RENOVATION FUND FOR ALL EUROPEANS

“Η ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της ΕΕ για την ανάκαμψή της μετά την COVID-19 περίοδο” είναι το βασικό μήνυμα της επιστολής που υπέγραψαν 37 εταίροι του Renovate Europe Campaign, μεταξύ αυτών και το INZEB, και την οποία απέστειλαν σήμερα 30 Απριλίου 2020 σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το κεντρικό σημείο της επιστολής αφορά στη πρόταση δημιουργίαs ενός “Ταμείου Ανακαίνισης Κτιρίων για όλους τους Ευρωπαϊους” (Renovation Fund for all Europeans), ώστε να συμπεριληφθεί στο υπό προετοιμασία Σχέδιο Ανάκαμψης της ΕΕ (EU Recovery Plan).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: RENOVATION FUND FOR ALL EUROPEANS

 

 

MAKING THE EU RENOVATION WAVE A SUCCESS

Το Renovate Europe Campaign σε συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους* του φορέα,  δημοσίευσε πριν λίγες μέρες ένα κείμενο/προτάσεις με τίτλο “Making the EU Renovation Wave a Success”. Η δημοσίευση έγινε με αφορμή την προετοιμασία της στρατηγικής ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Revovation Wave. Το κείμενο/προτάσεις έχουν ήδη κοινοποιηθεί στον κ. Ciaran CUFFE’s (Rapporteur –  INI Report “Maximising the energy efficiency potential in the EU building stock”) και στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG Energy – C4 Buildings Team) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο φορέα για την προετοιμασία της στρατηγικής επικοινωνίας για το Renovation Wave.

 

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η επικαιροποιημένη έκδοση του κειμένου/προτάσεων, η οποία αντίστοιχα θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας.

DOWNLOAD THE PAPER: Making the EU Renovation Wave a Success

 

 

*Το ΙΝΖΕΒ είναι ο εθνικός εταίρος του Renovate Europe Campaign στην Ελλάδα. 

RENOVATE GREECE

14937379_1118561911597575_3620205950639183860_n

Το ΙΝΖΕΒ – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης ξεκίνησε τη δραστηριότητά του τον Ιανουάριο 2014. Από τον 1ο χρόνο της δραστηριότητάς του, επιλέχθηκε και εκπροσωπεί το Renovate Europe Campaign ως Εθνικός Εταίρος έχοντας συμμετάσχει, διοργανώσει και παρουσιάσει ποικίλες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Μετά από 3 χρόνια εποικοδομητικής συνεργασίας με την ομάδα του Renovate Europe Campaign, τόσο σε κεντρικό επίπεδο (EU) όσο και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες που υποστηρίζουν και συμμετέχουν στην καμπάνια, παρουσιάζουμε το Renovate Greece Campaign ως το μέσο επικοινωνίας και διάδοσης των στόχων και σκοπών του Renovate Europe, με έμφαση στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλοι από την αύξηση του ποσοστού των ενεργειακών αναβαθμίσεων του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.
Η αύξηση αυτή είναι εφικτή μέσω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου αλλά και της ενίσχυσης /διεύρυνσης των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μέσω του Renovate Greece θα επιδιώξουμε, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Δήμους, Επιστημονικούς Φορείς και Επιμελητήρια, Συνδέσμους Επαγγελματιών και Εταιρείες), να επιτύχουμε σε Εθνικό επίπεδο την αύξηση των επενδύσεων αλλά και τη θέσπιση και επίτευξη των στόχων που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του Εθνικού – δημόσιου και ιδιωτικού – υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, μειώνοντας παράλληλα τις αμφιβολίες των πολιτών/ιδιοκτητών ακινήτων – μέσω δράσεων ενημέρωσης – σχετικά με τα οφέλη που απορρέουν από την ενεργειακή αναβάθμιση. 

Λίγα λόγια για το Renovate Europe

Το Renovate Europe Campaign ξεκίνησε τη δραστηριότητα του το 2011. Βασικός στόχος της καμπάνιας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτικών για τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης, με κύριο σκοπό τη δημιουργία ενός φιλόδοξου χάρτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη. Ο φιλόδοξος αυτός χάρτης αναφέρει πως θα πρέπει να τριπλασιαστεί ο ετήσιος δείκτης για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις, σε όλους τους τύπους των κτιρίων, από 1% σε 3% μέχρι το 2020, και παράλληλα να εξασφαλιστεί πως το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης και κατά συνέπεια της κατανάλωσης ενέργειας κατά 80% μέχρι το 2050.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Miguel Arias Cañete

RENOVATE EUROPE LOGO_

Την 1 Ιουνίου 2016, μετά από πρωτοβουλία του Renovate Europe Campaign, 23 Ευρωβουλευτές από 13 χώρες έστειλαν επιστολή στον Επίτροπο Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας κ. Miguel Arias Cañete με τίτλο “Στην αναθεώρηση της EPBD θα πρέπει να συμπεριληφθεί μία μακροχρόνια στρατηγική, η οποία θα αφορά το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα με σκοπό τα κτίρια αυτά να φτάσουν σε επίπεδα nZEΒ έως το 2050”. 

