ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ RENOVALUE

Πολύγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό, όχημα για την ενσωμάτωση της αειφορίας στις εκτιμήσεις ακινήτων

RenoValue_Logo

Σήμερα, μια ομάδα ειδικών σε θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό “Εκτιμώντας της Αειφορία”, με στόχο την αναγνώριση και την ενσωμάτωση των παραγόντων της αειφορίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εκτιμήσεις ακινήτων.   

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια με σκοπό να παρέχει στους επαγγελματίες εκτιμητές ακίνητης περιουσίας τα κατάλληλα εφόδια και τη γνώση σχετικά με τον αντίκτυπο των χαρακτηριστικών της αειφορίας στις διάφορες πτυχές της οικονομικής απόδοσης των κτιρίων, τις αντίστοιχες πηγές πληροφόρησης, καθώς και μεθοδολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε οι επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων να μπορούν να αναγνωρίζουν και να εντάσσουν κατάλληλα τους παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και ευρύτερα θέματα αειφορίας κατά τη διαδικασία αποτίμησης των ακινήτων, έτσι ώστε να μπορούν  συμβουλεύουν ανάλογα τους πελάτες τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό RenoValue είναι διαθέσιμο σε 8 γλώσσες, και αποτελείται από δραδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό για την συνεχόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου της εκτιμητικής επιστήμης με παράλληλη υποστήριξη μέσω των διαδραστικών eLearning ενοτήτων του RICS Online Academy. Και οι δύο εκδόσεις είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης από το RenoValue με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

“Σε πολλές αγορές, υπάρχει έλλειψη γνώσης και κατανόησης των στοιχείων της ενεργειακής απόδοσης και των παραγόντων της αειφορίας από τους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων κατά τη διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου” είπε η Ursula Hartenberger, Επικεφαλής Αειφορίας σε Παγκόσμιο Επίπεδο του RICS. “Πρόσφατες εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα αειφόρα κτίρια αξιώνουν υψηλότερες τιμές τόσο στην πώληση όσο και στη μίσθωση τους. Με την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ευελπιστούμε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα κενά στη γνώση αλλά και στις ικανότητες που σήμερα εμποδίζουν την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και της αξίας των κτιρίων. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων να προσφέρουν τεκμηριωμένες συμβουλές με διαφάνεια και ποιοτική κρίση για τα θέματα που σχετίζονται με την αειφορία κατά τη διαδικασία των συναλλαγών.” 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αποτέλεσμα μιας εκτενούς έρευνας της αγοράς, με τη συμμετοχή και τις συμβουλές ενδιαφερομένων μερών καθώς και αποτέλεσμα πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίες είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος.

“Οι εκτιμητές ακίνητης περιουσίας έχουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής ενός ακινήτου. Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού RenοValue είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των χαρακτηριστικών των αειφόρων κτιρίων στους υφιστάμενους παράγοντες που καθορίζουν την αξία των ακινήτων, καθώς και στο μετασχηματισμό της αγοράς προς ένα βιώσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό απόθεμα σε όλη την Ευρώπη”  είπε η κα Hartenberger 

Το εκπαιδευτικό υλικό Εκτιμώντας της Αειφορία” δημιουργήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του έργου www.renovalue.eu.

Για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά έγινε με την πολύτιμη βοήθεια έγκριτων εκτιμητών ακινήτων. Εκ μέρους του Ινστιτούτου Κτιριών Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη στους:

Βασίλη Γκόνη, Πολιτικό Μηχανικό, DGNB Auditor, Εκτιμητή Ακινήτων

Γιάννη Δασκαλάκη, MRICS, BEng

Σαμάνθα Καρρά, MRICS, REV

Σπυριδούλα Μπούτου, MRICS, REV

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ RENOVALUE ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ

RENOVALUE LOGO

Το RenoValue είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι Α.Π.Ε και στοιχείων αειφορίας στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης να γίνει κατανοητή η θετική επίδραση των παραγόντων αυτών στην αξία των ακινήτων.

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν προγραμματιστεί αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορες πόλεις την Ευρώπης. Το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο RenoValue, που αφορά επαγγελματίες του χώρου εκτίμησης ακίνητης περιουσίας, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στο Pralina Cafe, Στασικράτους 31. Οι ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι από τις 09:00 – 15:30.

