώχεια – Ένα Πολυδιάστατο Παγκόσμιο Φαινόμενο, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν, το INZEB, και το EU GCC Clean Energy Technology Network, στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, στην ανάλυση των όρων ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή ευπάθεια, να συζητήσει τους διαφορετικούς παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας σε διάφορες περιοχές, και  να παρουσιάσει πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και της κοινωνίας στον μετριασμό του κοινωνικού προβλήματος.

Καλωσόρισμα
(10 λεπτά)
Prof. Riyad Y Hamzah Πρόεδρος, Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν
Dr. Mustapha Taoumi Εμπειρογνώμονας Ενεργειακής Τεχνολογίας, EU GCC Clean Energy Technology Network  
Κύριο Μέρος
(40 λεπτά)  

 

 

 

 

 

Συντονίστρια
Dr. Hanan Albuflasa Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο του Μπαχρέιν
Ομιλητές
Αλίς Κοροβέση Διευθύνουσα Σύμβουλος, INZEB & Ειδικός Δικτύου, EU GCC Clean Energy Technology
“Το Φαινόμενο της Ενεργειακής Φτώχειας. Παράγοντες και προσεγγίσεις στις αναπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες”
Δρ. Χάρης Δούκας Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
“POWERPOOR Ενίσχυση των Ενεργειακά Φτωχών Πολιτών μέσω Κοινών Ενεργειακών Πρωτοβουλιών
Κυριακή Μεταξά Συντονίστρια Προγράμματος, EcologyHeinrich-Böll-Stiftung Greece
“Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0 – Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου” 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Συζήτηση (20 λεπτά)
Κλείσιμο – Wrap Up (10 λεπτά)

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ

 

ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ENACT, σε ένα από τα τελευταία άρθρα της παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από το INZEB και το Heinrich Böll Stiftung Greece, σε 691 νοικοκυριά στις διάφορες κλιματικές, γεωγραφικές και οικονομικές ζώνες της Ελλάδας, τα οποία έδειξαν ότι απαιτείται ένα νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού, η ενεργειακή απόδοση και η απορρόφηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: η προτεραιότητα δράσης σε αυτούς τους τρεις τομείς είναι το κλειδί για ένα νέο «Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Φτώχεια» στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ανέδειξαν τις απόψεις του κοινού σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, το ενεργειακό κόστος αναλογικά με το εισόδημά τους, και την άποψή τους για το πόσο συχνά βιώνουν «θερμική δυσφορία».
Ποιες είναι οι σκέψεις του ελληνικού λαού σχετικά με τις επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας; Βρείτε τα στατιστικά και τα γραφήματα συνοδευόμενα από όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα στη δημοσίευση του ENACT ΕΔΩ

Επιπλέον, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι επείγον να αναληφθεί δράση στους ακόλουθους 3 βασικούς τομείς, για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα κατά 75% έως το 2030: ενίσχυση της ενεργειακής παιδείας, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και διασφάλιση μιας καθαρής ενεργειακής μετάβασης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να εφαρμοστεί η προτεινόμενη από τους ειδικούς πολιτική και κοινωνική δράση, είναι διαθέσιμες ΕΔΩ

 

#BUILDBACKBETTER GREECE EVENT

Με αφορμή την πανδημία, της οποίας οι μελλοντικές επιδράσεις και επιπτώσεις είναι ακόμη άγνωστες, το ζητούμενο δεν είναι μια επιφανειακή ανάκαμψη. Το ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών με δέσμευση και ουσιαστική συμμετοχή στην προσπάθεια ολικής επανεκκίνησης, με όρους βιωσιμότητας και πραγματικής προόδου.
Η πορεία ανοικοδόμησης θα βασίζεται σε ανοιχτά συστήματα «συν-διαμόρφωσης» ή σε κλειστά συστήματα διατήρησης του «ελέγχου»;

Αυτό θα αποτελέσει το κεντρικό διακύβευμα της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης #BUILDBACKBETTER Greece την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 στις 14.30 διάρκειας 90’, η οποία διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Build Back Better Greece, με την υποστήριξη του Energy Democracy Dialogues και του ΙΝΖΕΒ.

 ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΕΔΩ.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν:

Δρ Χάρης Δούκας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
Καθ. Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος REN21
Δρ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Χημ. Μηχανικός ΕΜΠ
Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, Γεν. Διευθυντής R.E.D. Pro Consultants & Επισκέπτης Καθηγητής Technical University of Mombasa (TUM)
Νίκος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής Greenpeace Ελλάδας.

Την συζήτηση θα συντονίσει η Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή αναβάθμιση και η αειφοριά κατασκευών; Γιατί να επενδύσουμε στην ανακαίνιση των κατοικιών μας;

Η Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια του INZEB, μίλησε στο webinar που διοργανώθηκε από τη MAPEI Academy, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων & Αειφορία Κατασκευών: Οι νέες τάσεις και το μέλλον”, για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στην Ευρωπαϊκή πράσινη στρατηγική και τις αλλαγές που περιμένουμε στη ζωή μας τα επόμενα χρόνια. Στο webinar αναφέρθηκαν:

 • τα νέα Ευρωπαϊκά μέτρα – κατευθύνσεις
 • η πράσινη συμφωνία για τα κτήρια και το νέο κύμα ανακαίνισης
 • τα σημαντικά στοιχεία για την ορθή και απρόσκοπτη διαδικασία.

Η ενημέρωση έγινε από τον ενεργειακό επιθεωρητή Γιώργο Λεμπέση με εμπειρία στις διαδικασίες από τα προηγούμενα προγράμματα επιδότησης.

 Η μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται σε μια θεμελιώδη μετάβαση και έντονη μετατόπιση προς ουδέτερη – από διοξείδιο του άνθρακα – παραγωγή και ενεργειακή απόδοση.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2019, αναφέρει σαφώς ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλής και προσιτός για όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Για να συμβεί αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πλήρως ενσωματωμένη, διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη, με σεβασμό ταυτόχρονα στην τεχνολογική ουδετερότητα.

Οι περιορισμοί που αφορούν την κλιματική αλλαγή καθώς και η πρόσφατη κρίση του 2020 λόγω κορωνοϊού, θέτουν παγκοσμίως τον ενεργειακό τομέα υπό την πίεση της εξέλιξης και του εκσυγχρονισμού με ταχύ ρυθμό και σε ασυνήθιστα μεγάλη κλίμακα.

Μπορεί λοιπόν η ενεργειακή φτώχεια να αντιμετωπιστεί μέσω της καινοτομίας; Και αν ναι, ποιες είναι οι προκλήσεις;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα βρίσκονται στο άρθρο “Fighting Energy Poverty through Innovation: The Challenges“, το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία του ΙΝΖΕΒ σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blockchain Leaders, Future Energy Foundation και CLuBE.

Κατεβάστε το άρθρο: FIGHTING ENERGY POVERTY THROUGH INNOVATION: THE CHALLENGES

GREEK NATIONAL REDAY2020 EVENT

Το Renovate Europe Day 2020 του Renovate Europe Campaign ολοκληρώθηκε. Το INZEB ως Εθνικός Εταίρος του Renovate Europe Campaign συμμετείχε στο RED2020 με την εκδήλωση “Έξυπνα και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια”, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29 Οκτωβρίου, 2020. Στην ιστοσελίδα του REC είναι πλέον διαθέσιμη μια σύντομη έκθεση του Greek National REDay2020 event. Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί τα βίντεο με τις δηλώσεις 4 εκ των ομιλητών της εκδήλωσης αναφορικά με τα έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και τη συσχέτισή τους με το Renovation Wave.

Διαθέσιμα θα βρείτε τα βίντεο των παρακάτω ομιλητών:

 • κα Μαρία Σπυράκη, “Προοπτικές για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη“.
 • κ. Δημήτρης Αθανασίου, “Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια”.
 • Καθ. Άγις Παπαδόπουλος, “Ενεργειακά αποδοτικά και ευφυή κτίρια: Τεχνολογικές εξελίξεις”
 • Δρ. Χάρης Δούκας, “Ολιστικές Ενεργειακές Υπηρεσίες για τον Κτιριακό Τομέα με χρήση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου“.

ΕΞΥΠΝΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η έννοια των Έξυπνων και Ενεργειακά Αποδοτικών Κτιρίων στοχεύει στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των τυπικών κτιριακών συστημάτων. Η εξέλιξη αυτή έχει κερδίσει την υποστήριξη πολλών εμπλεκόμενων μερών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε από το IDATE DigiWorld: “Smart home and smart building market” [Απρίλιος 2017], τα έξυπνα κτίρια είναι μία απροσδόκητα αναπτυσσόμενη αγορά με μία αύξηση της τάξης του 15% μεταξύ των ετών 2015 και 2020. Μεταφράζοντας το ποσοστό σε όγκο, η εγκατεστημένη βάση των έξυπνων συσκευών σε σπίτια και κτίρια θα αυξηθεί από 233 σε πάνω από 980 εκατομμύρια μονάδες μέχρι το 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, η GIZ και το INZEB διοργανώνουν τη διαδικτυακή εκδήλωση “Έξυπνα και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια” η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 14.00 με διάρκεια 120′. Οι προοπτικές και το πλαίσιο για τα έξυπνα και τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη, καθώς επίσης οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι τεχνολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι τα κύρια θέματα που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος του REDay2020: #Renovate2Recover που διοργανώνεται από το Renovate Europe Campaign.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ημερήσια Διάταξη: Έξυπνα και Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια

 • 14.00 Καλωσόρισμα από τον Ulrich Laumanns, Διαχειριστής Έργου, GIZ και από την Αλίς Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια, INZEB
 • 14.15  Καλωσόρισμα από τον Adrian Joyce, Διευθυντής Καμπάνιας, Renovate Europe Campaign
 • 14.25 Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, ΕΛΚ
  14.15 “Προοπτικές για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην Ευρώπη
 • 14.40 Δημήτρης Αθανασίου, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  14.30 “Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια”
 • 14.55  Αντώνης Μαρίνος, Διευθυντής Γραφείου, Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ
  14.45 “Στρατηγικές και πολιτικές για έξυπνα και αποδοτικά κτίρια στην Ελλάδα”
 • 15.10 Καθ. Άγις Παπαδόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακών Συστημάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  15.00Ενεργειακά αποδοτικά και ευφυή κτίρια: Τεχνολογικές εξελίξεις
 • 15.25  Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  15.15 “Ολιστικές Ενεργειακές Υπηρεσίες για τον Κτιριακό Τομέα με χρήση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου
 • 15.40 Συζήτηση
 • 16.00 Τέλος Εκδήλωσης

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Για τους περισσότερους τομείς, το ενεργειακό κόστος αντιπροσωπεύει το 3% των δαπανών,  ωστόσο για βιομηχανίες με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας όπως ο τομέας του χάλυβα και του σιδήρου, αυτό μπορεί να φτάσει το 32%. Καθώς τα ενεργειακά κόστη συνεχίζουν να αυξάνονται και τα επίπεδα των θεσμικών υποχρεώσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων και την κλιματική αλλαγή ανεβαίνουν, η αποδοτική διαχείριση της ενέργειας αποτελεί πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις. Η διαχείριση της ενέργειας θα έπρεπε να παίζει κεντρικό ρόλο στην επιχειρηματική στρατηγική κάθε εταιρείας.

Βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, όχι μόνο μειώνονται οι δαπάνες που αφορούν στο κόστος ενέργειας αλλά προσφέρεται και ένας αριθμός πρόσθετων οφελών. Στα οφέλη αυτά συμπεριλαμβάνονται, το μειωμένο ρίσκο αποτυχίας σχετικά με τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους εθνικούς κανονισμούς, η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, η αυξημένη ανταγωνιστικότητα, και η απόδοση της επένδυσης (ROI).

Στο πλαίσιο αυτό, το INZEB και ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος (HeDA) διοργανώνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 στις 14.00, τη διαδικτυακή εκδήλωση “Η Αξία των Πρακτικών Ενεργειακής Διαχείρισης στον Επιχειρηματικό Τομέα” στην οποία θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι εξελίξεις και τα οφέλη ενός αποδοτικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας εντός των οργανωτικών δομών των επιχειρήσεων.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Ημερήσια Διάταξη: Η Αξία των Πρακτικών Ενεργειακής Διαχείρισης στον Επιχειρηματικό Τομέα

 • 14.00 Καλωσόρισμα από την Αλίς Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια, INZEB και από τον Γιώργο Αρκάδη, Μέλος του ΔΣ και Ταμίας του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου(HeDA), Διευθυντής Υποκαταστήματος Αθηνών
 • 14.10 Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΜΠ
  14.10 “Ευκαιρίες και Απειλές για τη Βιώσιμη Μετάβαση του Τομέα της Βιομηχανίας”
 • 14.25 Δρ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ, CEA-I
  14.25 “Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης: Παρούσα κατάσταση και οφέλη”
 • 14.40 Γιάννης Τσώνης,  Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, ΑΒ Βασιλόπουλος
  14.40 “Ενεργειακή διαχείριση στην ΑΒ Βασιλόπουλος”
 • 14.55 Αλίς Κοροβέση, Γενική Διευθύντρια INZEB
  14.55 “Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ενεργειακοί Έλεγχοι & Ενεργειακή Διαχείριση, Αποτελέσματα Έρευνας”
 • 15.10 Συζήτηση
 • 15.30 Τέλος διαδικτυακής εκδήλωσης

 

 

 

PIT STOP: INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN DEVELOPMENT

Το επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PIT STOP – Διαδρομές Καινοτομίας για την Αστική Ανάπτυξη, διοργάνωσε στις 23 και 24 Ιουλίου 2020 ένα διήμερο διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής,  με στόχο την επίτευξη δράσεων για έξυπνες πόλεις (smart citIes).
Στην εκδήλωση προσκλήθηκε το ΙΝΖΕΒ όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου iBRoad – Individual Building Renovation Roadmaps. 

H ημερήσια διάταξη του διήμερου διαδικτυακού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι διαθέσιμη στο παρακάτω πλαίσιο.

PIT STOP - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

 

TO INZEB ΣΤΟ 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το ΙΝΖΕΒ συμμετέχει στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 -4 Ιουλίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss, στην Πάτρα.  Συγκεκριμένα, θα συμμετέχει στην ενότητα Κοινωνική Καινοτομία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ενεργειακές Κοινότητες, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, στις 14:00.

Αντικείμενο συζήτησης της ενότητας είναι το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, το οποίο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο για τη μετάβαση σε ένα δημοκρατικό, αποκεντρωμένο και αειφορικό σύστημα ενέργειας, στο οποίο η συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών φορέων θα είναι άμεση, και πολύ-επίπεδη. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, οι ενεργειακές κοινότητες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε πολιτικές της Ε.Ε. όπως το «Clean Energy for all Europeans Package» και το Green Deal, καθώς και σε εθνικές στρατηγικές όπως το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, Δεκέμβριος 2019).

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ματρώνη Δικαιάκου και συμμετέχουν οι: Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής, Νέα Δημοκρατία- ΝΔΔημήτρης Τσαλέμης, Γενικός Διευθυντής  Ενέργειας Υπουργείου Περιβάλλοντος και ΕνέργειαςΧαράλαμπος Μαλαματένιος, Μηχανολόγος Μηχανικός (PhD), Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ενεργειακής και Πολιτικής Σχεδιασμού, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Αλίς Κοροβέση, Γενική Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (INZEB), Δημήτρης Κιτσικόπουλος, Αντιπρόεδρος ΚοινΣΕπ ΗΛΕΚΤΡΑ Energy, Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας. Σύντομες παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν οι Λάμπρος Δημητρογιάννης, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Dirk Vansintjan, Πρόεδρος REScoop.eu, the European federation of citizen energy cooperatives.

Το Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης διοργανώνεται από το 2013 και αποτελεί μια δημόσια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών, περιφερειακών, πανεπιστημιακών και επιχειρηματικών εκπροσώπων, που πρέπει να συνεργαστούν ώστε να ενσωματώσουν ταχύτατα σε ότι κάνουν τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που προωθούν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και να μάθουν από τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στα κράτη-μέλη και σε άλλες Περιφέρειες. Φέρνει σε επαφή τους εκπροσώπους των παραπάνω χώρων, ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές, και να καταλήξουν σε συνεργασίες που ωφελούν την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και την κοινή γνώση.

 

8 REGIONAL GROWTH CONFERENCE 2020

WRAP-UP OF THE ONLINE EVENT RENOVATION WAVE: WHAT’S IN FOR GREECE

Με την παρουσία 220 συμμετεχόντων, προερχόμενοι κυρίως από την Ελλάδα αλλά και από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες, πραγματοποιήθηκε χτες, Πέμπτη 28 Μαϊου 2020, η διαδικτυακή συνάντηση/συζήτηση με θέμα Renovation Wave: What’s in for Greece? η οποία διοργανώθηκε από το ΙΝΖΕΒ.

Το πλαίσιο της εκδήλωσης καθώς και η ημερήσια διάταξη, είναι διαθέσιμα εδώ.

Δείτε τη διαδικτυακή συνάντηση/συνάντηση Renovation Wave: What’s in for Greece?         VIDEO RENOVATION WAVE: WHAT’S IN FOR GREECE

Στο πρώτο μέρος, συμμετείχαν η κα Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτής ΕΛΚ, ο Adrian Joyce, Renovate Europe Campaign, η Monica Frassoni, EU-ASE και η Arianna Vitali Roscini, ΒPIE. Οι παρουσιάσεις των ομιλητών του πρώτου μέρους είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους. Η κα Μ. Σπυράκη έκανε προφορική τοποθέτηση.

ADRIAN JOYCE - RENOVATE EUROPE CAMPAIGN MONICA FRASSONI - EU-ASE ARIANNA VITALI ROSCINI - BPIE

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν το πλαίσιο, οι δράσεις, τα εργαλεία και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δύο ερευνητικών έργων. Το iBRoad – Individual Building Renovation Roadmaps (Horizon 2020) το οποίο παρουσίασε ο Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Ομάδα Σύμπραξις και το Triple-A (Horizon 2020) το οποίο παρουσίασε ο Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ.

iBROAD - INDIVIDUAL BUILDING RENOVATION ROADMAPS TRIPLE-A

 

 

 

 

RENOVATION WAVE: WHAT’S IN FOR GREECE

Στις 29 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο της πρώτης προτεραιότητας – «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία στον τομέα των κτιρίων με τίτλο Renovation Wave. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να εγκριθεί το τρίτο τρίμηνο του 2020. Επί του παρόντος, μόνο περίπου το 1% των κτιρίων στην ΕΕ ανακαινίζονται κάθε χρόνο. Απαιτείται ταχύτερος ρυθμός ανακαίνισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Στο πλαίσιο αυτό, το INZEB διοργανώνει την Πέμπτη 28 Μαϊου 2020 στις 13.00 CET (14.00 ώρα Ελλάδας) μία διαδικτυακή συζήτηση, ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο, με θέμα το  Renovation Wave και πώς η Ελλάδα θα μπορούσε να ωφεληθεί από την νέα αυτή πρωτοβουλία.

REGISTRATION

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Renovation Wave: What’s in for Greece?
Eνότητα 1: 13.00 – 14.00 CET (Αγγλικά)

 • 13.00 Καλωσόρισμα Αλίς Κοροβέση, INZEB
 • 13.05 Adrian Joyce, Renovate Europe Campaign
 • 13.15 Monica Frassoni, EU-ASE
 • 13.25 Arianna Vitali Roscini, BPIE
 • 13.35 Μαρία Σπυράκη Ευρωβουλευτής, ΕΛΚ
 • 13.45 Συζήτηση
 • 14.00 Τέλος πρώτης ενότητας

Ενότητα 2: 14.00 – 14.30 CET (ελληνικά)

Συζήτηση με εκπροσώπους φορέων, ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο, για το πώς η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Renovation Wave» μπορεί να υποστηρίξει την αύξηση του ρυθμού της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στην Ελλάδα. Στην ενότητα έχει προσκληθεί και η κα. Μαρία Σπυράκη.

Για την υποστήριξη της συζήτησης θα παρουσιαστούν σύντομα τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δύο ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την ανακαίνιση των κτιρίων.

 • iBRoad: Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων, Αλέξανδρος Δεληγιάννης, Oμάδα Σύμπραξις
 • TripleA: Κάνοντας τις επενδύσεις πιο διαφανείς και ελκυστικές, Δρ. Χάρης Δούκας, Αναπ. Καθηγητής ΕΜΠ

 

REGISTRATION

 

ENERGY DEMOCRACY DIALOGUES

Η πρωτοβουλία Energy Democracy Dialogues είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα όπου ειδικοί σε θέματα ενέργειας, πολιτικοί, επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και πολίτες συναντιούνται και συζητούν για το κρίσιμο ζήτημα της Ενεργειακής Δημοκρατίας.

Οι κύριοι στόχοι των Διαλόγων είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων ως αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης καθώς και η επιρροή στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής της ενεργειακής ατζέντας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αρχικά, οι Διάλογοι θα έχουν τη μορφή διαδικτυακών συναντήσεων και τα συμπεράσματα θα είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Το Energy Democracy Dialogues  είναι μια πρωτοβουλία του INZEB και του Electra Energy Cooperative.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες των Διαλόγων μέσω των σελίδων στο Facebook και στο LinkedIn.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ C4E FORUM 2020 ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Λόγω των εξελίξεων του COVID-19 και των ταξιδιωτικών περιορισμών που έχουν θέσει οι χώρες, η οργανωτική επιτροπή του C4E Forum 2020 αποφάσισε την αναβολή του φόρουμ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από 3 έως 6 Ιουνίου 2020.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του C4E Forum 2020 είναι 12-15 Οκτωβρίου 2020 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ο τόπος συνάντησης είναι στο ορεινό θέρετρο – Poiana Brasov στη Ρουμανία.

Το INZEB είναι υποστηρικτής του forum. Δείτε εδώ τους C4E Forum 2020 Ambassadors.

 

 

RENOVATION FUND FOR ALL EUROPEANS

“Η ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της ΕΕ για την ανάκαμψή της μετά την COVID-19 περίοδο” είναι το βασικό μήνυμα της επιστολής που υπέγραψαν 37 εταίροι του Renovate Europe Campaign, μεταξύ αυτών και το INZEB, και την οποία απέστειλαν σήμερα 30 Απριλίου 2020 σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το κεντρικό σημείο της επιστολής αφορά στη πρόταση δημιουργίαs ενός “Ταμείου Ανακαίνισης Κτιρίων για όλους τους Ευρωπαϊους” (Renovation Fund for all Europeans), ώστε να συμπεριληφθεί στο υπό προετοιμασία Σχέδιο Ανάκαμψης της ΕΕ (EU Recovery Plan).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: RENOVATION FUND FOR ALL EUROPEANS

 

 

WEBINAR: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκτιμητών Ελλάδας – Σ.ΕΚ.Ε, διοργανώνουμε στις 30 Απριλίου 2020 webinar με τίτλο “Αξιοποίηση νέων εργαλείων και υπολογιστικών μοντέλων στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και στις επενδύσεις”.  Κατά τη διάρκεια του webinar θα παρουσιαστούν τα Ευρωπαϊκά έργα Triple-A, iBRoad – Individual Building Renovation Roadmap και DREEM.

To webinar απευθύνεται στα μέλη του Σ.ΕΚ.Ε στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CPD).

Η ημερήσια διάταξη του webinar:

15.00 -15.10 Χαιρετισμός
Αλέξανδρος Βασιλείου, REV Πρόεδρος Σ.ΕΚ.Ε.
15.10 – 15.30 Triple-A
Δρ Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
Κατερίνα Παπαποστόλου, Ερευνήτρια ΕΣΑΔ – ΕΜΠ
15.30 – 15.50 iBRoad – Individual Building Renovation Roadmaps
Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ
15.50 – 16.10 Η συμβολή του υπολογιστικού εργαλείου προσομοίωσης “DREEM” στην εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης ακινήτων
Δρ. Αλέξανδρος Φλάμος, Αν. Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Διευθυντής TEESlab
Βασίλης Σταύρακας, Μηχανολόγος Ε.Μ.Π., TEESlab
16.10 – 16.30 Ερωτήσεις / Συζήτηση

To webinar συντονίζει η Λίλιαν Παπαορφανού, Οικονομολόγος, Τακτικό Μέλος ΔΣ Σ.ΕΚ.Ε.

 

MAKING THE EU RENOVATION WAVE A SUCCESS

Το Renovate Europe Campaign σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους* του φορέα,  δημοσίευσε πριν λίγες μέρες ένα κείμενο/προτάσεις με τίτλο “Making the EU Renovation Wave a Success”. Η δημοσίευση έγινε με αφορμή την προετοιμασία της στρατηγικής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Revovation Wave. Το κείμενο/προτάσεις έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον κ. Ciaran CUFFE’s (Rapporteur –  INI Report “Maximising the energy efficiency potential in the EU building stock”) και στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG Energy – C4 Buildings Team) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο φορέα για την προετοιμασία της στρατηγικής επικοινωνίας για το Renovation Wave.

 

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η επικαιροποιημένη έκδοση του κειμένου/προτάσεων, η οποία αντίστοιχα θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας.

DOWNLOAD THE PAPER: Making the EU Renovation Wave a Success

 

 

*Το ΙΝΖΕΒ είναι ο εθνικός εταίρος του Renovate Europe Campaign στην Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ HEDA

Στην έκδοση Απριλίου του περιοδικού του Ελληνο-Ολλανδικού Επαγγελματικού Επιμεληρίου φιλοξενείται άρθρο του ΙΝΖΕΒ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη εδώ.

         

ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ – ΕΚΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Η Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα ήταν το θέμα συζήτησης στην εκπομπή Κάρτα Μέλους στο Κανάλι της Βουλής που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στη συζήτηση αυτή, καθώς αφορμή της εκπομπής ήταν τόσο η πρόσφατη έκδοση του βιβλίου Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0 όσο και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε περίπου 700 νοικοκυριά για το βαθμό επίγνωσης των πολιτών στην Ελλάδα σχετικά με το φαινόμενο της Ενεργειακής Φτώχειας. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκτός από το ΙΝΖΕΒ, εκπρόσωποι από το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ καθώς και ο Δήμαρχος Ταύρου- Μοσχάτου.

Το video της εκπομπής είναι διαθέσιμο εδώ.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέχρι το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχους οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να αποτελούν κατ’ ελάχιστον το 32% του ενεργειακού μίγματος, και η εξοικονόμηση ενέργειας να φτάσει στο 32,5% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα καλείται να επιλέξει και να εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικές, αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να τύχουν αποδοχής από την κοινωνία των πολιτών. Ιδανικά, οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν μέρος στην επιλογή των προαναφερθέντων, καθώς και να ενημερωθούν και εκφράσουν την γνώμη τους για τις εναλλακτικές επιλογές.

Για τον λόγο αυτό, το PARIS REINFORCE, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και οι ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ (Convergences Greece Forum) συνδιοργανώνουν την ημερίδα «Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Ελληνικό περιβάλλον: Ποιες οι επιλογές;», την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στο Μουσείο Ακρόπολης, δίνοντας την ευκαιρία σε φορείς της οικονομίας, του δημοσίου και των πολιτών να ακούσουν και να εκφρασθούν.

Η ημερίδα θα αποτελείται από τρεις ενότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων στην ενέργεια και το περιβάλλον, τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και τις σχετικές τεχνολογίες και πολιτικές, καθώς και τον ρόλο της γεωθερμίας. Μετά τις παρουσιάσεις, θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «ΑΠΕ: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον και η Περίπτωση των Ανεμογεννητριών», μετά το πέρας της οποίας οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

To INZEB συμμετέχει στη ημερίδα με παρουσίαση στη θεματική ενότητα “Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός – Τεχνολογίες και Πολιτικές”.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα είναι απαραίτητη η εγγραφή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: EUROPEAN GREEN DEAL

Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, βασισμένη σε μία σύγχρονη, αποδοτική αλλά και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο.

Κύριοι άξονες της νέας στρατηγικής είναι η προστασία, η διατήρηση και η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της ΕΕ, η προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από τους αυξανόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας πως η μετάβαση προς τη νέα τάξη πραγμάτων θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.

Για την επιτυχή υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν οι υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας (βιομηχανία, υποδομές, μεταφορές, γεωργία, κατασκευές κ.α.), και σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων μέτρων – κατευθύνσεων που περιγράφονται στη νέα στρατηγική, επενδύοντας παράλληλα στον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και σε νέα εργαλεία.