Μεταξύ άλλων η επιστολή αναφέρει:  “Μεταμορφώνοντας το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2050, όχι μόνο θα επιτευχθούν οι στόχοι για την κλιματική αλλαγή, αλλά θα δημιουργούν οι βάσεις για πολλά ακόμη οφέλη όπως η μείωση της ενεργειακής φτώχειας, η ανάπτυξη θέσεων εργασίας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ε.Ε. καθώς επίσης θα ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ώστε οι στόχοι που αφορούν στην ενέργεια να επιτευχθούν. Για το λόγο αυτό, έχει την υποχρέωση να προτείνει αλλά κυρίως να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.” 

Η απάντηση του Επιτρόπου, η οποία εστάλη την Πέμπτη 30 Ιουνίου, είναι άκρως ενθαρρυντική και μεταξύ άλλων αναφέρει:

Τα στοιχεία που μου παρουσιάσατε έτυχαν της απόλυτης προσοχής μου και θα ληφθούν υπόψη κατά τη προετοιμασία της αναθεώρησης της EPBD. Μια βασική παράμετρος που θα πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή, είναι πως θα αυξηθούν τα επίπεδα και οι στόχοι που αφορούν στην αναβάθμιση των κτιρίων κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε και οι επενδυτές να λάβουν τα κατάλληλα μηνύματα. Για το λόγο αυτό είμαστε σε τακτική επικοινωνία και συνεννόηση με τους Ευρωβουλευτές καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να θέσουμε σωστούς και αποτελεσματικούς στόχους.”

Το 2016 είναι μια σημαντική χρονιά για τα θέματα ενέργειας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η αναθεώρηση της EPBD Energy Performance of Buildings Directive καθώς και της EED Energy Efficiency Directive. 

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης λειτουργεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign.

 

 

ΤΑ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

renovate kyklakiΑυξημένη μόχλευση, γρηγορότερη διάχυση και ευρύτερα κοινωνικά οφέλη: τα φιλόδοξα έργα ανακαίνισης είναι η καλύτερη επιλογή για Στρατηγικές Επενδύσεις  

Σύμφωνα με φορείς του Οικοδομικού Κλάδου  «το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει να διαθέσει κονδύλια για έργα ριζικής ανακαίνισης κτιρίων».

Μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Copenhagen Economics καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα έργα ριζικής ανακαίνισης ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από άποψη κόστους στους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments – EFSI), και συνιστά την εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής έργων ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν και έχουν υψηλό ποσοστό ανταπόδοσης σε κοινωνικά οφέλη μέσω της αποτελεσματικής διάχυσης των κονδυλίων.

Οι οργανώσεις Eurima, Glass for Europe, EuroACE, PU Europe και Renovate Europe Campaign,  χαιρέτισαν τη συγκεκριμένη έκθεση ως μία σαφή ένδειξη ότι η ανακαίνιση κτιρίων αποτελεί έναν από τους πιο έξυπνους και οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους κινητοποίησης επενδύσεων για την αύξηση της ανάπτυξης.

«Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως στόχο να δώσει προτεραιότητα σε έργα που ενισχύουν τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη δραστηριότητα με ταυτόχρονη παροχή υψηλών αποδόσεων για την κοινωνία», δήλωσε ο Adrian Joyce, Γενικός Γραμματέας του EuroACE και Επικεφαλής του Renovate Europe Campaign, «και η έκθεση αυτή δείχνει ότι η ανακαίνιση κτιρίων μπορεί να ανταποκριθεί πολύ αποτελεσματικά σε όλες αυτές τις απαιτήσεις».

«Οι υποδομές ενέργειας συνήθως αποτελούν το κύριο θέμα συζήτησης κατά τον προγραμματισμό των έργων του EFSI», πρόσθεσε ο Bertrand Cazes, Γενικός Γραμματέας του Glass for Europe, «όμως,  αν θεωρήσουμε τον κτιριακό τομέα ως ένα ουσιαστικό μέρος της ενεργειακής μας υποδομής γίνεται σαφές ότι θα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στα έργα ανακαίνισης κτιρίων».