H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα. Η θεματολογία του σεμιναρίου:

 • Γνωριμία με το RenoValue
 • Η επιχειρηματική διάσταση του ενεργειακά αποδοτικού  και αειφόρου κτιρίου
 • Πηγές πληροφόρησης σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και την Αειφορία
 • Αξιολόγηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας: Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και εναλλακτικές
 • Ενσωμάτωση των παραγόντων της Ενεργειακής Απόδοσης και της Αειφορίας στις μεθόδους εκτίμησης ακίνητης περιουσίας.
 • Παραδειγματικές αναφορές εκτιμήσεων

Το κόστος συμμετοχής είναι €130 και συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 1. Υλικό του σεμιναρίου σε cd και συμπληρωματικό υλικό με πηγές για καλύτερη και συνεχή ενημέρωση.
 2. Πρόσβαση στα επόμενα ευρήματα του έργου RenoValue.
 3. Συμμετοχή στο RenoValue Webinar που θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Οι ημερομηνίες των webibars θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου 2016.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας DANOS VALUATIONS L.L.C

DANOS

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες (20 άτομα), η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο ac[at]inzeb.org ή τηλεφωνικά στο +30 211 7708899.

 

RENOVALUE: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ενσωματώνοντας την αειφορία στις εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας

Τα βασικότερα σημεία από τη συνάντηση εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Ιανουρίου 2016

RenoValue_Logo5

Η εκτίμησης ακίνητης περιουσίας είναι μια ουσιώδης πλευρά του κύκλου ζωής των ακινήτων. Για το λόγο αυτό, η διάδοση της υπεραξίας της ενεργειακής αποδοτικότητας και των Α.Π.Ε χρειάζεται να αρχίσει από εδώ. Για την επιτάχυνση της μετάβασης της αγοράς προς τα κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, είναι σημαντικό να αποδεικνύεται και να επιδεικνύεται η επιχειρηματική διάσταση τους καθώς και η αξία των αειφόρων κτιρίων σε μελλοντικούς αγοραστές, πωλητές δανειστές και επενδυτές.

Στις 26 Ιανουαρίου 2016, το έργο RenoValue διοργάνωσε συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ενσωματώνοντας την αειφορία στην εκτίμηση ακίνητης περιουσίας».

Η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για να συζητηθεί εκτενώς πώς οι διαμορφωτές πολιτικών θα πρέπει να ενδυναμώσουν το ρόλο των εκτιμητών ακινήτων με στόχο να λειτουργήσουν ως οδηγοί της μετάβασης της αγοράς προς τα αειφόρα κτίρια.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την υποστήριξη της Theresa Griffin MEP (S&D, UK) και της Sirpa Pietikäinen MEP (EPP, Finland) καθώς και σε συνεργασία με την καμπάνια Renovate Europe.

Τη συζήτηση συντόνιζε – εκ μέρους των εταίρων του έργου του RenoValue – η Ursula Hartenberger, επικεφαλής αειφορίας του οργανισμού RICS.

Τη συνάντηση εργασίας παρακολούθησε και η Marie Donnelly, διευθύντρια του DG ENER καθώς και σαράντα ακόμη επαγγελματίες της αγοράς όπως εκπρόσωποι εκτιμητών, κατασκευαστές προϊόντων, πάροχοι υπηρεσιών, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές κ.α.

Τα βασικά σημεία της συνάντησης εργασίας καθώς και τα video με δηλώσεις των συμμετεχόντων, μπορείτε να τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο pdf: Report Renovalue Roundtable at the EP_Greek version

To Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης του έργου RenoValue για την Ελλάδα και την Κύπρο.

RENOVALUE MEETING IN EU PARLIAMENT_JANUARY 26TH

RENOVALUE: MARKET INSIGHTS REPORT

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου RenoValue, το οποίο χρηματοδοτείται από το Intelligent Energy Europe (IEE), εκπονήθηκε και παρουσιάζεται μία έκθεση που αφορά στη σύνδεση της ακίνητης περιουσίας με τους παράγοντες της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, βασίζονται σε μια σειρά συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης αλλά και μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκαν το Μάιο και τον Ιούλιο 2014, καθώς και σε μία ημερίδα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του World Sustainable Building Conference τον Οκτώβριο 2014.  Τα 3 βασικά ερωτήματα στα οποία απαντά η έκθεση είναι:

 1. Ποιo είναι το επίπεδο ευαισθητοποίησης και γνώσεις των επαγγελματιών εκτιμητών ακίνητης περιουσίας σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφορία;
 2. Ποια είναι τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ενσωμάτωση των παραγόντων της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διαδικασία εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας;
 3. Ποια αίσθηση επικρατεί στις τοπικές αγορές σχετικά με την υπεραξία των ενεργειακά αποδοτικών και αειφόρων κτιρίων;

Η έκθεση “Drivers for change: Strengthening the role of valuation professionals in market transition” σε pdf: RenoValue -Market Insight Report

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης είναι εξωτερικός συνεργάτης του έργου RenoValue για την Ελλάδα και την Κύπρο.