ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