«Τα σημαντικά οφέλη της ανακαίνισης κτιρίων πρέπει να αναγνωρίζονται στην κατάλληλη ενότητα των κριτηρίων που υπάρχουν στη λειτουργία του EFSI», πρόσθεσε ο Oliver Loebel, Γενικός Γραμματέας του PU Europe «οι επενδύσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα με ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία, πρέπει να λάβουν προτεραιότητα».

«Τόσο η έρευνα όσο και οι πραγματικές εμπειρίες», πρόσθεσε ο Jan te Bos, Γενικός Διευθυντής της Eurima «έχουν αποδείξει ότι τα έργα ριζικής ανακαίνισης κτιρίων ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της εξάρτησης από τις εισαγωγές, ενώ παράλληλα παρέχουν μεγάλες αποδόσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση, όπως αναγνωρίζεται και στην προσφάτως εγκριθείσα Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν δράση κατοχυρώνοντας ένα μέρος των κεφαλαίων του EFSI το οποίο θα αφιερωθεί σε επενδύσεις μεγάλων προγραμμάτων ριζικής ανακαίνισης κτιρίων».

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ RENOVATE EUROPE ΠΡΟΣ TON JEAN-CLAUDE JUNCKER ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ CABINET ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

RENOVATE EUROPE LOGO_Στις 30 Ιανουαρίου 2015 ο επικεφαλής του Renovate Europe Campaign, Adrian Joyce, έστειλε μία επιστολή, εκ μέρους όλων των φορέων και εταιρειών που υποστηρίζουν την καμπάνια, προς τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker και κ. Maroš Šefčovič με αφορμή την επικείμενη διαβούλευση του Σώματος των Επιτρόπων για την Ενεργειακή Ένωση (Energy Union). Στην επιστολή υποστηρίχθηκε η άποψη ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εγχώριας, οικονομικής και καθαρής ενέργειας, ενώ ο τομέας με τις μεγαλύτερες δυνατότητες απόδοσής της είναι ο κτιριακός, δια μέσω της ριζικής ανακαίνισης και την ενεργειακής αναβάθμισης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Παράλληλα, με την εφαρμογή μέτρων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, προκύπτουν πολλά και σημαντικά οφέλη όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και αύξηση των δημοσίων εσόδων, βελτιωμένο αίσθημα άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων, υγεία και παραγωγικότητα. Ένα φιλόδοξο σχέδιο ανακαίνισης θα μπορούσε να μειώσει την  ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ευρώπη κατά 54% μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα θα μειωνόταν και η εξάρτηση από τις εισαγωγές σε φυσικό αέριο κατά 61%.

Για τους παραπάνω λόγους στην επιστολή υπογραμμίζεται η σημασία ορισμού από την Ενεργειακή Ένωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικής που να στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Επισημαίνεται ακόμη ότι ένα πρόγραμμα φιλόδοξης ενεργειακής ανακαίνισης των σπάταλων και ενεργειακά απροστάτευτων ευρωπαϊκών κτιρίων θα πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ μέσα από την αναθεώρηση των νομοθετικών εργαλείων και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών της ώστε να ξεκλειδωθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση. Τέλος, διατυπώνεται μία πρόσκληση στους ιδίους αλλά και στους υπευθύνους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επικοινωνία με το γραφείο του Renovate Europe Campaign, ώστε να υπάρξει περεταίρω συζήτηση και ανάλυση του ρόλου της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων στη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προοπτικών της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος Jean – Claude Juncker, σε απαντητική επιστολή του προς τον κύριο Adrian Joyce, αφού χαρακτήρισε την ενέργεια που δεν καταναλώνεται ως «την φθηνότερη, ασφαλέστερη και πιο σίγουρη ενέργεια», αναγνώρισε την ευκαιρία που υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση για μία διαφορετική προσέγγιση και ανάληψη δράσης στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης ειδικά στις  μεταφορές και τον κατασκευαστικό τομέα. Μάλιστα, ζήτησε από τον αντιπρόεδρο και αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση Maroš Šefčovič, να συναντήσει τους συνεργάτες του Renovate Europe Campaign ώστε να συζητηθούν οι ιδέες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα.

 

JEAN CLAUDE JUNCKER 09-02-2014

Η απαντητική επιστολή από το Cabinet του Jean-Claude Juncker προς το Renovate Europe Campaign.