Τα 9 βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

 

 1. Κλιματικά Ουδέτερη Ευρώπη: Αυτό αποτελεί το κύριο σημείο της Πράσινης Συμφωνίας, καθώς η ΕΕ θα επιδιώξει να επιτύχει μηδενισμό των ρύπων έως το 2050. Ο στόχος αυτός θα κατοχυρωθεί μέσω του νέου νόμου για το κλίμα (Climate Law) που θα υποβληθεί τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη υλοποίησης των βασικών ενεργειών της Πράσινης Συμφωνίας.
 2. Καθαρή, προσιτή και ασφαλή ενέργεια: Η περαιτέρω μείωση της χρήσης άνθρακα στο ενεργειακό σύστημα είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί για το κλίμα για το 2030 και το 2050. Προκειμένου να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη. Στην επίτευξη του στόχου θα συμβάλλουν και τα Κράτη-Μέλη με τα αναθεωρημένα σχέδια για την Ενέργεια και Κλίμα, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος του 2019.
 3. Κυκλική οικονομία: Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει μια στρατηγική για τη βιομηχανία για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του μετασχηματισμού της. Μαζί με τη στρατηγική για τη βιομηχανία, ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα συμβάλει επίσης στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ. Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων- και μια πολιτική «αειφόρων προϊόντων» η οποία θα υποστηρίζει τον σχεδιασμό αυτών βάσει μίας κοινής μεθοδολογίας.
 4. Ανακαίνιση κτιρίων: Ο βασικός στόχος του άξονα αυτού είναι να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί ο ρυθμός ανακαίνισης των κτιρίων, ο οποίος σήμερα κυμαίνεται περίπου στο 1% ετησίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης τη συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω μίας νέας πρωτοβουλίας που θα αφορά την ανακαίνιση κτιρίων και η οποία θα ανακοινωθεί το 2020. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει μια ανοικτή πλατφόρμα διαλόγου ώστε να αναγνωριστούν και να επιλυθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί στην ανακαίνιση των κτιρίων.
 5. Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα: Οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να λήξουν, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική. Η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει την παραγωγή και την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων (βιοκαύσιμα και υδρογόνο) και να προωθήσει τη χρήση αυτών κυρίως στις μεταφορές. Προβλέπεται επίσης πως μέχρι το 2025, περίπου 1 εκατομμύριο δημόσιοι σταθμοί επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων θα χρειαστούν για τα 13 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα που αναμένονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους.
 6. Διατροφή: Τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσουν παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές νέες ευκαιρίες για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού και η ζήτηση για βιώσιμα τρόφιμα θα ωφελήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την άνοιξη του 2020 τη νέα στρατηγική «από τον παραγωγό στον καταναλωτή» (Farm to Fork),η οποία θα συνδράμει και στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας.
 7. Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας: Η στρατηγική θα παρουσιαστεί το Μάρτιο 2020 και θα περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κυριότερων αιτιών της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, όπως αυτά έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί.
 8. Μηδενική ρύπανση: Η ισχύουσα νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα θα ενισχυθεί με νέες διατάξεις και σχέδια παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος «περιβάλλον μηδενικής μόλυνσης» μέχρι το 2050.
 9. Έρευνα και καινοτομία: Οι νέες τεχνολογίες και οι βιώσιμες λύσεις έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους 100 δισ. Ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια (2021-2027), το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe θα συμβάλει επίσης θετικά στην επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 35% της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα της έρευνας θα διατεθεί για τεχνολογίες φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον.

Για να εφαρμοστεί η νέα αναπτυξιακή στρατηγική, όπως περιγράφεται στην Πράσινη Συμφωνία, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Εκτιμάται πως πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 εκ. ευρώ είναι απαραίτητες, οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου και απαιτούν την κινητοποίηση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, κατά συνέπεια τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης (Sustainable Europe Investment Plan), το οποίο θα συμβάλει στην εύρεση και κάλυψη των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών.

To κύριο στοίχημα είναι αν αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο θα μπορέσει να υλοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν οριστεί, ενώ το ακόμη μεγαλύτερο στοίχημα είναι αν τα Κράτη Μέλη είναι έτοιμα και εξοπλισμένα για να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα.

 

Το παρόν άρθρο υπογράφει η Αλίς Κοροβέση, COO/CFO INZEB

BIMEET – BUILDING GREEN EXPO 2019

Στο πλαίσιο της Building Green Expo 2019, στην Αθήνα, το ΚΑΠΕ διοργανώνει μια ημερίδα με τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια- εφαρμογές, έργα και το ΒΙΜ ως εργαλείο”, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 στις 17:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων του εργαλείου ΒΙΜ για την επίτευξη Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια, του ρόλου του ΒΙΜ στον σχεδιασμό έξυπνων κτιρίων, καθώς και συγκεκριμένων παραδειγμάτων παρεμβάσεων και καλών πρακτικών που συντελούν σε αυτό το στόχο.

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργου BIMEET , το οποίο βασίζεται στο εργαλείο BIM και στοχεύει στην αξιοποίηση του ICT και του BIM μέσω της σημαντικής αναβάθμισης των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του κατασκευαστικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ.  To INZEB υποστηρίζει την εκδήλωση αυτή και συμμετέχει στην ημερίδα με δύο παρουσιάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Αλίς Κοροβέση, COO/CFO – INZEB και την Ελευθερία Τουλουπάκη, Επιστημοική Συνεργάτη του INZEB.

DOWNLOAD THE AGENDA

 

 

ΤΟ ΙΝΖΕΒ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το ΙΝΖΕΒ έγινε μέλος του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσμου Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Ελληνο-Ολλανδικός Σύνδεσμος Εμπορίου και Βιομηχανίας ιδρύθηκε το 1994 από μια ομάδα δυναμικών επιχειρηματιών της Ελλάδας και της Ολλανδίας. Πρόκειται για μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό αυτόνομο θεσμό, στηριζόμενο αποκλειστικά από τα μέλη του και το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ελληνο-Ολλανδικό Σύνδεσμο Εμπορίου και Βιομηχανίας για την παρουσίαση του ΙΝΖΕΒ στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2019, της 4μηνης έκδοσης του ΗeDA Business Review.

ΗeDA Business Review - September 2019

 

ΕΡΕΥΝΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις νομικές υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές οδηγίες, οι ενεργειακοί έλεγχοι προσφέρουν πολλά οφέλη τόσο στους μικρούς όσο και στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας. Oι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να εντοπίζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε μια επιχείρηση, ως εκ τούτου δίνουν την δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους, βελτίωσης της κερδοφορίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Στόχος αυτής της έρευνας είναι η αναγνώριση του βαθμού επίγνωσης των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων / οργανισμών σε σχέση με τα οφέλη που απορρέουν από τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων και την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Η έρευνα πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ σε συνεργασία με το Eλληνικό Παράρτημα του Association of Energy Engineers και θα παραμείνει ενερφή έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνά μας, πατήστε στα αντίστοιχα παρακάτω πεδία ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης σας.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 49 εργαζομένους (ΕΜΕ) και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από 50 έως 249 εργαζομένους (ΕΜΕ) και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

ΕΡΕΥΝΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ως μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους (ΕΜΕ), ή / και της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

ΕΡΕΥΝΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, ή αλλιώς ενεργειακής ένδειας, και η επίλυση των προβλημάτων τα οποία επιφέρει στη σύγχρονη κοινωνία, αποτελούν παγκόσμια πρόκληση. Η ενεργειακή φτώχεια είναι πιεστικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζεται από την πολύπλοκη αλληλεπίδραση της αύξησης των τιμών της ενέργειας, την αδυναμία των ανθρώπων να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, τη στασιμότητα ή τη μείωση των εισοδημάτων, τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας και τον χαμηλό ρυθμό αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια κατοικιών με τεκμηριωμένες αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ο δρόμος προς την αντιμετώπισή του φαίνεται να είναι ακόμα μακρύς.

Στόχος της 2ης έκδοσης με τίτλο “Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0” – που αποτελεί συνέχεια της 1ης έκδοσης (2017) –  είναι να αναδείξει το κοινωνικό αυτό πρόβλημα και να προκαλέσει δημόσιο διάλογο σχετικά με την αναγκαιότητα συστηματικής αντιμετώπισής του.  Η επικαιροποιημένη έκδοση “Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0” περιλαμβάνει τις νεότερες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα, όπως η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια, η αναθεώρηση του πακέτου πολιτικών «Καθαρή Ενέργεια για όλους», η εισαγωγή του νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα κ.ά., καθώς και μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας γνώμης σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. Τέλος, παρουσιάζει ενδιαφέροντα παραδείγματα και προτάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αιτιών του φαινομένου με τρόπο συνδυαστικό και κοινωνικά καινοτόμο.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ για την συνεργασία και εμπιστοσύνη και να ευχαριστήσουμε και τις συνεργάτιδες και τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της παρούσας έκδοσης.

Για τη συγγραφή κειμένων συνεργάστηκαν:

Αλίς Κοροβέση, ΙΝΖΕΒ
Σοφία-Ναταλία Μποέμη, ΑΠΘ
Θεοχάρης Τσούτσος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ελευθερία Τουλουπάκη, ΙΝΖΕΒ
Μαρία Αρυμπλιά, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Η online έκδοση “Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0” είναι διαθέσιμη εδώ: Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα 2.0

Η πρότερη έκδοση (2017) με τίτλο “Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα: Προτάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου” είναι διαθέσιμη εδώ: Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα: Προτάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας για την Aντιμετώπιση του Φαινομένου

FROM A POLICY WIN TO SOUND NATIONAL PLANS. PART II: EIGHT-COUNTRY STORIES

Η Stefan Scheuer, Environmental & Energy Policies EU Affairs, παρουσίασε στο τέλος Αυγούστου 2019 μία έκθεση με τίτλο “From a policy win to sound national plans. Part II: eight-country stories”  την οποία εκπόνησε για λογαριασμό του European Climate Foundation.

H έκθεση αυτή δημοσιοποιήθηκε με αφορμή την υποχρέωση των Κρατών  Μελών της ΕΕ, τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν μία κοινή αναλυτική βάση για να καθορίσουν τους ενεργειακούς τους στόχους και τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν, παρουσιάζοντας τα σε ένα ενιαίο έγγραφο, το ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (NECP).

Η έκθεση βασίζεται σε συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φορείς από οκτώ κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Το ΙΝΖΕΒ αποδέχτηκε την πρόσκληση και συμμετείχε στις συνεντεύξεις, παρουσιάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας καθώς και τις προοπτικές που υπάρχουν από την ενίσχυση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στη 2η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ενεργειακής Απόδοσης στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.

Στόχος της συζήτησης ήταν να ενισχυθεί ο διάλογος  μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην Ελλάδα, σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Η συνάντηση είχε τρείς κύριους άξονες:

 1. Η δημιουργία της πρώτης ολοκληρωμένης υπηρεσίας One-Stop-Shop (OSS) για ανακαινίσεις κατοικιών στην Ελλάδα
 2. Η χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και οδοφωτισμού.
 3. Η μείωση του επενδυτικού κινδύνου των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε εμπορικά κτίρια- Η οπτική γωνία των επενδυτών.

Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στη συνάντημε παρουσιάζοντας το έργο iBRoad και πως τα αποτελέσματα του έργου θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα One-Stop-Shops στην Ελλάδα, καθώς επίσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου RenoValue.

Η συνάντηση για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ενεργειακής Απόδοσης στην Ελλάδα ήταν μία διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και την Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης για το Περιβάλλον του ΟΗΕ.

TO INZEB ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ICP QUALITY ASSURANCE NETWORK

Μετά από απαιτητικές εξετάσεις, τo INZEB ανήκει επίσημα στο δίκτυο ICP Quality Assurance Network και παρέχει ανεξάρτητες επαλήθευσεις έργων με σκοπό τη συμμόρφωση τους με το Πρωτόκολλο ICP Street Lighting με στόχο την  πιστοποίηση τους ως Έργα Επενδυτικής Ετοιμότητας για Ενεργειακή Απόδοση™ ( Investor Ready Energy Efficiency™).

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρωτόκολλο ICP για τον Οδικό Φωτισμό, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το Ιnvestor Confidence Project (ICP) καθώς και για την πιστοποίηση IREE ™, είναι διαθέσιμες εδώ.

ΤΟ ΙΝΖΕΒ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ GREENBUILD EUROPE 2019

Το ΙΝΖΕΒ υποστηρίζει την Greenbuild Europe, την κορυφαία εκδήλωση για τους επαγγελματίες της αειφορίας.
Η Greenbuild Europe αποτελεί ένα σημείο συνάντησης για την αειφόρο δόμηση με σκοπό να ενώσει τους επαγγελματίες, να αλλάξει ζωές, και να φέρει στην επιφάνεια θέματα όπως η ποιότητα του αέρα, η ανθρώπινη υγεία, η σωστή χρήση ενέργειας και η κλιματική αλλαγή.

GREENBUILD EUROPE WEBSITE

 

WEBINAR: iBRoad – Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙAΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η ανακαίνιση ενός κτιρίου μπορεί να είναι σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Η έλλειψη γνώσεων σχετικά με το τι πρέπει να γίνει,και με ποιο τρόπο θα πρέπει εφαρμοστούν τα μέτρα ανακαίνισης αποτελούν, για τους ιδιοκτήτες κτιρίων, τα κύρια εμπόδια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου τους. Γενικό στόχο του έργου iBRoad αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ανάδειξη οδικών χαρτών ανακαίνισης διακριτών κτιρίων (iBRoad-Plan) και μητρώων κτιρίων (iBRoad-Log) ως βασικά μέσα για τη διευκόλυνση και προώθηση της ριζικής ανακαίνισης στον τομέα των κατοικιών.

Εστιάζοντας σε κτίρια κατοικιών, το έργο iBRoad αναλύει και βασίζεται σε σχετικά παραδείγματα από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο (Φλάνδρα), να προσδιορίσει τα στοιχεία, να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη ιδέα και να δημιουργήσει εργαλεία, κατάλληλα για διαφορετικές εθνικές συνθήκες.

To webinar θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα και η διάρκεια του θα είναι 90′.

Αgenda (στην Αγγλική γλώσσα)

🔸 Introduction to iBroad – Alexander Deliyannis, Sympraxis Team, iBRoad project coordinator

🔸 The context of the Building Renovation Passport; first steps towards a breakthrough? – Maarten De Groote, Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

🔸 Reflections from the market across Europe – Alice Corovessi, INZEB

🔸 The individual building renovation roadmap in practice – Lukas Kranzl, Technische Universität Wien (TU Wien)

🔸 iBRoad in the field: testing the building renovation roadmap in European countries – Martin Pehnt, Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu)

🔸 Brief testimonies from countries (tbc)

🔸 Questions & Answers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ iBRoad

WEBINAR

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ SET Plan ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με μεγάλη συμμετοχή ερευνητικών φορέων ολοκληρώθηκε χτες Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, η δεύτερη συνάντηση Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το INZEB.

Συνάντηση ενδιαφερομένων μερών SET Plan στη Θεσσαλονίκη

«Η ισχύς εν τη ενώσει! Η έρευνα και η καινοτομία για καθαρές τεχνολογίες ήταν και παραμένει στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αρωγούς τον ακαδημαϊκό και τεχνικό κόσμο» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας.

Η κα Άντυ Κοντουδάκη, Policy Officer στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασική ομιλήτρια της εκδήλωσης SET Plan, δήλωσε: «Μέσα και Πλατφόρμες συντονισμού πολιτικής στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας καθαρών τεχνολογιών, όπως αυτή που αντιπροσωπεύει το SET Plan, προσφέρουν πολλαπλές ωφέλειες. Όχι μόνο στη συμμετέχουσα σε αυτές χώρα, ως προς τη διευκόλυνση που παρέχουν για χάραξη κυβερνητικής  πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακής δράσης και ανάπτυξης – κινητοποιώντας ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου, όπως την ερευνητική κοινότητα ή την βιομηχανία στον τομέα των τεχνολογιών αυτών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Αποτελούν σημαντικό και συστηματικό μέσο δικτύωσης, ενημέρωσης και μέσο ανάδειξης των επιτευγμάτων όλων των ενεχόμενων, βοηθώντας να εκπληρωθούν κατ΄ επέκταση οι στόχοι που η χώρα θα θέσει για την ενεργειακή της μετάβαση.»

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίων από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, εκπρόσωποι Δήμων καθώς και εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων και ομάδων, R&D τμημάτων βιομηχανίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

To βασικό συμπέρασμα της συνάντησης – συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, το συντονισμός της οποίας είχαν αναλάβει ο Καθηγητής ΑΠΘ, Νικόλαος Μουσιόπουλος και η Αλίς Κοροβέση από το ΙΝΖΕΒ, ήταν πως η Ελλάδα θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να εκπονήσει τον οδικό χάρτη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και τις προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία σε θέματα ενέργειας σε συνεργασία και με τη συμμετοχή της ερευνητικής κοινότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ RICS

Σε συνεργασία με το RICS Ελλάδας – Κύπρου προετοιμάσαμε και παρουσιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθυνόταν σε εκτιμητές ακινήτων και επαγγελματίες του Real Estate.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και οι θεματικές που παρουσιάστηκαν ήταν: 

🔸 Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή και πως αυτές επηρεάζουν την αξία της ακίνητης περιουσίας.
🔸 Οι εξελίξεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αειφορίας σε επίπεδο νομοθεσίας και κανονισμών.
🔸 Η ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι Α.Π.Ε και στοιχείων αειφορίας στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας.
🔸 Διαβατήρια ανακαίνισης κτιρίων και οι στόχοι του έργου iBRoad. 

Εισηγητές:

Αλίς Κοροβέση, ΙΝΖΕΒ
Γιάννης Δασκαλάκης, MRICS, Daskalakis & Associates


SET Plan: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το INZEB, διοργανώνουν εκδήλωση/συνάντηση ενδιαφερομένων μερών στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET Plan).

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Palace Thessaloniki, στην αίθουσα Μακεδονία.

To SET Plan στοχεύει στην επιτάχυνση και την ευρεία ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και στη βελτίωση και τη μείωση του κόστος τους, συντονίζοντας τις εθνικές ερευνητικές προσπάθειες και υποστηρίζοντας τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων σχεδίων. Το SET Plan ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για το SET Plan. Καλεσμένοι θα είναι βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστημιακή κοινότητα, Ερευνητές, Ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις κ.α.).

Η κα Άντυ Κοντουδάκη θα είναι η κεντρική ομιλήτρια εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αρχικά θα παρουσιάσει το SET Plan και στη συνέχεια θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SET Plan ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

TO INZEB ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #Skills4Engineers

H Κοινωφελής Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl, σε συνεργασία με την MYTILINEOS, προσφέρει εξειδικευμένο, δωρεάν πρόγραμμα ανάπτυξης και υποστήριξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) το οποίο απευθύνεται σε νέους μηχανικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με στόχο την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητάς τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ένα πρότυπο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών το οποίο αξιοποιεί εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία και μεθόδους. Η knowl εφαρμόζει ήδη με μεγάλη επιτυχία την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία της στις δράσεις «Mellon – Επιταχυντής Δεξιοτήτων» από το 2015.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος #Skills4Engineers αποτελεί η ταχεία κάλυψη ενδεχόμενων κενών σε δεξιότητες (soft skills) που έχουν οι νέοι μηχανικοί, προκειμένου να βελτιωθεί το επαγγελματικό τους προφίλ και να ταιριάξει με την επιθυμητή θέση εργασίας.

To INZEB υποστηρίζει και συνδράμει στη δράση #Skills4Engineers με την παρουσίαση τριών (3) θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα:

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019
Εισηγήτρια: Αλίς Κοροβέση

 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Οδηγίες, κανονισμοί, τάσεις. Οι στόχοι του 2020, 2030 και 2050.
 • To status των κτιρίων στην Ευρώπη & νέα εργαλεία. Παρουσίαση του H2020 έργου iBRoad (ΠΕΑ 2.0).

Tρίτη 29 Ιανουαρίου 2019
Εισηγητής: Δρ Γιώργος Παπαδάκος

 • Εισαγωγή στην ενεργειακή διαχείριση (energy management).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα #Skills4Engineers, μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: DECARBONISING OUR ENERGY SYSTEM TRANSFORMATION PATHWAYS, POLICIES AND MARKETS, WITH SPOTLIGHT ON GREECE

Το περιφερειακό συνέδριο SET-Nav με θέμα “Decarbonising our energy system–Transformation pathways, policies and markets, with spotlight on Greece” θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου 2018. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το  Horizon2020 έργο TRANSrisk καθώς και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC) Ελλάδας και του Ελληνικού Παραρτήματος Association of Energy Engineers.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κυβερνητικών αρχών και φορέων, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών, φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας καθώς και ενεργειακά γραφεία από την Ελλάδα και από χώρες της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις πτυχές αλλά και τη διαδικασία του μετασχηματισμού της αγοράς που αφορά στη ζήτηση και την προσφορά ενέργειας.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι κατανόηση της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας σε μια Ευρώπη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η κατανόηση των πολιτικών που οδηγούν σε αγορές απεξαρτημένες από τον άνθρακα, έχοντας ως επίκεντρο την προοπτική της Ελλάδας.

To INZEB συμμετέχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του συνεδρίου με τη θεματική: Formulating national policies for Building Renovation Passports. The case of iBRoad project.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

AEIΦΟΡΙΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ Η’ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ REAL ESTATE;

Την ενότητα με τίτλο “Αειφορία & Ανθεκτικότητα: Επιλογή ή Μονόδρομος για το Real Estate;” θα παρουσιάσει το ΙΝΖΕΒ στη 19η Prodexpo,την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, στις 17:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στην ενότητα, η οποία πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ με την υποστήριξη του Green Business Certification Inc. (GBCI), θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο το real-estate συμβάλει στη δημιουργία ανθεκτικών κτιρίων και θα επιχειρηθεί η αναγνώριση της σημασίας της βιωσιμότητας των ακινήτων στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών επενδυτικών προϊόντων. Η αυξανόμενη ένταση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει στην ταχύτερη απαξίωση των μη ανθεκτικών ακινήτων και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τη λήψη άμεσων μέτρων και υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών. Ξεχωριστή συμβολή στην προσπάθεια αυτή έχει η διερεύνηση των συνθηκών που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, υπό το πρίσμα ότι τα βιώσιμα κτίρια αποτελούν το κρίσιμο σημείο του οδικού χάρτη για τις βιώσιμες και ευημερούσες κοινωνίες.

Νέες απαιτήσεις της διεθνούς κτηματαγοράς για τη βιωσιμότητα των ακινήτων, ολοένα και πιο εμφανείς στις χώρες και τις πόλεις σε όλο τον κόσμο, καθιστούν τα συμβατικά ακίνητα μη ανταγωνιστικά. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ακραίες και οι συστηματικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών επηρεάζουν το κόστος ασφάλισης των ακινήτων και οδηγούν σε έντονους προβληματισμούς σχετικά με την ανθεκτικότητά τους. Η εμφανής αλλαγή των προτιμήσεων των ενοικιαστών προς πιο αειφορικά κτίρια καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών σχετικά με τα θέματα βιωσιμότητας των χαρτοφυλακίων τους, υποδεικνύει μία νέα τάση, αυτή της ενσωμάτωσης του παράγοντα της αειφορίας στις αναλύσεις επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτό ήδη έχει αρχίσει να μεταφράζεται ως κίνδυνος απαξίωσης για επενδύσεις με χαμηλή αειφορική απόδοση.

Η έλλειψη δράσης για στρατηγικές ανάπτυξης ακινήτων ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, αποτελεί την πραγματική απειλή για το real estate. H ενασχόληση με το πρόβλημα και o προσδιορισμός των λύσεων δεν αποτελεί μόνο καθήκον, αλλά και συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης ακινήτων προέτασε την επικέντρωση, κυρίως, στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, πλέον η προληπτική και ολιστική προσέγγιση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των ακινήτων αποτελεί μονόδρομο για την κερδοφορία, την άμβλυνση του επιχειρηματικού κινδύνου και την ενίσχυση της αξίας των επενδύσεων.

Kάποια κρίσιμα ερωτήματα που θα συζητηθούν στην ενότητα αυτή, με σκοπό να δοθούν έστω αρχικές απαντήσεις είναι:

 • Μπορεί η ακίνητη περιουσία να αντέξει το κόστος της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα;
 • Πώς επηρεάζεται το real estate από αυτές τις εξελίξεις;
 • Πώς oι πόλεις θα γίνουν υποχρεωτικά πιο ανθεκτικές για να αντέξουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;
 • Πώς ένα δομημένο περιβάλλον βιώσιμης και αδιάκοπης προστασίας θα ωφελήσει τις πόλεις και τους πολίτες τους;

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:

Δημήτριος Ανδριόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Dimand

Ναταλία Στράφτη, COO, Grivalia Properties

Ελένη Μυριβήλη, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Δήμος Αθηναίων

Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος, DCarbon

Συντονίζει η Αλίς Κοροβέση, COO/CFO, INZEB

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες, μπορούν να συμμετέχουν και να στείλουν τις απόψεις τους έως τις 9 Οκτωβρίου 2018.

1
Η διαβούλευση στοχεύει:
 • Στη συλλογή απόψεων σχετικά με τις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές οδούς που πρέπει να διερευνηθούν ώστε να δημιουργηθεί για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
 • Στη συγκέντρωση πραγματικών πληροφοριών και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των των ευκαιριών και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία της μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Όλες οι πληροφορίες για τη διαβούλευση, καθώς και οι τρόποι συμμετοχής, είναι διαθέσιμα εδώ.

SET Plan MEETING IN ATHENS

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το INZEB, διοργανώθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 εκδήλωση/συνάντηση ενδιαφερομένων μερών για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET–Plan).

Το SET–Plan αποτελεί τον πυλώνα για την έρευνα και την καινοτομία της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ από το 2007. Αναθεωρήθηκε το 2015 για να ευθυγραμμιστεί αποτελεσματικά με τις προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας.

Βασικός σκοπός του SET–Plan είναι να συντονίζει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και χωρών που συμμετέχουν εκτός ΕΕ, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Το SET–Plan συμβάλλει στη διάρθρωση των ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και υποστηρίζει σημαντικές επενδύσεις δράσεων που αφορούν σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σκοπός της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για τις δυνατότητες που παρέχει το SET Plan στην ερευνητική κοινότητα τόσο από πλευράς χρηματοδοτήσεων και διαθέσιμων πόρων, όσο και στη σύζευξη – συνεργασία ερευνητών και ερευνητικών φορέων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα αυτή. Την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET–Plan) έκανε η κ. Άντυ Κοντουδάκη, Υπεύθυνη Πολιτικής της μονάδας Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το συντονισμό της συζήτησης έκαναν η Αλίς Κοροβέση, ΙΝΖΕΒ και o Δρ Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το YΠΕΝ, το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τη ΔΕΔΔΗΕ, την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Δίκτυο Πράξη καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών συμβούλων και νεοφυών επιχειρήσεων που αντικείμενο τους είναι η έρευνα και η καινοτομία.

XΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Δελτίο Τύπου

Παρουσίαση SET Plan

SET Plan Overview

SET Plan Factsheet

Meeting AGENDA

 

WORKSHOP: STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN (SET-Plan)

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το INZEB διοργανώνει εκδήλωση/συνάντηση ενδιαφερομένων μερών για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SETPlan).

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί, στις 12 Ιουλίου 2018,  στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 

To SETPlan στοχεύει στην επιτάχυνση και την ευρεία ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και στη βελτίωση και τη μείωση του κόστος τους, συντονίζοντας τις εθνικές ερευνητικές προσπάθειες και υποστηρίζοντας τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων σχεδίων. Το SET-Plan, ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για το SET-Plan. Καλεσμένοι θα είναι βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστημιακή κοινότητα, Ερευνητές, Ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις κ.α.).

Η κυρία Andy Kontoudakis θα είναι η κεντρική ομιλήτρια εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy), η οποία αρχικά θα παρουσιάσει το SET-Plan και στη συνέχεια θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3 ώρες (09:00 -11:40).

Αgenda: SET Plan Meeting in Athens

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SET PLAN

 

 

WEBINAR: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ICP INDUSTRY PROTOCOLS

Την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: Investor Confidence Project (ICP) Industry Protocols. Το webinar έχει στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο το πρωτόκολλο ICP καταργεί τους φραγμούς στις επενδύσεις που αφορούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, το webinar θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

 • Παρουσίαση του ICP και των δραστηριοτήτων του στην Ευρώπη.
 • Η σημασία της τυποποίησης στην αγορά ενεργειακής απόδοσης.
 • Παρουσίαση του πρωτοκόλλου ICP Industry και του τρόπου χρήσης και εφαρμογής του.
 • Επόμενα βήματα: Εκπαίδευση στο πρωτόκολλο ICP Industry για Quality Assurance Providers και Project Developers.

Διάρκεια
To webinar θα έχει διάρκεια 90′, με πρόβλεψη χρόνου για ερωτήσεις και συζήτηση, και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το webinar αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας (μηχανικοί, εταιρείες μηχανικών, ESCOs, project developers, κ.α.).

Εγγραφή
Η συμμετοχή στο webinar δεν έχει κόστος, αλλά απαιτείται εγγραφή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WEBINAR ICP INDUSTRY PROTOCOLS

Εισηγητές

 • Αlice Corovessi
  Founding Member COO/CFO of ΙΝΖΕΒ
 • Jorge Rodrigues de Almeida
  ICP Europe Director for Industry, District Energy, and Street Lighting
  Founder and Managing Director of RdA
 • Luís Castanheira
  Technical Director for the Investor Confidence Project Europe
  Managing Director of Energaia – South of Porto Metropolitan Area Energy Management Agency
  Lecturer at ISEP – Porto Polytechnic Institute Engineering School

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ενεργειακή Φτώχεια αρχίζει να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με αυξάνουσα σημασία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια ακόμη και στις οικονομικά εύρωστες χώρες, ενώ στην Ελλάδα το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει πλέον σημαντικές διαστάσεις.

Το INZEB – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας διαξάγουν μία έρευνα, μέσω της οποίας θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και ποιες είναι οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των νοικοκυριών ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας.

Η έρευνα αφορά μόνο όσους διαμένουν στην Ελλάδα και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018. Τα αποτελέσματα, θα δημοσιευτούν σε μία έκθεση, η οποία θα παρουσιαστεί στο τέλος της χρονιάς.

Σας προσκαλούμε να αφιερώσετε 10 λεπτά και να συμμετέχετε στην έρευνα απαντώντας σε λίγες αλλά σημαντικές ερωτήσεις. 

