RENOVALUE

RenoValue_Logo

Renovalue

Το RenoValue* είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι Α.Π.Ε και στοιχείων αειφορίας στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης να γίνει κατανοητή η θετική επίδραση των παραγόντων αυτών στην αξία των ακινήτων.

Εμπειρικές μελέτες σε παγκόσμια κλίμακα δείχνουν πως σε αρκετές αγορές η αξία των ακινήτων με «αειφόρα» χαρακτηριστικά είναι σαφώς υψηλότερη και διαφέρει συγκριτικά με τα υπόλοιπα ακίνητα.

Η υψηλότερη αξία των ακινήτων μεταφράζεται στα εξής:

  • Υψηλότερες τιμές ενοικίασης
  • Υψηλότερες τιμές πώλησης
  • Αύξηση των ποσοστών πληρότητας
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Υψηλότεροι δείκτες εμπορικότητας
  • Αύξηση των καθαρών λειτουργικών εσόδων
  • Χαμηλότερα ποσοστά κεφαλαιοποίησης
  • Αυξημένη παραγωγικότητα των εργαζομένων (Εμπορικά Κτίρια)

*Το RenoValue είναι ένα διετές πρόγραμμα και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από τις εξής εταιρείες και Οργανισμούς:

To INZEB εκπροσώπησε το RenoValue ως εξωτερικός συνεργάτης του προγράμματος για την Ελλάδα και την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και τα προγράμματα εκπαίδευσης των επαγγελματικών εκτιμητών ακίνητης περιουσίας, επικοινωνήστε μέσω e-mail στο hello[at]inzeb.org με την ένδειξη RENOVALUE.

Άρθρα από RENOVALUE

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ RENOVALUE

Πολύγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό, όχημα για την ενσωμάτωση της αειφορίας στις εκτιμήσεις ακινήτων Σήμερα, μια ομάδα ειδικών σε θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό “Εκτιμώντας της Αειφορία”, με στόχο την αναγνώριση και την… Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ RENOVALUE ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Το RenoValue είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι… Περισσότερα

RENOVALUE: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ενσωματώνοντας την αειφορία στις εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας Τα βασικότερα σημεία από τη συνάντηση εργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Ιανουρίου 2016 Η εκτίμησης ακίνητης περιουσίας είναι μια ουσιώδης πλευρά του κύκλου ζωής των… Περισσότερα

RENOVALUE: MARKET INSIGHTS REPORT

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου RenoValue, το οποίο χρηματοδοτείται από το Intelligent Energy Europe (IEE), εκπονήθηκε και παρουσιάζεται μία έκθεση που αφορά στη σύνδεση της ακίνητης περιουσίας με τους παράγοντες της αειφορίας και της εξοικονόμησης… Περισσότερα