Η πρωτότυπη επιστολή του Renovate Europe στα Αγγλικά: 30-01-2015 LETTER TO JEAN CLAUDE JUNCKER_FROM RENOVATE EUROPE

 

RENOVATE EUROPE DAYS 2014 – VIDEO

Ένα πολύ ενδιαφέρον video που αφορά στο Renovate Europe Days 2014.

Μεταξύ άλλων δηλώσεις κάνουν οι Dominique Ristori – DG Energy, European Commission, Adrian Joyce – Διευθυντής του Renovate Europe Campaign, Nina Campell –International Energy Agency IEA, Oliver Rapf – Buildings Performance Institute Europe – BPIE κ.α.

Επίσης εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα του Renovate Europe Days 2014.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG έχει επιλεγεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign.

 

RENOVATE EUROPE DAYS 2014

REC DAYS 2014 - BRUSSELSΗ νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να θέσει ως προτεραιότητα την ανακαίνιση κτιρίων: Η Ημέρα “Renovate Europe” (REDay2014) καταδεικνύει τη σημασία των κτιρίων για την ενεργειακή ασφάλεια, την απασχόληση, το κλίμα και την ανάπτυξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακριβής μετάφραση του Δελτίου Τύπου που απέστειλε το Renovate Europe Campaign. H μετάφραση έγινε από το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – INZEB.ORG το οποίο αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής της Renovate Europe.

 

Στο τέταρτο ετήσιο συνέδριο της εκστρατείας Renovate Europe (REDay2014), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Νοεμβρίου, το μήνυμα προς την νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέλαβε καθήκοντα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σαφές: Η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της Ευρώπης πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής υπό τον Ζ.Κ. Γιούνγκερ. 

Νέες εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο κατέδειξαν τα πολλαπλά οφέλη που αποφέρουν οι ανακαινίσεις κτιρίων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (βλ. έκθεση του IEA «Κερδίζοντας τα Πολλαπλά Οφέλη της Ενεργειακής Απόδοσης» – «Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency»), καθώς επίσης και τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο του κτιριακού τομέα στην Ευρωπαϊκή ένωση (βλ. έκθεση του JRC για την Οικονομική Επίδραση του Κατασκευαστικού Τομέα).

Δεν είναι μόνο οι οικονομικοί υπολογισμοί που υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία και διάθεση για περισσότερες δράσεις στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων μέσω της ανακαίνισης. Δημοτικοί εκπρόσωποι και υπεύθυνοι έργων από τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Ιταλία παρείχαν αποδείξεις στο REDay2014 από επιτυχημένα έργα ανακαίνισης, που είναι οικονομικά βιώσιμα, δημιουργούν νέες τοπικές θέσεις εργασίας, πιο υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον στις κατοικίες, μειώνοντας παράλληλα και την ενεργειακή ζήτηση.

«Τα ατομικά έργα ανακαίνισης έχουν δείξει πολλές φορές ότι είναι δυνατή η μείωση της ενεργειακής ζήτησης στα κτίρια ακόμα και πάνω από 80% με τρόπο οικονομικά βιώσιμο», εξηγεί ο Adrian Joyce, Διευθυντής της εκστρατείας Renovate Europe. «Τώρα θα πρέπει να εστιάσουμε στην προώθηση της φιλόδοξης ενεργειακής ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού  και γι’ αυτό χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις.» 

Δυστυχώς, οι Εθνικές Κυβερνήσεις επέλεξαν να ΜΗΝ εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις ευκαιρίες για τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων στον κτιριακό τομέα. Όπως εξηγεί και ο Oliver Rapf από το Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (BPIE), τα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη απέτυχαν στην εφαρμογή φιλόδοξων Σχεδίων Ανακαίνισης (Άρθρο 4 της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση – Energy Efficiency Directive), και στη δημιουργία ισχυρών επιπέδων συνεργασίας για την στροφή στην ανακαίνιση, συνεπώς απέτυχαν στην παροχή ολοκληρωμένου οράματος και εχεγγύων στην αγορά, προϋποθέσεις απαραίτητες για την απελευθέρωση επενδυτικών κεφαλαίων.

Παρόλη την τεράστια συμβολή που θα μπορούσε να έχει ο κτιριακός τομέας στη μείωση των εισαγωγών ενέργειας, μία καθαρή στρατηγική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια λείπει τόσο από το Πακέτο Κλίματος και Ενέργειας 2030, όσο και από τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας. 