Συμμετέχω στην έρευνα για την Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα

 

ENERGY ATLAS: FIGURES AND FACTS ABOUT RENEWABLES IN EUROPE

Με μεγάλη χάρη αποδεχτήκαμε την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην έκδοση Energy Atlas: Figures and Facts about Renewables in Europe,  μια πρωτοβουλία του Heinrich Boell Foundation σε συνεργασία με το Green European Foundation, European Renewable Energies Federation, και το Le Monde Diplomatique. Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στη φετινή έκδοση του Energy Atlas με το άρθρο Energy Poverty Waiting in the Cold and Dark, το οποίο έγραψε η Alice Κοροβέση.

To Energy Atlas είναι διαθέσιμο online.

Download the Energy Atlas

 

WEBINAR: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ICP STREET LIGHTING PROTOCOL

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί το διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: Investor Confidence Project (ICP) Street Lighting Protocol. Το webinar έχει στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο το πρωτόκολλο ICP καταργεί τους φραγμούς στις επενδύσεις που αφορούν έργα φωτισμού και οδικού φωτισμού.

Συγκεκριμένα, το webinar θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

 • Παρουσίαση του ICP και των δραστηριοτήτων του στην Ευρώπη.
 • Η σημασία της τυποποίησης στην αγορά ενεργειακής απόδοσης.
 • Παρουσίαση του πρωτοκόλλου ICP Street Lighting και του τρόπου χρήσης και εφαρμογής του.
 • Επόμενα βήματα: Εκπαίδευση στο πρωτόκολλο ICP Street Lighting για Quality Assurance Providers και Project Developers.

Διάρκεια
To webinar θα έχει διάρκεια 90′, με πρόβλεψη χρόνου για ερωτήσεις και συζήτηση, και θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το webinar αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται σε θέματα ενεργειακής απόδοσης (μηχανικοί, εταιρείες μηχανικών, ESCOs, project developers, τεχνικές υπηρεσίες δήμων κ.α.).

Εγγραφή
Η συμμετοχή στο webinar δεν έχει κόστος, αλλά απαιτείται εγγραφή.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WEBINAR: ICP STREET LIGHTING PROTOCOL

Εισηγητές

 • Αlice Corovessi
  Founding Member COO/CFO of ΙΝΖΕΒ
 • Jorge Rodrigues de Almeida
  ICP Europe Director for Industry, District Energy, and Street Lighting
  Founder and Managing Director of RdA
 • Luís Castanheira
  Technical Director for the Investor Confidence Project Europe
  Managing Director of Energaia – South of Porto Metropolitan Area Energy Management Agency
  Lecturer at ISEP – Porto Polytechnic Institute Engineering School

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΝΖΕΒ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΝΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, το Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), με τίτλο «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα». Περισσότεροι από 25 ομιλητές και 100 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ανέδειξαν τις σοβαρές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στην 4η ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα». Συγκεριμένα, στην ενότητα αυτή παρουσίασαν οι:

 • Κυριακή Μεταξά, Program Coordinator Ecology, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
 • Δρ. Χρήστος Τουρκολιάς, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ
 • Alice Κοροβέση, Founder-COO/CFO, INZEB, Ελλάδα

Συντονιστής της ενότητας ήταν ο Δρ. Κων. Μπαλαράς, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ, Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και το επίσημο δελτίο τύπου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΕΝΕ.

ΕΡΕΥΝΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το INZEB – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακή Κατανάλωσης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – ΕΜΠ, το Housing Europe, το Metropolitan Research Institute – MRI, Estonian Union Of Co-Operative Housing Associations (EKYL) και το Energiaklub, διεξάγουν μια πανευρωπαϊκή έρευνα με τίτλο «Ενεργειακή Φτώχεια: Eπίγνωση και ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με το πρόβλημα».

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να αναγνωριστούν οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν καθώς και πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών σε σχέση με τo πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας, πρόβλημα το οποίο επηρεάζει περισσότερα από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ενεργό έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018. 

Η έρευνα πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα, ακολουθήστε το σύνδεσμο: Ενεργειακή Φτώχεια: Eπίγνωση και ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με το πρόβλημα.

 

WORKSHOP: H ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙCP EUROPE

Στο πλαίσιο της 18ης Prodexpo που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, έχει προγραμματιστεί ένα δίωρο εργαστήριο με θέμα «Η επιχειρηματική διάσταση της πιστοποίησης ICP Europe: Ξεκλειδώνοντας κεφάλαια για έργα ενεργειακής αναβάθμισης».

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14.30-16.30 και διοργανώνεται από την Prodexpo σε συνεργασία με το ΙΝΖΕΒ.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για την πιστοποίηση ICP Europe που αποτελεί ένα διεθνές πλαίσιο μείωσης ρίσκου για τον ιδιοκτήτη και τον επενδυτή, μειώνοντας το κόστος των μελετών δέουσας επιμέλειας (due diligence) αυξάνοντας την ασφάλεια επίτευξης στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εισηγητές του εργαστηρίου είναι ο Dave Worthington, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ICP Europe και η Αλίς Κοροβέση, Ιδρυτικό μέλος και COO του ΙΝΖΕΒ.

Παρουσιάσεις εργαστηρίου:

 

EEFIG UNDERWRITING TOOLKIT

Η αύξηση των επενδύσεων σε έργα ενεργειακής απόδοσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας με πολλαπλά οφέλη για την Ευρώπη, μεταξύ αυτών είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού ενέργειας, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από την εισαγόμενη ενέργεια, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) ιδρύθηκε το 2013 από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Energy) και από την Πρωτοβουλία Χρηματοδότησης των Προγραμμάτων για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Program Finance Initiative – UNEP FI).

Το Φεβρουάριο του 2015, το EEFIG παρουσίασε την έκθεση ορόσημο “Η ενεργειακή απόδοση – το πρώτο καύσιμο για την οικονομία της ΕΕ”, η οποία αποτέλεσε το υπόβαθρο για την κατανόηση των ζητημάτων χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης.

Στις 22 Ιουνίου 2017 στο πλαίσιο του EU Sustainable Energy Week, παρουσιάστηκε το EEFIG Underwriting Toolkit, το οποίο απευθύνεται ειδικά σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αναζητούν τρόπους για τον σχεδιασμό καλύτερων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για επενδυτικά έργα ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το EEFIG Underwriting Toolkit μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου Energy Efficiency Financial Institutions Group.

To Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (EPUNTUΑ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ είναι εταίρος στην κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο EEFIG DeRisking project (DEEP), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία για την αναβάθμιση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη, μέσω της ανάλυσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων υπαρχόντων έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και τη βιομηχανία.

Οι εταίροι του έργου είναι: COWI (Leader), Climate & Strategy Partners, EnergyPro, Fraunhofer, Buildings Performance Institute Europe (BPIE) και EPU – NTUA.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

©Fotolia, Frank Peters

Στις 26 Ιουνίου 2017, οι Yπουργοί ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν για να συμφωνήσουν σε μια γενική προσέγγιση για την πρώτη δέσμη του πακέτου «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», ένα σύνολο νομικών εργαλείων που θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της Ευρώπης για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης .

Στο πλαίσιο αυτό, φορείς που δραστηριοπούνται στο χώρο της εξοινοκόμησης ενέργειας, ζητούν με επιστολή τους τη δέσμευση των Υπουργών -με αφορμή την επικείμενη συνάντηση- ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω τα συστήματα που έχουν ήδη εφαρμόσει με επιτυχία, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας 1,5% ετησίως μετά το 2020, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του για ένα πιο φιλόδοξο πλαίσιο πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση.

Οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της δέσμης μέτρων. Αποτελούν τη βάση επί της οποίας η ΕΕ μπορεί να εκσυγχρονίσει το ενεργειακό της σύστημα και να αντιμετωπίσει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

Η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ: 12.06.2017_STATEMENT on EED ahead of 2606 Council

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙNVESTOR CONFIDENCE PROJECT

Σε συνέχεια του εισαγωγικού webinar το οποίο πραγματοποιήθηκε από το ΙΝΖΕΒ την Τετάρτη 31 Μαϊου 2017, ανακοινώνουμε τα δύο τεχνικά σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Ιουνίου 2017.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 (10am CET) θα πραγματοποιηθεί το ICP Project Developer (PD) τεχνικό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, ενώ την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (10am CET) θα πραγματοποιηθεί το ICP Quality Assurance Provider (QAP) τεχνικό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών.

Τα δύο τεχνικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα ενώ δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα τεχνικά σεμινάρια, πατήστε τον ανάλογο σύνδεσμο.

Συμμετοχή στο ICP Project Developer (PD) Webinar

Συμμετοχή στο ICP Quality Assurance Provider (QAP) Webinar

Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν τη διαπίστευση, ώστε να λειτουργούν ως Credentialed Project Developers ή/και Credentialed Quality Assurance Providers, θα πρέπει να συμπληρώσουν τις παρακάτω φόρμες αντίστοιχα, και εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί από το ΙCP Europe και παράλληλα επιτύχουν στις εξετάσεις των τεχνικών σεμιναρίων, θα λάβουν τη σχετική διαπίστευση και σήμανση.

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στο ICP Quality Assurance Provider (QAP) τεχνικό σεμινάριο, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η συμμετοχή στο ICP Project Developer (PA) τεχνικό σεμινάριο.

ICP Project Developer Credential Programme Application

ICP Quality Assurance Provider Credential Programme Application

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο hello@inzeb.org ή inzeb@inzeb.org

Οι παρουσιάσεις του εισαγωγικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαϊου 2017:

ICP presentation_webinar hosted by INZEB_31.05.2017
Dimand_ICP webinar by INZEB_31.05.2017

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

H επίσημη παρουσίαση της μελέτης «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Europe Direct του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, είσοδος από την Σόλωνος) από τις 11:00 – 16:00. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, την ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το ΙΝΖΕΒ – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που συνεργάστηκαν για την σύνταξη της μελέτης, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Europe Direct του Δήμου Αθηναίων.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και θα δοθεί έμφαση στις προτάσεις που περιέχονται στην μελέτη για την αντιμετώπισή του. Οι προτάσεις αναπτύσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: αλλαγές στην πολιτική, ενημέρωση και εκπαίδευση, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα ακολουθήσουν σύντομες τοποθετήσεις και συζήτηση με στόχο να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας ολιστικής στρατηγικής αντιμετώπισης του φαινομένου, εξετάζοντας τις προτεινόμενες δράσεις σε μια προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα όπως:

Πώς κρίνετε τον βαθμό εφαρμοσιμότητας της δράσης
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα απαιτούμενα βήματα για την επιτυχή εφαρμογή της
Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει ο φορέας που εκπροσωπείτε σε αυτήν
Ποια πιθανά πεδία συνεργασίας εντοπίζετε και με ποιους φορείς

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης: ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 10 Μαΐου. Η συμμετοχή στην εκδήλωση δεν έχει κόστος, απαιτείται όμως εγγραφή.   Δήλωση Συμμετοχής

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, Προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου», θα ακολουθήσει εργαστήριο της Ashoka Ελλάδας, με αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος “Social Innovation to tackle Fuel Poverty” (Kοινωνική Καινοτομία για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας) της Ashoka και του Ιδρύματος Schneider Electric, στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31) από τις 16:30 μέχρι τις 19:30. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Social Innovation to tackle Fuel Poverty, είναι διαθέσιμες στο pdf αρχείο: Ashoka- Schneider Electric Foundation 2017-2018.

WEBINAR: INVESTOR CONFIDENCE PROJECT

To INZEB διοργανώνει ενημερωτικό – εισαγωγικό webinar με στόχο τη γνωριμία με τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα του Investor Confidence Project Europe (ICP Europe), τις διαδικασίες πιστοποίησης έργων, τη σύνδεση με χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτές με ενδιαφέρον για έργα υψηλής ενεργειακής απόδοσης αλλά και τη δυνατότητα πιστοποίησης εταιρειών ως διαπιστευμένοι πάροχοι των παρεχόμενων από το ICP Europe πρωτοκόλλων.
Το webinar έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 31 Μαϊου 2017 από τις 15:30 – 17:30 και θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

Θεματολογία: 

 • Παρουσίαση του Investor Confidence Project.
 • Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης: Consortium of 3 NHS Trusts, Liverpool.
 • Διαδικασία πιστοποίησης έργων με τα πρωτόκολλα του Investor Confidence Project.
 • Οι προδιαγραφές και η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας έργων.
 • Ανακοίνωση τεχνικού σεμιναρίου (Ιούνιος 2017).

Σε ποιούς απευθύνεται: 

 • Project Developers
 • Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Εταιρείες Real Estate
 • Μηχανικούς

Εγγραφή στο webinar: 

To εισαγωγικό σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής αλλά απαιτείται εγγραφή.
Η φόρμα εγγραφής θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τρίτη 30 Μαϊου 2017.

Eγγραφή στο webinar

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε μέσω e-mail στη διεύθυνση: hello@inzeb.org με την ένδειξη ΙCP Greece webinar.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ INZEB ME TO INVESTOR CONFIDENCE PROJECT EUROPE

Πέμπτη 25 Μαϊου 2017 

Eισαγωγικό – Ενημερωτικό Σεμινάριο (webinar)

 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των συνεργασιών του τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, το ΙΝΖΕΒ υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Investor Confidence Project Europe (ICP Europe).

Το Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) έχει στόχο την επιτάχυνση της  ανάπτυξης μιας παγκόσμιας αγοράς σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας το κόστος των συναλλαγών των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, αυξάνοντας παράλληλα την αξιοπιστία στα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Το ICP Europe ορίζει έναν σαφή χάρτη πορείας, με σημείο εκκίνησης την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου έως την πιστοποίηση Investor Ready Energy Efficiency™.

Με μια σειρά εμπορικών και πολυεπίπεδων πρωτοκόλλων ενεργειακής απόδοσης, το ICP Europe μειώνει το κόστος των συναλλαγών,  συγκεντρώνοντας τα υφιστάμενα πρότυπα και διαδικασίες σε μια συνεπή και με διαφάνεια διαδικασία, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των επενδυτών για χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης.

Με την ιδιότητα πλέον του «συμμάχου» του Investor Confidence Project Europe στην Ελλάδα, το ΙΝΖΕΒ διοργανώνει εισαγωγικό – ενημερωτικό σεμινάριο (webinar), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαϊου 2017.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα του ICP Europe, τις διαδικασίες πιστοποίησης των έργων, τη σύνδεση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τουε επενδυτές αλλά και τη δυνατότητα πιστοποίησης εταιρειών ως διαπιστευμένοι πάροχοι των παρεχόμενων από το ICP Europe πρωτοκόλλων.

Το σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής αλλά απαιτείται εγγραφή. Για τη συμμετοχή στο εισαγωγικό – ενημερωτικό σεμινάριο (webinar), αποστείλατε e-mail στο hello[at]inzeb.org με την ένδειξη ICP Europe.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το παρόν είναι μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου που δημιοσίευσε το BPIE

Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων – Προσαρμοσμένοι Χάρτες Πορείας προς τη Ριζική Ανακαίνιση για Καλύτερα Σπίτια

Μια ανασκόπηση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται ήδη στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο για τα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων, τα οποία θεωρούνται ως τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 2.0, αλλά και ως τα τέλεια εργαλεία που οδηγούν σε καλύτερη απόδοση κτιρίων και σε πιο άνετα σπίτια.

Στην πιο πρόσφατη μελέτη του, το BPIE προτείνει την εξέλιξη των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων. Με βάση τρία παραδείγματα εφαρμογής των Διαβατηρίων Ανακαίνισης Κτιρίων στη βελγική περιφέρεια της Φλάνδρας (“Woningpas”), τη Γαλλία (“Passeport Efficacité Énergétique”) και τη Γερμανία (“Individueller Sanierungsfahrplan”), το Διαβατήριο Ανακαίνισης Κτιρίων επικεντρώνεται στο συνδυασμό επιτόπιων τεχνικών ενεργειακών ελέγχων αλλά και κριτηρίων ποιότητας που έχουν οριστεί,  σε διάλογο πάντα με τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

Το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού είναι ένας φιλικός προς το χρήστη μακροπρόθεσμος χάρτης πορείας που οι ιδιοκτήτες κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να σχεδιάσουν τη ριζική ανακαίνιση του κτιρίου τους, να συγκεντρώσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες του κτιρίου σε ένα και μόνο μέρος και να έχουν έτσι μια πλήρως ενημερωμένη εικόνα του κτιρίου τους καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του, όπου μεταξύ άλλων θα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα άνεσης, π.χ ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κ.α. αλλά και ενδεχόμενη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να παρουσιάσει μια επισκόπηση των τριών πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται επί του παρόντος στη Φλάνδρα (Βέλγιο), τη Γαλλία και τη Γερμανία, χώρες/περιοχές που κινούνται ήδη στον άξονα της ιδέας του Χάρτη ή Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων.

Αυτές οι πρωτοβουλίες επελέγησαν λόγω του προχωρημένου σταδίου ανάπτυξής τους, καθώς παρέχουν μια καλή εικόνα της υποστηρικτικής διαδικασίας δημιουργίας του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων και επίσης καλύπτουν τα κύρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ιδέας αυτής. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι δημόσιες αρχές έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ιδέα αυτή, όπως για παράδειγμα η Γαλλία ενώ στην Φλάνδρα και τη Γερμανία έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξή της.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται η ιδέα του Διαβατηρίου Ανακαίνισης Κτιρίων και γίνεται παρουσίαση της δομής βάσει των τριών περιπτωσιολογικών μελετών. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται παρουσίαση των τριών κύριων πρωτοβουλιών: α) το “Ιndividueller Sanierungsfahrplan στη Γερμανία, β) το φλαμανδικό Woningpas και γ) το Passeport Efficacité Énergétique στη Γαλλία. Τέλος, στην τρίτη ενότητα, περιγράφεται μια σειρά συστάσεων για την εισαγωγή των διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων σε όλη την ΕΕ.

Για πρόσβαση στη έκθεση Building renovation passports – Customised roadmaps towards deep renovation and better homes του BPIE πατήστε εδώ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ «Άνεμο Ανανέωσης» και το ΙΝΖΕΒ – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της κτιριακής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης, επεξεργάστηκαν ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της».

****************
Κατεβάστε το Policy Paper: Policy Paper Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα. Προτάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου

****************

Η ενεργειακή φτώχεια αρχίζει να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με αυξάνουσα σημασία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια ακόμη και στις οικονομικά εύρωστες χώρες, καθώς η τελική τιμή της ενέργειας αυξάνεται, δίχως όμως να υπάρχει ανάλογη αύξηση στα εισοδήματα των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 21,5% των νοικοκυριών της χώρας (8,5 εκατομμύρια πολίτες) ζούσε το 2013 σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας. Στη δημόσια συζήτηση δε, δεν λείπουν φωνές που καταφέρονται κατά της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές πηγές ενέργειας, αποδίδοντας σε αυτήν την πολιτική την άνοδο της ενεργειακής φτώχειας, ως συνέπεια της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Η κριτική αυτή όμως αυτή αποκρύπτει την πολυπαραγοντική φύση του φαινομένου καθώς και τις πολύπλευρες διαστάσεις του προβλήματος, δυσχεραίνοντας την αντιμετώπισή του.

Στη μελέτη αυτή, παρουσιάζουμε τους παράγοντες που συνθέτουν το πολύπλευρο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας καθώς και τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε πολιτικές και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, επεξεργαστήκαμε και καταθέτουμε μια σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ελλάδα που δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να κινηθούν οι πολιτικές αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις αυτές καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση πράσινης, κοινωνικής καινοτομίας που σε συνδυασμό με την επαρκή τεκμηρίωση του φαινομένου, μπορεί να προσφέρει βιώσιμες λύσεις, αναφορικά και με τα σημερινά δεδομένα της Ελλάδας. Οι προτάσεις αναπτύσσονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: αλλαγές στην πολιτική, ενημέρωση και εκπαίδευση, αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια συγγραφής της μελέτης πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια με τη συμμετοχή εκπροσώπων υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Στόχος των εργαστηρίων αυτών ήταν η συγκέντρωση όσο το δυνατό περισσότερων στοιχείων, προσεγγίσεων και απόψεων ανθρώπων που ασχολούνται με το θέμα από διαφορετικές σκοπιές. Με την ευκαιρία της δημοσίευσης της μελέτης, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους και όλες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μοιράστηκαν μαζί μας τις γνώσεις και εμπειρίες τους.

Ελπίζουμε η δημοσίευση της μελέτης αυτής να δώσει ώθηση στο δημόσιο διάλογο και οι προτάσεις που περιέχονται να κριθούν και να αξιοποιηθούν από τις αρχές και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να μπουν οι βάσεις για μια συγκροτημένη στρατηγική και μια αποτελεσματική και βιώσιμη πολιτική καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας, την οποία υφίστανται τόσοι συμπολίτες μας.

Συντακτική Ομάδα:

Νίκος Χρυσόγελος, ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης»
Alice Κοροβέση, Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Ελευθερία Τουλουπάκη, Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Κυριακή Μεταξά, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

Κατεβάστε το Policy Paper: Policy Paper Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα. Προτάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου

 

 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σημαντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τη δυναμική του κτιριακού τομέα στην ανάπτυξη των εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με το σχετικό οδικό χάρτη (REmap) που δημοσιεύτηκε σε πρόσφατη (2016) μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού IRENA (International Renewable Energy Agency, www.irena.org/remap), με συμμετοχή και στοιχεία από 40 χώρες από όλο τον κόσμο. Όπως σημειώνεται, τα κτίρια παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυναμική για την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ, κυρίως ως αποτέλεσμα της επέκτασης χρήσης σύγχρονων εφαρμογών βιομάζας και της μεγαλύτερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η προμήθεια της οποίας γίνεται σε αυξανόμενο ρυθμό από ΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός IRENA αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο του κτιριακού τομέα στην παγκόσμια κατανάλωση τελικής ενέργειας (TFEC), έχοντας μερίδιο περί το ένα τρίτο (1/3), όπου ποσοστό περίπου 33% είναι για θέρμανση, 30% για μαγείρεμα, 20% για ζεστό νερό χρήσης και 2% για ψύξη, με το ποσοστό αυτό να αναμένεται να φτάσει το 6% το 2030. Το ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ στη ζήτηση ενέργειας ήταν περίπου 35% το 2010, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού, περίπου 60%, να αποδίδεται σε «παραδοσιακές μορφές» που αφορούν τη χρήση βιοενέργειας για θέρμανση και μαγείρεμα, κυρίως σε χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Έτσι, η παγκόσμια κατανάλωση ΑΠΕ στα κτίρια το έτος 2010 ήταν περίπου 40ΕJ (40 δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων Joule), από τα οποία τα περίπου 25EJ προέρχονταν από στερεά βιοκαύσιμα (π.χ. ξυλεία) για παραδοσιακές χρήσεις θέρμανσης και μαγειρέματος και περίπου 15EJ από «μοντέρνες» ΑΠΕ (άλλα στερεά βιοκαύσιμα (π.χ. βιομάζα), υγρά/αέρια βιοκαύσιμα, ηλιακά θερμικά, γεωθερμία, ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή, συστήματα τηλεθέρμανσης και εκμετάλλευσης πλεονάζουσας ή απορριπτέας θερμότητας κτλ). Το ποσό αυτό θα μπορούσε να υπερτριπλασιαστεί σε πάνω από 50EJ με την υλοποίηση πρωτοβουλιών περαιτέρω ανάπτυξης ΑΠΕ (“RE Options”) ανά χώρα, πέραν της συνέχισης της τρέχουσας κατάστασης “reference case”), όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1 που αναλύει την κατανομή ΑΠΕ στη χρήση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο στον κτιριακό τομέα (πηγή: IRENA Remap, σελ. 77), παρουσιάζοντας 3 περιπτώσεις:

 • η κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί το 2010,
 • η κατάσταση με τη διατήρηση των σημερινών ρυθμών ανάπτυξης (reference case) τo 2030, και
 • με την υλοποίηση περαιτέρω πρακτικών (ανά χώρα) ανάπτυξης ΑΠΕ (Remap 2030):
Εικόνα 1: Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό τομέα, προβλέψεις για το έτος 2030

Εικόνα 1: Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό τομέα, προβλέψεις για το έτος 2030 [Πηγή: REmap, IRENA]

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι οι ενεργειακές πολιτικές επικεντρώνονται συνήθως περισσότερο στην ηλεκτρική ενέργεια ενώ η θέρμανση λαμβάνει λιγότερο προσοχή. Έτσι, μόλις 50 χώρες έχουν σαφή πολιτική ενίσχυσης για χρήση θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ 120 χώρες έχουν ανάλογες πολιτικές για την ηλεκτρική ενέργεια που περιλαμβάνουν επιδοτήσεις κεφαλαίου, αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in tariff), εκπτώσεις και εξαιρέσεις από φόρους, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, εγγυήσεις και φόρους άνθρακα. Ωστόσο, όπως συνεχίζει η έκθεση, υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη εφαρμογών παραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ στα κτίρια, που εξαρτώνται από την τοποθεσία,  την ποιότητα και ποσότητα των πηγών ενέργειας. Έτσι, εναλλακτικές λύσεις όπως η χρήση βιοενέργειας (βιομάζας, βιοαερίου) και η ηλιακή θέρμανση, μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε κόστος σε σχέση με άλλες πηγές στις κατάλληλες συνθήκες.

Επιπλέον, η έκθεση αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο της ενεργειακής αποδοτικότητας και των συνεργιών με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η έννοια της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι άμεσα συνυφασμένη με την παροχή και τροφοδοσία πρωτογενούς ενέργειας (καυσίμων), π.χ. κατανάλωση πετρελαίου ή μορφών άνθρακα για παραγωγή ενέργειας. Η έκθεση σημειώνει ότι το 2010 η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα πρωτογενούς ενέργειας ήταν της τάξης του 10%, με τη δυνατότητα να αυξηθεί σε 25% το 2030. Ωστόσο, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 30%. Έτσι, η έκθεση, τονίζει ότι είναι πολύ ζωτικής σημασίας η εστίαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα μαζί με την ανάπτυξη ΑΠΕ ώστε να αυξηθεί περαιτέρω το επίπεδο διείσδυσης αυτών.

Ειδικότερα για τον κτιριακό τομέα, η έκθεση σημειώνει ότι μπορούν να προκύψουν πολύ σημαντικά ενεργειακά κέρδη, ειδικά σε νέα κτίρια. O κανονισμός της ΕΕ για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (Nearly Zero Energy Buildings-nZEB) που θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της δεκαετίας μπορεί να συμβάλλει επίσης σημαντικά στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η έκθεση ωστόσο τονίζει ότι ενώ τα κέρδη από την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι σαφώς εφικτά, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν αυτόματα. Συγκεκριμένα, η μετάβαση προς πιο ενεργειακά αποδοτικές πρακτικές είναι σε εξέλιξη σε σημαντικό βαθμό σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, αλλά υστερεί ακόμη στον τομέα των κτιρίων, της βιομηχανίας και των μεταφορών. Σημειώνεται ότι για την Ευρώπη, τα οφέλη από τα κτίρια nZEB στην Ευρώπη πιθανότητα να περιοριστούν στα νέα κτίρια υπό ανέγερση και σε έναν μικρό αριθμό κτιρίων που υφίστανται ανακατασκευή. Ωστόσο, σε παγκόσμια κλίμακα, χώρες που εμφανίζουν μεγαλύτερους ρυθμούς κατασκευής νέων κτιρίων μπορούν να εφαρμόσουν προηγμένες μορφές αρχιτεκτονικής πιο εύκολα και η υιοθέτηση πρακτικών-προτύπων, ανάλογων με αυτές των nZEB της ΕΕ, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Καταλήγοντας η έκθεση αναφορικά με τις συνέργειες ΑΠΕ και ενεργειακής αποδοτικότητας, προτείνει την υιοθέτηση αυστηρών πρακτικών για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια και την αύξηση των ρυθμών ανακατασκευής/ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων τα οποία προωθούν τη χρήση ΑΠΕ για ψύξη και θέρμανση. Επιπλέον, προτείνει την εστίαση στη χρήση ΑΠΕ για τη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας, όταν καλυφθούν οι στόχοι της απόδοσης, μαζί με τη χρήση βιοενέργειας, θερμικών ηλιακών συστημάτων και αντλιών θερμότητας.

Το άρθρο έγραψε για το ΙΝΖΕΒ ο Δρ. Φώτης Στεργιόπουλος,
Επικ. Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Αυτοματισμού,
ΤΕΙ Θεσ/κης.

RENOVATE GREECE

14937379_1118561911597575_3620205950639183860_n

Το ΙΝΖΕΒ – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης ξεκίνησε τη δραστηριότητά του τον Ιανουάριο 2014. Από τον 1ο χρόνο της δραστηριότητάς του, επιλέχθηκε και εκπροσωπεί το Renovate Europe Campaign ως Εθνικός Εταίρος έχοντας συμμετάσχει, διοργανώσει και παρουσιάσει ποικίλες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 3 χρόνια εποικοδομητικής συνεργασίας με την ομάδα του Renovate Europe Campaign, τόσο σε κεντρικό επίπεδο (EU) όσο και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες που υποστηρίζουν και συμμετέχουν στην καμπάνια, παρουσιάζουμε το Renovate Greece Campaign ως το μέσο επικοινωνίας και διάδοσης των στόχων και σκοπών του Renovate Europe, με έμφαση στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλοι από την αύξηση του ποσοστού των ενεργειακών αναβαθμίσεων του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.
Η αύξηση αυτή είναι εφικτή μέσω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου αλλά και της ενίσχυσης /διεύρυνσης των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μέσω του Renovate Greece θα επιδιώξουμε, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Δήμους, Επιστημονικούς Φορείς και Επιμελητήρια, Συνδέσμους Επαγγελματιών και Εταιρείες), να επιτύχουμε σε Εθνικό επίπεδο την αύξηση των επενδύσεων αλλά και τη θέσπιση και επίτευξη των στόχων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του Εθνικού – δημόσιου και ιδιωτικού – υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, μειώνοντας παράλληλα τις αμφιβολίες των πολιτών/ιδιοκτητών ακινήτων – μέσω δράσεων ενημέρωσης – σχετικά με τα οφέλη που απορρέουν από την ενεργειακή αναβάθμιση. 

Λίγα λόγια για το Renovate Europe

Το Renovate Europe Campaign ξεκίνησε τη δραστηριότητα του το 2011. Βασικός στόχος της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτικών για τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης, με κύριο σκοπό τη δημιουργία ενός φιλόδοξου χάρτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη. Ο φιλόδοξος αυτός χάρτης αναφέρει πως θα πρέπει να τριπλασιαστεί ο ετήσιος δείκτης για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, σε όλους τους τύπους των κτιρίων, από 1% σε 3% μέχρι το 2020, και παράλληλα να εξασφαλιστεί πως το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης και κατά συνέπεια της κατανάλωσης ενέργειας κατά 80% μέχρι το 2050.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Χειμερινό Πακέτο (CC0 Public DomainWinter Package) με θέσεις και προτάσεις που αφορούν στην ενέργεια. Η μετάβαση προς την Καθαρή Ενέργεια είναι γεγονός όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να ηγηθεί της μετάβασης αυτής και να έχει κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στην ενέργεια και το κλίμα.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα και καινοτόμα μέτρα που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση – μεταξύ άλλων μέτρων που αφορούν σε άλλους τομείς ενέργειας – με σκοπό οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμοι για τη μετάβαση αυτή. Τα μέτρα αυτά αναπτύσσονται σε 4 βασικούς άξονες:

 1. Καθορισμός του πλαισίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 2. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.
 3. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων (οικολογικός σχεδιασμός) και ενίσχυση των επιπέδων των καταναλωτών (σημάνσεις ενεργειακής απόδοσης).
 4. Προτάσεις για έξυπνες χρηματοδοτήσεις για τα έξυπνα κτίρια.

Δομικό στοιχείο των νέων και καινοτόμων μέτρων είναι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του στόχου που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας σε 30% μέχρι το 2030, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό πως η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα.

Πώς όμως επηρεάζονται οι υφιστάμενες πολιτικές της Ε.Ε. για την ενέργεια μετά από την ανακοίνωση των νέων μέτρων;

Είναι σαφές πως η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (EED) αλλάζει και αναβαθμίζεται. Κάποια παραδείγματα είναι:

 • Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (EED) θα εναρμονιστεί με το νέο στόχο για την ενέργεια και το κλίμα, αυτόν δηλαδή που έχει οριστεί για το 2030.
 • Παρατείνεται η υποχρέωση των παρόχων και διανομέων ενέργειας για εξοικονόμηση ενέργειας 1.5% για κάθε έτος και μετά το 2020 και συγκεκριμένα από το 2021 έως το 2030 με σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Η συγκεκριμένη πολιτική δεν είναι απόλυτη ως προς τη διαδικασία καθώς οι χώρες Κράτη Μέλη μπορούν μέσω εναλλακτικών δράσεων να επιτύχουν τον στόχο αυτό.
 • Βελτίωση της διαδικασίας μέτρησης και τιμολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση και τη ψύξη.

Επιπλέον προτείνονται και αλλαγές στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD).

 • Ενθάρρυνση της χρήσης ICT και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών αυτοματισμών καθώς και δημιουργία υποδομών για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί πως τα κτίρια θα λειτουργούν με αποδοτικό τρόπο.
 • Εξορθολογισμός ή ακόμη και διαγραφή των διατάξεων αυτών που δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 • Υποστήριξη των ενεργειακών αναβαθμίσεων μέσω ενδυνάμωσης της σύνδεσης των δράσεων για την επίτευξη υψηλότερων στόχων, των χρηματοδοτήσεων και των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) καθώς την ενίσχυση των διατάξεων αυτών που αφορούν στις εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων έχοντας ως όραμα τη μείωση ή ακόμη και εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Συμπληρωματικά στα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια στρατηγική έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων για τα «έξυπνα κτίρια» με στόχο να ξεκλειδώσει τα ιδιωτικά διαθέσιμα κεφάλαια για την χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και τη χρήση των ΑΠΕ στα κτίρια σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η ενεργειακή απόδοση σαφώς και μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη σε ότι αφορά τους στόχους για το κλίμα. Μέσω των αλλαγών στις Οδηγίες που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τις βάσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνοντας το στόχο για την εξοικονόμηση σε 30%.

Για να είναι εφικτό όμως αυτό, είναι απαραίτητο όλες οι χώρες Κράτη Μέλη να συμβάλλουν και να εργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Άρθρο: «Οι νέοι στόχοι για την ενεργειακή απόδοση»
Alice Κοροβέση
Γραμματέας Δ.Ε. του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.org

ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο: “Το νέο πακέτο μέτρων – προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μετάβαση προς την Καθαρή Ενέργεια”
Alice Κοροβέση, Γραμματέας Δ.Ε. του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.org

BuildingsΣήμερα, 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο πακέτο μέτρων που αφορά την καθαρή ενέργεια με στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ανταγωνιστική καθώς η καθαρή ενέργεια συνεχώς μεταβάλλεται στην παγκόσμια αγορά.
Επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η Ευρώπη να ηγηθεί στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και όχι μόνο να την υιοθετήσει. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% μέχρι το 2030 και παράλληλα να εκσυγχρονίσει την οικονομία της Ε.Ε. και να δημιουργήσει το υπόβαθρο για νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα έχουν τρεις βασικούς στόχους:

 1. Να τεθεί η ενεργειακή απόδοση σε πρώτο πλάνο.
 2. Η πρωτοπορία της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο στη χρήση ΑΠΕ.
 3. Δίκαιες συμφωνίες για τους καταναλωτές.

Έμφαση δίνεται στους καταναλωτές καθώς αποτελούν δομικό στοιχείο της αγοράς ενέργειας του μέλλοντος. Οι καταναλωτές, σε όλη την Ε.Ε., θα έχουν στο μέλλον καλύτερες επιλογές για την προμήθεια ενέργειας, πρόσβαση σε αξιόπιστα εργαλεία σύγκρισης κόστους ενέργειας και τη δυνατότητα να παράγουν και να πωλούν την δική τους ενέργεια. Το πακέτο περιέχει και μέτρα με στόχο την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Προτάσεις επίσης έγιναν για δράσεις με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας σε θέματα καθαρής ενέργειας καθώς και για την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της Ευρώπης. Προβλέπονται επίσης μέτρα για την ενίσχυση του επενδύσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ όπως και την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια. Μόνο κατά το έτος 2015 οι επενδύσεις σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας προσέλκυσαν περίπου 300 δις ευρώ και ο στόχος είναι οι επενδύσεις αυτές να αυξηθούν.

Σε ότι αφορά τον πρώτο στόχο που δεν είναι άλλος από την ενεργειακή αποδοτικότητα, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις, οι οποίες αναπτύσσονται σε 4 άξονες:

 1. Στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (EED), όπου μεταξύ άλλων περιγράφεται ξεκάθαρα πως η επίτευξη μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 30% έως το 2030 είναι εφικτή και διασφαλίζεται από την ισχυρή πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα.
 2. Στην Οδηγία για Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) όπου διασφαλίζεται μέσω της αναθεώρησης της ότι θα κάνει χρήση έξυπνων τεχνολογιών, θα είναι απλή στη χρήση και την εφαρμογή της αλλά και υποστηρικτική με στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι επίσης πως ενσωματώνει τις διατάξεις που αφορούν στη στρατηγική για την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος (Άρθρο 4 της EED).
 3. Στον οικολογικό σχεδιασμό και στις σημάνσεις σχετικά με την ενέργεια. Σημαντικό- μεταξύ άλλων- είναι πως έχει προγραμματιστεί ένα νέο πλάνο εργασίας για την περίοδο 2016-2019 όπου πολλά νέα προϊόντα και υπηρεσίες εντάσσονται. Επίσης γίνεται και αναφορά στην συμβολή του οικολογικού σχεδιασμού ως μοχλός ανάπτυξης των στόχων της κυκλικής οικονομίας.
 4. Στις έξυπνες χρηματοδοτήσεις για τα έξυπνα κτίρια, καθώς είναι εμφανής η ανάγκη αντιμετώπισης και υποστήριξης των χρηματοδοτήσεων για βιώσιμες και ενεργειακές επενδύσεις.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικό σκεπτικό της Ε.Ε. καθώς είναι γνωστό και αποδεκτό πως η πιο αποδοτική ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται.

Τα νέα μέτρα και η εξέλιξη των υφιστάμενων Οδηγιών και Κανονισμών της Ε.Ε., που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση, υπάρχουν διαθέσιμα εδώ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Η καινοτομία και η βιομηχανοποίηση, μπορούν να επιταχύνουν την βέλτιστη ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Αρθρο των:
Julia Reinaud, Διευθύντρια ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών του i24c
Oliver Rapf, Εκτελεστικός Διευθυντής του BPIE

Μετάφραση:
Alice Κοροβέση, Γραμματέας Δ.Ε. του ΙΝΖΕΒ.

Buildings

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει τώρα να επιλέξει μεταξύ του “δύσκολου μονοπατιού” των απλών ανακαινίσεων ή της “λεωφόρου” όπου οι βέλτιστες ενεργειακές ανακαινίσεις απελευθερώνουν τις πραγματικές δυνατότητες που ο κατασκευαστικός τομέας έχει.

Η απόλυτη ανάγκη για την ανακαίνιση/αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της Ευρώπης, προσφέρει μια άμεση και εξαιρετική αφορμή για ανάπτυξη καινοτομικών λύσεων αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Με τον τρόπο αυτό και ακολουθώντας τη “λεωφόρο”, πρωτοποριακά προγράμματα αλλά και προϊόντα μπορούν να δοκιμαστούν και να αξιοποιηθούν και να καταστήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στις βιομηχανίες να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας εδώ, στην Ευρώπη. Και φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η υψηλότερη ποιότητα του κτιριακού αποθέματος αποφέρει και καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.

Γνωρίζουμε πως αυτό είναι εφικτό και είναι ήδη επιτυχημένο από εμπειρίες και υλοποιημένα παραδείγματα σε τοπικό επίπεδο. Το Ολλανδικό πρόγραμμα Energiesprong, ένα καινοτόμο πρόγραμμα κτιριακών ανακαινίσεων/αναβαθμίσεων, έχει αποδείξει πως είναι εφικτή η μετάβαση σε μία βιομηχανοποιημένη παραγωγική διαδικασία μέσω της ολιστικής προσέγγισης.

Το έργο Energiesprong προωθεί τη βιομηχανοποίηση, συνδυάζοντας τόσο τη ζήτηση όσο και την απλοποίηση των διαδικασιών των αναπαραγόμενων καινοτόμων μέσων (π.χ. οικονομικά μοντέλα) και των προϊόντων (π.χ. δομικά στοιχεία). Το πρόγραμμα Energiesprong έχει μειώσει το κόστος των ενεργειακών αναβαθμίσεων για τις μονοκατοικίες από €130.000, στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα το 2010, σε €65.000 σήμερα.

Ο περαιτέρω στόχος είναι αυτή η μείωση κόστους κατά 50% να φτάσει το 1/3 του αρχικού κόστους κατά το έτος 2010. Μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να επιτευχθεί στην Ευρώπη με τη βιομηχανοποίηση των διαδικασιών αυτών.

Σε άλλες χώρες, καρποφορούν και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις. Για να αυξηθεί η ζήτηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων, οι ιδιοκτήτες κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλες συμβουλές σε σχέση με την ενέργεια, να είναι βέβαιοι σχετικά με το κόστος, και να έχουν πειστεί ότι θα λάβουν ένα υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα μέσω μιας στρατηγικής ενεργειακής αναβάθμισης που θα αφορά μόνο το κτίριο τους και η οποία και θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ιδιοκτήτη.

Η ζήτηση είναι αυτή που θα οδηγήσει αυτή τη μεταμόρφωση τελικά. Και υπάρχουν πρωτοποριακά έργα με διαφορετικές προσεγγίσεις το καθένα που έχουν καταφέρει να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών:

 • Το πρόγραμμα ενεργειακών αναβαθμίσεων Picardie στη Γαλλία στηρίζει τους ιδιοκτήτες κτιρίων τεχνικά και οικονομικά, και ο κάθε ιδιοκτήτης κτιρίου λαμβάνει καθοδήγηση καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης του κτιρίου του και παράλληλα δικαιούται να λαμβάνει συμβουλές αλλά και παρακολούθηση της κατανάλωσης του για τα επόμενα πέντε χρόνια.
 • To “building renovation passport”, το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί στη Γερμανία, είναι ένα ακόμη καλό παράδειγμα όπου τα προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης για ενεργειακές αναβαθμίσεις συνδέονται με ένα προσαρμοσμένο, μακροπρόθεσμο και σταδιακό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης. Αξιοποιείται λοιπόν το πρόγραμμα αυτό για την καθοδήγηση του ιδιοκτήτη του κτιρίου με στόχο τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό, ώστε να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις και να αποφεύγονται λάθη.

Παρά τις κάποιες ελπιδοφόρες περιπτώσεις, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο τομέα των βέλτιστων ενεργειακών αναβαθμίσεων, είναι ακόμη πολύ υποτονική. Σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να περάσουμε από το στάδιο της επίδειξης μεμονωμένων καλών περιπτώσεων και πρακτικών, σε μια αγορά με συνέχεια. Και η ώρα για να γίνει αυτό είναι τώρα. Τρία είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Πρώτον, με το ορισμό ενός στόχου για την βέλτιστη ενεργειακή αναβάθμιση και φυσικά την εφαρμογή του αλλά και τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων τα οποία θα συσχετίζονται με τα επίπεδα της ενεργειακής απόδοσης που θα επιτευχθούν. Η εναρμόνιση του στόχου της βέλτιστης ενεργειακής αναβάθμισης στην αναθεώρηση της Οδηγίας για της Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD), θα δώσει την κατεύθυνση στην βιομηχανία που θα πρέπει να κινηθεί και πότε.

Δεύτερον και ακόμη πιο σημαντικό, είναι το “ξεκλείδωμα” της ζήτησης για ενεργειακές αναβαθμίσεις από τους ίδιους τους καταναλωτές/ιδιοκτήτες κτιρίων. Καθώς το επίπεδο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ιδιοκτητών ακινήτων σε σχέση με τα οφέλη που απορρέουν από τις ενεργειακές ανακαινίσεις είναι ακόμη χαμηλό, είναι σημαντικό να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, για παράδειγμα ενεργοποιώντας το πρόγραμμα του “building renovation passport” και σε άλλες χώρες, με σκοπό να υποστηρίξει τον κρίσιμο και σημαντικό ρόλο που οι καταναλωτές/ιδιοκτήτες κτιρίων έχουν στην επίτευξη των στόχων που η Ε.Ε. έχει θέσει σε σχέση με την ενέργεια.

Και τέλος, η βέλτιστη ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος θα πρέπει να είναι “smart-ready”, επιτρέποντας περαιτέρω εξέλιξη στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Σε ένα μελλοντικό περιβάλλον με έξυπνα κτίρια, όπου θα συνδέονται και θα συγχρονίζονται ευέλικτα με ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας, τα κτίρια θα μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να καταναλώνουν ενέργεια με πιο αποδοτικό τρόπο. Η Οδηγία για τη Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD), θα πρέπει λοιπόν να προβλέψει την εξέλιξη των ΠΕΑ ώστε να συμπεριλάβουν και πτυχές που αφορούν στην έξυπνη διαχείριση των κτιρίων.

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιτυχία, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής που αφορά στην ενέργεια και στα κτίρια της ΕΕ. Οι ενεργοί και οι δραστήριοι καταναλωτές είναι απαραίτητοι για να επιτύχει η Ευρώπη το φιλόδοξο πρόγραμμα που αφορά σε μια ασφαλή, ανταγωνιστική οικονομία και χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία. Με αυτό κατά νου και μαζί με τις συγκεκριμένες ιδέες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία για να αυξήσουν τα επίπεδα ενημέρωσης των καταναλωτών/ιδιοκτητών ακινήτων.

Η Ε.Ε. θα πρέπει να αλλάξει ταχύτητα και μπει από το “δύσκολο μονοπάτι” στη “λεωφόρο¨. Μόνο έτσι θα υπάρξει κέρδος στην οικονομία (ανταγωνιστικότητα και θέσεις εργασίας), κέρδος για την κοινωνία (καλύτερα και έξυπνα κτίρια), κέρδος για το περιβάλλον (αξιοποίηση των ΑΠΕ σημαίνει λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα).
Θα είναι λοιπόν μία κατάσταση win-win-win!

Το πρωτότυπο άρθρο δημοσιεύτηκε εδώ.
H μετάφραση του κειμένου πραγματοποιήθηκε με την άδεια των 
Julia Reinaud και Oliver Rapf. 

DIMAND: H ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ TO INVESTOR CONFIDENCE PROJECT EUROPE

both logos site Στις 21/10/2016 η DIMAND, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πιστοποίησε κτίριο βάσει του προτύπου  LEED στην Ελλάδα, κατάφερε – πρώτη πάλι – να αναγνωριστεί ως Credentialed Project Developer και Credentialed Quality Assurance Provider από το Investor Confidence Project Europe.

Το ICP Europe έχει στόχο να τυποποιήσει τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης χρησιμοποιώντας αυστηρά κριτήρια μέτρησης και επαλήθευσης ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ασφάλειας τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

Με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσιο του «Horizon 2020» η ICP Europe δημιούργησε το διεθνές πρότυπο Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE™) για την πιστοποίηση έργων ανακαίνισης/ενεργειακής αναβάθμισης.

Ειδικά σε μια χώρα που υπάρχει κενό στη νομοθεσία σε ότι αφορά το κόστος και το όφελος των διαφορετικών μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης, ένας ενδεικτικός υπολογισμός στην φάση του feasibility study δεν μπορεί να συγκριθεί με εγκεκριμένα πρότυπα, με αποτέλεσμα ο επενδυτής να μην διασφαλίζεται ως προς την ορθότητα του τρόπου υπολογισμού του μελλοντικού οφέλους που θα έχει. Ειδικά στην Ελλάδα αυτό το κενό μπορεί να συμπληρώσει η πιστοποίηση του έργου από τον ICP.

Η DIMAND είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παρακολούθησε το online σεμινάριο για την εκπαίδευση της ICP ώστε να γνωρίζει τα διαφορετικά συστήματα.

Η εμπειρία της DIMAND και το ειδικευμένο προσωπικό της επέτρεψαν την αναγνώριση της από την διεθνή οργανισμό ως Credentialed Project Developer και Credentialed Quality Assurance Provider.

LOGO DIMAND_NEW

Η τεχνογνωσία του χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση IREE είναι αρκετά παρεμφερής με τις απαιτήσεις του LEED. Και τα δυο συστήματα στοχεύουν στην μείωση του κόστους ενέργειας και υπολογίζουν λεπτομερώς την εξοικονόμηση ενέργειας από μια ενεργειακή αναβάθμιση.

Ενώ η πιστοποίηση LEED έχει πολύ ευρύτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την υγεία των ανθρώπων, το IREE έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε αλλαγές μονωμένων συστημάτων και για τμήματα κτιρίων, τα οποία δεν είναι επιλέξιμα από την πιστοποίηση LEED. Επιπροσθέτως το IREE δίνει την πιστοποίηση πριν την έναρξη της κατασκευής, δηλαδή πριν πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης.

Λαμβάνοντας υπόψη πως λόγω της οικονομικής κρίσης ο ρυθμός νέων κατασκευών είναι εξαιρετικά χαμηλός, δίνεται έμφαση στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος. Λόγω της μεγάλης επίπτωσης που έχει το κτιριακό απόθεμα στην συνολική κατανάλωση ενέργειας της χώρας είναι σημαντικό να γίνονται στοχευμένες αναβαθμίσεις που αφορούν στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας και στη μείωση εκπομπής ρύπων για να επιτυγχάνονται οι στόχοι του 2020 και του 2050.

Το Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) δημιούργησε ένα Investor Network με στόχο να συνδέσει τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων που έχουν ανάγκη από ιδιωτικά κεφάλαια, με επενδυτές οι οποίοι αναζητούν υποψήφια έργα ενεργειακής αναβάθμισης που προσφέρουν δυναμικά περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Η DIMAND ασχολείται και με την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων, οπότε σε συνέχεια της συνεργασίας του ICP με το USGBC η DIMAND θεώρησε πως το αμέσως επόμενο λογικό βήμα ήταν να πιστοποιηθεί από την  ICP Europe.

Ένας από τους στόχους του περιβαλλοντικού προγράμματος της DIMAND είναι να πιστοποιεί μεγάλο μέρος των έργων της βάσει του προτύπου LEED. Λόγω των παρόμοιων απαιτήσεων είναι εφικτό να εφαρμοστεί παράλληλα και η πιστοποίηση IREE, κυρίως λόγω του ότι για το LEED εκπονείται ένα λεπτομερές ενεργειακό μοντέλο το οποίο  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το υπολογισμό του κόστους κατανάλωσης ενέργειας για την πιστοποίηση  IREE. Το κτίριο αναφοράς για την πιστοποίηση LEED (σε περίπτωση που πρόκειται για ανακαίνιση) είναι το υφιστάμενο κτίριο, όπως είναι και στο baselining του IREE. Το LEED απαιτεί commissioning για όλα τα συστήματα κατανάλωσης ενέργειας που προβλέπεται ως λειτουργική επιβεβαίωση και στο IREE (operational performance verification). Το LEED επιβραβεύει τη σύνταξη ενός measurement and verification plan από την φάση της μελέτης, το οποίο είναι απαραίτητη ενέργεια και από την ICP και χρησιμοποιεί το ίδιο πρωτόκολλο το IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) του οργανισμού EVO (Efficiency Valuation Organization).

Οι υποστηρικτές του προγράμματος (ICP Allies) περιλαμβάνει μεγάλους οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς που πιστεύουν στο πρόγραμμα, όπως επενδυτές, μελετητές, όλους τους τομείς της κατασκευής και ειδικευμένες εταιρείες ενέργειας. Οι ICP Allies περιλαμβάνει εταιρείες σαν την ARUP, E.ON, Europe Regional Network of the World Green Building Council, Kingspan, The Royal Bank of Scotland, Siemens και πολλές άλλες.

H πιστοποίηση της ICP Europe βασίζεται σε ειδικευμένους επαγγελματίες και έλεγχο  από ανεξάρτητο φορέα. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει την διαφάνεια της διαδικασίας και την βιώσιμη ανάπτυξη, βασικές αξίες για την λειτουργία της DIMAND.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα της εταιρείας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: http://www.dimand.gr/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

EU 28Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κατασκευαστικού Τομέα (ECSO) είναι μια τριετής δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EASME με σκοπό να αποτελέσει το σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών για τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις εφαρμογής των πολιτικών, που σχετίζονται με τον τομέα των κατασκευών στις 28 χώρες Κράτη Μέλη, μέσω τακτικής ανάλυσης αλλά και συγκριτικής αξιολόγησης των διαθέσιμων στοιχείων.

Οι στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι: 

 • Να παρακολουθεί και να καταγράφει τις συνθήκες της αγοράς, τις τάσεις καθώς και τις στρατηγικές που αφορούν στον κατασκευαστικό τομέα τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και οι οποίες σχετίζονται με τις πέντε θεματικές προτεραιότητες του Construction 2020.
 • Να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα μέτρα πολιτικής αλλά και τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται και επηρεάζουν το χώρο των κατασκευών.

Τα στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα αναμένονται στο τέλος του 2016/αρχές του 2017.

 

 

HMEΡΙΔΑ ΕΛΙΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δράσεων, διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Εξοικονόμηση ενέργειας και αειφορία στις εκτιμήσεις ακινήτων”. H εκπαιδευτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Porto Palace με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Η εξοικονόμηση ενέργειας και η αειφορία στις εκτιμήσεις ακινήτων.
 • Σκεπτικό & επιχειρηματική διάσταση.
 • Βασικές πηγές πληροφοριών – Ενσωμάτωση των παραγόντων εξοικονόμησης ενέργειας και αειφορίας στις μεθόδους εκτιμήσεων & στις εκθέσεις.
 • Παραδείγματα εκτιμήσεων με χρήση των παραγόντων της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφορίας.
 • Προοπτικές και ανοιχτή συζήτηση.

Πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική ημερίδα καθώς και το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο: Hμερίδα ΕΛΙΕ_Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αειφορία στις Εκτιμήσεις Ακινήτων_26.11.2016

 

Ημερίδα: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αειφορία στις Εκτιμήσεις Ακινήτων Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2016

 

EFSI: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κύριο στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υφιστάμενου χάσματος στις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενεργοποίησης των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων σε στρατηγικές επενδύσεις. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ένας από τους τρεις πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου και αφορά στην ενίσχυση των επενδύσεων.

Εκτιμάται πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα “ξεκλειδώσει” πρόσθετες επενδύσεις  315 δις ευρώ τουλάχιστον σε μια περιόδο τριών ετών.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει τη δική του ειδική δομή διακυβέρνησης και λειτουργίας, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του, επικεντρώνονται στο ειδικό στόχο που είναι η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς στην ανάληψη κινδύνων, που ως αποτέλεσμα έχει να εμποδίζονται οι επενδύσεις στην Ευρώπη.

Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παρέχει χρηματοδότηση σε οικονομικά βιώσιμα έργα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με υψηλότερο προφίλ κινδύνου. Η στόχευση είναι οι χρηματοδοτήσεις να γίνουν σε τομείς καίριας σημασίας όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αποδεδειγμένη εμπειρία.

Energy Talks by INZEB Vol. 4 | EFSI

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα αξιολογεί τις αιτήσεις και θα παρέχει υποστήριξη για έργα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των διασυνοριακών έργων. Τα έργα θα εξετάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Επιμέλεια κειμένου:

Alice Corovessi,
Energy Efficiency & Sustainability Marketing – Communication Strategist
Γραμματέας Δ.Ε. του Institute of Zero Energy Buildings

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρωπαική Ένωση εισάγει περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνει. Η εξάρτησή της από τις εισαγωγές είναι ιδιαίτερα υψηλή για το αργό πετρέλαιο και φτάνει σε ποσοστό άνω του 90%, ενώ για το φυσικό αέριο το ποσοστό κυμαίνεται στο 66%.  Οι συνολικές δαπάνες για εισαγωγές ενέργειας ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ανά ημέρα.

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές του φυσικού αερίου, πολλές χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έναν και μόνο προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων χωρών που βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στη Ρωσία. Η εξάρτηση αυτή δημιουργεί προβλήματα κυρίως λόγω των διακοπών εφοδιασμού, που προκαλούνται από πολιτικές ή εμπορικές διαφορές,  ή και σε αρκετές περιπτώσεις σε αστοχίες και προβλήματα των υποδομών. Για παράδειγμα, το 2009 μια διαφορά μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, άφησε πολλές χώρες της Ε.Ε. με σοβαρές ελλείψεις σε φυσικό αέριο.

Ως απάντηση στους προβληματισμούς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα το Μάιο του 2014 τη Στρατηγική Ασφάλειας για την Ενέργεια. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα μια σταθερή και συνεχή παροχή ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες, και παράλληλα να διασφαλίσει και μία σταθερότητα στην οικονομία.

Η Στρατηγική Ασφάλειας για την Ενέργεια προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας του εφοδιασμού ενέργειας. Οι προτεινόμενες δράσεις αναπτύσσονται σε πέντε βασικούς τομείς και περιγράφονται στην παρακάτω εικόνα.

Energy Talks by INZEB Vol. 3 | EU Energy Security

Δείτε επίσης ένα μικρής διάρκειας video που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την Ενεργειακή Ασφάλεια.

 

Επιμέλεια κειμένου:

Alice Corovessi,
Energy Efficiency & Sustainability Marketing – Communication Strategist
Γραμματέας Δ.Ε. του Institute of Zero Energy Buildings

PRODEXPO 2016 | Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, η 17η Prodexpo έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι διοργανωτές της Prodexpo, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB, έχουν προγραμματίσει την παρουσίαση της θεματικής ενότητας με τίτλο: Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings. H θεματική ενότητα θα πραγματοιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016. Για να ενημερωθείτε για όλες τις θεματικές ενότητας της φετινής διοργάνωσης, πατήστε εδώ.

Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings

 

 

O κτιριακός τομέας σε γενικές γραμμές είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους καταναλωτές ενέργειας. Τα εμπορικά κτίρια μπορούν να θεωρηθούν ως βασικοί παίκτες και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και στη συσχέτιση αυτών με τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη, υπηρεσίες ICT και φωτισμό.

Τα εμπορικά κτίρια καθώς και οι αστικές περιοχές είναι βασικοί τομείς στους οποίους η μείωση των εκπομπών CO2 θα μπορούσε να επιτευχθεί με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, όλοι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διάδοση ορθών πρακτικών, την προώθηση των επενδύσεων με στόχο την ενεργειακή απόδοση και να παρέχουν εφικτές τεχνικές λύσεις για τον τομέα των εμπορικών κτιρίων. Τα αναγκαία μέτρα περιλαμβάνουν αλλαγές συμπεριφοράς σχετικά με το πώς οι εταιρείες, οι μηχανικοί, οι σχεδιαστές και οι χρήστες των κτιρίων, επενδύουν, σχεδιάζουν και λειτουργούν τα επαγγελματικά ακίνητα.