Στα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, τα κράτη – μέλη δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση στους κύριους τομείς  που μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

«Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών – μελών έδωσαν ξεκάθαρη εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πολιτική δράση στους τομείς με το μέγιστο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας» είπε ο Jan te Bos, Γενικός Διευθυντής της Eurima, χρυσού χορηγού του REDay2014.

«Στο σημερινό συνέδριο για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι τα κτίρια πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, και ότι φιλόδοξες πολιτικές για τη ριζική ανακαίνιση του ευρωπαϊκού κτιριακού δυναμικού θα δημιουργήσουν – επιπλέον – περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη άνεση, ενεργειακή ασφάλεια και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Βασιζόμαστε στο ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα και θα αναλάβει την πρόκληση με άμεσες, φιλόδοξες πολιτικές προτάσεις στο θέμα των κτιρίων». 

Αντιμετωπίζοντας, η Ευρωπαϊκή επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη, τον τομέα των κτιρίων ως πρώτη προτεραιότητα, θα είχαν την άμεση στήριξη 80 ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα που ήδη έχουν υπογράψει το Μανιφέστο της εκστρατείας Renovate Europe για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η σπατάλη ενέργειας στα κτίρια.

 

Δελτίο Τύπου στα Αγγλικά: REDay2014 Press Release

Δελτίο Τύπου στα Ελληνικά: GR Translation_REDay2014 PR FINAL

 

MHNYMA TOY ADRIAN JOYCE ΓΙΑ ΤΟ FORUM “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Ο χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα του Renovate Europe Campaign, Adrian Joyce για το forum “Η Επιχειρηματική Διάσταση των Αειφόρων Κτιρίων στην Ελλάδα”.

Το forum αποτέλεσε και την πρώτη Εθνική Πρωτοβουλία στα πλαίσια του Renovate Europe Days 2014.

 

ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ευρωπαϊκοί  οργανισμοί ζητούν δεσμευτικό στόχο αύξησης ενεργειακής απόδοσης κατά 40%

H πρωτοβουλία Κλίματος και Ενέργειας για το 2030 και η Κοινή Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια, αποτελούν τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο προσεχές συμβούλιο των Ευρωπαίων ηγετών στις 23 Οκτωβρίου. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη και τα τεράστια οφέλη που μπορεί αυτή να αποφέρει (επίτευξη κλιματικών στόχων, καταπολέμηση ανεργίας, δραστική μείωση εισαγωγών ενέργειας κ.ά.) δυστυχώς αγνοήθηκαν.

Προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή γι’ αυτή την σημαντική παράλειψη, οι γενικοί γραμματείς των οργανισμών EuroAce, Εurima και Glass For Europe  (υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Renovate Europe) συνέταξαν και συνυπέγραψαν μία επιστολή την οποία απέστειλαν στους 28 ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών – μελών της Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι ένας δεσμευτικός στόχος αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των υφισταμένων κτιρίων στην Ευρώπη σε ποσοστό 40% είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου ανακαίνισης με πολλαπλά οφέλη που αφορούν σε επενδυτές, επιχειρήσεις και πολίτες και κυρίως σε ότι αφορά την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη.

Η επιστολή αυτή υποστηρίζεται από διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG, που αποτελεί και το Εθνικό Σημείο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Renovate Europe Campaign.

Διαβάστε την πρωτότυπη επιστολή όπως αυτή απεστάλη στους ηγέτες των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε. Η επιστολή είναι στα αγγλικά.

EUROPEAN ENERGY SECURITY STRATEGY – LETTER TO HEAD OF STATES – SEPTEMBER 23th 2014

 

O ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ RENOVATE EUROPE CAMPAIGN

O  Eυρωβουλευτής κύριος Κώστας Χρυσόγονος στηρίζει την εκστρατεία Renovate Europe  που αφορά στην προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΤΟ ΙΝΖΕΒ ΣΤΗ DOMICATEC 2014

Το Building Green Magazine στα πλαίσια της Domicatec 2014, διοργάνωσε συνέδριο με θέμα “Βιώσιμες Κατασκευές – Ενεργειακή Αναβάθμιση”.  Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης συμμετείχε με εισήγηση το θέμα της οποίας ήταν “Κτιριακό Απόθεμα και Ενεργειακή Αναβάθμιση – Renovate Europe Campaign”.

domicatec

Περίληψη Εισήγησης

Το 2014 πρέπει να αποτελέσει έτος επαναπροσδιορισμού των στόχων και των πρακτικών σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων. Οι στόχοι θα πρέπει να περιγράφονται μέσα από μια καθορισμένη και συνοπτική σειρά μέτρων, απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δαιδαλωδών καταστάσεων που η χρόνια αδιαφορία, το πολύπλοκο νομικό σύστημα της χώρας και τέλος η οικονομική κρίση έχουν επιφέρει.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικά για την εθνική οικονομία. Ενδεικτικά, η εφαρμογή τους θα συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μέσω της μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της προώθησης νέων τεχνολογιών καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου ακολουθήστε το σύνδεσμο: DOMICATEC 2014 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΣΚΑΪ 100,3 FM

skai-gr-logoH Aλίς Κοροβέση, Γεν. Γραμματέας της Δ.Ε. του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης συζήτησε με τον δημοσιογράφο Νίκο Ανδρίτσο, στην εκπομπή “Στο στόμα του Νίκου” στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 για τις δράσεις του ΙΝΖΕΒ, για την εκστρατεία Renovate Europe και για τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης-ανακαίνισης των κτιρίων.

Εδώ μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη [1:19]

 

RENOVATE EUROPE MANIFESTO

RENOVATE EUROPE MANIFESTO Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το σημαντικό θέμα την ενεργειακής ανακαίνισης των κτιρίων στην Ευρώπη, το Renovate Europe Campaign σε συνεργασία με τα Εθνικά σημεία στήριξης, ζητά από τους Ευρωβουλευτές αλλά τους υποψηφίους Ευρωβουλευτές τη δέσμευση τους για προώθηση της δράσης Renovate Europe.

Εδώ μπορείτε να δείτε το κείμενο του Manifesto στην Ελληνική Γλώσσα.

Εδώ μπορείτε να δείτε το κείμενο που αφορά στην Ελλάδα και στο Εθνικό Πλαίσιο.

Σε αυτό το σύνδεσμο παρουσιάζονται τα Πρόσωπα της Εκστρατείας.

RENOVATE EUROPE CAMPAIGN 1st PLENARY MEETING

GET YOU MEP TO SIGNΤο Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης ως Εθνικό Σημείο Στήριξης της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Renovate Europe Campaign, συμμετείχε στην 1η συνάντηση των Εθνικών Αντιπροσωπειών που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Μαρτίου 2013.

Στην συνάντηση και με αφορμή την Ελληνική Προεδρία παρευρέθηκε και ο κ. Θεόδωρος Χριστόπουλος, Energy Attaché of the Greek Presidency of the EU, ο οποίος δήλωσε πως υποστηρίζει την εκστρατεία ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε το έντυπο Get you MEPs to Sign που στόχο έχει την συλλογή υπογραφών των Ευρωβουλευτών αλλά και των υποψηφίων Ευρωβουλευτών με στόχο τη δέσμευση τους για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ RENOVATE EUROPE

Ο κ. Θεόδωρος Χριστόπουλος και ο Adrian Joyce, Διευθυντής του Renovate Europe.

 

 

RENOVATE EUROPE CAMPAIGN

RENOVATE EUROPE LOGO

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, επιλέχθηκε ως το Εθνικό Σημείο Υποστήριξης (National Supporting Partner) της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας “Renovate Europe Campaign”.

Η Εκστρατεία Renovate Europe είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Εταιρειών για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EuroACE). Φιλοδοξία της είναι να επιτύχει τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης και κατανάλωσης στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό της Ευρώπης κατά 80% έως το 2050 σε σχέση με το 2005.

Η Εκστρατεία Renovate Europe κάνει έκκληση για το σχεδιασμό φιλόδοξων στρατηγικών σχετικά με την ανακαίνιση – αναβάθμιση των κτιρίων σε ολόκληρη την Ε.Ε., έτσι ώστε να τριπλασιαστεί το ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης κτιρίων από 1% σε 3% έως το 2020 και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι όλες οι ανακαινίσεις πραγματοποιούνται ή έχουν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν σε βάθος δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή απόδοση.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση του ΥΠΕΚΑ, τα τρία τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί και ολοκληρωθεί περισσότερες από 500.000 ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια τα οποία κατά μεγάλη πλειοψηφία ανήκουν στην κατηγορία Η, στην χαμηλότερη δηλαδή θέση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.

Ενημερωθείτε σχετικά με την εκστρατεία και τις μελλοντικές δράσεις στέλνοντας μας mail στο inzeb@inzeb.org

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας: www.renovate-europe.eu