Μια σειρά από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και προγράμματα έχουν πρόσφατα εφαρμοστεί για την επίτευξη του μετασχηματισμού της αγοράς με μακρά διάρκεια, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών δόμησης, προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης καθώς και οικονομικών κινήτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτη που εκπόνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Eurofound παρουσιάζει ότι οι χώρες της Ε.Ε. δαπανούν 194 δις ευρώ ετησίως σε άμεσα και έμμεσα κόστη που οφείλονται στην κακή ποιότητα των κτιρίων. Τα κόστη αυτά σχετίζονται με την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την απώλεια παραγωγικότητας κτλ. Το κόστος για τη βελτίωση των κτιρίων αυτών ανέρχεται σε 295 δις. ευρώ, αλλά η απόσβεση των επενδύσεων θα γινόταν μόλις 18 μήνες μετά.

Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην εξέλιξη αυτή;  Τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της και συγκεκριμένα των επαγγελματικών κτιρίων;

Οι ομιλητές αυτής της θεματικής ανακοινωθούν σύντομα.

Για την εγγραφή σας στην 17η Prodexpo, πατήστε εδώ.

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΣΤΟ 2050 | 5 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ένα μακροπρόθεσμο στόχο που αφορά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο ενεργειακός χάρτης για το έτος 2050 παρουσιάζει τα βήματα για τη μετάβαση του υφιστάμενου ενεργειακού συστήματος και περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συμβατός με το ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχει οριστεί ως στόχος, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Για την επίτευξη του στόχου, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και στις υποδομές. Καθώς οι επενδύσεις γίνονται για περιόδους 20 έως 60 ετών, οι πολιτικές που προωθούν σταθερά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και παράλληλα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε δράσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα.

Σύμφωνα με τον ενεργειακό χάρτη, η μετάβαση από το 2020 στο 2050 αποτελείται από 5 κύριες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. 

2050 ENERGY TARGETS_30.08.2016

Energy Talks by INZEB Vol. 2 | 2050 Challenges & Opportunities

Τα βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τη μελέτη επιπτώσεων του ενεργειακού χάρτη για το έτος 2050, που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  είναι τα εξής:

 • Η  μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ποσοστό 80-95% είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή. Σε μακροπρόθεσμη βάση, όλα τα σενάρια που περιγράφονται στον ενεργειακό χάρτη μπορούν να επιτευχθούν, και το κόστος για την επίτευξη αυτή θα είναι φθηνότερο από ό, τι η συνέχιση των σημερινών πολιτικών.
 • Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας, ανεξάρτητα από το συνδυασμό που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Οι άμεσες επενδύσεις σε νέες υποδομές, θα κοστίσουν λιγότερο και είναι αναγκαίες, καθώς μεγάλο μέρος των υποδομών στην Ε.Ε. έχει κατασκευαστεί 30 με 40 χρόνια πριν, άρα πρέπει να αντικατασταθεί έτσι κι αλλιώς. Η άμεση αντικατάσταση του με τεχνολογίες και λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μειώνουν το ρίσκο των μελλοντικών δαπανηρών αντικαταστάσεων.
 • Μια προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους των επενδύσεων που απαιτούνται, και θα οδηγήσει σε πιο ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, σε σύγκριση με επιμέρους προσεγγίσεις εφόσον αυτές γίνουν σε εθνικό επίπεδο.

Για να ενημερωθείτε πλήρως για τον ενεργειακό χάρτη για το έτος 2050, πατήστε εδώ.

 

Επιμέλεια κειμένου:

Alice Corovessi,
Energy Efficiency & Sustainability Marketing – Communication Strategist
Γραμματέας Δ.Ε. του Institute of Zero Energy Buildings

2030: ΟΙ 3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Το πλαίσιο της Ε.Ε. για το κλίμα και την ενέργεια θέτει τρεις βασικούς στόχους για το έτος 2030:

2030 ENERGY TARGETS

Energy Talks by INZEB Vol. 1 | 2030 Energy Targets

Το πλαίσιο εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ε.Ε. τον Οκτώβριο του 2014 και βασίζεται στο προηγούμενο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020. Παράλληλα, είναι σε πλήρη συμφωνία με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μετάβασης σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων εκπομπών άνθρακα που έχει σχεδιαστεί για το 2050.

Για να είναι υλοποιήσιμοι οι στόχοι που έχουν τεθεί για το έτος 2030, είναι απαραίτητη μια διαφανής και δυναμική διαδικασία διακυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, με στόχο να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης με έναν αποτελεσματικό και παράλληλα συνεκτικό τρόπο.

Το πλαίσιο για το έτος 2030 θα βοηθήσει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε ενέργεια η οποία θα είναι οικονομικά προσιτή για όλους τους καταναλωτές. Παράλληλα θα αυξήσει την ασφάλεια του ενεργεικού εφοδιασμού της Ε.Ε., ενώ θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας. Οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης, η ανάπτυξη καθώς και τα οφέλη για το περιβάλλον, συγκαταλέγονται επίσης στα άμεσα πλεονεκτήματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ε.Ε., οι μέσες ετήσιες πρόσθετες επενδύσεις προβλέπεται να ανέλθουν σε €38 δις  για την Ένωση στο σύνολό της για την περίοδο 2011-30, ενώ περισσότερο από το ήμισυ των επενδύσεων που απαιτούνται αφορούν στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Για τις χώρες με χαμηλότερο εισόδημα, οι οποίες θα πρέπει να κάνουν και τις μεγαλύτερες προσπάθειες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμπεριέλαβε μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας στην κατανομή των πόρων σε όλα τα Κράτη Μέλη.

Επιμέλεια κειμένου:

Alice Corovessi,
Energy Efficiency & Sustainability Marketing – Communication Strategist
Γραμματέας Δ.Ε. του Institute of Zero Energy Buildings

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Miguel Arias Cañete

RENOVATE EUROPE LOGO_

Την 1 Ιουνίου 2016, μετά από πρωτοβουλία του Renovate Europe Campaign, 23 Ευρωβουλευτές από 13 χώρες έστειλαν επιστολή στον Επίτροπο Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας κ. Miguel Arias Cañete με τίτλο “Στην αναθεώρηση της EPBD θα πρέπει να συμπεριληφθεί μία μακροχρόνια στρατηγική, η οποία θα αφορά το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα με σκοπό τα κτίρια αυτά να φτάσουν σε επίπεδα nZEΒ έως το 2050”. 

Μεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει:  “Μεταμορφώνοντας το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2050, όχι μόνο θα επιτευχθούν οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα δημιουργούν οι βάσεις για πολλά ακόμη οφέλη όπως η μείωση της ενεργειακής φτώχειας, η ανάπτυξη θέσεων εργασίας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ε.Ε. καθώς επίσης θα ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ώστε οι στόχοι που αφορούν στην ενέργεια να επιτευχθούν. Για το λόγο αυτό, έχει την υποχρέωση να προτείνει αλλά κυρίως να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.” 

Η απάντηση του Επιτρόπου, η οποία εστάλη την Πέμπτη 30 Ιουνίου, είναι άκρως ενθαρρυντική και μεταξύ άλλων αναφέρει:

Τα στοιχεία που μου παρουσιάσατε έτυχαν της απόλυτης προσοχής μου και θα ληφθούν υπόψη κατά τη προετοιμασία της αναθεώρησης της EPBD. Μια βασική παράμετρος που θα πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή, είναι πως θα αυξηθούν τα επίπεδα και οι στόχοι που αφορούν στην αναβάθμιση των κτιρίων κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε και οι επενδυτές να λάβουν τα κατάλληλα μηνύματα. Για το λόγο αυτό είμαστε σε τακτική επικοινωνία και συνεννόηση με τους Ευρωβουλευτές καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να θέσουμε σωστούς και αποτελεσματικούς στόχους.”

Το 2016 είναι μια σημαντική χρονιά για τα θέματα ενέργειας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η αναθεώρηση της EPBD Energy Performance of Buildings Directive καθώς και της EED Energy Efficiency Directive. 

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης λειτουργεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign.

 

 

ΣΥΝΟΨΗ: 2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στην υγεία όσο και στην γενικότερη ένδεια, και πλήττει περισσότερους από 100.000.000 Ευρωπαίους πολίτες. Το 10% των πολιτών της ΕΕ, είχε καθυστερήσεις στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας το 2015 (37% στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο). Tο 12 % των πολιτών της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να έχουν επαρκή θέρμανση στα σπίτια τους το 2014 (60 % στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο), ενώ το 16% του πληθυσμού της ΕΕ κατοικούσε το 2014, σύμφωνα με τις στατιστικές SILC, σε σπίτια με στέγες που έσταζαν και είχαν υγρούς τοίχους (33% στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο).

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 ολοκληρώθηκε το 2ο εργαστήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συγγραφής του Policy Paper με θέμα: «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της». Βασικός στόχος του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

ENERGY POVERTY POSTERS.GR

Η πρωτοβουλία αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, της ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της κτιριακής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ τόσο το πρώτο, όσο και το δεύτερο εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων.

Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου συζητήθηκαν τα διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας υπό το πρίσμα της κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας. Την πρόκληση αποδέχτηκε σημαντικός αριθμών ειδικών και επιστημόνων – από την Ελλάδα και το εξωτερικό – που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος παρουσίασαν οι:

 • Ada ÁmonE3G

H ενεργειακή απόδοση ως υποδομή και ο ρόλος της στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας

 • Adrian Joyce – Director of the Renovate Europe Campaign

Ενεργειακή Φτώχεια – η οπτική των Βρυξελλών

 • Μιχάλης Γουδής – Housing Europe

Ζεστά σπίτια για όλους – Πώς να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της γενιάς μας

 • Dr George Koutitas (CEO) – Gridmates Inc

Ο έξυπνος τρόπος να δίνεις ενέργεια

 • Δρ. Kώστας Κωνσταντίνου – Ανατολική Α.Ε.

Εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα

 • Αλέξης Παναγιωτόπουλος – Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Πηγές χρηματοδότησης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020

 • Νίκος Γκόνης – Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και επιτυχημένα παραδείγματα αξιοποίησής τους

 • Δρ. Ευάγγελος Μαρινάκης – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ενίσχυση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια: Ανάγκες και Προτεραιότητες για Καινοτόμα Επενδυτικά Εργαλεία

 • Εύη Τζανακάκη – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Οι τοπικές αρχές ως καταλύτης στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

 • Κωνσταντίνος Λιβέρης – Σύλλογος υπαλλήλων ΟΕΚ

Αξιοποίηση εργατικών κατοικιών στην Ελλάδα

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου παρουσιάστηκε το προσχέδιο του Policy Paper και ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με την συμμετοχή εκπροσώπων από Πανεπιστήμια και Δήμους καθώς και ερευνητές, φοιτητές αλλά και πολίτες.

Έμφαση δόθηκε στη συμβολή της πράσινης και κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου και κατατέθηκαν προτάσεις και παρατηρήσεις επί του προσχεδίου.

Το συντονισμό της συζήτησης είχαν οι: Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης, Alice Κοροβέση και Ελευθερία Τουλουπάκη από το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης,  Όλγα Δρόσου και Κυριακή Μεταξά από το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.

 

The Press Release in English. For access, please click on the link: PRESS RELEASE_2nd WORKSHOP_FUEL POVERTY IN GREECE_POLICY PAPER

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΩΣ ΥΠΟΔΟΜΗ

 

Buildings

Από τους Ada Ámon και Bryn Kewley

Κατά τα επόμενα 15 χρόνια 90 τρις δολάρια θα επενδυθούν σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των υποδομών. Οι επιλογές, που γίνονται τώρα από τις κυβερνήσεις, θα καθορίσουν την ικανότητά μας να έχουμε μια σταθερή, ανθεκτική και ευημερούσα παγκόσμια οικονομία σε έναν κόσμο που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή. Η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στον παγκόσμιο προγραμματισμό των υποδομών, αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων, να βελτιώσουμε τη κοινωνική πρόνοια και να αποφύγουμε την απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων.

Με πρόσφατη δήλωση τους, 36 ΜΚΟ, εταιρικά σχήματα και think-tanks από 18 χώρες, ζήτησαν από τους ηγέτες του G20 να δώσουν στην ενεργειακή απόδοση επενδυτική προτεραιότητα θεωρώντας αυτήν ως υποδομή.  Αυτό υποστηρίζεται έντονα από τους Frontier Economics, των οποίων μία πρόσφατη μελέτη απέδειξε πως η ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να συγκριθεί άνετα με άλλες κατηγορίες υποδομών.

Οι κλασικές επενδύσεις σε υποδομές (π.χ. δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, αγωγούς, δίκτυα) αποδεδειγμένα κινούν την οικονομία, αυξάνουν το ΑΕΠ, και διεκδικούν ένα σημαντικό μέρος των περισσότερων εθνικών προϋπολογισμών και κεφαλαιουχικών δαπανών. Σε ένα κόσμο, όμως, που έχει αγγίξει 1⁰C υπερθέρμανσης του πλανήτη, η παράβλεψη της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί μια χαμένη οικονομική ευκαιρία.

Οι αποδοτικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας θα μπορούσαν να είναι οδηγός ανάπτυξης και να έχουν θετική επίδραση στην απασχόληση, στην ενεργειακή ασφάλεια αλλά και στη μείωση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη. Το ΙΕΑ προτείνει στα επόμενα 25 χρόνια η ενεργειακή απόδοση να απορροφά περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού που σχετίζεται με την ενέργεια προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας. Μια 8-πλάσια αύξηση στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλο τον κόσμο, ως μέρος της παγκόσμιας οικονομικής αναδιάταξης, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία νέα περίοδο που θα είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα. Άρα, τι είναι αυτό που εμποδίζει την κλιμάκωση των επενδύσεων της ενεργειακής απόδοση σε αυτές τις χώρες;

Μιλήσαμε σε ειδικούς, σε συμβούλους πολιτικής και σε ομάδες λήψης αποφάσεων που βρίσκονται σε κάποιες από τις G20 χώρες για να ανακαλύψουμε που είναι τα εμπόδια. Τα καλά νέα είναι πως οι πολιτικοί είναι, από ρητορικής άποψης, υπέρ της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σε πολλές από αυτές τις χώρες, υπάρχουν νέες νομοθεσίες σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την μετάβαση προς αυτήν. Την τελευταία δεκαετία, αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία, αντιμετωπίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα ως μια σημαντική πηγή για το μελλοντικό ενεργειακό μείγμα και ήδη έχουν αρχίσει να αυξάνουν τις κρατικές επενδύσεις για να αξιοποιήσουν αυτήν την ευκαιρία. Οι χώρες, που αναγνωρίζουν τα απόβλητα ως πρόβλημα, αυξάνονται και έχουν ήδη αρχίσει να ορίζουν στόχους για να βελτιώσουν την ενεργειακή παραγωγικότητα.

Παρόλα αυτά, συζητώντας με ειδικούς σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εμφανές ότι ο δρόμος για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι μεγάλος, είτε σε επίπεδο ορισμού στόχων, είτε λόγω έλλειψης των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων. Έχουμε ακούσει για ένα σημαντικό αριθμό κρατών που μάχονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Οι χώρες αυτές συχνά έχουν μείγματα άστοχων ενεργειακών επιδοτήσεων, μικρά σχήματα υποστήριξης της ενεργειακής απόδοσης, όπως και θέματα διακυβέρνησης, καθώς οι ίδιες διαδικασίες μπορεί να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολλών υπηρεσιών. Ακόμα και όταν εργάζονται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής και της κλιματικής αλλαγής, η εστίαση στη μία πλευρά του συνδυασμού προσφοράς και ζήτησης,  οδηγεί σε έλλειψη ισορροπίας των επενδύσεων μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των πηγών θέρμανσης και της ενεργειακής απόδοσης.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι σαφώς ένα θύμα της ανεπάρκειας της αγοράς και απαιτεί δαπάνη κεφαλαίων από τις κυβερνήσεις για να αποφευχθεί η μείωση των επενδύσεων. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις – σύμφωνα με την ορολογία της οικονομίας- έχουν υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης από την κοινωνία στο σύνολο της – έτσι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο επενδύσεων και να διασφαλιστούν τα οφέλη που οι κοινωνίες επιθυμούν, άρα οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέμβουν. Στην περίπτωση μόνωσης ενός σπιτιού – παρά τις ελκυστικές αποδόσεις που προκύπτουν – οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αποτρέπονται λόγω του αρχικού κόστους. Το κεφάλαιο που θα επενδύσουν, παραμένει «κλειδωμένο» για δεκαετίες. Και τελικά, εκείνοι που δεν έχουν το κεφάλαιο για να επενδύσουν αλλά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, συχνά ζουν στις λιγότερο αποδοτικές κατοικίες. Ωστόσο, τόσο οι ίδιοι όσο και η κοινωνία στο σύνολό της, έχουν να κερδίσουν πολλά από αυτές τις επενδύσεις.

Ενώ υπάρχει μια ευρεία συμφωνία, η οποία αντικατοπτρίζεται σε πολιτικές δηλώσεις, ότι δηλαδή τα ουσιαστικά μακροχρόνια οφέλη θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας, δεν έχουν υπάρξει ακόμη οι επενδύσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση της.  Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα ώστε η ενεργειακή αποδοτικότητα να αποτελέσει προτεραιότητα ως υποδομή, αρκεί να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να συνειδητοποιήσει η κοινωνία το δυναμικό της.

Την μετάφραση στα ελληνικά από το πρωτότυπο “Sweat the small stuff: Energy efficiency as infrastructure” επιμελήθηκε η  
Ελευθερία Τουλουπάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc. Υποψήφια Διδάκτωρ
Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.OGR

TO INZEB ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ENERGY HUB FOR ALL

Το EnergyHUB for ALL είναι μία Πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ταυτόχρονα ένας “Κόμβος” επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών. Η πύλη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REQUEST2ACTION, όπου το ΚΑΠΕ συμμετέχει ως εταίρος.

EnergyHUBforALL

Το ευρωπαϊκό έργο REQUEST2ACTION, που αποτελεί συνέχεια του έργου REQUEST, στοχεύει στην ενθάρρυνση της χρήσης των συστάσεων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών CO2 και εξοικονόμηση ενέργειας, συγκεντρώνοντας πληροφορίες, οδηγίες και δεδομένα και δημιουργώντας ένα μοντέλο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και της αγοράς, στην ανακαίνιση των κατοικιών.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, είναι υποστηρικτής της δράσης όπως αντίστοιχα το EnergyHUB for ALL υποστηρίζει τις δράσεις του Ινστιτούτου. 

PRODEXPO 2016 | TO INZEB ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η 17η PRODEXPO ανακοινώθηκε και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης είναι υποστηρικτής του συνεδρίου.

Prodexpo 2016

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ «Άνεμο Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της κτιριακής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με θέμα: «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της». Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, διοργανώσαμε τον Απρίλιο στην Αθήνα το 1ο εργαστήριο, που είχε ως βασικό στόχο την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών στα θέματα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 έχει προγραμματιστεί το 2ο εργαστήριο όπου θα παρουσιαστεί το προσχέδιο του Policy Report. Το 2ο εργαστήρι θα αποτελείται από 2 ενότητες. Το βασικό θέμα της πρώτης ενότητας είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τη συμμετοχή ειδικών στο θέμα αυτό, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δεύτερη ενότητα, μία ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες η οποία θα περιστραφεί γύρω από τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που περιέχονται στο προσχέδιο και ειδικότερα στη συμβολή της πράσινης και κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

POLICY PAPER_2nd WORKSHOP_29.06.2016

INVESTOR CONFIDENCE PROJECT

ICP EUROPEΤο Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) εγκαινίασε το Investor Network με στόχο να συνδέσει τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων που έχουν ανάγκη από ιδιωτικά κεφάλαια, με επενδυτές οι οποίοι αναζητούν υποψήφια έργα ενεργειακής αναβάθμισης που προσφέρουν δυναμικά περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα. Το ICP Europe έχει στόχο να τυποποιήσει τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης χρησιμοποιώντας αυστηρά κριτήρια μέτρησης και επαλήθευσης με τρόπο τέτοιο που καθιστούν τις επενδύσεις πιο ελκυστικές τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους ιδιοκτήτες των κτιρίων /έργων.  Το Investor Network συνδέει την αγορά με επενδυτές οι οποίοι διαθέτουν κεφάλαια άνω του 1 δις, τα οποία είναι διαθέσιμα για έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

Στις 8 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ένα online σεμινάριο που αφορά επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς κατασκευής κτιρίων.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ RENOVALUE

Πολύγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό, όχημα για την ενσωμάτωση της αειφορίας στις εκτιμήσεις ακινήτων

RenoValue_Logo

Σήμερα, μια ομάδα ειδικών σε θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό “Εκτιμώντας της Αειφορία”, με στόχο την αναγνώριση και την ενσωμάτωση των παραγόντων της αειφορίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εκτιμήσεις ακινήτων.   

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια με σκοπό να παρέχει στους επαγγελματίες εκτιμητές ακίνητης περιουσίας τα κατάλληλα εφόδια και τη γνώση σχετικά με τον αντίκτυπο των χαρακτηριστικών της αειφορίας στις διάφορες πτυχές της οικονομικής απόδοσης των κτιρίων, τις αντίστοιχες πηγές πληροφόρησης, καθώς και μεθοδολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε οι επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων να μπορούν να αναγνωρίζουν και να εντάσσουν κατάλληλα τους παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και ευρύτερα θέματα αειφορίας κατά τη διαδικασία αποτίμησης των ακινήτων, έτσι ώστε να μπορούν  συμβουλεύουν ανάλογα τους πελάτες τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό RenoValue είναι διαθέσιμο σε 8 γλώσσες, και αποτελείται από δραδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό για την συνεχόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου της εκτιμητικής επιστήμης με παράλληλη υποστήριξη μέσω των διαδραστικών eLearning ενοτήτων του RICS Online Academy. Και οι δύο εκδόσεις είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης από το RenoValue με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

“Σε πολλές αγορές, υπάρχει έλλειψη γνώσης και κατανόησης των στοιχείων της ενεργειακής απόδοσης και των παραγόντων της αειφορίας από τους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων κατά τη διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου” είπε η Ursula Hartenberger, Επικεφαλής Αειφορίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο του RICS. “Πρόσφατες εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα αειφόρα κτίρια αξιώνουν υψηλότερες τιμές τόσο στην πώληση όσο και στη μίσθωση τους. Με την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ευελπιστούμε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα κενά στη γνώση αλλά και στις ικανότητες που σήμερα εμποδίζουν την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και της αξίας των κτιρίων. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων να προσφέρουν τεκμηριωμένες συμβουλές με διαφάνεια και ποιοτική κρίση για τα θέματα που σχετίζονται με την αειφορία κατά τη διαδικασία των συναλλαγών.” 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αποτέλεσμα μιας εκτενούς έρευνας της αγοράς, με τη συμμετοχή και τις συμβουλές ενδιαφερομένων μερών καθώς και αποτέλεσμα πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίες είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος.

“Οι εκτιμητές ακίνητης περιουσίας έχουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής ενός ακινήτου. Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού RenοValue είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών των αειφόρων κτιρίων στους υφιστάμενους παράγοντες που καθορίζουν την αξία των ακινήτων, καθώς και στο μετασχηματισμό της αγοράς προς ένα βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό απόθεμα σε όλη την Ευρώπη”  είπε η κα Hartenberger 

Το εκπαιδευτικό υλικό Εκτιμώντας της Αειφορία” δημιουργήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του έργου www.renovalue.eu.

Για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά έγινε με την πολύτιμη βοήθεια έγκριτων εκτιμητών ακινήτων. Εκ μέρους του Ινστιτούτου Κτιριών Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη στους:

Βασίλη Γκόνη, Πολιτικό Μηχανικό, DGNB Auditor, Εκτιμητή Ακινήτων

Γιάννη Δασκαλάκη, MRICS, BEng

Σαμάνθα Καρρά, MRICS, REV

Σπυριδούλα Μπούτου, MRICS, REV

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

BPIE BUILDING ENERGY CERTIFIERSΤο παρόν είναι μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου που δημιοσίευσε το BPIE, τον Ιανουάριο του 2015. 

Ένα αξιόπιστο και σε καλή λειτουργία σύστημα πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) θα μπορούσε να μεταμορφώσει την αγορά ακινήτων προωθώντας πιο ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Η ποιότητα και η ακρίβεια των στοιχείων του πιστοποιητικού, και κατ’ επέκταση η αξιοπιστία όλης της διαδικασίας των ΠΕΑ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις του επιθεωρητή.

Ο επιθεωρητής έχει την ευθύνη να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, να κάνει σχετικές παραδοχές, να διεξάγει υπολογισμούς σύμφωνα με την εθνική μεθοδολογία, να κάνει συστάσεις και τελικά, στα περισσότερα κράτη-μέλη, να εκδώσει το πιστοποιητικό.

Η παρούσα εργασία συνοψίζει και αναπτύσσει περαιτέρω τη δομή των απαιτήσεων σε προσόντα και την διαπίστευση που απαιτείται για τους ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων στην Ευρώπη των 28. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ποιος μπορεί να εκδώσει ΠΕΑ, ποιές είναι οι απαιτούμενες γνώσεις, πως αυτές αποδεικνύονται και η κυρώσεις που συνεπάγεται η μη εφαρμογή των σωστών διαδικασιών.

Η μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου “Προσόντα και απαιτήσεις διαπίστευσης των ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων στην Ευρωπαϊκή ένωση των 28″ στα ελληνικά βρίσκεται στο συνημμένο pdf αρχείο: BPIE_FACT SHEET_BUILDING ENERGY CERTIFIERS_GREEL ver.

**Η μετάφραση έγινε από την Χρυσούλα Βαϊτση, Δρ Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ                            

Επιστημονικό Συνεργάτη Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης INZEB.ORG               Γραμματέα του  Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Για πρόσβαση στο πρωτότυπο ενημερωτικό δελτίου του BPIE πατήστε εδώ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (2012/27/EU)

Αρθρο 7 EED

Σημείωση:  Το παρόν είναι μετάφραση μέρους μίας ενότητας με τίτλο: Απόψεις των ενδιαφερομένων μερών για την εφαρμογή του Άρθρου 7 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (2012/27/EU) και αποτελεί Ερευνητική Εργασία του καθηγητή κ. Christian Egenhofer, του Dr Jorge Núñez Ferrer και της Monica Alessi (CPMC SPRL) και αποτελεί μέρος της συνολικής μελέτης με τίτλο:  Εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (2012/27/EU) – Καθεστώτα Εφαρμογής Ενεργειακής Απόδοσης – Αξιολόγηση της Εφαρμογής της Οδηγίας στην Ευρώπη, την οποία εκπόνησε το EPRS | European Parliamentary Research Service.

Αρθρο 7 EED 1.png

Περίληψη

Η έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα μίας έρευνας σχετικά με τις εμπειρίες από την εφαρμογή του Άρθρου 7 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση – EED, κυρίως σε σχέση με τα Καθεστώτα Επιβολής Ενεργειακής Απόδοσης καθώς και άλλων σχετικών κανονισμών.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2016, περισσότερα από 50 ενδιαφερόμενα μέρη ερωτήθηκαν είτε μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης, είτε συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, με σκοπό να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα επιτεύγματα αλλά και τα εμπόδια από την εφαρμογή του Άρθρου 7. Για να διασφαλιστεί το εύρος των απαντήσεων, οι ερωτηθέντες προέρχονταν από όλες τις μεγάλες ομάδες ενδιαφερομένων μερών.  Τα αποτελέσματα δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικά. Ο κύριος στόχος ήταν, οι ερωτηθέντες, να δώσουν «μία γεύση» της άποψης τους για το Άρθρο 7. Επιπλέον, προτείνουν μια σειρά από πρακτικές ιδέες για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η εφαρμογή αυτής.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ξεχωριστά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεχωριστά για κάθε μία από τις παρακάτω χώρες της Ε.Ε.: Βουλγαρία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο καθώς επίσης παρουσιάζονται και κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες από απαντήσεις που δόθηκαν από την Αυστρία και την Ιταλία.

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και των ερωτηματολογίων που αφορούν στην Ελλάδα,  είναι τα εξής:

 Εφαρμογή του Άρθρου 7 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα,  η εφαρμογή του Άρθρου 7 στην Ελλάδα, έχει επιχειρηθεί να λειτουργήσει αρχικά μέσω της χρήσης Εναλλακτικών Μέτρων Πολιτικής. Τα περισσότερα μέτρα αφορούν πρωτίστως την παροχή οικονομικών κινήτρων, την κατάρτιση και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αποτελούν μέρος κανονισμών (πρότυπα και προδιαγραφές).

Μέτρα που έχουν υιοθετηθεί  

ΕΕΥ

Η παρουσία και η εφαρμογή των ΕΕΥ στην Ελλάδα, θα είναι εφικτή από το έτος 2017 σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποιηθήκαν στην Εθνική νομοθεσία.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως η απόκλιση από τους στόχους τα έτη 2014 και 2015, στόχοι που έχουν οριστεί βάσει του Άρθρου 7, θα μπορούσε να καταστήσει την εισαγωγή ενός Καθεστώτος Επιβολής Ενεργειακής Απόδοσης, για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας για τα έτη 2017-2020 ώστε να είναι συμβατός με τους αθροιστικούς Εθνικούς στόχους εξοικονόμησης ενέργειας του 2020.

Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για την αξία και την αποτελεσματικότητα των ΕΕΥ. Κάποιοι από τους ερωτηθέντες είναι θετικά προσκείμενοι σε αυτές,  βασιζόμενοι σε μοντέλα και εμπειρίες από την Δανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ άλλοι απάντησαν πως οι ΕΕΥ δεν θα είναι αναποτελεσματικές στην Ελλάδα.

Εναλλακτικά Μέτρα Πολιτικής

Τα Εναλλακτικά Μέτρα Πολιτικής στην Ελλάδα αποτελούν μια μακριά λίστα οριζόντιων μέτρων τα οποία και στηρίζονται σε διαφορετικά μέσα, συμπεριλαμβάνοντας τα οικονομικά κίνητρα, την κατάρτιση, τις εκπαιδευτικές δράσεις, τους κανονισμούς αλλά και πολυάριθμα έργα. Παρόλα αυτά, οι ερωτηθέντες αμφιβάλλουν αν στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Όλοι οι ερωτηθέντες αναγνώρισαν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για την καθυστέρηση στην εφαρμογή κάποιων μέτρων.

Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως τα Εναλλακτικά Μέτρα Πολιτικής είναι ο καλύτερος τρόπος για  την επίτευξη των στόχων. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι ΕΕΥ θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμπληρωματική υπηρεσία.

Η Ενεργειακή Φτώχεια επίσης έχει αναγνωριστεί ως εμπόδιο, τόσο για την εφαρμογή των Εναλλακτικών Μέτρων Πολιτικής όσο και των ΕΕΥ.

Πολλοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν πως η Ενεργειακή Αποδοτικότητα αποτελεί μέσο για την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για να γίνει εφικτό όμως αυτό, η Ενεργειακή Αποδοτικότητα θα πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα αλλά και να σχεδιαστεί αποδοτικά.

Προτάσεις των ενδιαφερομένων μερών – ερωτηθέντων

 • Τα Εναλλακτικά Μέτρα Πολιτικής ή οι ΕΕΥ θα πρέπει να προβληθούν και να θεωρηθούν ως ένα αξιόπιστο μέσο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Για να έχουν επιτυχία οι πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά.
 • Αποφυγή της επικάλυψης των μέτρων για την επίτευξη των στόχων αλλά και της υπέρμετρης χρηματοδότησης.
 • Εξέταση των κατάλληλων μέσων και αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών όπου οι εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης είναι καταλληλότερες.

Παράγοντες Επιτυχίας (ΕΕΥ):

 • Πολιτική βούληση
 • Απλοποίηση, ειδικά στην αρχική φάση της υλοποίησης

Παράγοντες Αποτυχίας (ΕΕΥ):

 • Έλλειψη πολιτικής βούλησης
 • Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης.
 • Αντιδράσεις από τον κλάδο ενεργειακού εφοδιασμού και άρνηση του κλάδου αυτού να συμμετέχει.
 • Ο ρόλος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και ο πιθανός φόβος για τις σχετικές ρυθμίσεις π.χ. από το σύστημα εμπορίας CO2 της Ε.Ε.

Για πρόσβαση στην επίσημη έκδοση της μελέτης, πατήστε εδώ.

Η μετάφραση του άρθρου σε pdf: 11.05.2016 Εφαρμογή του Άρθρου 7 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση

 

 • Τη μετάφραση επιμελήθηκε η Αλίς Κοροβέση, μέλος της Δ.Ε. του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, συμμετείχε στη διάδοση του ερωτηματολογίου και στην συγκέντρωση στοιχείων από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα.

 

1ο WORKSHOP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέδειξε πως κατά το έτος 2013 ποσοστό της τάξεως του 36% των ελληνικών νοικοκυριών αντιμετώπιζε προβλήματα ενεργειακής φτώχειας, το οποίο μεταφράζεται ως δυσκολία στην διατήρηση συνθηκών άνεσης στην κατοικία τους. Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιωσιμότητας, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με στόχο την δημοσίευση ενός policy paper με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της».

EP1 (3)Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, στην Αθήνα, το 1ο Εργαστήριο διαλόγου με θέμα «H ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής οικονομίας».

Το εργαστήριο αποτελεί το πρώτο από μια σειρά προπαρασκευαστικές δράσεις με στόχο να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία και προτάσεις τα οποία θα ενσωματωθούν στο policy paper που έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο 2016.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν συμμετοχική και δόθηκε η δυνατότητα σε εκπροσώπους θεσμικών, ακαδημαϊκών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να τοποθετηθούν και να συζητήσουν το θέμα δομημένα και ουσιαστικά. Για να είναι αποδοτική η διαδικασία, ο διάλογος δομήθηκε γύρω από 7 ερωτήματα που αφορούσαν στα αίτια και στα χαρακτηριστικά του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας καθώς και γύρω από άλλα 8 που αφορούσαν σε προτάσεις για την αλλαγή πολιτικής και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά και συμμετείχαν στον διάλογο μεταξύ άλλων εκπρόσωποι από το Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από το ΚΑΠΕ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο από την εταιρεία GIZ.  Από τον ακαδημαϊκό χώρο, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών,  από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το ΤΕΙ Αθήνας.

Εκ μέρους των Δήμων συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα  εκπρόσωπος του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας καθώς και εκπρόσωποι από το Δήμο Αγίου Δημητρίου, από το Δήμο Αιγάλεω και από το Δήμο Νέας Σμύρνης.

Στην συζήτηση συνέβαλαν εκπρόσωποι από τον Συνήγορο του Πολίτη, από τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΕΚ από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, από την Greenpeace και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου.

Στο εργαστήριο συμμετείχε και ένας αριθμός φοιτητών, ερευνητών, δημοσιογράφων, ανθρώπων του εμπορικού χώρου, συνεργάτες ευρωβουλευτών κ.α.

Θα ακολουθήσει 2ο εργαστήριο, στα μέσα Ιουνίου, όπου θα παρουσιαστεί προσχέδιο του policy paper και θα υπάρχει ευκαιρία ανατροφοδότησης, ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του. Επίσης, θα συζητηθούν καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση πολικών κατά της ενεργειακής φτώχειας.

POLICY PAPER: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ «Άνεμο Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της κτιριακής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με στόχο τη δημοσίευση ενός policy paper με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της».

Το Policy Paper έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο του 2016. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια με σκοπό να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία και προτάσεις τα οποία θα ενσωματωθούν στο policy paper, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάδειξη με τον καλύτερο τρόπο της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και των υφιστάμενων πολιτικών στην Ελλάδα σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, τα οποία και θα οδηγήσουν σε προτεινόμενες λύσεις που στόχο θα έχουν τη μείωση του φαινομένου.

Το 1ο εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, του ΤΕΕ, του ΕΜΠ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, της GreenPeace, της WWF κ.α.

Policy Paper 1.jpg

TO INZEB ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ COALITION FOR ENERGY SAVINGS

Η Συμμαχία για τThe Coalition for Energy Savingsην Εξοικονόμηση Ενέργειας  – The Coalition for Energy Savings είναι ένα Ευρωπαϊκός οργανισμός και έχει ως βασικό στόχο να κάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας το πρώτο μέλημα των ενεργειακών πολιτικών στην Ε.Ε. με σκοπό να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για μία ασφαλή, αειφόρο και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω από την ομπρέλα της συναντώνται επιχειρήσεις, επαγγελματίες, τοπικές αρχές, ομοσπονδίες και επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις, έχοντας ως κοινό σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού. Η Συμμαχία για την Εξοικονόμηση Ενέργειας καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί σε ένα στόχο εξοικονόμησης ενέργειας κατά 40% έως το 2030, και την προτρέπει να εντείνει τις πολιτικές, τα μέτρα και τις επενδύσεις, ώστε να σταματήσει η σπατάλη ενέργειας.

Τα μέλη της Συμμαχίας αντιπροσωπεύουν:

 • περισσότερες από 400 ενώσεις και 150 εταιρείες
 • 15 εκατομμύρια υποστηρικτές και πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους
 • 1.000 πόλεις σε 30 χώρες στην Ευρώπη

Από το Μάρτιο του 2016, το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης αποτελεί τον Εθνικό Εταίρο της Συμμαχίας.

INZEB_moto

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

The Energy Action Project

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, σε συνεργασία με δημοσιογραφική ομάδα The Energy Action Project, παρουσίασαν τα επίπεδα της Ενεργειακής Φτώχειας στην Ελλάδας. Η Ενεργειακή Φτώχεια είναι φαινόμενο που συναντάται και σε άλλες χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης και αποτελεί αντικείμενο έρευνας και μελέτης από πολλούς φορείς.

Το άρθρο είναι στην Αγγλική γλώσσα και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

 

SEMINAR: MONITORING & TARGETING | MEASUREMENT & VERIFICATION

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης διοργανώνει διήμερη εκπαίδευση με θέμα: “Monitoring and Targeting – Measurement and Verification”.

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης καθώς η θεματολογία της είναι σημαντική καθώς έχει άμεση σχέση τόσο με τις Ευρωπαϊκές όσο και με τις Ελληνικές οδηγίες και κανονισμούς. Συγκεκριμένα η εκπαίδευση αυτή συνδέεται με το Άρθρο 8 της οδηγίας 27/2012/EU Energy Efficiency Directive (Νόμος 4342/2015 – Άρθρο 10) περί ενεργειακών ελέγχων και συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, αναφέροντας την υποχρέωση όλων των μεγάλων επιχειρήσεων, να υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενους ενεργειακούς ελέγχους κάθε 4 χρόνια ή την εναλλακτική υιοθέτηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, με προθεσμία ολοκλήρωσης του πρώτου ελέγχου νωρίτερα της 9ης Νοεμβρίου του 2016.

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αποτελείται από δύο θεματικές:

Α’ Θεματική: Τεχνική διάλεξη και συζήτηση σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης. Η θεματική αυτή θα έχει διάρκεια 4 ώρες και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 στον 8ο όροφο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7 – Αθήνα. Το κόστος συμμετοχής είναι €50 ενώ για τους φοιτητές είναι €25. Για την εγγραφή σας στην Α’ Θεματική, πατήστε εδώ.

Β’ Θεματική: Διαδραστικό σεμινάριο 8 ωρών στο οποίο θα αναλυθούν οι βασικές αρχές και οι πρακτικές στις τεχνικές ενεργειακής διαχείρισης.  Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες όπως οι βαθμοημέρες και η ανάλυση Cusum, με ασκήσεις και παραδείγματα. Το διαδραστικό σεμινάριο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 στο ΕΜΠ, στα παλαιά κτίρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, γραφείο 0.2.7. Το κόστος συμμετοχής είναι €300. Early Bird έως τις 15 Απριλίου 2016 €250. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή στην Α’ Θεματική.

Για την εγγραφή σας στη Β’ Θεματική, πατήστε εδώ.

Και οι δύο θεματικές θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία της κάθε θεματικής καθώς και για το βιογραφικό του εισηγητή Vilnis Vesma στο συνημμένο αρχείο: Monitoring and Targeting – Measurement and Verification Training and Workshop

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας ευρωπαϊκών χωρών με αξιοζήλευτη εμπειρία στο χώρο της ενεργειακής διαχείρισης, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τα πλέον σημαντικά βήματα κατά τον σχεδιασμό και παρακολούθηση ενός επιτυχημένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

EU-ASE: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

euase_logo70 εταιρείες και οργανισμοί από όλη την Ευρώπη συνυπογράφουν επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιστολή αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας – ΕU-ASE.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης είναι μεταξύ των εταιρειών και οργανισμών που υπογράφουν την επιστολή.

Μέσω της επιστολής αυτής, η επιχειρηματική κοινότητα καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος να ενισχύσουν τη στρατηγική της ΕΕ προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προβλέποντας φιλόδοξους, δεσμευτικούς στόχους και μέτρα, τόσο για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης όσο και για την μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Περιβάλλοντος θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, κατευθύνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την πρόταση μίας συνεκτικής αναθεώρησης των νομοθετημάτων που αφορούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ QUALICHeCK: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

QUALICHECK

Η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, εταίρος του έργου QUALICHeCK διοργανώνει συνάντηση εργασίας με θέμα:  “Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την Eθνική και Eυρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια”.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 Μαρτίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Φυσικής 9 στην Πανεπιστημιούπολη και απευθύνεται σε φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που δραστηριοποιούντνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στο χώρο των κτιρίων και των κατασκευών γενικότερα.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης συμμετέχει στη συνάντηση εργασίας με δύο ομιλίες – παρουσιάσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση εργασίας, στο συνημμένο αρχείο: Qualicheck RoadshowEvent

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ RENOVALUE ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ

RENOVALUE LOGO

Το RenoValue είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι Α.Π.Ε και στοιχείων αειφορίας στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης να γίνει κατανοητή η θετική επίδραση των παραγόντων αυτών στην αξία των ακινήτων.

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν προγραμματιστεί αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορες πόλεις την Ευρώπης. Το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο RenoValue, που αφορά επαγγελματίες του χώρου εκτίμησης ακίνητης περιουσίας, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στο Pralina Cafe, Στασικράτους 31. Οι ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι από τις 09:00 – 15:30.

H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα. Η θεματολογία του σεμιναρίου:

 • Γνωριμία με το RenoValue
 • Η επιχειρηματική διάσταση του ενεργειακά αποδοτικού  και αειφόρου κτιρίου
 • Πηγές πληροφόρησης σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και την Αειφορία
 • Αξιολόγηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας: Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και εναλλακτικές
 • Ενσωμάτωση των παραγόντων της Ενεργειακής Απόδοσης και της Αειφορίας στις μεθόδους εκτίμησης ακίνητης περιουσίας.
 • Παραδειγματικές αναφορές εκτιμήσεων

Το κόστος συμμετοχής είναι €130 και συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 1. Υλικό του σεμιναρίου σε cd και συμπληρωματικό υλικό με πηγές για καλύτερη και συνεχή ενημέρωση.
 2. Πρόσβαση στα επόμενα ευρήματα του έργου RenoValue.
 3. Συμμετοχή στο RenoValue Webinar που θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Οι ημερομηνίες των webibars θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου 2016.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας DANOS VALUATIONS L.L.C

DANOS

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες (20 άτομα), η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο ac[at]inzeb.org ή τηλεφωνικά στο +30 211 7708899.

 

RENOVALUE: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ενσωματώνοντας την αειφορία στις εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας

Τα βασικότερα σημεία από τη συνάντηση εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Ιανουρίου 2016

RenoValue_Logo5

Η εκτίμησης ακίνητης περιουσίας είναι μια ουσιώδης πλευρά του κύκλου ζωής των ακινήτων. Για το λόγο αυτό, η διάδοση της υπεραξίας της ενεργειακής αποδοτικότητας και των Α.Π.Ε χρειάζεται να αρχίσει από εδώ. Για την επιτάχυνση της μετάβασης της αγοράς προς τα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, είναι σημαντικό να αποδεικνύεται και να επιδεικνύεται η επιχειρηματική διάσταση τους καθώς και η αξία των αειφόρων κτιρίων σε μελλοντικούς αγοραστές, πωλητές δανειστές και επενδυτές.

Στις 26 Ιανουαρίου 2016, το έργο RenoValue διοργάνωσε συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ενσωματώνοντας την αειφορία στην εκτίμηση ακίνητης περιουσίας».

Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για να συζητηθεί εκτενώς πώς οι διαμορφωτές πολιτικών θα πρέπει να ενδυναμώσουν το ρόλο των εκτιμητών ακινήτων με στόχο να λειτουργήσουν ως οδηγοί της μετάβασης της αγοράς προς τα αειφόρα κτίρια.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την υποστήριξη της Theresa Griffin MEP (S&D, UK) και της Sirpa Pietikäinen MEP (EPP, Finland) καθώς και σε συνεργασία με την καμπάνια Renovate Europe.

Τη συζήτηση συντόνιζε – εκ μέρους των εταίρων του έργου του RenoValue – η Ursula Hartenberger, επικεφαλής αειφορίας του οργανισμού RICS.

Τη συνάντηση εργασίας παρακολούθησε και η Marie Donnelly, διευθύντρια του DG ENER καθώς και σαράντα ακόμη επαγγελματίες της αγοράς όπως εκπρόσωποι εκτιμητών, κατασκευαστές προϊόντων, πάροχοι υπηρεσιών, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές κ.α.

Τα βασικά σημεία της συνάντησης εργασίας καθώς και τα video με δηλώσεις των συμμετεχόντων, μπορείτε να τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο pdf: Report Renovalue Roundtable at the EP_Greek version

To Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης του έργου RenoValue για την Ελλάδα και την Κύπρο.

RENOVALUE MEETING IN EU PARLIAMENT_JANUARY 26TH

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ “SouthZEB”

LOGOΤο πρόγραμμα “SouthZEB” αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια» (ΙΕΕ) και έχει ως στόχο την εκπαίδευση και την πιστοποίηση επαγγελματιών του κτιριακού χώρου για σχεδιασμό και κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Στο πρόγραμμα αυτό, το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει ως Συντονιστής (coordinator), ενώ συνολικώς συμμετέχουν εταίροι από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία).

Το πρόγραμμα SouthZEB δημιουργήθηκε για να καλύψει το χάσμα που εντοπίστηκε στον τομέα της τεχνογνωσίας των επαγγελματιών του χώρου αναφορικά με τα κτίρια nZEBs, μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (recast Energy Performance of Buildings Directive – EPBD, 2010/31/ΕΕ), σύμφωνα με την οποία όλα τα νέα κτίρια από 01/01/2021 και όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από 01/01/2019 πρέπει να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος SouthZEB είναι η δημιουργία 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων και αντίστοιχων τεστ αξιολόγησης, οι οποίες έχουν ως στόχο την εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα κτίριο nZEB, η διεξαγωγή σεμιναρίων για την εκπαίδευσή τους και η δημιουργία ενός κοινού τόπου συγκέντρωσης όλων των επαγγελματιών (forum), καθώς επίσης και η δημιουργία μίας πλατφόρμας απομακρυσμένης εκπαίδευσης (e-learning). Οι εκπαιδευτικές ενότητες έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους του προγράμματος, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και γνώση επί του αντικειμένου, συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο με πρακτικές ασκήσεις. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι ενότητες έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και τα υφιστάμενα πρότυπα, παρέχοντας μία up-to-date και πλήρη γνώση επί του θέματος.

Οι ενότητες αφορούν στην παρουσίαση και ανάλυση όλων των μερών ενός κτιρίου ώστε αυτό να καταστεί κτίριο nZEB. Πιο συγκεκριμένα, αναλύουν το κτιριακό κέλυφος, τις διάφορες τεχνολογίες και τα υλικά που υφίστανται σήμερα, τα συνήθη προβλήματα που παρουσιάζονται και τρόποι επίλυσής τους, τεχνικές που έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας παθητικά και ενεργητικά και το θέμα των θερμογεφυρών και πώς αντιμετωπίζεται. Επίσης, αναλύεται ο τεχνικός εξοπλισμός Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να φέρει και συνδυασμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Επιπροσθέτως, μέσα από τις ενότητες παρουσιάζεται η τοπική νομοθεσία της κάθε χώρας και οι ιδιαιτερότητές της (επί παραδείγματι οι παραδοσιακοί οικισμοί) και με ποιον τρόπο θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη κτιρίων nZEB, ενώ παράλληλα υπάρχει σχετική ενότητα για τη δυνατότητα ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων και οι επεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν ώστε αυτά να αποτελέσουν κτίρια nZEB. Ακόμη, σημειώνεται ότι μέσω της εκπαίδευσης οι επαγγελματίες έρχονται σε άμεση πρακτική επαφή με προγράμματα προσομοίωσης της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, θεμάτων ιδιαίτερα σημαντικών όπως επί παραδείγματι της θερμικής άνεσης εντός του χώρου, της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και πώς μπορούν αυτά να επιτευχθούν και με διαδικασίες κατασκευής και δοκιμές λειτουργίας των συστημάτων κατά την παράδοση του έργου στον ιδιοκτήτη.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στις 4 χώρες του προγράμματος που συμμετέχουν ως χώρες – στόχοι (Ελλάδα, Νότια Ιταλία, Κύπρος και Πορτογαλία), ενώ οι λοιπές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία και Βόρεια Ιταλία) συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πρωτοπόρες χώρες σε θέματα εξοικονόμησης κτιρίου και κτιρίων nZEB μεταφέροντας τεχνογνωσία στις χώρες – στόχους.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι:

 • Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Πατρών & Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTRAINING
 • Κύπρος: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου & GARnet Energy Saving
 • Ιταλία: Περιφερειακό Κέντρο Τεχνολογίας του Τρεντίνο (DTTN)
 • Πορτογαλία: Πανεπιστήμιο του Minho & Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (IST)
 • Ηνωμένο Βασίλειο: Ίδρυμα Κτιριακών Ερευνών (BRE)
 • Αυστρία: BEST – Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού

Στην παρούσα φάση οι εκπαιδευτικές ενότητες και τα τεστ αξιολόγησης έχουν ολοκληρωθεί, καθώς επίσης και η πλατφόρμα E-learning και το forum. Τα σεμινάρια έχουν ήδη ξεκινήσει σε όλες τις χώρες έτσι ώστε να προκύψουν οι εκπαιδευτές, οι οποίοι στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν σε επόμενα σεμινάρια λοιπούς επαγγελματίες του χώρου στα πλαίσια του προγράμματος. Τα σεμινάρια αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου το Φεβρουάριο του 2016 στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εξετάσεις στα πλαίσια του προγράμματος για πιστοποίηση είναι δωρεάν.

Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι: http://www.southzeb.eu/

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και συγκεκριμένα στο: http://www.southzeb.eu/southzeb-application-form/

Energy Statistical Pocketbook

eu energy in figures

Διαθέσιμη η έκδοση του 2015 Energy Statistical Pocketbook που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το εγχειρίδιο παρέχει μια ετήσια επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την ενέργεια στην Ε.Ε.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την παραγωγή,  την κατανάλωση και τις εισαγωγές ενέργειας, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και πληροφορίες για την απασχόληση στον τομέα της ενέργειας.

Για να “κατεβάσετε” το εγχειρίδιο πατήστε εδώ.

 

neZEH – Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

 

 

 

neZEH_logo_RGB

 

NEZEH1

Στις 24 Ιουνίου 2015, oι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Ξενοδοχεία σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – neZEH» διοργάνωσαν στη Νίκαια (Γαλλία) το διεθνές συνέδριο με θέμα “Sustainable and Competitive Hotels Through Energy Innovation – nearly Zero Energy Hotels 2015”. Το συνέδριο, που συγκέντρωσε πάνω από 100 συμμετέχοντες, ενώ πάνω από 300 άτομα το παρακολούθησαν διαδικτυακά, ανέδειξε τις ευκαιρίες για ενεργειακή καινοτομία ως μέσο ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στον ξενοδοχειακό τομέα, κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές, καθώς και το ρόλο των πελατών στην επιτυχή υλοποίηση στρατηγικών σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν ομιλητές υψηλού επιπέδου όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO), η Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείων, Εστιατορίων, Καφέ και Συναφών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη (HOTREC), το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), το Ινστιτούτο Γαλλόφωνων χωρών για τη Αειφόρο ανάπτυξη (IFDD), ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός ιστότοπος παγκοσμίως TripAdvisor, το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου και πολλοί άλλοι. Επιπλέον, τρία από τα 16 πιλοτικά ξενοδοχεία neZEH μοιραστήκαν με το κοινό τα πρώτα τους βήματα και εμπειρίες στην προσπάθεια τους για την ολοκλήρωση έργων ανακαίνισης με στόχο την σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στις παρουσιάσεις του Συνεδρίου ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Τα καταλύματα ευθύνονται για το 21% περίπου των συνολικών εκπομπών CO2 του τουριστικού τομέα. Υπό το πρίσμα αυτό, η πρωτοβουλία neZEH, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει να υποστηρίξει έργα ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας σε υφιστάμενα ξενοδοχεία μέσω:

 • τεχνικής βοήθειας σε ξενοδόχους που επιθυμούν να μετατρέψουν τα κτίρια τους σε Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (σΜΕΚ)
 • επιδεικτικών έργων που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα σχετικών επενδύσεων
 • δράσεων κατάρτισης και ενίσχυσης δεξιοτήτων
 • προβολής πρότυπων ξενοδοχείων στη χώρα μας και στην ευρωπαϊκή αγορά.

16 ξενοδοχεία σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ρουμανία και Σουηδία) έχουν ήδη δεσμευτεί να υλοποιήσουν σχέδιο ανακαίνισης προκειμένου να φτάσουν τον στόχο σΜΕΚ, ως πιλοτικά έργα του προγράμματος neZEH.

Μάθετε περισσότερα και γίνετε μέλος του δικτύου neZEH στην ιστοσελίδα του έργου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

EU-Energy-PolicyΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG ENERGY, ανακοίνωσε την διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση της 2010/31/EU οδηγίας που αφορά στην Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.  Σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση έως το τέλος του 2016, με τη βοήθεια μιας επιτροπής εκπροσώπων από τα κράτη μέλη. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πείρα που αποκτήθηκε και η πρόοδος που σημειώθηκε μετά την έκδοση της οδηγίας. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις με βάση την αξιολόγηση.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως και την 31η Οκτωβρίου 2015 και μπορούν να συμμετέχουν Φορείς του Δημοσίου τομέα, ιδιωτικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι, ΜΜΕ, εταιρείες συμβούλων αλλά και πολίτες.

Οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά, αλλά η Επιτροπή καλεί τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Για την συμμετοχή σας σε αυτή τη σημαντική διαβούλευση, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Energy Union

“Be Part of the Future” | ΞΑΝΘΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_XANTHI_blue

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, πατήστε εδώ.

Με την Αιγίδα του ΤΕΕ Θράκης και την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

logo TEE

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα προβολών του Τμήματος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΑΘΗΝΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_ATHENS_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, πατήστε εδώ.

Με την Αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

logo tee

Με την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδα 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Electra Palace, N. Νικοδήμου 18, Αθήνα.  H εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 16:00. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

H εκδήλωση αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α: Καλεσμένοι εισηγητές θα παρουσιάσουν θέματα σχετικά με διαχείριση ενέργειας, διεθνείς σημάνσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές:

Δρ Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μιλτιάδης Κατσαρός, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, M.Arch, Cert.U.Des UofPENN,
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ
Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής. Διδάσκων Βιώσιμου Σχεδιασμού και Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής

Χριστιάνα Σιαμπέκου, Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος, ιδρυτής της DCarbon, Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης,
LEED AP BD+C | LEED AP O+M | LEED AP ID+C | Estidama PQP | DGNB Consultant

Dr Annarita Ferrante, Arch., Associate Professor University of Bologna

Ιάκωβος Καλαϊτζόγλου, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός,
Eργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαρία Μπέτση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών – MBA,
Eργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Samer Zawaydeh, Association of Energy Engineers

 
Ενότητα Β’: Η ομάδα του ΙΝΖΕΒ θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο των nZEB κτιρίων στην Ελλάδα, εφαρμογές κτιρίων καλής ενεργειακής συμπεριφοράς, πιστοποιήσεις προϊόντων και καινοτόμα υλικά και τέλος θα ακολουθήσει ένα 2ωρο workshop με θέμα: Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης με παραδειγματικές αναφορές.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. 

 

register-now

 

Για έγκαιρη δήλωση της  συμμετοχής σας,  πατήστε εδώ

 

 

GOLD SPONSORS

Keffe2

SILVER SPONSORS

 

RIZAKOS LOGO

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αραβαντινού 6-8. 

Η εκδήλωση γίνεται με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

logo

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΛΑΡΙΣΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_LARISA_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

LOGO TEE ΤΚΔΘ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στις 10:00 (ώρα προσέλευσης 09:30).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρεβελάκη και Γρεβενών και πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

LOGO TEE TAK

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  «Be Part of the Future» αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α’: 

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά,
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

Ενότητα Β’: 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο «Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα». Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

*Το κόστος συμμετοχής στο διαδραστικό εργαστήρι είναι €50. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΧΑΝΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_CHANIA_blue

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 στις 16:30 (ώρα προσέλευσης 16:00). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΚ, Νέαρχου 23, Χανιά. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  «Be Part of the Future» αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α’: 

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά,
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

Ενότητα Β’: 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο «Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα». Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

*Το κόστος συμμετοχής στο διαδραστικό εργαστήρι είναι €50. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΤΡΙΠΟΛΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης  – Αίθουσα Ισογείου (Αμφιθέατρο)  – Εθνικής Αντίστασης & Παπαρηγοπούλου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου & την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

tee-logo

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

RIZAKOS LOGO

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΠΑΤΡΑ 18 Νοεμβρίου 2015

 

BANNER_PATRA_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Astir Patras – Αγίου Ανδρέου 16. 

Με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας & την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

logo tee patra

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑΥΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Συμμαχία για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (Coalition for Energy Savings) με τίτλο «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση: Ανάλυση των Εθνικών Σχεδίων εφαρμογής του Άρθρου 5» αποκαλύπτει κενά στην εφαρμογή και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την προώθηση της ανακαίνισης των κτιρίων των κεντρικών κυβερνήσεων στην ΕΕ.

Το άρθρο 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση απαιτεί από τα κράτη μέλη την ανακαίνιση του 3% της συνολικής επιφάνειας των κτιρίων που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο Τομέα, με εμβαδόν άνω των 500 τ.μ. (250 τ.μ. από τις 9 Ιουλίου του 2015). Τα κράτη μέλη που επέλεξαν να μην υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση καλούνται να εφαρμόσουν μέτρα αντίστοιχης εξοικονόμησης ενέργειας.

Από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τα 11 επέλεξαν να εφαρμόσουν το Άρθρο 5 υιοθετώντας την προκαθορισμένη προσέγγιση ανακαίνισης του 3% της συνολικής επιφάνειας των κτιρίων που αναφέρονται στο δημοσιευμένο κατάλογο τους, ενώ 17 υιοθέτησαν την εναλλακτική προσέγγιση (βλ. παράρτημα -ενδεικτικός χάρτης).

 «Ο κύριος στόχος του Άρθρου 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση είναι να γίνει ο δημόσιος τομέας, ο οποίος έχει τον πλήρη έλεγχο των κτιρίων του, παράδειγμα προς μίμηση που να προκαλέσει την κινητοποίηση μιας μεταστροφής στην αγορά», εξηγεί ο Adrian Joyce, ο Γενικός Γραμματέας του EuroACE. «Οι εθνικές κυβερνήσεις θα έπρεπε να δίνουν το παράδειγμα για τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, ανοίγοντας το δρόμο της αγοράς για τα οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα του κτιριακού αποθέματος. Αντ ‘αυτού, τα κράτη μέλη έχουν αναφέρει περιορισμένες και αντικρουόμενες πληροφορίες, χωρίς κάποιο σαφές σχέδιο για τις ανακαινίσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας».

Η ανακαίνιση του ευρωπαϊκού κτιριακού δυναμικού μπορεί αποδεδειγμένα να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική αγορά εργασίας, να βελτιώσει τα δημόσια έσοδα και να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας και τις εκπομπές CO2, βοηθώντας έτσι την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για το Κλίμα και την Ενέργεια και εκείνους που αναφέρονται στην Ατζέντα Ανάπτυξης.

Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση απαιτεί επίσης από τα Κράτη Μέλη, με βάση το Άρθρο 4, να υποβάλουν Εθνικά Σχέδια Στρατηγικών Ανακαίνισης κάθε 3 χρόνια. Ο συνδυασμός αυτών των Εθνικών Σχεδίων Ανακαίνισης με την απαίτηση ανακαίνισης ποσοστού 3% των δημόσιων κτιρίων έχει ως στόχο να δώσει μία σημαντική ώθηση στην αγορά για την ανακαίνιση σε μεγάλη κλίμακα του συνόλου του κτιριακού αποθέματος.

«Η χαμηλή δέσμευση εκ μέρους των Εθνικών Κυβερνήσεων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην ισχύουσα διατύπωση του Άρθρου 5 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση», δήλωσε η Susanne Dyrboel, Πρόεδρος του EuroACE. «Αυτό μεταφράζεται σε μια τεράστια χαμένη ευκαιρία από τα Κράτη Μέλη να ξεκλειδώσουν τις τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας των ενεργειακά σπάταλων ευρωπαϊκών κτιρίων και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας το 2016». 

Η έκθεση της Συμμαχίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας περιγράφει μια σειρά συστάσεων, οι οποίες στοχεύουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, προκειμένου να τους βοηθήσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Μάρτιο του 2015 υπογραμμίστηκε η ανάγκη για «πλήρη εφαρμογή και αυστηρή επιβολή της υφιστάμενη νομοθεσία ενέργειας».

Το EuroACE καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να κρατά αυστηρή στάση σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις, και να κάνει «την ενεργειακή απόδοση πρώτο σύνθημά της».

«Θα ήταν λυπηρό εάν οι κυβερνήσεις μας δεν χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια τους, μειώνοντας παράλληλα και τα λειτουργικά τους κόστη. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ, αλλά για τη θέση της ενεργειακής αποδοτικότητας ως πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Stefan Scheuer, Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση από την ιστοσελίδα της Συμμαχίας Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

1

 

Εικόνα 1 – Τα Κράτη Μέλη εφαρμόζουν το Άρθρο 5 υιοθετώντας την προκαθορισμένη ή την εναλλακτική προσέγγιση.

“BE PART OF THE FUTURE” |DEEP ENERGY RENOVATION | CONFERENCE AND WORKSHOPS

“Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops 

Υπό την Αιγίδα του

logo tee white suntomo

RENOVATION WORKSHOPS_RED

BE PART OF THE FUTURE | SILVER SPONSORS         
Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην 1η από τις 9 εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει για το 2015 με τίτλο

 “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops. 

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 στην έδρα του ΤΕΕ/ΤΚΜ – Μεγ. Αλεξάνδρου 49 – Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης γίνεται στο πλαίσιο του European Sustainable Energy Week 2015 και τελεί υπό την αιγίδα του European Commission.

Στόχος του “Be Part of the Future” είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  “Be Part of the Future” αποτελείται από δύο ενότητες. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στην πρωινή, πρώτη ενότητα η οποία έχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα είναι:

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά, 
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue. 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα”. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

Ενότητα Α’: Η είσοδος στην πρωινή εκδήλωση είναι ελεύθερη. Για την εγγραφή σας, η οποία είναι απαραίτητη, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Ενότητα Β’: Το κόστος συμμετοχής για το διαδραστικό εργαστήρι “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα” είναι €50.

Το  “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops γίνεται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE-EUROPE-LOGO2

 Χορηγοί Επικοινωνίας 

banner

 

ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

EUROACE

 

 

 

 

 

Επαναστατική έκθεση του Joint Research Centre απευθύνει έκκληση για φιλόδοξη ανακαίνιση κτιρίων ως μια επιλογή “win-win” για την οικονομία.

Στις 25 Μαρτίου 2015, το Joint Research Centre δημοσίευσε μια νέα έκθεση με τίτλο «Ενεργειακή Ανακαίνιση: Το ατού για μια νέα αρχή για την Ευρώπη» στην εκδήλωση Construction 2020 της Γενικής Διεύθυνσης για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – DG GROW), η οποία ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη συντονισμένης προσπάθειας εξάλειψης των ενεργειακά μη αποδοτικών κτιρίων από το ευρωπαϊκό κτιριακό απόθεμα, προκειμένου να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Η έκθεση υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της ανακαίνισης κτιρίων όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και για τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης, ενέργειας και συνοχής.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εταιρειών για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings – EuroACE) επικροτεί θερμά τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, ως μία σαφή ένδειξη ότι η ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της ΕΕ μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανάπτυξης μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν με το συνδυασμό διαφορετικών τομέων πολιτικής εντός ενός συνεκτικού πλαισίου. Τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση αποτελούν ακόμα μία απόδειξη ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις στρατηγικές ανακαίνισης σε επίπεδο Κρατών Μελών όπως ορίζεται και στο Άρθρο 4 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED).

Ο Δρ. Peter Hennicke, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών και ανώτερος σύμβουλος του Ινστιτούτου Wuppertal επικρότησε τα συμπεράσματα της έκθεσης σε σχέση με τη σημασία της ανακαίνισης κτιρίων, όχι μόνο για τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και «για την οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των ευρύτερων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα». Όπως είπε, «η έκθεση αυτή παρέχει μια σημαντική αναλυτική βάση σύμφωνα με την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες μείωσης του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών του κτιριακού αποθέματος και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας».

«Αυτή η έκθεση εντάσσει τον κατασκευαστικό τομέα στο γενικότερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας και αποδεικνύει ότι υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά μέσα από μία ρεαλιστική στρατηγική ανακαίνισης», προσέθεσε ο Claude Turmes, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε, «Τα ευρήματα της έκθεσης προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στη μάχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση της ενεργειακής απόδοσης, και πάνω απ ‘όλα της ανακαίνισης κτιρίων, ως βασικής προτεραιότητας του επικείμενου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) …»

Η έκθεση επιβεβαιώνει τις δυνατότητες της ανακαίνισης κτιρίων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, περιγράφοντας με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα. Επισημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση του ευρωπαϊκού  κτιριακού αποθέματος αποτελεί αδύναμο σημείο σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ως εκ τούτου απαιτείται ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ενεργειακής ανακαίνισης το οποίο να ενσωματώνει «τα υφιστάμενα πλαίσια πολιτικής της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και την ευρωπαϊκή συνοχή»

Η έκθεση προτείνει μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της μετάβασης στα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, όπως την ομαδοποίηση των μικρότερων έργων δημιουργώντας συστάδες αξιόπιστων εταιρειών που θα εξειδικεύονται στην ενεργειακή ανακαίνιση, και την αύξηση της διαφάνειας των δεδομένων για τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος της ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων. Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι «μία ξεκάθαρη, συνεκτική και αποκεντρωμένη δομή διακυβέρνησης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κάποιον διαμεσολαβητή που να διευκολύνει την ενεργειακή ανακαίνιση, καθώς και ένα μηχανισμό επιμερισμού του κινδύνου σε διάφορα επίπεδα» είναι το κλειδί για τον περιορισμό της διαρροής ενέργειας που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ΕΕ.

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση από την ιστοσελίδα του Joint Research Centre ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο.

RENOVALUE: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

RenoValue_Logo

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG ανακοινώνει τη νέα του συνεργασία με το RenoValue ως ο υπεύθυνος φορέας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκτιμητών Ακίνητης Περιουσίας για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το RenoValue είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι Α.Π.Ε και στοιχείων αειφορίας στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης να γίνει κατανοητή η θετική επίδραση των παραγόντων αυτών στην αξία των ακινήτων.

Εμπειρικές μελέτες σε παγκόσμια κλίμακα δείχνουν πως σε αρκετές αγορές η αξία των ακινήτων με «αειφόρα» χαρακτηριστικά είναι σαφώς υψηλότερη και διαφέρει συγκριτικά με τα υπόλοιπα ακίνητα.

 

Η υψηλότερη αξία των ακινήτων μεταφράζεται στα εξής:

 • Υψηλότερες τιμές ενοικίασης
 • Υψηλότερες τιμές πώλησης
 • Αύξηση των ποσοστών πληρότητας
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Υψηλότεροι δείκτες εμπορικότητας
 • Αύξηση των καθαρών λειτουργικών εσόδων
 • Χαμηλότερα ποσοστά κεφαλαιοποίησης
 • Αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων (Εμπορικά Κτίρια)

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: 

 

*Το RenoValue είναι ένα διετές πρόγραμμα και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από τις εξής εταιρείες και Οργανισμούς:

Το Δελτίο Τύπου σε αρχείο pdf: RENOVALUE- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ENERGY EFFICIENCY FINANCIAL INSTITUTION GROUP (EEFIG) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

draftΣτις 26 Φεβρουαρίου 2015 δημοσιεύτηκε η τελική έκθεση του Ομίλου Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Financial Institution Group – EEFIG) με τίτλο «Η ενεργειακή απόδοση – Το πρώτο καύσιμο για την οικονομία της ΕΕ» (Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy), η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει μία σημαντική αύξηση της ροής των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση, ιδιαίτερα στα κτίρια, σε όλη την Ευρώπη.

Το EEFIG ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών στα τέλη του 2013, ως μια ομάδα εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων εργασίας με σκοπό την κλιμάκωση της ανάπτυξης  χρηματοδοτικών μέσων που μπορούν να απελευθερώσουν τεράστιες επενδύσεις με πρωτοφανή οφέλη από την αξιοποίηση του μεγάλου δυναμικού εξοικονόμησης των ευρωπαϊκών κτιρίων. Περισσότεροι από 120 ενεργοί συμμετέχοντες από τους τομείς της χρηματοδότησης, της χάραξης πολιτικής, των κατασκευών, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων κ.ά., μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (Buildings Performance Institute Europe – BPIE), συνέβαλαν σε αυτή τη διεθνή μελέτη-ορόσημο. Το EEFIG επισημαίνει ότι υπάρχει  «πολύ ισχυρή οικονομική, κοινωνική και ανταγωνιστική ορθολογική βάση για την κλιμάκωση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση στα κτίρια και τη βιομηχανία της ΕΕ». Επιπλέον υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι αποτελούν έναν «οικονομικά αποδοτικό τρόπο μείωσης της εξάρτησης και των δαπανών της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας, που ξεπερνούν τα 400 δις € ετησίως».

 

Στην έκθεση διατυπώνονται προτάσεις ενεργειών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για την απόκτηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των αποτελεσματικών χρηματοδοτικών μέσων που ήδη υπάρχουν, ή βρίσκονται σε εξέλιξη για τον κτιριακό τομέα, σε ολόκληρη την ΕΕ. Συνιστάται η λήψη μέτρων, όπως π.χ. δημιουργία  βάσης δεδομένων για την ενέργεια και το κόστος των κτιρίων αλλά και ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης έργων το οποίο θα εκτιμά με διαφάνεια τους τεχνικούς και οικονομικούς κινδύνους της ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων. Επίσης, αναφέρεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια των πράσινων δανείων και να εξασφαλισθεί ότι οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δεν επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τις επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης.

Για τα κτίρια, οι βασικές συστάσεις της έκθεσης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής συνοψίζονται ως εξής:

 • Στις μελλοντικές ρυθμίσεις της ΕΕ θα πρέπει να προβλέπεται συντονισμένη πίεση για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
 • Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την προώθηση των σωστών αποφάσεων και του χαμηλού κόστους συναλλαγών είναι η καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών και προσβάσιμων σε όλους πληροφοριών.
 • Η στοχευμένη ενίσχυση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης μέσω του ανασχεδιασμού της κατανομής των κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων (Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020, Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 κ.λπ.) ώστε να επιμερίζεται το επενδυτικό ρίσκο και να προσφέρεται αναπτυξιακή βοήθεια στα διάφορα έργα.

Οι συστάσεις προς τους επιχειρηματίες του κλάδου περιλαμβάνουν:

 • Για την ορθή αξιολόγηση των επενδυτικών ευκαιριών οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων (ιδιοκτήτες και διαχειριστές) θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση, με αποδείξεις, των πολλαπλών οφελών της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
 • Είναι αναγκαία η βελτίωση των διαδικασιών και των προτύπων για τον χαρακτηρισμό των κτιρίων, τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και τους Ενεργειακούς Κώδικες.

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τα σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την αύξηση των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. Η βελτίωση της ενεργειακής παραγωγικότητας στην Ευρώπη συνεπάγεται περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ευημερία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Εντοπίζονται επίσης παράγοντες επιτυχίας, νέες πολιτικές και λύσεις χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να ενθαρρυνθούν οι νέες συνεργασίες. Η επίτευξη σημαντικής προόδου στα ποσοστά και το εύρος των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση και καλύτερο συντονισμό επενδύσεων και αγορών, ώστε να ανταποκρίνονται στους στόχους της ΕΕ αλλά και στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Μπορείτε να κατεβάστε ολόκληρη την έκθεση, τη συνοπτική της παρουσίαση και τις διαφάνειες, στα Αγγλικά, από εδώ.

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΖΕΒ ΜΕ ΤΟ EUROPEAN ALLIANCE TO SAVE ENERGY

euase_logoΤο Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μία ακόμη νέα συνεργασία του με το European Alliance to Save Energy.     Η συνεργασία αυτή προστίθεται στις υπόλοιπες δυναμικές δραστηριότητες και συνεργασίες του INZEB, που μεταξύ άλλων αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign καθώς και επίσημο συνεργάτη του Buildings Performance Institute Europe – BPIE.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Εξοικονόμηση Ενέργειας (European Alliance to Save Energy, EU-ASE), ιδρύθηκε κατά τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Climate Change Conference – COP16) το Δεκέμβριο του 2010. Στα μέλη της συγκαταλέγονται μία διακομματική ομάδα σημαντικών Ευρωπαίων πολιτικών, μερικές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και ακτιβιστές της ενεργειακής απόδοσης από όλη την Ευρώπη.

Όλοι μαζί, φιλοδοξούν να αποτελέσουν μία ισχυρή δύναμη για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη.

 

Σύμφωνα με την πρόεδρο του European Alliance to Save Energy κυρία Monica Frassoni, το όραμα του φορέα συνοψίζεται στα εξής:

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα τεράστιες προκλήσεις. Πρέπει να βρούμε οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους για τη βελτίωση της ενεργειακής μας υποδομής, ειδικά για να ανοίξει ο δρόμος  μείωσης της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές ενέργειας. Για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης είναι απαραίτητη η στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ πρέπει να ενταθούν και οι προσπάθειες της Ευρώπης να μειώσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Πέρα από την αλλαγή του μείγματος καυσίμου και τη μείωση των παραγόμενων εκπομπών άνθρακα, η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δράσει με επάρκεια για να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να εξοικονομήσουν ενέργεια, έτσι, μαζί με τους συνεργάτες μας θα λειτουργήσουμε ως μια κοινή δύναμη προώθησης της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη, ιδίως μέσω της ανάπτυξης των υφιστάμενων τεχνολογιών, μέσω των οποίων μπορούμε γρήγορα να επιτύχουμε μια υγιέστερη οικονομία, ένα καθαρότερο περιβάλλον και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια».

Το Δελτίου Τύπου σε αρχείο pdf: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΖΕΒ ΜΕ ΤΟ EUASE

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ RENOVATE EUROPE ΠΡΟΣ TON JEAN-CLAUDE JUNCKER ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ CABINET ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

RENOVATE EUROPE LOGO_Στις 30 Ιανουαρίου 2015 ο επικεφαλής του Renovate Europe Campaign, Adrian Joyce, έστειλε μία επιστολή, εκ μέρους όλων των φορέων και εταιρειών που υποστηρίζουν την καμπάνια, προς τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker και κ. Maroš Šefčovič με αφορμή την επικείμενη διαβούλευση του Σώματος των Επιτρόπων για την Ενεργειακή Ένωση (Energy Union). Στην επιστολή υποστηρίχθηκε η άποψη ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εγχώριας, οικονομικής και καθαρής ενέργειας, ενώ ο τομέας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες απόδοσής της είναι ο κτιριακός, δια μέσω της ριζικής ανακαίνισης και την ενεργειακής αναβάθμισης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Παράλληλα, με την εφαρμογή μέτρων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, προκύπτουν πολλά και σημαντικά οφέλη όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και αύξηση των δημοσίων εσόδων, βελτιωμένο αίσθημα άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων, υγεία και παραγωγικότητα. Ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης θα μπορούσε να μειώσει την  ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ευρώπη κατά 54% μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα θα μειωνόταν και η εξάρτηση από τις εισαγωγές σε φυσικό αέριο κατά 61%.

Για τους παραπάνω λόγους στην επιστολή υπογραμμίζεται η σημασία ορισμού από την Ενεργειακή Ένωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής που να στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Επισημαίνεται ακόμη ότι ένα πρόγραμμα φιλόδοξης ενεργειακής ανακαίνισης των σπάταλων και ενεργειακά απροστάτευτων ευρωπαϊκών κτιρίων θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ μέσα από την αναθεώρηση των νομοθετικών εργαλείων και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών της ώστε να ξεκλειδωθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. Τέλος, διατυπώνεται μία πρόσκληση στους ιδίους αλλά και στους υπευθύνους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επικοινωνία με το γραφείο του Renovate Europe Campaign, ώστε να υπάρξει περεταίρω συζήτηση και ανάλυση του ρόλου της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προοπτικών της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος Jean – Claude Juncker, σε απαντητική επιστολή του προς τον κύριο Adrian Joyce, αφού χαρακτήρισε την ενέργεια που δεν καταναλώνεται ως «την φθηνότερη, ασφαλέστερη και πιο σίγουρη ενέργεια», αναγνώρισε την ευκαιρία που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση για μία διαφορετική προσέγγιση και ανάληψη δράσης στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης ειδικά στις  μεταφορές και τον κατασκευαστικό τομέα. Μάλιστα, ζήτησε από τον αντιπρόεδρο και αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση Maroš Šefčovič, να συναντήσει τους συνεργάτες του Renovate Europe Campaign ώστε να συζητηθούν οι ιδέες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα.

 

JEAN CLAUDE JUNCKER 09-02-2014

Η απαντητική επιστολή από το Cabinet του Jean-Claude Juncker προς το Renovate Europe Campaign.

Η πρωτότυπη επιστολή του Renovate Europe στα Αγγλικά: 30-01-2015 LETTER TO JEAN CLAUDE JUNCKER_FROM RENOVATE EUROPE

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ISO 50001:2011 EnMS AUDITOR/LEAD AUDITOR

ISO 50001-2011 geenΤο Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ με την υποστήριξη της εταιρείας HOLISTIC Sustain-Ability, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο ISO 50001:2011 Energy Management Systems Lead Auditor πιστοποιημένο από τον διεθνή οργανισμό IRCA.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 2 έως τις 6 Μαρτίου 2015. Ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί σύντομα.

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι 5 ημέρες,  συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για την πιστοποίηση.  Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα.

Κόστος σεμιναρίου: € 1.300.

Για εγγραφές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2015 το κόστος διαμορφώνεται στα € 1.200

Αναλυτικά η περιγραφή του σεμιναρίου στο συνημμένο αρχείο: ISO 50001-2011 Energy Management Systems Lead Auditor

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ EU-ASE ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

euase_logoΟ οργανισμός European Alliance to Save Energy απέστειλε σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2014, επιστολή στον κ. Jean-Claude JunckerΠρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον κ. Jyrki KatainenΑντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικροτώντας την  υπόσχεση τους για βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και αύξηση των επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, μέσω της επιστολής ζητείται η  ενσωμάτωση της  ενεργειακής απόδοσης στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και να συμπεριληφθεί η αύξηση της ενεργειακής παραγωγικότητας στα Κράτη – Μέλη ως  μέρος των ευρύτερων δομικών μεταρρυθμίσεων υπό συζήτηση.

Την επιστολή υπέγραψαν 35 εταιρείες και Οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης. 

 

 

EU-ASE LOGOS

 

RENOVATION WORKSHOP ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Renovation Workshop by INZEB.ORG

Renovation Workshop by INZEB.ORG

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014 το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι με θέμα την Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση δύο διαμερισμάτων, το ένα στην Φλώρινα και το δεύτερο στην Αθήνα.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των διαμερισμάτων.

Στο αρχείο παρουσιάζονται αναλυτικά οι υφιστάμενες καταναλώσεις των δύο διαμερισμάτων, οι λύσεις που προτάθηκαν, τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους καθώς και ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση τους.

Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων: Renovation Workshop – Αποτελέσματα

και από εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μεταφρασμένη στα Αγγλικά: RENOVATION WORKSHOP – RESULTS

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Energy Leaking

Photo Source: http://www.growsave.co.uk/

Στην έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών, που διενεργήθηκε πανελλαδικώς το 2011, περιλαμβάνονται δεδομένα, μεταξύ άλλων, που αφορούν στο βαθμό θερμομονωτικής προστασίας των ελληνικών κατοικιών, στην ενεργειακή κατανάλωση ανά πηγή ενέργειας και χρήση και στο ποσοστό ανακύκλωσης στα ελληνικά νοικοκυριά.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τη θερμική προστασία των ελληνικών κτιρίων κατοικίας, σε σύνολο 6.371.901 κατοικιών, οι 3.468.307 (ποσοστό 54,4 %) διαθέτουν κάποιο είδος μόνωσης, ενώ 2.903.594 κατοικίες (ποσοστό 45,6 %) δε διαθέτουν καθόλου. Στις κατοικούμενες κατοικίες, το ποσοστό εκείνων που διαθέτουν κάποιο είδος μόνωσης ανέρχεται στο 59,2 %, ενώ αντίθετα στις κενές, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 45,7 %.

Στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας συναντάται το μεγαλύτερο ποσοστό κατοικιών με κάποιο είδος μόνωσης (71,5 %), ενώ στην Κάρπαθο το μεγαλύτερο ποσοστό εκείνων χωρίς καθόλου μόνωση (78,8 %). Σημειώνεται επίσης, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών που κτίστηκαν πριν το 1981 (56,8%) δε διαθέτει καθόλου μόνωση, ενώ η τάση αυτή εξομαλύνεται τη δεκαετία του ‘80 και αντιστρέφεται πλήρως μετά το 2000.

Σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας ανά τελική χρήση, από τα δεδομένα προκύπτουν οι κύριες τάσεις ως εξής: για το μαγείρεμα και το ζεστό νερό χρήσης χρησιμοποιείται κυρίως ο ηλεκτρισμός (ποσοστό 92,9 % και 49,5 %), ενώ για θέρμανση  χρησιμοποιείται ως καύσιμο κυρίως το πετρέλαιο (ποσοστό 66,7%).

Τέλος, το μέσο ποσοστό ανακύκλωσης ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 16,8 % με περίπου ένα στα δύο νοικοκυριά να ανακυκλώνει, κυρίως όταν τα μέλη του είναι μεταξύ 20-29 ετών. Τα υψηλότερα και κατώτερα ποσοστά ανακύκλωσης ανά νοικοκυριό στην Ευρώπη έχουν η Γερμανία, με 45 % και η Ρουμανία με μόλις 1 % αντίστοιχα.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι πολλά βήματα μένουν να διανυθούν ακόμη μέχρι η χώρα μας να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ για ενεργειακή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με περίπου τις μισές ελληνικές κατοικίες να είναι εντελώς εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες από άποψη θερμικής προστασίας (θερμομόνωση, διπλά τζάμια κ.α.), τεράστια ποσά ενέργειας σπαταλώνται προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό τους. 

Τέλος, η σημασία της ενεργειακής αναβάθμισης μέσω ανακαίνισης του υφιστάμενου ελληνικού κτιριακού αποθέματος αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά τεράστια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών αστικών κτιρίων κατοικίας έχουν κτιστεί πριν το 1980.

 

Το άρθρο μεταφρασμένο στα Αγγλικά: 25-11-2014 – Half Greek Homes are “Leaking Energy” according to Hellenic Statistic Authority

 

To κείμενο επιμελήθηκε το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας του  Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG.

INZEB RENOVATION WORKSHOP

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG, Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, σας προσκαλεί σε ένα δίωρο εκπαιδευτικό – διαδραστικό workshop με θέμα:  “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα”.

 • Σκοπός του Renovation Workshop, είναι η συνεργασία των συμμετεχόντων για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δύο διαμερισμάτων σε διαφορετικές κλιματολογικές ζώνες της Ελλάδας σύμφωνα με το πρότυπο nZEB.
 • Το εργαστήριο απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.
 • Το Renovation Workshop θα διεξαχθεί στo πλαίσιo του Building Green Expo 2014, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014, στο M.E.C. Expo Center από τις 15:00 έως 17:00.

Ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος. Για την δήλωση συμμετοχής σας ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

INZEB RENOVATION WORKSHOP INVITATION

 

 

RENOVATE EUROPE DAYS 2014

REC DAYS 2014 - BRUSSELSΗ νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να θέσει ως προτεραιότητα την ανακαίνιση κτιρίων: Η Ημέρα “Renovate Europe” (REDay2014) καταδεικνύει τη σημασία των κτιρίων για την ενεργειακή ασφάλεια, την απασχόληση, το κλίμα και την ανάπτυξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακριβής μετάφραση του Δελτίου Τύπου που απέστειλε το Renovate Europe Campaign. H μετάφραση έγινε από το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – INZEB.ORG το οποίο αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής της Renovate Europe.

 

Στο τέταρτο ετήσιο συνέδριο της εκστρατείας Renovate Europe (REDay2014), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Νοεμβρίου, το μήνυμα προς την νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέλαβε καθήκοντα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σαφές: Η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της Ευρώπης πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής υπό τον Ζ.Κ. Γιούνγκερ. 

Νέες εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο κατέδειξαν τα πολλαπλά οφέλη που αποφέρουν οι ανακαινίσεις κτιρίων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (βλ. έκθεση του IEA «Κερδίζοντας τα Πολλαπλά Οφέλη της Ενεργειακής Απόδοσης» – «Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency»), καθώς επίσης και τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο του κτιριακού τομέα στην Ευρωπαϊκή ένωση (βλ. έκθεση του JRC για την Οικονομική Επίδραση του Κατασκευαστικού Τομέα).

Δεν είναι μόνο οι οικονομικοί υπολογισμοί που υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία και διάθεση για περισσότερες δράσεις στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων μέσω της ανακαίνισης. Δημοτικοί εκπρόσωποι και υπεύθυνοι έργων από τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Ιταλία παρείχαν αποδείξεις στο REDay2014 από επιτυχημένα έργα ανακαίνισης, που είναι οικονομικά βιώσιμα, δημιουργούν νέες τοπικές θέσεις εργασίας, πιο υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον στις κατοικίες, μειώνοντας παράλληλα και την ενεργειακή ζήτηση.

«Τα ατομικά έργα ανακαίνισης έχουν δείξει πολλές φορές ότι είναι δυνατή η μείωση της ενεργειακής ζήτησης στα κτίρια ακόμα και πάνω από 80% με τρόπο οικονομικά βιώσιμο», εξηγεί ο Adrian Joyce, Διευθυντής της εκστρατείας Renovate Europe. «Τώρα θα πρέπει να εστιάσουμε στην προώθηση της φιλόδοξης ενεργειακής ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού  και γι’ αυτό χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις.» 

Δυστυχώς, οι Εθνικές Κυβερνήσεις επέλεξαν να ΜΗΝ εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις ευκαιρίες για τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων στον κτιριακό τομέα. Όπως εξηγεί και ο Oliver Rapf από το Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (BPIE), τα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη απέτυχαν στην εφαρμογή φιλόδοξων Σχεδίων Ανακαίνισης (Άρθρο 4 της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση – Energy Efficiency Directive), και στη δημιουργία ισχυρών επιπέδων συνεργασίας για την στροφή στην ανακαίνιση, συνεπώς απέτυχαν στην παροχή ολοκληρωμένου οράματος και εχεγγύων στην αγορά, προϋποθέσεις απαραίτητες για την απελευθέρωση επενδυτικών κεφαλαίων.

Παρόλη την τεράστια συμβολή που θα μπορούσε να έχει ο κτιριακός τομέας στη μείωση των εισαγωγών ενέργειας, μία καθαρή στρατηγική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια λείπει τόσο από το Πακέτο Κλίματος και Ενέργειας 2030, όσο και από τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας. 

Στα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, τα κράτη – μέλη δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση στους κύριους τομείς  που μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

«Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών – μελών έδωσαν ξεκάθαρη εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πολιτική δράση στους τομείς με το μέγιστο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας» είπε ο Jan te Bos, Γενικός Διευθυντής της Eurima, χρυσού χορηγού του REDay2014.

«Στο σημερινό συνέδριο για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι τα κτίρια πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, και ότι φιλόδοξες πολιτικές για τη ριζική ανακαίνιση του ευρωπαϊκού κτιριακού δυναμικού θα δημιουργήσουν – επιπλέον – περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη άνεση, ενεργειακή ασφάλεια και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Βασιζόμαστε στο ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα και θα αναλάβει την πρόκληση με άμεσες, φιλόδοξες πολιτικές προτάσεις στο θέμα των κτιρίων». 

Αντιμετωπίζοντας, η Ευρωπαϊκή επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη, τον τομέα των κτιρίων ως πρώτη προτεραιότητα, θα είχαν την άμεση στήριξη 80 ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα που ήδη έχουν υπογράψει το Μανιφέστο της εκστρατείας Renovate Europe για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η σπατάλη ενέργειας στα κτίρια.

 

Δελτίο Τύπου στα Αγγλικά: REDay2014 Press Release

Δελτίο Τύπου στα Ελληνικά: GR Translation_REDay2014 PR FINAL

 

MHNYMA TOY ADRIAN JOYCE ΓΙΑ ΤΟ FORUM “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Ο χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα του Renovate Europe Campaign, Adrian Joyce για το forum “Η Επιχειρηματική Διάσταση των Αειφόρων Κτιρίων στην Ελλάδα”.

Το forum αποτέλεσε και την πρώτη Εθνική Πρωτοβουλία στα πλαίσια του Renovate Europe Days 2014.

 

EuroACE – Αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Στόχους του 2030 σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση

EUROACE LOGO

 

Η δημοσίευση αυτή είναι ακριβής μετάφραση του Δελτίου Τύπου που δημοσίευσε το EuroACE. Η επιμέλεια της μετάφρασης έγινε από το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, το οποίο αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign. 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2014

Αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Στόχους του 2030 σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση – απόφαση για αύξηση άσκησης πίεσης με στόχο να επιτευχθούν ισχυρά μέτρα για τα Κτίρια.

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τους στόχους του για το πακέτο Κλίματος και Ενέργειας του 2030 και επέλεξε ως ενδεικτικό στόχο Ενεργειακής Απόδοσης το ποσοστό μείωσης κατά 27%. Είναι μία θλιβερή συμφωνία που υστερεί στην πρόταση που έκανε η Επιτροπή τον Ιούλιο.

Οι εταιρείες μέλη του EuroACE έχουν συστηματικά κάνει εκκλήσεις για ένα δεσμευτικό στόχο Ενεργειακής Απόδοσης σε ποσοστό 40% καθώς είναι αποδεδειγμένο το όφελος που η Ε.Ε. μπορεί να αποκομίσει.

Το EuroACE είναι επίσης πεπεισμένο πως η αναβάθμιση των ενεργειακά σπάταλων κτιρίων πρέπει είναι βασικό σημείο της προσπάθειας που αφορά στην κλιματική και ενεργειακή πολιτική και μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη λύση στην ενεργειακή κρίση που βιώνει η Ευρώπη. Οι εταιρείες του χώρου έχουν ζητήσει καθαρές πολιτικές και μακροχρόνιους στόχους για να υπάρξει σταθερότητα στην αγορά. Η απόφαση αυτή των Αρχηγών Κρατών της Ε.Ε. απλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά.

«Αυτό δεν είναι αρκετό!» είπε ο Adrian Joyce, Γενικός Γραμματέας του EuroAce «Παρά το σημαντικό αριθμό μελετών που αποδεικνύουν την οικονομικά αποδοτική προοπτική διαμέσου υψηλότερων στόχων ενεργειακής απόδοσης, οι 28 Αρχηγοί Κρατών απέφυγαν τη θέσπιση ενός δυναμικού στόχου Ενεργειακής Απόδοσης. Ένας πιο ισχυρός στόχος θα μπορούσε να ενδυναμώσει τις επενδύσεις σε έναν τομέα που έχει πληγεί όπως αυτόν της Κατασκευής και να δώσει όχι μόνο ώθηση αλλά και πολλαπλά οφέλη μέσω της μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης, να ενδυναμώσει τα δημόσια έσοδα και να βελτιώσει την υγεία των πολιτών της Ε.Ε»

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρουν πως η Επιτροπή θα προτείνει “τομείς προτεραιότητας όπου σημαντικά οφέλη από την ενεργειακή απόδοση μπορούν να υπάρξουν”. Έχοντας ως δεδομένο πως το υψηλό ποσοστό του 40% που καταναλώνουν τα κτίρια στην Ευρώπη, τα κτίρια θα έπρεπε να βρίσκονται ως σημείο προτεραιότητας στην αναθεώρηση της νομοθεσίας, όπως αυτή έχει τεθεί με την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση και την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

Τα Κτίρια παίζουν βασικό ρόλο στην ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. καθώς και στα υψηλά κόστη εισαγωγών ενέργειας. Ένα πρόγραμμα ανακαίνισης των κτιρίων, το οποίο θα έχει ως οικονομική βάση μόλις το 1/4 απ’ όσα ξοδεύουν τα Κράτη Μέλη για τις εισαγωγές ενέργειας (Τα Κράτη Μέλη συνολικά ξοδεύουν 1.1 δις κάθε μέρα σε εισαγωγές ενέργειας), θα μπορούσε να θέσει τις χώρες Κράτη Μέλη στη σωστή κατεύθυνση για να μειώσουν τις ενεργειακές ανάγκες του κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε. σε ποσοστό 80% μέχρι το 2050.

Το πρωτότυπο Δελτίο Τύπου, όπως δημοσιεύτηκε από το EuroACE: EuroACE_PR_Council_2030_Oct_2014

Μετάφραση του Δελτίου Τύπου στα Ελληνικά: GR_TRANSLATION_EuroACE_PR_Council_2030_Oct_2014

FORUM “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

_MG_8884Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Forum ” H επιχειρηματική διάσταση των αειφόρων κτιρίων στην Ελλάδα” που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014.

Στο κάλεσμα των διοργανωτών ανταποκρίθηκαν 340 επαγγελματίες τόσο από το χώρο της κατασκευής κτιρίων όσο και από τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο.

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή με τον απολογισμό του συνεδρίου και με αναλυτική παρουσίαση της κάθε θεματικής ενότητας.

 

 

Το συνέδριο σε αριθμούς:

340 συμμετέχοντες

21 ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό

7 livestreams

150 ερωτήσεις μέσω του web app panelsensor.com

3 polls

 

Την πρωτοβουλία για την διοργάνωση είχε το περιοδικό Building Green Magazine με συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης και τις εταιρείες Sustain και Ecoveritas.

 

 

 

_MG_8924IMG_3966IMG_3957IMG_3882

IMG_4064

IMG_3900_MG_8924_MG_9011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ EU-ASE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

euase_logoΕπιστολή του European Alliance to Save Energy την οποία συνυπέγραψαν 48 Ευρωπαϊκοί φορείς, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, με αφορμή το σημερινό Συμβούλιο των Κρατών – Μελών για την πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030.

“Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η οριστικοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030. Παρά την ευρεία παραδοχή της συνεισφοράς της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή ασφάλεια, ευημερία και δράση για το κλίμα, αυτή δεν έχει ενσωματωθεί σε κάποια υλοποιήσιμη και φιλόδοξη πολιτική δέσμευση.

Ένας δεσμευτικός στόχος αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε τελική ενέργεια τουλάχιστον κατά 40% αποτελεί σημείο – κλειδί στην απόδοση ενός αξιόπιστου πακέτου για την πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030.

Σε μία εποχή ανησυχίας για την ανταγωνιστικότητα και φόβων για την οικονομική βιωσιμότητα του πακέτου, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να προσφέρει μία πολύτιμη ευκαιρία εναρμόνισης των στόχων της ανάπτυξης και της προστασίας του κλίματος. Επίσης, μπορεί να αναχαιτίσει τους προβληματισμούς για την ενεργειακή ασφάλεια και την έλλειψη πόρων στην Ευρώπη.

Ανταγωνιστικότητα: Πρόσφατη ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει ότι μία δυνατή ώθηση για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40% θα αποφέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,5%, σε σχέση την αύξηση κατά 1% του ΑΕΠ για αντίστοιχο στόχο 30%.

Μείωση κόστους δράσεων για το κλίμα: Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω του στόχου αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 40%  μπορεί να περιορίσει το κόστος ενέργειας της ΕΕ κατά 1-2 τρις € μεταξύ 2020 και 2030.

Μείωση εισαγωγών φυσικού αερίου: Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για κάθε 1% εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισαγωγές φυσικού αερίου θα πέφτουν κατά 2,6%, υπογραμμίζοντας τα ιδιαιτέρως σημαντικά οφέλη ενεργειακής ασφάλειας του στόχου εξοικονόμησης κατά 40%.

Οι απόψεις που λαμβάνετε τώρα σχετικά με τη μορφή της πρωτοβουλίας Κλίματος και Ενέργειας για το 2030 θα καθορίσουν το μέλλον της ασφάλειας και της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών για τουλάχιστον μία γενιά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας παροτρύνουμε να κινηθείτε άμεσα, μετατρέποντας τα λόγια σε πράξη, στην θεσμοθέτηση ενός δεσμευτικού και φιλόδοξου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας κατά 40% μέχρι το 2030, για να ακολουθήσει η Ευρώπη το δρόμο της πραγματικά Βιώσιμης ανάπτυξης, ασφάλειας και ευημερίας.”

 

Κατεβάστε από εδώ την πρωτότυπη επιστολή: 20141020_EU-ASE letter ahead of October European Council

Κατεβάστε από εδώ την ελληνική μετάφραση της επιστολής: GR TRANSLATED 20141020_EU-ASE letter ahead of October European Council

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. – ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ BPIE

source: BPIE

Source: www.bpie.eu

Στην έκθεση που δημοσίευσε το BPIE (Building’s Performance Institute Europe), αναλύονται οι εθνικές προσεγγίσεις των χωρών – μελών της Ε.Ε. όσον αφορά στην πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Energy Performance Certificates – EPC) περιλαμβάνονται στους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Παρόλα αυτά, στην πλειονότητά τους, τα κράτη – μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αποδοχή των EPCs από το κοινό και την αγορά.

Η έκθεση παρέχει μία κατανοητή περιγραφή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενεργειακής πιστοποίησης, καθώς επίσης και βάσεις δεδομένων για κτίρια κατοικίας και μη, ενώ προσδιορίζει τις καλές πρακτικές που καθιστούν τα EPCs αξιόπιστα και προσβάσιμα. Βασιζόμενη στη μέχρι τώρα εμπειρία, η έκθεση αποσκοπεί στην ανάπτυξη προτάσεων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων πολιτικών, ενώ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα χαμηλής ποιότητος δεδομένα, η έλλειψη αξιοπιστίας λόγω απουσίας ελέγχου και η περιορισμένη πρόσβαση σε EPC μέσω βάσεων δεδομένων, εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των σχημάτων ενεργειακής πιστοποίησης από τα Ευρωπαϊκά κράτη.

Χάρτες και διαγράμματα εμπλουτίζουν το κείμενο και προσφέρουν πλήρη εποπτεία της διαφοροποίησης των εφαρμοζόμενων μέτρων ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη, σε διάφορους τομείς, όπως σχεδιασμός και μεθοδολογίες, διασφάλιση ποιότητας, κατάρτιση ειδικών, συστήματα ελέγχου κλπ.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) το 2002, και με την αναδιατύπωση της παραπάνω οδηγίας το 2010 προστέθηκαν επιπλέον απαιτήσεις γα τη βελτίωση της ποιότητας, της χρησιμότητας και της αποδοχής τους από το κοινό. Σήμερα, και τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. έχουν εφαρμόσει επίσημα τις απαιτήσεις της EPBD στα εθνικά τους νομοθετικά πλαίσια.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης στα κτίρια. Μέσω της ενημέρωσης των ιδιοκτητών, ενοίκων ή διαχειριστών ακινήτων για την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων τους, δημιουργούν ζήτηση για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Σε κάποια κράτη – μέλη, στα οποία τα σχήματα Ενεργειακής Πιστοποίησης έχουν μακρά παράδοση, έχει παρατηρηθεί θετική επίδραση στην αγορά ακινήτων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που προσφέρει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είχε θετική επίδραση στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, συνεισφέροντας στον μετασχηματισμό της αγοράς σύμφωνα με τους στόχους της EPBD. Η έκθεση καταλήγει στην ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου των Ενεργειακών Πιστοποιητικών στις εθνικές νομοθεσίες και αυξημένη παρακολούθηση της συμμόρφωσης στα σχήματα ενεργειακής πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο κρατών – μελών, όσο και σε Ευρωπαϊκά επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη συγκεντρωμένων μητρώων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, ώστε αυτά να μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα και να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο παρακολούθησης της κατάστασης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Τέλος, προτείνεται η αξιολόγηση των  EPCs με τρόπο κατανοητό από ανεξάρτητους φορείς.

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε από το BPIE και κατεβάστε το άρθρο ακολουθώντας τον σύνδεσμο.

Κατεβάστε από εδώ το σχετικό poster

Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι μετάφραση του εισαγωγικού κειμένου που δημοσίευσε το BPIE, και αφορά στην μελέτη που παρουσίασε για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. 

ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ευρωπαϊκοί  οργανισμοί ζητούν δεσμευτικό στόχο αύξησης ενεργειακής απόδοσης κατά 40%

H πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030 και η Κοινή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές συμβούλιο των Ευρωπαίων ηγετών στις 23 Οκτωβρίου. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη και τα τεράστια οφέλη που μπορεί αυτή να αποφέρει (επίτευξη κλιματικών στόχων, καταπολέμηση ανεργίας, δραστική μείωση εισαγωγών ενέργειας κ.ά.) δυστυχώς αγνοήθηκαν.

Προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή γι’ αυτή την σημαντική παράλειψη, οι γενικοί γραμματείς των οργανισμών EuroAce, Εurima και Glass For Europe  (υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Renovate Europe) συνέταξαν και συνυπέγραψαν μία επιστολή την οποία απέστειλαν στους 28 ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών – μελών της Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι ένας δεσμευτικός στόχος αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των υφισταμένων κτιρίων στην Ευρώπη σε ποσοστό 40% είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου ανακαίνισης με πολλαπλά οφέλη που αφορούν σε επενδυτές, επιχειρήσεις και πολίτες και κυρίως σε ότι αφορά την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

Η επιστολή αυτή υποστηρίζεται από διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG, που αποτελεί και το Εθνικό Σημείο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Renovate Europe Campaign.

Διαβάστε την πρωτότυπη επιστολή όπως αυτή απεστάλη στους ηγέτες των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε. Η επιστολή είναι στα αγγλικά.

EUROPEAN ENERGY SECURITY STRATEGY – LETTER TO HEAD OF STATES – SEPTEMBER 23th 2014

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

269d4498-1285-11e4-878d-12313d070a9d-large

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας έχοντας στόχο 30% μέχρι το 2030.

Στόχος είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης το οποίο μεταφράζεται σε μείωση των λογαριασμών ενέργειας για τους καταναλωτές, σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, σε αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας καθώς και στην θετική συμβολή στο περιβάλλον.

Οι σχετικές προτάσεις παρουσιάζονται σε ένα πολύ ενδιαφέρον infographic.

 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BASF ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στο Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης, υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Αναδημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της έρευνας με τίτλο: “BASF και LUWOGE: Πρώτη ολιστική μακροχρόνια παρακολούθηση του εκσυγχρονισμού μιας γειτονιάς”

Διαφάνεια1

 

 

 

 

 

 

 • Θετικές μακροχρόνιες εμπορικές, τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Κάτοικοι απόλυτα ικανοποιημένοι με το περιβάλλονδιαβίωσης
 • Πολύ καλά αποτελέσματα γιατη μόνωσητωνπροσόψεων

Η ΒASF και η κατασκευαστική εταιρεία της LUWOGE δημοσίευσαν μια πρώτη αναλυτική έρευνα σχετικά με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των μέτρων ενεργειακού εκσυγχρονισμού στο προάστιο Brunck του Ludwigshafen. Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η βιωσιμότητα, εξεταζόμενη από όλες τις πλευρές. Εκτός από τα καθαρά τεχνικά κριτήρια, όπως η κατάσταση των κτιρίων περίπου 10 χρόνια μετά τα έργα ανακαίνισης, το επίπεδο της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας και μια οικολογική αξιολόγηση, τέθηκε υπό εξέταση και η ποιότητα ζωής των κατοίκων με τη διεξαγωγή μιας άμεσης έρευνας. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση καθιστά τη μελέτη πρωτοπόρα στον τομέα της.

Ο Κlaus Ries, υπεύθυνος των προϊόντων της BASF με τις εμπορικές ονομασίες Styropor®, Neopor® και Styrodur® για την Ευρώπη, εξήγησε το κίνητρο για αυτή την αναλυτική μελέτη: «Στα πλαίσια της συζήτησης σχετικά με την ενέργεια, τη μόνωση και την ανακαίνιση των υπαρχόντων κατοικιών, για εμάς είναι σημαντικό να εξετάσουμε αυτό το προάστιο λεπτομερώς». Ο οικοδομικός κλάδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως στη δημόσια συζήτηση για τη βιωσιμότητα επειδή είναι υπεύθυνος για σημαντική κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται διαφορετικά υλικά και τεχνολογίες.

Θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, στην οικολογία, στη μηχανολογία και στην ποιότητα ζωής
Tα σημαντικότερα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ότι τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης , που σχεδιάστηκαν ολιστικά σε παλιά και νέα κτίρια, απόσβεσαν σε μικρό χρονικό διάστημα τις δαπάνες και πρόσφεραν σημαντικά οικονομικά οφέλη εξοικονομώντας θερμική ενέργεια. Η συνεπακόλουθη ελάττωση των εκπομπών CO2 ήταν σημαντική. Η μελέτη έδειξε ότι σήμερα 80-90% των κατοίκων είναι ικανοποιημένοι μέχρι και πολύ ικανοποιημένοι από τη στέγασή τους. Οι ερωτηθέντες έχουν μια εξαιρετικά θετική άποψη της ποιότητας του μικροκλίματος στα διαμερίσματά τους. Αυτή η ποιότητα οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη θερμική μόνωση. Το σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμικής μόνωσης (ETICS) περιλαμβάνει το Neopor, το διογκούμενο πολυστυρένιο (EPS) της BASF, που περιέχει γραφίτη και παρουσιάζει ιδιαίτερα καλή απόδοση στη μόνωση και συνεχίζει να αποδίδει τέλεια ακόμη και μετά από τουλάχιστον 10 χρόνια χρήσης.
Η μακροχρόνια μελέτη έδειξε με απτά παραδείγματα τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές δυνατότητες του ολοκληρωμένου εκσυγχρονισμού στον τομέα της κτηματαγοράς. Συγκεκριμένα, είναι προφανές ότι η ενεργειακή απόδοση, η ποιότητα αστικού σχεδιασμού, η άνεση διαβίωσης και η οικονομική απόδοση αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια όταν υπάρχει σωστός σχεδιασμός.
«Στην περιοχή Brunck προχωρήσαμε στη δοκιμή πολλών καινοτομιών πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια, τόσο σχετικά με την ιδέα της ανακαίνισης μιας ολόκληρης περιοχής, που εκείνη την εποχή ήταν ακόμη καινούργια, όσο και σχετικά με τις επιλογές της ενεργειακής αναβάθμισης. Τώρα η μακροχρόνια μελέτη προσφέρει αντικειμενικά στοιχεία για το συνηθισμένο πλέον θέμα του ενεργειακού εκσυγχρονισμού», είπε ο Matthias Hensel, διευθύνων σύμβουλος της LUWOGE.

Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη του προαστίου Brunck

Οικονομική αξιολόγηση με καλά αποτελέσματα

Ο υπολογισμός της οικονομικής βιωσιμότητας και τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή τη μελέτη σχετικά με τις οικολογικές πλευρές της ανακαίνισης της περιοχής σχεδιάστηκαν από την LUWOGE Consult, μια συμβουλευτική εταιρεία που λειτουργεί στο χώρο της ανάπτυξης της κτηματαγοράς και αποτελεί πλήρη θυγατρική εταιρεία της LUWOGE. Στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή στη μελέτη, περιλαμβάνονται η αρχική κατάσταση του κτηρίου πριν από την ανακαίνιση και το ενεργειακό επίπεδο που πρόκειται να επιτευχθεί. Με τη βοήθεια του παραδείγματος του σπιτιού των 5 λίτρων στην ανάπτυξη των νέων κτιρίων στην περιοχή Brunck, οι περίοδοι ανταπόδοσης για τα διαφορετικά μέτρα μόνωσης της οροφής του υπογείου και του εξωτερικού τοίχου ήταν μόλις πέντε μέχρι επτά χρόνια, σε σύγκριση με τα 15-30 χρόνια σε μια πρόσφατα κατασκευασμένη κατοικία 1 λίτρου. Οι τιμές και η απόδοση του υλικού εκείνη την περίοδο των εργασιών ανακαίνισης χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα επίτευξης πολύ μικρότερων χρόνων ανταπόδοσης με μονωτικά υλικά μιας ομάδας καλύτερης θερμικής αγωγιμότητας, όπως π.χ. το Neopor 032, καθώς και δυνατότητα χαμηλότερου κόστους κατασκευής.
Η σύγκριση ανάμεσα στην σχεδιαζόμενη ζήτηση θερμικής ενέργειας από τις κατοικίες των 3, 5 και 7 λίτρων και την πραγματική μέση κατανάλωση στο πέρασμα του χρόνου ήταν συνολικά θετική. Τα πραγματικά νούμερα κατανάλωσης ήταν γενικά χαμηλότερα από αυτά, που υπολογίστηκαν αρχικά.

8.300 μετρικοί τόνοι CO2 εξοικονομήθηκαν σε 10 χρόνια

Με έναν παρόμοιο τρόπο υπολογισμού των δυνατοτήτων μείωσης της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας, έγινε δυνατός ο κατά προσέγγιση υπολογισμός της μείωσης του CO2 που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα των ενεργειακών μέτρων που ελήφθησαν σε ολόκληρη την περιοχή Brunck. Οι τιμές για την εξοικονόμηση CO2 κυμάνθηκαν μεταξύ 70 και 86% με βάση τα διαφορετικά οικοδομικά πρότυπα. Σε σύγκριση με ολόκληρη την περιοχή Brunck, εξοικονομήθηκαν γύρω στους 8.300 μετρικούς τόνους τα τελευταία 10 χρόνια. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι τα μέτρα μόνωσης εφαρμόστηκαν κυρίως με τη χρήση Neopor, που διαθέτει μια πολύ θετική αξιολόγηση κύκλου ζωής. Η γκρίζα ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή, διαχείριση και απόρριψη, αναπληρώθηκε μετά από σχεδόν ένα χρόνο από την εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης που προέκυψε ως αποτέλεσμα των διάφορων μέτρων μόνωσης.
Μετά από 12 χρόνια επιβεβαιώθηκε η πολύ καλή κατάσταση της μόνωσης προσόψεων EPS
Η τεχνική αξιολόγηση της πρόσοψης διεξήχθη από έναν αναγνωρισμένο ειδικό στον τομέα των σοβάδων, που υπεδείχθη δημοσίως. Αυτός πιστοποίησε ότι το σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμικής μόνωσης με Neopor βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς θερμικά γεφυρώματα ή ζημιές από πουλιά, έντομα ή μικροοργανισμούς.

Οι κάτοικοι νιώθουν άνετα

Στα πλαίσια της κοινωνικο-πολιτιστικής αξιολόγησης, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών του Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Καθηγητής Schlegel, Σχολή Σχεδιασμού) ανέλυσε τις επιπτώσεις του εκσυγχρονισμού της περιοχής στη συμπεριφορά των χρηστών και στην ποιότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης που αντιλαμβάνονταν οι κάτοικοι. Ερωτήθηκαν συνολικά 187 κάτοικοι του προάστιου Brunck και κάτοικοι ενός παρόμοια εκσυγχρονισμένου προαστίου στο Darmstadt (bauverein AG). Περίπου 80% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ποιότητα του κλίματος στην κατοικία τους μετά τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό. Μόνο 7% ένιωθε άβολα. Διαπιστώθηκε ότι οι προσδοκίες των κατοίκων για ένα άνετο κλιματικό περιβάλλον αυξάνονταν με τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιρίων.

Η περιοχή Brunck

Η περιοχή Brunck στο Ludwigshafen χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 από την εταιρεία Badische Anilin-und Sodafabrik, την πρόδρομο της σημερινής BASF SE του Ludwigshafen, ως οικισμός στέγασης εργατών. Μετά από τις σημαντικές ζημιές που υπέστη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η περιοχή Βrunck ξαναχτίστηκε τη δεκαετία του 1950 και σήμερα περιλαμβάνει περίπου 500 κατοικίες. Το 1996 οι εταιρείες LUWOGE, BASF, οι αρχές της πόλης Ludwigshafen και του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου προώθησαν από κοινού ένα αναλυτικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιοχής Brunck. Τα υπάρχοντα κτίρια ανακαινίσθηκαν και επεκτάθηκαν με την προσθήκη νέων κτιρίων. Το σχέδιο περιλαμβάνει κατοικίες 7, 5 και 3 λίτρων και περιέχει την πρώτη κατοικία 3 λίτρων που δημιουργήθηκε ποτέ στη Γερμανία μετά από ανακαίνιση. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν περιλάμβαναν μόνωση των προσόψεων με Neopor, που είχε κυκλοφορήσει πρόσφατα στην αγορά εκείνη την εποχή.

 
Σχετικά με τη BASF

BASFΗ BASF είναι η κορυφαία χημική εταιρεία παγκοσμίως: The Chemical Company. Το εύρος των προϊόντων της εκτείνεται από τα χημικά, πλαστικά, προϊόντα υψηλής απόδοσης έως τα προϊόντα φυτοπροστασίας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Συνδυάζουμε την οικονομική επιτυχία με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευθύνη. Μέσω της επιστήμης και της καινοτομίας, βοηθάμε τους πελάτες μας σε σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας να ανταποκριθούν στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας. Τα προϊόντα και οι λύσεις που προσφέρουμε, συμβάλουν στην προστασία των φυσικών πόρων, στην εξασφάλιση διατροφής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η συμβολή μας αυτή συνοψίζεται στη διατύπωση του εταιρικού μας σκοπού: Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον. Η BASF κατέγραψε πωλήσεις €74 δισεκατομμυρίων το 2013 και απασχολούσε πάνω από 112.000 εργαζόμενους στο τέλος του ίδιου έτους. Η BASF είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης (BAS), του Λονδίνου (BFA) και της Ζυρίχης (AN). Περισσότερες πληροφορίες για την BASF είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στο www.basf.com.

.

Σχετικά με την LUWOGE

LUWOGEΗ LUWOGE είναι η εταιρεία κατασκευής κατοικιών της BASF. Η LUWOGE προσφέρει στους εργαζόμενους της BASF καθώς και σε ένα μεγάλο τμήμα του τοπικού πληθυσμού ένα ευρύ φάσμα ελκυστικών και σύγχρονων κατοικιών. Σήμερα η εταιρεία κατέχει γύρω στις 7.000 κατοικίες στο Ludwigshafen και στη γύρω περιοχή. Η LUWOGE λειτουργεί με βάση τη βιωσιμότητα προκειμένου να δημιουργήσει ένα αξιοπρεπές μέλλον για όλους. Είναι εμπορικά επιτυχημένη και έχει αναλάβει πρωτοπόρο οικολογικό και τεχνικό ρόλο. Ασπαζόμενη καινοτόμες ιδέες, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα της BASF και λειτουργώντας με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, η εταιρεία στέγασης βοηθά στη βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς των κατασκευών και της στέγασης.

ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

FORUM - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

“Αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα, εφαρμογή και επιχειρηματική διάσταση”   

Αθήνα | Μέγαρο Μουσικής | 18 Οκτώβρη 2014

 

 

 

 

 

Το περιοδικό BuildingGreen, σε συνεργασία με την Ecoveritas, το ΙΝΖΕΒ και την Sustain, διοργανώνουν το πρώτο Forum για την εφαρμογή και την επιχειρηματική διάσταση των αειφόρων κτιρίων στην Ελλάδα στις 18 Οκτωβρίου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα MC2.

Σας προσκαλούμε να δώσετε το «παρών» σε έναν ουσιαστικό διάλογο με κύριο αντικείμενο την ένταξη και τα οφέλη των αειφόρων πρακτικών στον κτιριακό τομέα στην χώρα μας. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει την εφαρμογή και την πολύπλευρη επιχειρηματική διάσταση της αειφορίας των κτιρίων στην Ελλάδα.

Στο forum θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε ενεργά σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με επαγγελματίες του κλάδου και να ενημερωθείτε για τις εφαρμογές και την πολύπλευρη διάσταση της αειφορίας των κτιρίων στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, στοχεύουμε σε ένα αποτελεσματικό διάλογο που θα αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω δικτύωση και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή σας στο forum είναι καθοριστική για να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι 3 ενότητες της εκδήλωσης

1η Ενότητα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Πάνελ: 
Ecoveritas, Sustain, Inzeb, Greenworks, Habitech

2η Ενότητα 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πάνελ: 
ΑΒ Βασιλόπουλος A.E., Dimand, Cosmote, Π. Λεβαντής Επενδυτική, Apivita

3η Ενότητα 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